Solenergi kan blive en vigtig brik i Danmarks grønne omstilling

80 pct. vind og 20 pct. sol. Det er den optimale balance, hvis Danmarks energiforsyning skal basere sig på vedvarende kilder, viser ny forskning. Men trods et veritabelt boom i private solcelleanlæg spiller solenergi stadig en ret ubetydelig rolle i energimixet. Solceller kan spare Danmark for milliarder i form af nye vindmøller og lagringsinvesteringer, men klimaminister Martin Lidegaard vil alligevel genoverveje den indirekte støtte til solenergi.

Solceller kan få en afgørende rolle i Danmarks omstilling fra olie, kul og gas til vedvarende energikilder.
Det viser den hidtil største afdækning af, hvornår naturens ressourcer i form af vind- og solenergi kan anvendes mest effektivt. Danske forskere har gennemanalyseret meteorologiske data, der dækker en samlet periode på omkring 70.000 timer – svarende til over 8 år. Resultaterne viser, at der er store gevinster at hente ved en energiforsyning, der kombinerer begge energikilder.

“Vindmøller og solceller udgør tilsammen det mix, der passer bedst med det danske elforbrug, “ siger post.doc. Gorm Andresen fra Aarhus Universitet, der sammen med professor Martin Greiner står bag analyserne af det omfattende datamateriale. De konkluderer, at det bedste mix mellem vind og sol ligger omkring forholdet 80-20. Se figur 1.

Solenergi spiller en meget begrænset rolle i Danmarks planer for omstilling til vedvarende energi. Folketingets brede energiforlig fra foråret lægger op til en ambitiøs udbygning af vindmøllekapaciteten, så vindkraft i 2020 kan levere halvdelen af elforbruget. Men hvad sol­energien angår, er det meget begrænset med de konkrete planer. Dermed adskiller Danmark sig fra lande som Storbritannien, Tyskland, Belgien, Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Italien, Portugal, Slovakiet, Spanien, Tjekkiet og Østrig, der alle har integreret energi fra solen i deres omstilling fra olie, kul og gas til vedvarende energi.

Login