Hvad taler vi egentlig om, når vi taler om vækst?

Når virksomheder, organisationer, politikere, kommentatorer og andre aktører i samfundet taler om vækst, gør de det ud fra en opfattelse af, at høj årlig vækst er det ”normale” og en forudsætning for at undgå økonomisk kollaps. Men sådan har det ikke altid været. Tidligere tiders økonomiske tænkere så primært vækst som et middel til at forbedre menneskers levestandard, og ikke vækst som et mål i sig selv. Vi er dermed gået fra at sige ’Gud, har vi også vækst i år?’ til at spørge: ’Hvorfor har vi ikke vækst i år?’. Måske er det på tide at skifte det ensidige fokus på vækst i BNP ud med et vækstbegreb, der medregner hensynet til miljø, klima og mennesker livskvalitet.

”Nye væksteventyr”, ”skjulte vækstpotentialer” og ”kickstart af væksten”.

Sådan taler både politikere, virksomheder, organisationer og tænketanke om den økonomiske vækst, og der er bred enighed om, at samfundet har brug for vækst for ikke at kollapse. Regeringen har f.eks. sidste år fremlagt udspillet ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, der skal give en vækst på 2,5 milliarder kr. i BNP. En ny redegørelse fra Finansministeriet beskriver væksten i 2015 som moderat, men opadgående:

”I 2019 ventes den økonomiske aktivitet at være tilbage på et normalt niveau,” står der blandt andet. Det ’normale’ niveau er altså lig med støt stigende vækst.

Login