Spirende gennembrud for private plejehjem

Femten år efter at de første plejehjem blev udliciteret herhjemme, er der stadig kun en halv snes private plejecentre, fordelt på otte kommuner. Men nu tegner der til at være et gennembrud undervejs. Fem kommuner yderligere har allerede besluttet at sende et eller flere plejehjem i udbud – og flere kan være på vej. Den principielle modstand mod udliciteringer er stort set forsvundet, og i dag fokuserer kommunerne mere på kvalitet end på økonomi i deres udbud: De lukker ikke private aktører ind for at spare penge, men fordi de kan bidrage til at udvikle ydelserne. Til gengæld er en ny bekymring ved at brede sig på tværs af partiskel: En af de få private aktører på det danske marked er ejet af en kapitalfond på Kanaløerne. Frygt for skattespekulation fik for nylig Helsingør Kommune til at skrinlægge sine udbudsplaner.

Langsomt men sikkert sender stadig flere kommuner plejecentre i udbud. Endnu er det samlede omfang lille: Kun ca. 2 pct. af plejeboligerne i Danmark drives i dag af private virksomheder. Men bag kulisserne er udviklingen ved at tage fart. Otte kommuner har i dag udliciteret driften af et eller flere plejehjem, men yderligere fem har allerede truffet beslutning om at gøre det i de kommende år. Se figur 1.

Og den udvikling vil fortsætte, vurderer Rikke Thorlund Haahr, chef for offentlig-privat i KL.

”Vi forventer, at flere kommuner vil udlicitere driften af plejecentre. Det er ikke længere helt så nyt og usikkert for en kommune. Og så er der efterhånden også flere private virksomheder, der kan påtage sig opgaven,” siger hun.

Login