Sundhedsstrategi med blikket i bakspejlet

Ny strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet tager vare på kendte problemer, men den forbereder ikke nyt samarbejde i en verden, hvor Google og Apple også vil tilbyde sundhedsløsninger. Der er behov for nyt samarbejde mellem det offentlige og de private virksomheder, siger professor Carsten Obel.

Placeholder image

Når Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL i dag offentliggør deres nye fireårige strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet, retter de op på de allervigtigste af sundhedsvæsenets problemer.

Der er fokus på sikkerheden, så borgerne kan se, hvem der har logget ind på deres journal. Der er fokus på tilgængeligheden, så borgerne nemt kan hente oplysninger og også nemt overvåge deres eget helbred. Og så er der fokus på en enkel og smertefri deling af data – altså ikke noget med, at man skal gentage svarene, hver gang man møder en sygeplejerske eller en læge.

Der bliver med andre ord ryddet godt op. 

Strategien noterer derudover de udfordringer, sundhedsvæsenet står over for. Der er den evige udfordring med budgetterne, der er problemerne med sammenhængen, og så er der følgerne af det stadig stigende antal ældre, der ud over længere levetid også rager flere skavanker til sig. 

Kendt stof. 

Der mangler bare en ting.

Lige nu investerer virksomheder som Google, Apple og Amazon milliarder i udvikling af nye apps til smartphones. Også danske virksomheder er med. Herhjemme har LEO Innovation Lab f.eks. udviklet appen Imagine, hvor borgere med en hudsygdom kan overvåge sygdommens udvikling. 

Den udvikling tager strategien ikke højde for.

Desværre, siger professor i almen medicin ved Aarhus Universitet, Carsten Obel.

Borgerne vil tage en del af de mange apps til sig og bruge dem, fordi det gør deres liv nemmere. Men, spørger Carsten Obel, hvad så med den information om sygdommen, som borgerne her samler ind? Kan lægerne bruge den i behandlingen, eller vil borgerne vælge at dele deres data med de private udbydere. 

Dette er det meget konkrete.

Det næste skridt handler om at høste af den innovationskraft, virksomhederne lige nu er ved at slippe løs.

Her sammenligner Obel med den arbejdsdeling, der er mellem det offentlige sundhedsvæsen og de private medicinalfirmaer. De udvikler ny medicin, og det offentlige stiller den til rådighed for patienterne.

Kan man lave en tilsvarende arbejdsdeling mellem det offentlige sundhedsvæsen og Google eller LEO Innovation Lab?

”Vi skal skabe en model, som giver borgerne den mest sikre og meningsfulde anvendelse af data. Vi må tiltrække private virksomheder og bruge deres innovationskraft. De skal kunne teste og udvikle deres løsninger i tæt samarbejde med borgerne i et åbent og gennemskueligt samarbejde, hvor det offentlige også spiller en rolle, ,” siger han.

Han taler for at opbygge en helt ny infrastruktur for udvikling, brug og deling af sundhedsdata. Infrastrukturen skal baseres på forskning og, ja: så er der det med pengene. Carsten Obel taler for en ”seriøs investering” i den nye infrastruktur.

LÆS OGSÅ:

Ny app giver dig lægen i lommen

MM Special: Techgiganter jagter vores sundhedsdata


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail
Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Ved at tilmelde dig Mandag Morgens nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser