Tre megatrends for det grønne Kina

GRØN OMSTILLING Via offentlige investeringer i udvikling af grønne løsninger og kommercielle incitamenter forsøger centralregeringen at styre Kina i en bæredygtig retning. Kinesiske forskere er i dag nogle af de mest kompetente inden for forskning i teknologiske, grønne løsninger skriver Innovation Centre Denmark i Shanghai.

Af Christina Bundgaard Mark og Martin Rune Hoxer
H.h.v. Science- and Innovations Officer og Executive Director, ICDK Shanghai

Kina er verdens største udleder af CO2 og udleder mere end hele EU og USA tilsammen. Siden 2018 har Kinas udledninger desværre været stigende, og forsøget på at udbedre de økonomiske konsekvenser af COVID-19 skubber ikke udviklingen i en mindre klimabelastende retning.

Appetitten er stor på grønne løsninger i verdensklasse, og det smitter også af på danske virksomheder, der nu i stigende grad rykker udviklingsafdelinger til Kina, hvor der både er et stigende behov og et marked for grønne løsninger - samt investeringer, som intet andet sted i verden.

Dansk-kinesisk samarbejde handler ikke kun om at forbinde danske virksomheder med det store marked eller forbinde danske forskere med den globale forskningsfront. Det handler også om at understøtte Kinas grønne omstilling af hensyn til det globale klimaaftryk.

Megatrends for samfundsudviklingen

Tallene for Kinas udvikling er tit imponerende eller skræmmende for os, der ikke er født i et så enormt land. Men hvis man vil forstå udviklingen, bør man snarere afkode de megatrends, der har skabt udviklingsmønstrene.

Her kommer tre af de væsentligste trends

1. Urbanisering

I 2030 regner man med, at der vil bo op mod en milliard mennesker i kinesiske byer. Landet har snart 220 byer med over 1 million indbyggere, og blandt disse vil være 20 byer med 5 millioner indbyggere samt en række mega-cities med populationer på 20-30 millioner.

Urbaniseringen i kinesisk skala er uden historiske fortilfælde. Gennem de seneste 30 år er 300 millioner mennesker flyttet fra land til by, og ifølge McKinsey Global Institute er endnu 350 millioner på vej. Dette er ikke blot en økonomisk og demografisk game-changer, men også en kulturel omvæltning.  

Urbanisering har betydet vækst og arbejde for mange kinesere. 350 millioner mennesker er løftet ud af fattigdom siden 1990, og BNP per indbygger er vokset hurtigere i byerne end i landområderne, men dog med en slagside i form af manglende sociale rettigheder på grund af hukou-systemet, hvor landbefolkningens mobilitet begrænses til byerne. Systemet kan kort karakteriseres som et system af rettigheder, der er knyttet til den egn, hvor man er født, og som man ikke kan gøre gældende, når man flytter til en fjern by.  

Udfordringer i forhold til infrastruktur, luftforurening, vandressourcer, affaldshåndtering etc., har skabt et tilsvarende stort marked for innovative løsninger, miljøteknologiske frembringelser samt behov for smart city investeringer. Den centralkinesiske regering investerer derfor massivt i forskning og udvikling (FoU), da urbaniseringen i Kina skaber behov for skalérbare miljøteknologiske løsninger på både kort og lang sigt.

2. High-tech produkter i verdensklasse

90 procent af alle computere og 70 procent af alle mobiltelefoner fremstilles i Kina, og Kina er stadig verdens største producent. Men hvor økonomisk fokus tidligere udelukkende var på ”Made in China”, forfølges nu drømmen om ”Designed in China”.

Denne udvikling kører parallelt med de nationale kinesiske producenters transformation fra low-tech til high-tech. På en række teknologiområder udføres forskning i verdensklasse, som uden tvivl er attraktivt for mange udenlandske virksomheder.

Selvom mange lande i disse tider diskuterer hvordan man bedst samarbejder med kinesiske institutioner og forskere, så er den massive tilstedeværelse af internationale virksomheder et vidnesbyrd om, at Kina fortsat er et væsentligt marked og en uomgængelig samarbejdspartner for resten af verden

3. Voksende middelklasse og forbrug

Den hastigt voksende urbane middelklasse betyder stigende forbrug, og generelt udgør den asiatiske middelklasse en global vækstmotor over de næste 10 år, hvis man læser konsulenthusenes forecasts. Forventningen er, at cirka 65 procent af verdens middelklasse i 2030 vil befinde i Asien – i dag er det 35 procent. Nordamerika og Europa vil opleve et tilsvarende fald, fra at huse 55 procent af middelklassen til kun 25 procent om ti år.

Det er en enorm og meget hurtig forskydning, og danske virksomheder bør derfor indstille sig på at følge de asiatiske forbrugertendenser, hvor Kina er absolut dominerende. 

Tidligere har udenlandsk kommerciel tilstedeværelse handlet om at tilbyde traditionelle og basale forbrugsgoder, men i dag spiller kvalitet og bæredygtighed en mere central rolle. Kineserne bliver bedre og bedre uddannet, og de vil gerne have bedre boliger, renere vand og luft for sig selv og deres nærmeste. Derfor efterspørger man nye løsninger i forhold til byggematerialer, byplanlægning, energiomlægning og ressource management.

Virksomhedstendenser og grønne FoU samarbejder med Kina

Det Danske Innovationscenter i Shanghai (ICDK) har netop udgivet en grøn outlook rapport, hvor den kinesiske forskningshøjde og investeringer i en række grønne forskningsområder analyseres.

De 11 forskningsområder er taget fra Klimarådets rapport Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion og Hvidbogen fra Innovationsfondens klimapanel. Disse områder vurderes at være afgørende for den grønne omstilling i Danmark, og er derfor væsentlig for de danske samarbejder. Det drejer sig blandt om solenergi, alternativ cement, elektriske køretøjer og CO2-lagring.

Konklusionen i ICDKs rapport er entydig. Kinesiske forskningsmiljøer er en del af den globale forskningselite inden for alle 11 områder, og hvis danske forskningsmiljøer vil arbejde sammen med de bedste miljøer i verden til gavn for Danmarks grønne omstilling, kan det ikke ske uden at kigge mod Kina.

Det bekræftes også af en ny omfattende undersøgelse foretaget af ambassaden, Det Danske Handelskammer i Kina (DCCC) og det dansk-kinesiske universitetssamarbejde (SDC) blandt ledere af danske virksomheder etableret i Kina.

Undersøgelsen er foretaget ultimo 2019 og suppleret i maj i lyset af COVID-19.

Fire ud af fem virksomhedsledere i Kina vurderer, at aktiviteterne i Kina er helt afgørende for deres danske moderselskabs globale resultater og konkurrenceevne. Og tæt ved halvdelen af de adspurgte anfører, at det kinesiske marked er blandt de tre største målt på omsætning for deres danske moderselskab.

Dansk erhvervsliv er i højere grad end ventet ”i Kina, for Kina”: Hvor man før tog til Kina for at producere billigt, er adgang til det kinesiskek marked nu den hyppigste årsag til virksomhedernes tilstedeværelse i Kina. Hver anden virksomhed oplyser, at de har produktion, men også forsknings- og udviklingsaktiviteter i Kina.

Et grønnere Kina er i alles interesse. Og Danmark kan med sin tilstedeværelse bidrage og drage nytte af en mere grøn udvikling, således at både kommercielle, forskningsmæssige samt menneskelige interesser tilgodeses.   

Forrige artikel Når jagten på produktivitet gør dig mindre produktiv (og mindre glad) Når jagten på produktivitet gør dig mindre produktiv (og mindre glad) Næste artikel Designere skaber grønnere modeller for forbrug Designere skaber grønnere modeller for forbrug
”Man kan frygte, at Biden overhører læren af Trump”

”Man kan frygte, at Biden overhører læren af Trump”

POLITIK OG VELFÆRD USA bliver under Joe Biden EU’s bedste ven i Washington i årtier, forudser USA-eksperten Vibeke Tjalve. Men hun frygter samtidig, at Biden i sin udenrigspolitik vil overse de antiliberale strømninger, der efter Trump fortsat stikker dybt i USA og i Europa. 

Anne Mette Fugleholm anbefaler

Anne Mette Fugleholm anbefaler

KULTURANBEFALING Diakonissestiftelsens direktør, Anne Mette Fugleholm, læser ny politisk thriller, hvor stiftelsens it-sikkerhed bliver pudsigt omdrejningspunkt, og lader sig inspirere af podcast, der med skæve vinkler sætter ledelse i perspektiv.

Byggeklodser til det fleksible arbejdsliv

Byggeklodser til det fleksible arbejdsliv

POLITIK OG VELFÆRD Danskerne diskuterer ikke længere arbejdsugens længde, men hvordan vi kan holde fri, når børnene bliver syge, eller når kræfterne slipper op som seniorer. På det private arbejdsmarked kan lønmodtagere bruge et beløb svarende til en lille månedsløn på ekstra fridage. Nu forhandler parterne på det offentlige arbejdsmarked om deres version af en fritvalgsordning. 

Timebank giver bankansatte større frihed

Timebank giver bankansatte større frihed

POLITIK OG VELFÆRD Ansatte i finanssektoren har mulighed for at spare timer op i en timebank, som de kan bruge på at realisere deres drømme eller have mere tid sammen med familien. De ansatte kan også i langt højere grad bestemme, hvornår, hvordan og hvor de vil arbejde.

Tre dages weekend tiltrækker nye medarbejdere

Tre dages weekend tiltrækker nye medarbejdere

POLITIK OG VELFÆRD Medarbejderne på rådhuset i Odsherred og jobcenteret i Esbjerg har fået bedre mulighed for at få arbejds- og familielivet til at hænge sammen. De har mulighed for kun at arbejde fire dage om ugen. De foreløbige erfaringer er positive. Ordningen kan nu brede sig til andre kommuner i landet.

Peter Hummelgaard: Tag nu på barsel mand – for din egen skyld

Peter Hummelgaard: Tag nu på barsel mand – for din egen skyld

POLITIK OG VELFÆRD Beskæftigelsesministeren vil have lønmodtagerne til at udnytte overenskomsternes muligheder for fleksible arbejdsliv: Bryd med industrisamfundets mødetider, arbejd mindre som senior og tag omsorgsdage med familien, lyder opfordringen fra Peter Hummelgaard. Om nogle måneder går han selv foran og tager to måneders far-barsel

Tilliden på prøve i Davos

Tilliden på prøve i Davos

ØKONOMI Topmødet i Davos bliver rituelt kritiseret for at være mere varm luft end konkret indhold. Men samtalerne er alligevel med til at rykke tankesættet blandt verdens topledere – og alle os andre. I år kan du selv være med digitalt.

Vigtige sessions i Davos

Vigtige sessions i Davos

Det årlige topmøde i Davos er i denne coronaplagede tid afløst af et digitalt arrangement under titlen Davos Dialogues. Det giver almindeligt interesserede mennesker mulighed for at følge med fra første række. Her giver Mandag Morgens fagredaktører deres bud på, hvornår de vil koble sig på online-arrangementerne.

Tag ikke fejl af Stephanie Lose

Tag ikke fejl af Stephanie Lose

LEDELSE Den underspillede bogelsker fra Løgumkloster skal hjælpe ministersønnen fra Hellerup med at stoppe vælgerblødningen i Venstre.

Kampen om USA’s demokrati begynder nu

Kampen om USA’s demokrati begynder nu

POLITIK OG VELFÆRD Joe Biden må anvende sit flertal til at regere. USA har ikke råd til fire år mere, hvor et blokerende mindretal lammer Kongressen.

Klimapres vinder frem – især blandt unge

Klimapres vinder frem – især blandt unge

GRØN OMSTILLING Hver fjerde dansker har det seneste år forsøgt at påvirke venner og familie til at tage mere klimavenlige valg, viser en undersøgelse fra Kraka. Særligt de unge, hvor knap halvdelen er såkaldte ’klimainfluencere’, samt folk med lange uddannelser. 

Når politik føles som noget opreklameret lort

Når politik føles som noget opreklameret lort

POLITIK OG VELFÆRD Danske politikere, medier og vælgere har et fælles ansvar for at lære af de øretæver, som coronakrisen og andre 2020-dramaer har givet vestlige demokratier. Alternativet er, at vi får vores egen Trump, skriver John Wagner.

De etiske dilemmaer myldrer frem på teknologiens forkant

De etiske dilemmaer myldrer frem på teknologiens forkant

DIGITAL OMSTILLING Teknologiens udvikling stiller os overfor den ene vanskelige etiske beslutning efter den anden. Alt for ofte klikker vi bare JA til betingelserne uden at overveje konsekvenserne. I en ny bog advarer en amerikansk professor i jura mod at overlade det til store selskaber og iværksættere at definere, hvad der er acceptable måder at bruge ny teknologi på.  

ICDK: Venture Client-modellen har succes hos Tysklands industrigiganter

ICDK: Venture Client-modellen har succes hos Tysklands industrigiganter

KOMMENTAR Acceleratorprogrammer har længe været den foretrukne model blandt tyske virksomheder, der vil samarbejde med startups for at udvikle nye teknologier. Men nu er det en ny model, som de store virksomheder foretrækker. Venture Client Units er brændstoffet i tysk innovation i øjeblikket, skriver ICDK i München.

Din relevans afgør om du er leder eller bare chef

Din relevans afgør om du er leder eller bare chef

LEDELSE Det er måske ikke hver dag, du forholder dig til din egen relevans som leder. Men det kan være afgørende for, om du kan bevare dit reelle ledelsesmandat, skriver Elize Dimare og Johnny Sørensen.

Kan danske virksomheder lyn-modernisere japansk bureaukrati?

Kan danske virksomheder lyn-modernisere japansk bureaukrati?

DIGITAL OMSTILLING Coronakrisen blev et moment of truth for Japans offentlige sektor, der er håbløst bagud med at digitalisere kommunikationen med borgerne. Papirdokumenter med traditionelle hanko-stempler overføres med fax, og først nu udvikles noget, der ligner NemID. Danmark øjner it-eksportmuligheder til det coronaramte japanske bureaukrati. 

Erhvervslivet sætter regeringen under hårdt grønt pres

Erhvervslivet sætter regeringen under hårdt grønt pres

GRØN OMSTILLING Klimapartnerskaberne har været en stor succes – så stor, at den nu manifesterer sig som et hårdt pres på regeringen fra erhvervslivet, der vil have mere fart på den grønne omstilling. Klimaloven, klimapartnerskaberne og Danmarks grønne industripolitik er rollemodeller for hele EU. 

Dan Jørgensen: ”Det er gået stærkt. Og vi har tænkt os at holde kadencen.”

Dan Jørgensen: ”Det er gået stærkt. Og vi har tænkt os at holde kadencen.”

GRØN OMSTILLING Dan Jørgensen er stolt af sine bedrifter i 2020. Klimaministeren kan ikke genkende billedet af en regering, der hænger i bremsen. Der er nedsat fire nye arbejdsgrupper, som skal fremme klimainitiativer på tværs af sektorerne. Og forude venter tre nye strategier for Power to X, CO2-lagring og elektrificering af Danmark.

De klimapolitiske højdepunkter i 2020

De klimapolitiske højdepunkter i 2020

GRØN OMSTILLING Selvom coronakrisen stjal mediebilledet, blev 2020 et travlt klimaår for erhvervslivet, klimapartnerskaberne og regeringen. Her er nogle af årets vigtigste grønne begivenheder.

Der er stadig lang vej til klimaneutral produktion i Danmark

Der er stadig lang vej til klimaneutral produktion i Danmark

GRØN OMSTILLING I 2030 skal CO2-udledningerne fra produktionsvirksomhederne være reduceret med 95 procent i forhold til 1990-niveauet. Det er målet i klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder. Men det kommer til at kræve en helt ny tilgang i de små og mellemstore virksomheder, hvor klimakamp endnu ikke fylder i hverdagen.

Mere undervisning, færre udsendte, færre flyveture

Mere undervisning, færre udsendte, færre flyveture

LEDELSE Læger Uden Grænser sender færre eksperter ud i verden i en tid med corona. Rådgivning via Teams, Skype eller Zoom kan løse nogle opgaver. Denne positive erfaring vil ændre praksis i organisationen, spår ny direktør.

De slukkede for kontakten til Trump – og hvad så nu?

De slukkede for kontakten til Trump – og hvad så nu?

POLITIK OG VELFÆRD De toneangivende techgiganter indgik en historisk alliance om at stoppe Trumps direkte adgang til de amerikanske vælgere. Dermed eksponerede de mere end nogensinde deres reelle politiske magt.

Stine Bosse anbefaler

Stine Bosse anbefaler

LEDELSE Stine Bosse glæder sig over en højskolesangbog, hvor alle kan synge med, og så anbefaler hun en græsk klassiker, der minder os om, at også nazisterne var mennesker med følelser, længsler og omsorg for andre.

Fremtidens MBA er fleksibel, billig og livslang

Fremtidens MBA er fleksibel, billig og livslang

LEDELSE Erhvervsuddannelserne på de amerikanske universiteter Harvard og Columbia føjer certifikater og livslang læring til deres programmer. Det er et skift, der siger noget grundlæggende om vores samfund. 

Den utæmmede digitale ytringsfrihed giver hovedbrud

Den utæmmede digitale ytringsfrihed giver hovedbrud

DIGITAL OMSTILLING Diskussionen har ulmet længe, men optøjerne på Capitol Hill og den efterfølgende nedlukning af Trumps konti på Twitter og Facebook har gjort et centralt spørgsmål meget påtrængende: Hvem skal bestemme, hvad der må siges online? EU-Kommissionen har et bud.

ICDK: Nye strategier skal tiltrække grønne investeringer i Indien

ICDK: Nye strategier skal tiltrække grønne investeringer i Indien

KOMMENTAR En af de positive effekter af covid-epidemien i Indien er, at indiske startups og iværksættere har formået at arbejde tæt sammen med indiske forskere om at udvikle løsninger hurtigt og effektivt. Nu overvejer man, om den form for innovation kan overføres til at løse udfordringerne med bærdygtighed, skriver det danske innovationscenter i Bangalore

Regenerativ ledelse vokser ud af pandemiens skygge

Regenerativ ledelse vokser ud af pandemiens skygge

LEDELSE En opgave for ledere i 2021 bliver at se ud over Teams-møderne og de hurtige corona-omstillinger og se på den helt store omstilling, der vil kendetegne 2020’erne: omstillingen fra den ekstraktive tænkning til den regenerative. Også i den daglige ledelse, skriver Mads Thimmer.

Investeringsbank advarer mod dansk klimaselvtilfredshed

Investeringsbank advarer mod dansk klimaselvtilfredshed

GRØN OMSTILLING Den schweiziske investeringsbank J. Safra Sarasin piller de grønne fjer af Danmark. Godt nok er Danmark et af verdens foregangslande, men vi når ikke Parisaftalens mål ved at følge den nuværende kurs, siger folkene bag bankens nye fremskrivningsmodel, der har til formål at vise konsekvenserne ved virksomhedernes klimaplaner.

Færre virksomheder i udsatte erhverv frygter corona-lukning

Færre virksomheder i udsatte erhverv frygter corona-lukning

ØKONOMI Danmarks Statistisk har, siden coronakrisen brød ud, spurgt virksomheder om deres frygt for at måtte lukke som følge af covid-19. Siden foråret er frygten overordnet set mindsket, og generelt vurderes risikoen for at måtte afvikle virksomheden på grund af covid-19 som lille – også inden for serviceerhverv samlet set.

Beskæftigelse af ikkevestlige indvandrere sætter danmarksrekord

Beskæftigelse af ikkevestlige indvandrere sætter danmarksrekord

POLITIK OG VELFÆRD Da coronakrisen ramte Danmark, var beskæftigelsen blandt ikkevestlige indvandrere højere, end den har været i fire årtier. Krisen har heller ikke været den katastrofe for integrationen, som mange ellers havde spået. Tre af landets førende eksperter betegner udviklingen som meget positiv. Den lave beskæftigelse blandt indvandrerkvinder og unge mænd uden uddannelse er dog to store udfordringer.

Forskningsdirektør om flere indvandrere i job: Vi har fat i noget af det rigtige

Forskningsdirektør om flere indvandrere i job: Vi har fat i noget af det rigtige

POLITIK OG VELFÆRD Rekordhøje beskæftigelsestal for ikkevestlige indvandrere gør forskningsdirektør Torben Tranæs optimistisk – på en moderat, forskeragtig facon. Han ser store muligheder i fokus på særlige brancher og udpeger den manglende integration af unge, mandlige efterkommere som et af samfundets største problemer.

Sindige jyder finder job til kvinder med ikkevestlig baggrund

Sindige jyder finder job til kvinder med ikkevestlig baggrund

POLITIK OG VELFÆRD Vesthimmerland ligger nummer ét på ranglisten over de kommuner, der er bedst til at få indvandrerkvinder i job. Det er en svær opgave. Så hvad er opskriften på deres succes? Det giver et jobcenter og to virksomheder deres forklaring på.

Tålmodighed hjælper ikkevestlige kvinder i job

Tålmodighed hjælper ikkevestlige kvinder i job

POLITIK OG VELFÆRD I Furesø Kommune tror man ikke på et quickfix, der kan skaffe ikkevestlige indvandrerkvinder varige job. Løsningen er langvarig og kræver grundige samtaler om kønsroller og helbred.

Et job giver dig frihed

Et job giver dig frihed

NYT JOB For Abdulkarim Alasat er jobbet på fabrikken i Tullebølle nøglen til frihed.

Investorer lægger klimapres på virksomheder

Investorer lægger klimapres på virksomheder

GRØN OMSTILLING En lang række store investorer indskærper over for nogle af Europas største virksomheder, at de skal arbejde Parisaftalen grundigt ind i deres forretninger. Der blæser nye grønne vinde i den finansielle sektor, lyder vurderingen fra eksperter.

Ellen Klarskov Lauritzen anbefaler

Ellen Klarskov Lauritzen anbefaler

KULTURANBEFALING Ellen Klarskov Lauritzen værdsætter kunsten at fatte sig i korthed på arbejdet, men leder efter det modsatte, når hun har fri. Hun anbefaler en murstensroman, der dvæler ved detaljen, og forbereder sig på foråret med elektronisk dansk musik. 

De næste årtier bliver et kæmpe opsving

De næste årtier bliver et kæmpe opsving

DIGITAL OMSTILLING Scenarier har det med at være deprimerende læsning. De enorme udfordringer og forandringer, der er på vej, virker skræmmende. Wired-journalisten Peter Leydens scenarie The transformation er en fortælling om fremtiden, man faktisk bliver inspireret og i bedre humør af at læse.

Omstillingen - et uddrag

Omstillingen - et uddrag

DIGITAL OMSTILLING The transformation – Omstillingen – er et scenarie i seks afsnit, der beskriver verdens udvikling fra 2020 til 2050. Scenariet er udformet som artikler, skrevet i år 2100 af den fiktive journalist Stuart Rand, der kigger tilbage på de tre årtiers radikale forandringer.