Socialdemokratiets politiske supermarked

Her er Mette Frederiksens politiske pipeline. Socialdemokratiet har de sidste to år fremlagt 25 politiske udspil, der tilsammen gemmer på mindst 340 forslag, som nu skal føres ud i livet.

 

• Asylbehandling i lejre uden for Europa
• Årligt loft over nye ikkevestlige udlændinge
• Grænsekontrollen forlænges
• Skærpede krav om familiesammenføring
• Større fokus på hjemsendelse (paradigmeskifte)
• Ny specialenhed i politiet til hjemsendelse af afviste asylansøgere
• Marshall-hjælp til Afrika
• Reform af udviklingsbistand
• Folk på integrationsydelse og kontanthjælp skal bidrage 37 timer
• Stop tilskud til fri- og privatskoler med over 50 pct. udlændinge
• Nuværende beløbsordning fastholdes
• Prædikener skal oversættes til dansk og gøres offentligt tilgængelige
• Stop for udenlandske donationer til trossamfund
• Bedre adgang til krisecentre for ikkevestlige kvinder
• Religiøse særhensyn skal vige for demokrati og ligestilling
• Kommission skal kulegrave velfærdsydelser
• Anbringelser i indvandrerfamilier skal undersøges
• Flere exitprogrammer for unge
• Familiesammenføring til udsatte boligområder skal standses
• Maks. 30 pct. ikkevestlige udlændinge i boligområder, skoler mv.
• Politienheder tilknyttes de mest udsatte boligområder
• Forældre skal straffes i sager om genopdragelsesrejser
• Flygtninge kan først flytte til en anden kommune efter fem år
• Uddannelsespålæg til hjemmegående indvandrerkvinder
• Strategiske nedrivninger af ghettoer
• Burkaforbud
• Frakendelse af statsborgerskab i f.eks. alvorlig kriminalitet
• Flere kriminelle skal udvises
• Ingen ret til at drive virksomhed ved brug af illegal arbejdskraft
• Tredobling af bødestraf for brug af illegal arbejdskraft
• 250 mio. kr. årligt til kontrol mod social dumping mv.
• Krav om id-kort på byggepladser
• Skattemyndigheder kan få adgang til byggepladser på privat grund
• Registrering af nyansatte og ansættelsesbevis på første arbejdsdag
• Skærpede krav om digitale kasseapparater pga. sort aŒønning
• Skærpede regler og øget kontrol på transportområdet
• Bedre hjælp til hjemrejse
• Forbud mod børnetolke
• Konventioner skal overholdes.

Login