Stort potentiale for forbedringer på fødeafdelinger

Fødeafdelingerne på landets sygehuse kan blive bedre til at nedbringe antallet af kejsersnit og antallet af alvorlige bristninger i forbindelse med fødsler.

En ny analyse foretaget for Danske Regioner påviser store forskelle mellem de enkelte fødeafdelinger, selvom man korrigerer for en række forhold som den fødendes alder og komplikationer under graviditeten.

På Odense Universitetshospital kom 26 pct. af børnene i 2012-2013 til verden ved kejsersnit, mens det kun var 15 pct. i Sønderborg. Forskellene går igen med de akutte kejsersnit, hvor Sønderborg i perioden lå på kun 9,5 pct., mens Odense var oppe på 15,6 pct. Se figur 1.[graph title="Store forskelle mellem sygehuse" caption="Figur 1  " align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/9a2e2-jr_fig01_store-forskelle-mellem-sygehuse.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/ea9d2-jr_fig01_store-forskelle-mellem-sygehuse.png" text="Der er store forskelle mellem andelen af fødsler ved kejsersnit på Regionshospitalet i Sønderborg og Universitetshospitalet i Odense. Det kan indikere potentiale for forbedringer."]Kilde: “Value Based Steering and Support Systems for Danish Health Care”, Danske Regioner, 2015. [/graph]

Login