Tysk elbil-strategi åbner muligheder for Danmark

I 2013 melder den tyske bilindustris mastodonter, Volkswagen, BMW og Mercedes, sig ind i kampen om fremtidens elbil. Tyskland satser på en omfattende, men langsom omstilling til elektrisk mobilitet. Det skaber både udfordringer og muligheder for aktørerne i den danske elbilverden.

En ting er bilindustriens stormagter enige om: I løbet af de kommende årtier skal transportsystemer verden over omlægges fra fossile brændsler til el. Men bag kulisserne foregår en voldsom rivalisering mellem USA, Tyskland, Kina, Japan og Frankrig om standarder, normer, teknologier og forretningsmodeller i fremtidens elbilindustri.

Japan og Frankrig har, i kraft af Nissan/Renault-alliancen og de bagvedliggende kernekraftinteresser, været tidligt ude og markedsføre elbiler. Regeringerne i de to lande har samtidig stimuleret efterspørgslen gennem rundhåndede tilskud til købere af elbiler.

Tyskland har valgt en mere langsigtet strategi. Regeringen i Berlin har, sammen med de store bil-, elektro- og energiindustrier, valgt at satse på forskning og udvikling af de grundlæggende teknologier, der skal danne fundamentet under den mobilitetsrevolution, som elbilen er en del af. Tyskerne har samtidig valgt at satse på globale alliancer med USA og Kina, når det gælder normer og standarder. Dette arbejde bærer nu frugt i form af aftaler, som risikerer at få alvorlige konsekvenser for de japansk-franske standarder – og dermed også for nogle af pionererne på det danske elbilmarked.

Login