Tre megatrends for det grønne Kina

GRØN OMSTILLING Via offentlige investeringer i udvikling af grønne løsninger og kommercielle incitamenter forsøger centralregeringen at styre Kina i en bæredygtig retning. Kinesiske forskere er i dag nogle af de mest kompetente inden for forskning i teknologiske, grønne løsninger skriver Innovation Centre Denmark i Shanghai.

Af Christina Bundgaard Mark og Martin Rune Hoxer
H.h.v. Science- and Innovations Officer og Executive Director, ICDK Shanghai

Kina er verdens største udleder af CO2 og udleder mere end hele EU og USA tilsammen. Siden 2018 har Kinas udledninger desværre været stigende, og forsøget på at udbedre de økonomiske konsekvenser af COVID-19 skubber ikke udviklingen i en mindre klimabelastende retning.

Appetitten er stor på grønne løsninger i verdensklasse, og det smitter også af på danske virksomheder, der nu i stigende grad rykker udviklingsafdelinger til Kina, hvor der både er et stigende behov og et marked for grønne løsninger - samt investeringer, som intet andet sted i verden.

Dansk-kinesisk samarbejde handler ikke kun om at forbinde danske virksomheder med det store marked eller forbinde danske forskere med den globale forskningsfront. Det handler også om at understøtte Kinas grønne omstilling af hensyn til det globale klimaaftryk.

Megatrends for samfundsudviklingen

Tallene for Kinas udvikling er tit imponerende eller skræmmende for os, der ikke er født i et så enormt land. Men hvis man vil forstå udviklingen, bør man snarere afkode de megatrends, der har skabt udviklingsmønstrene.

Her kommer tre af de væsentligste trends

1. Urbanisering

I 2030 regner man med, at der vil bo op mod en milliard mennesker i kinesiske byer. Landet har snart 220 byer med over 1 million indbyggere, og blandt disse vil være 20 byer med 5 millioner indbyggere samt en række mega-cities med populationer på 20-30 millioner.

Urbaniseringen i kinesisk skala er uden historiske fortilfælde. Gennem de seneste 30 år er 300 millioner mennesker flyttet fra land til by, og ifølge McKinsey Global Institute er endnu 350 millioner på vej. Dette er ikke blot en økonomisk og demografisk game-changer, men også en kulturel omvæltning.  

Urbanisering har betydet vækst og arbejde for mange kinesere. 350 millioner mennesker er løftet ud af fattigdom siden 1990, og BNP per indbygger er vokset hurtigere i byerne end i landområderne, men dog med en slagside i form af manglende sociale rettigheder på grund af hukou-systemet, hvor landbefolkningens mobilitet begrænses til byerne. Systemet kan kort karakteriseres som et system af rettigheder, der er knyttet til den egn, hvor man er født, og som man ikke kan gøre gældende, når man flytter til en fjern by.  

Udfordringer i forhold til infrastruktur, luftforurening, vandressourcer, affaldshåndtering etc., har skabt et tilsvarende stort marked for innovative løsninger, miljøteknologiske frembringelser samt behov for smart city investeringer. Den centralkinesiske regering investerer derfor massivt i forskning og udvikling (FoU), da urbaniseringen i Kina skaber behov for skalérbare miljøteknologiske løsninger på både kort og lang sigt.

2. High-tech produkter i verdensklasse

90 procent af alle computere og 70 procent af alle mobiltelefoner fremstilles i Kina, og Kina er stadig verdens største producent. Men hvor økonomisk fokus tidligere udelukkende var på ”Made in China”, forfølges nu drømmen om ”Designed in China”.

Denne udvikling kører parallelt med de nationale kinesiske producenters transformation fra low-tech til high-tech. På en række teknologiområder udføres forskning i verdensklasse, som uden tvivl er attraktivt for mange udenlandske virksomheder.

Selvom mange lande i disse tider diskuterer hvordan man bedst samarbejder med kinesiske institutioner og forskere, så er den massive tilstedeværelse af internationale virksomheder et vidnesbyrd om, at Kina fortsat er et væsentligt marked og en uomgængelig samarbejdspartner for resten af verden

3. Voksende middelklasse og forbrug

Den hastigt voksende urbane middelklasse betyder stigende forbrug, og generelt udgør den asiatiske middelklasse en global vækstmotor over de næste 10 år, hvis man læser konsulenthusenes forecasts. Forventningen er, at cirka 65 procent af verdens middelklasse i 2030 vil befinde i Asien – i dag er det 35 procent. Nordamerika og Europa vil opleve et tilsvarende fald, fra at huse 55 procent af middelklassen til kun 25 procent om ti år.

Det er en enorm og meget hurtig forskydning, og danske virksomheder bør derfor indstille sig på at følge de asiatiske forbrugertendenser, hvor Kina er absolut dominerende. 

Tidligere har udenlandsk kommerciel tilstedeværelse handlet om at tilbyde traditionelle og basale forbrugsgoder, men i dag spiller kvalitet og bæredygtighed en mere central rolle. Kineserne bliver bedre og bedre uddannet, og de vil gerne have bedre boliger, renere vand og luft for sig selv og deres nærmeste. Derfor efterspørger man nye løsninger i forhold til byggematerialer, byplanlægning, energiomlægning og ressource management.

Virksomhedstendenser og grønne FoU samarbejder med Kina

Det Danske Innovationscenter i Shanghai (ICDK) har netop udgivet en grøn outlook rapport, hvor den kinesiske forskningshøjde og investeringer i en række grønne forskningsområder analyseres.

De 11 forskningsområder er taget fra Klimarådets rapport Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion og Hvidbogen fra Innovationsfondens klimapanel. Disse områder vurderes at være afgørende for den grønne omstilling i Danmark, og er derfor væsentlig for de danske samarbejder. Det drejer sig blandt om solenergi, alternativ cement, elektriske køretøjer og CO2-lagring.

Konklusionen i ICDKs rapport er entydig. Kinesiske forskningsmiljøer er en del af den globale forskningselite inden for alle 11 områder, og hvis danske forskningsmiljøer vil arbejde sammen med de bedste miljøer i verden til gavn for Danmarks grønne omstilling, kan det ikke ske uden at kigge mod Kina.

Det bekræftes også af en ny omfattende undersøgelse foretaget af ambassaden, Det Danske Handelskammer i Kina (DCCC) og det dansk-kinesiske universitetssamarbejde (SDC) blandt ledere af danske virksomheder etableret i Kina.

Undersøgelsen er foretaget ultimo 2019 og suppleret i maj i lyset af COVID-19.

Fire ud af fem virksomhedsledere i Kina vurderer, at aktiviteterne i Kina er helt afgørende for deres danske moderselskabs globale resultater og konkurrenceevne. Og tæt ved halvdelen af de adspurgte anfører, at det kinesiske marked er blandt de tre største målt på omsætning for deres danske moderselskab.

Dansk erhvervsliv er i højere grad end ventet ”i Kina, for Kina”: Hvor man før tog til Kina for at producere billigt, er adgang til det kinesiskek marked nu den hyppigste årsag til virksomhedernes tilstedeværelse i Kina. Hver anden virksomhed oplyser, at de har produktion, men også forsknings- og udviklingsaktiviteter i Kina.

Et grønnere Kina er i alles interesse. Og Danmark kan med sin tilstedeværelse bidrage og drage nytte af en mere grøn udvikling, således at både kommercielle, forskningsmæssige samt menneskelige interesser tilgodeses.   

Forrige artikel Når jagten på produktivitet gør dig mindre produktiv (og mindre glad) Når jagten på produktivitet gør dig mindre produktiv (og mindre glad) Næste artikel Designere skaber grønnere modeller for forbrug Designere skaber grønnere modeller for forbrug
Det kræver grundig forberedelse at finde venturekapital i Silicon Valley

Det kræver grundig forberedelse at finde venturekapital i Silicon Valley

DIGITAL OMSTILLING Silicon Valley er indbegrebet af venturekapital, men skal det lykkes for startups at skaffe investeringer og nyde godt af den støtte, som den rette investor kan tilbyde, kræver det grundig forberedelse. Det fortæller det danske innovationscenter i Silicon Valley.

Mangel på chips bremser produktionen

Mangel på chips bremser produktionen

DIGITAL OMSTILLING Forsyningerne af computerchips kan ikke holde trit med efterspørgslen, og det er begyndt at gå ud over produktionen, især bilfabrikkerne er hårdt ramt. Problemet har synliggjort verdensøkonomiens store afhængighed af en enkelt komponent, som kun nogle få selskaber kan levere. 

Leder du med sproget, eller leder sproget dig?

Leder du med sproget, eller leder sproget dig?

LEDELSE Kommunikation er det måske vigtigste ledelsesredskab, men mange ledere bliver forført af deres begejstring for nye termer og ønsket om at fremstå på forkant med udviklingen. Man kan hurtigt miste autoritet på den konto, skriver Mads Thimmer.

Astrid Krag klar til radikalt forsøg med velfærd for ældre

Astrid Krag klar til radikalt forsøg med velfærd for ældre

POLITIK OG VELFÆRD Social- og ældreminister Astrid Krag lægger op til omfattende nytænkning af velfærden med forslag til lov om velfærdsaftaler, der på ældreområdet indebærer et opgør med ældres velerhvervede rettigheder. ”Nu starter vi med et blankt stykke papir,” siger hun til Mandag Morgen. 

Professor: Pendulet svinger mellem skøn og rettigheder

Professor: Pendulet svinger mellem skøn og rettigheder

POLITIK OG VELFÆRD Regeringen vil med nyt lovforslag slække på borgernes rettigheder for at give kommunerne mulighed for at udvikle velfærd til ældre lokalt. Tanken er langtfra ny. I mere end 100 år har socialpolitikken svinget mellem rettigheder og skøn, påpeger SDU-professor Jørn Henrik Petersen, der kalder det ”et uløseligt dilemma”.  

Socialpolitikken mellem skøn og rettighed

Socialpolitikken mellem skøn og rettighed

POLITIK OG VELFÆRD Frem og tilbage. I mere end 100 år er socialpolitikken i Danmark svinget mellem en skønsbaseret og en rettighedsbaseret tilgang. Regeringens frikommuneforsøg gør op med rettigheder og bevæger sig – igen – mod skønnet som det bærende princip.

National e-valuta kan igen give nationalbankerne magten over pengene

National e-valuta kan igen give nationalbankerne magten over pengene

ØKONOMI Den digitale omstilling af pengesystemet udfordrer centralbankerne på deres eksistensgrundlag. Kreditkort og mobiler erstatter kontanter, mens kryptovalutaer truer med at sætte statens pengestyring ud af kraft. Et digitalt modtræk er på vej fra centralbankerne, men det risikerer at ryste bankvæsenet i sin grundvold.

Tre slags valuta

Tre slags valuta

ØKONOMI Nationalbanken kan tage magten tilbage, hvis den udvikler en national e-valuta, som samtidig kan tag konkurrencen op med kryptovalutaer, der truer Nationalbankens valutamonopol.

Kinas nye digitale valuta er et geopolitisk powerplay

Kinas nye digitale valuta er et geopolitisk powerplay

ØKONOMI Uafhængighed er kodeordet bag Kinas nye nationale e-valuta. Xi Jinping og co. vil ikke længere finde sig i at blive finansielt forkrøblet af amerikanerne. En reaktion på denne digitale optrapning af den økonomiske stormagtskamp lader endnu vente på sig. 

Derfor vil priserne stige nu

Derfor vil priserne stige nu

ØKONOMI En kombination af økonomiske hjælpepakker og coronaforsinkelser i forsyningslinjerne får priser på råvarer til at ryge i vejret. Det kan betyde uforholdsmæssigt dyrere varer, fordi det er fristende for alle led i kæden at lægge ekstra stigninger ind, når der justeres på prisen.

Maria Schack Vindum anbefaler

Maria Schack Vindum anbefaler

KULTURANBEFALING Maria Schack Vindum anbefaler et galleri, der lader dig se København oppefra, og en podcast, der giver dig styr på både samfunds- og privatøkonomien.

Fremtidens arbejdsmarked har ikke kvinderne med

Fremtidens arbejdsmarked har ikke kvinderne med

DIGITAL OMSTILLING Det globale arbejdsmarked er midt i en stor omstilling, men kønsfordeling på det nye arbejdsmarked er ikke lige. Kvinder er underrepræsenteret i seks ud af otte af de mest efterspurgte og hurtigst voksende jobklynger.

Tilbage på arbejde igen – hvor svært kan det være?

Tilbage på arbejde igen – hvor svært kan det være?

Det er fristende at vælge de enkle løsninger, når man skal genåbne arbejdspladsen: Spare huslejen helt. Kommandere alle på arbejde. Eller bestemme top-down, at det er slut med faste pladser. Men det bliver de ledere, der tør omfavne opgavens kompleksitet, som vinder i det lange løb.

Han skal gøre banken bæredygtig

Han skal gøre banken bæredygtig

LEDELSE Som ny direktør for PenSam Bank skal Michael Christensen demonstrere, at han kan demonstrere, at han kan drive en bank med afsæt i tre bundlinjer: den miljømæssige, den sociale og den økonomiske.

Vækst-giganterne ligger i USA og Kina

Vækst-giganterne ligger i USA og Kina

DIGITAL OMSTILLING Langt de fleste unicorns fi­ndes i USA, hvor især Silicon Valley huser unge virksomheder, der lynhurtigt er blevet giganter. Men også Kina er godt med.

Vestager: Vi skal skabe vores egne techgiganter i Europa

Vestager: Vi skal skabe vores egne techgiganter i Europa

DIGITAL OMSTILLING Europa halter håbløst efter USA og Kina, når det handler om at fostre de store teknologivirksomheder. Det skal der lavet om på, hvis vi vil være med til at sætte de globale IT-standarder for fremtidens samfund, mener Margrethe Vestager. Målet er dobbelt så mange europæiske unicorns inden 2030.

Værdikæderne brydes ned og samles på nye måder

Værdikæderne brydes ned og samles på nye måder

DIGITAL OMSTILLING En af de tendenser, som Covid-19 har accelereret, er den måde, forretningsmodellen og hele organiseringen af værdikæden i mange brancher brydes op – og nu sammensættes på nye måder.
Den engelske teknologi-analytiker Benedict Evans kalder det ”The Great Unbundling”.

ICDK i Israel: Nogle gange kommer den stegte due flyvende

ICDK i Israel: Nogle gange kommer den stegte due flyvende

DIGITAL OMSTILLING 95 procent af alle startups mislykkes, fordi der ikke er et marked for deres idé. Iværksættere kan blive fanget i en dødbringende forelskelse i deres egen tech og glemme det grundlæggende: kunderne. Israelske iværksættere kigger ud mod det globale marked og slår til, når interessen er der, skriver det danske innovationscenter i Tel Aviv.

Lad ikke optimisme spænde ben for god forandringsledelse

Lad ikke optimisme spænde ben for god forandringsledelse

LEDELSE Vi har en tendens til at være for optimistiske og ikke tænke de dårlige scenarier igennem. I ledelsesmæssig sammenhæng resulterer det ofte i forandringsprojekter, der går over tid og over budget, og som ikke lever op til succeskriterierne, skriver Christian Nyvang Qvick.

Sophie Hæstorp Andersen anbefaler

Sophie Hæstorp Andersen anbefaler

KULTURANBEFALING Sophie Hæstorp Andersen har fundet kunst i de lokale kvarterer i Københavns Nordvest, og så anbefaler hun en tegneserie for voksne til inspiration for alle unge kvinder.

883 borgerforslag har gødet jorden for ny politik

883 borgerforslag har gødet jorden for ny politik

POLITIK OG VELFÆRD Borgernes magt til at fremsætte forslag for Folketinget er i gang med at forandre det danske demokrati. Alene i årets første tre måneder har grupper af borgere stillet 160 nye forslag. Borgernes egne forslag sætter ofte en dagsorden, der påvirker senere lovgivning og løser problemer, som politikerne ikke havde øje for. Det viser Mandag Morgens gennemgang af de i alt 883 borgerforslag, der er stillet siden 2018.

Borgerforslag på samlebånd

Borgerforslag på samlebånd

POLITIK OG VELFÆRD Foreløbig har 24 af de 883 borgerforslag samlet de nødvendige 50.000 støtter for at blive behandlet i Folketinget. Kun to er vedtaget. Men mange forslag finder alligevel vej til lovmøllen i en eller anden form.

Interesseorganisationer bruger borgerforslag til at nå ind på Christiansborg

Interesseorganisationer bruger borgerforslag til at nå ind på Christiansborg

POLITIK OG VELFÆRD 8 ud af 24 borgerforslag med støtter nok til at blive taget op i Folketinget har store organisationer i ryggen. Det kan give en fordel, når det kommer til den politiske behandling på Christiansborg. Men er det rimeligt? Hovedstilleren bag ”Dansk klimalov nu” ser det som en skævvridning, der er svær at komme uden om.

Mor fik ændret reglerne for sorgorlov efter sin søns død

Mor fik ændret reglerne for sorgorlov efter sin søns død

POLITIK OG VELFÆRD Pernille Møller Jensen er hovedpersonen bag et af de borgerforslag, som er ført ud i livet. Hun oplevede på egen krop, hvordan systemet efter hendes barns død ikke tog højde for hendes tragedie. Her er historien om, hvordan en mor til en afdød 15-årig dreng tog affære og fik forbedret vilkårene for forældre, som mister deres børn alt for tidligt.

Venstre:   Borgerforslag underminerer tilliden til folkevalgte

Venstre: Borgerforslag underminerer tilliden til folkevalgte

POLITIK OG VELFÆRD Venstres Karen Ellemann, medlem af Folketingets Præsidium, lader sig ikke overbevise af den livlige aktivitet på hjemmesiden med borgerforslag. Forslagene er ikke en succes, men en forfejlet kritik af Folketinget og det repræsentative demokrati, mener hun. 

Formanden for Folketinget: Borgerforslag supplerer demokratiet

Formanden for Folketinget: Borgerforslag supplerer demokratiet

POLITIK OG VELFÆRD Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), stemte nej til at indføre borgerforslag. Han frygtede, at professionelle organisationer og ikke borgere ville drive forslagene frem. Sådan er det ikke gået. Nu opfatter han borgerforslagene som et supplement til demokratiet. 

Teknologiske tigerspring øger den globale ulighed

Teknologiske tigerspring øger den globale ulighed

DIGITAL OMSTILLING Udviklingen inden for ‘Industri 4.0’-teknologier som kunstig intelligens, big data, 3D-print, robotteknologi, Internet of Things, blockchain og bioteknologi går stærkt. Men der er behov for, at den hastige udvikling suppleres med et øget fokus på ulighed, fastslår ny FN-rapport.

Aarhus lægger grundstenen til fremtidens velfærd

Aarhus lægger grundstenen til fremtidens velfærd

POLITIK OG VELFÆRD Der bliver skrevet politisk historie i Aarhus på onsdag. Byrådet skal nytænke velfærden. Der skal mere fokus på værdi for den enkelte borger og samfundet og mindre på standardydelser og kontrol. Et opgør med 40 års velfærdsudvikling. Enig Magistrat står sammen om fælles anbefaling til byrådet om at sætte en ny kurs, der får konsekvenser for alle kommunens 350.000 borgere. 

Han skal få styr på skandaleramt akademi

Han skal få styr på skandaleramt akademi

LEDELSE De seneste år har budt på lovlig meget drama på Det Kongelige Danske Kunstakademi; senest med en historisk buste, der blev smidt i havnen. Udfordringerne er til at få øje på for akademiets nye rektor, Lars Bent Petersen.

Blockchain kan redde verden – eller smadre klimaet

Blockchain kan redde verden – eller smadre klimaet

DIGITAL OMSTILLING Blockchain-teknologien kan være et nyttigt redskab til at fremme en cirkulær økonomi, og til at undgå at store digitale platforme får magten over vores personlige data. Men indtil videre har teknologien mest været brugt til bitcoins, og dét har vist sig at være en miljømæssig katastrofe.

Pas på med at overdrive helterollen

Pas på med at overdrive helterollen

LEDELSE  Vi roser med rette hands on-ledere, der engagerer sig i konkret problemløsning under kriser. Men det kan have store omkostninger, hvis chefen konsekvent fjerner andres ejerskab med sin ”heroiske” ledelse, skriver Klaus Majgaard.

Corona har boostet alternative nyhedsmedier

Corona har boostet alternative nyhedsmedier

POLITIK OG VELFÆRD Flere små alternative medier har satset kraftigt på at dække coronamodstanden. Men det sikrer dem ikke nødvendigvis en plads i det alternative medielandskab i Danmark, der ifølge forskeren Eva Mayerhöffer er langt svagere end i Tyskland og Sverige.

Har du det arbejdsliv, du ønsker? 

Har du det arbejdsliv, du ønsker? 

PÅSKELÆSNING Måske har du lige nu et af de sjældne frikvarterer fra et job, der æder lidt mere af din tid, end du egentlig ønsker mens du har børn - eller slider lidt mere på dig, end du kan klare, nu hvor du er blevet ældre? Vi har samlet et påskebuket af kloge tanker om, hvordan fremtidens arbejdsmarked kan gøres mere fleksibelt, give større individuel frihed - og måske endda gøre op med et lønsystem, der har låst kvindefag fast på bunden af lønskalaen i fem årtier. God påske - og god læselyst!