Stop patienterne før de kommer på sygehuset

Fremover skal sygehuse ikke bare behandle mere, men også hjælpe patienter til at undgå behandlinger. Sygehusene befinder sig midt i omstillingen fra et fokus på behandling til et bredere fokus på befolkningens sundhed.

Fremover skal sygehusene ikke kun behandle patienter; de skal også arbejde aktivt for at undgå, at patienterne bliver indlagt. Der bliver ikke bare tale om forebyggelse og kampagner henvendt til hele befolkningen, men om en ny og målrettet indsats over for patienter med risiko for, at netop deres lidelse forværres så meget, at de må på sygehuset.

Det nye og udvidede fokus på forebyggelse kommer på et tidspunkt, hvor sygehusenes økonomi er maksimalt presset, og hvor presset efter alt at dømme kun vil tiltage.

Login