Udvikler du mennesket bag talentet?

Talenter, der accelererer hurtigt karrieremæssigt, har også brug for at accelerere det at modnes som menneske. Kan du som leder sætte strøm til læren om livet, så kan du få talenter, der modnes hurtigere end andre. Din opgave er ikke bare at uddanne, men at danne talentet.

Af erhvervspsykolog Susanne Clausager Dalgaard

Det står højt på agendaen i de fleste organisationer at kunne tiltrække og udvikle de rigtige talenter. Og det med god grund, for det er talenterne, virksomheden skal leve af.

Talenterne er kendetegnet ved, at de har potentiale til at accelerere hurtigt karrieremæssigt. Det betyder, at de kan komme til at besidde poster, hvor de skal træffe vigtige beslutninger om forretningen, før de har nået at høste den nødvendige erfaring, og at de skal udvikle mennesker og organisationer, uden at de selv er færdige med at udvikle sig (hvis man da nogensinde bliver det).

Som leder er du med til at skabe næste generation på topposterne, og det er dit ansvar at spotte og bistå talenterne i deres udvikling på en måde, så mennesket følger med karrieren og ansvaret. Baseret på mange års arbejde med top-performere på vej op ad karrierestigen ser jeg tre markante træk, der går igen hos de fleste talenter:

  • En stor arbejdsindsats
  • Et højt kompetenceniveau
  • Et enormt drive.

Meget talentudvikling kredser om 10.000 arbejdstimer, MBA-uddannelser, robusthed og politisk tæft til at begå sig i en benhård konkurrence. Om viljen til at ville og en parathed til at ofre.

Sagen er bare, at alt dette rummer de fleste talenter allerede. De er også alle sammen kvikkere end gennemsnittet og kan regne det meste ud.

Men når det kommer til den menneskelige udvikling, adskiller talenterne sig ikke så meget fra gennemsnittet. Her ligner de faktisk de fleste andre mennesker. 10.000 timers hårdt arbejde behøver ikke føre til personlig udvikling, og du kan heller ikke bare sådan lige regne den ud.

Men hvad skaber så personlig udvikling?

Det talenterne virkelig lærer noget af

Hvert år sætter Berlingske Business fokus på 100 talenter under 35 år. Virksomhederne indstiller deres top-performere i forskellige kategorier, og de bedste bliver udnævnt og hædret i avisen. Hvert år vælger cirka 35 af talenterne at være en del af et efterfølgende netværksbaseret udviklingsforløb.

Forløbet giver talenterne mulighed for at udvikle sig sammen med ligesindede, og det har igennem de seneste syv år givet mig mulighed for at komme tæt på og forstå psykologien bag talenterne.

Jeg har fulgt talenternes drøftelser med hinanden. Jeg har coachet og testet dem. Jeg har været med, når de blev forfremmet, og når de havde en oplevelse af at sidde fast. Det har fået mig til at overveje, hvordan talenternes særlige kendetegn – kompetencen, arbejdsindsatsen og det store drive – spiller sammen med talentets menneskelige udvikling.

Min erfaring er, at talentets særlige kendetegn kan spille talentet et puds, når de skal omsættes til personlig udvikling. Du kan som leder med ansvar for at udvikle talenterne med fordel hjælpe talentet med at balancere disse kendetegn, hvis du vil accelerere talentets udvikling mod stadigt stigende ansvar. Helt konkret vil jeg anbefale, at du bevidst arbejder med at:

  • Skabe rum for, at talentet kan bruge livet som læremester og tale med talentet om eksistentielle temaer, værdier, valg og fravalg
  • Hilse udviklingskrisen velkommen og støtte talentet i at udholde den
  • Give talentet en ”tålmodighedspille”.

Skab rum til dannelse

For ikke så længe siden var jeg sammen med et hold ældre talenter, der holdt reunion. Jeg spurgte dem, hvad der havde gjort den største forskel i deres udvikling.

Ingen sagde, at det var den seneste MBA eller kurset i regnskabslære, der gjorde forskellen.

Ingen nævnte, at da de lærte at udarbejde en strategi eller en bestyrelsesberetning, blev livet meget nemmere, og de blev klar til det næste niveau.

Der var heller ikke nogen, der sagde, at det var afgørende lærerigt at arbejde dag og nat på den sidste store sag.

Til gengæld delte de cirka 20 talenter eksistentielle historier om kriser, kærlighed, børn, valg, fravalg og tid til refleksion. Det var i store træk livet, der blev nævnt som den udslagsgivende læremester, hvilket kan synes lidt paradoksalt, set i lyset af hvor mange timer talenterne lægger i at arbejde. Man kunne måske endda frygte, at de mange arbejdstimer kunne stå i vejen for talenternes modningsproces?

Hvad kan du som leder gøre? Det er fristende at opmuntre talentet til at levere 10.000 timer, rose dem for resultaterne og følge op på budgetter, timer og tal. Men det er sjældent nødvendigt. Talentet leverer alligevel. Brug i stedet tiden på at tale med talentet om livets kompleksitet og opfordr til, at talentet reflekterer over det store billede og dem selv som talent og menneske. Vær et spejl ved at turde dele dine tanker, tvivl og historier.

Lad det være dit job at danne snarere end uddanne talentet.

Hils udviklingskrisen velkommen

Talentet er ofte vant til at være dygtig, kunne levere og få anerkendelse for at gøre det godt. Når man flytter sig som menneske og i karrieren, skal man imidlertid acceptere at være inkompetent for en stund. Man skal turde være blottet, sårbar og undersøgende. Man skal måske endda have modet til at stå stille et øjeblik. Det er uvant for talentet. Og for mange måske endda angstfyldt.

Hvad kan du som leder gøre? Det er fristende som leder at sende talentet på kursus eller hælde ud af gode råd og erfaringer. Og det kan have sin berettigelse. Men hvis det er et talent, skal han/hun nok få det lært alligevel. Langt oftere er det svære for talentet at udholde den angst, der er forbundet med at stå stille eller være inkompetent. Som leder kan du med fordel anerkende ”udviklingskrisen” som værende naturlig og rigtig, og at den skal bruges og udnyttes, fordi det netop er krisen, der har potentialet til at modne talentet til stigende ansvar.

Giv talentet en tålmodighedspille

Talentets drive er en kæmpe gave. Sagen er bare, at psykologien bag det store drive ikke altid fungerer efter veldokumenterede pædagogiske principper, og hvis kravene til os selv bliver for hårde, kan de blive en psykisk belastning og en udviklingsmæssig hæmsko.

Alle, der har børn, ved, at hvis man skal lære at binde snørebånd, så er ros, opmuntring, anerkendende kommentarer og en stor portion tålmodighed det eneste, der virker. Det er bare ikke altid sådan, talenter taler til sig selv. Og hvis den indre stemme er selvkritisk, påpeger fejl og mangler og utålmodigt trommer med fingrene, så kan det blive svært for talentet at udvikle sig. Mens hårde drivere (måske) kan hjælpe talentet med at opnå noget – lære jurabogen udenad eller overperforme på KPI’erne – så kræver det ofte en helt anden nænsomhed og tålmodighed, hvis man skal accelerere udviklingen som menneske.

Den form for nænsomhed og tålmodighed bor ikke nødvendigvis i talentet selv og heller ikke i det konkurrenceprægede marked og i den leverancefokuserede organisation. Utålmodigheden er god til at skabe resultater og drive sig selv fremad, men den er ofte elendig til at udvikle den menneskelige side – det er for de fleste et langt, sejt træk.

Hvad kan du gøre som leder? Hvis der fandtes en tålmodighedspille, så vil jeg anbefale, at du som leder giver dit talent en sådan. Men når nu den ikke er på markedet, så er du nødt til at rollemodellere nænsomhed og tålmodighed. Du skal selvfølgelig opmuntre talentet til at bruge sit drive, men samtidig anerkende, at det ikke kan flytte alt.

Når det kommer til menneskelig udvikling, kan du ikke belære, du kan ikke fikse. Du er nødt til som leder at bruge dig selv som et forbillede, et spejl, der nænsomt, anerkendende og tålmodigt flytter de kompetente, højtydende mennesker, der har talent til at flytte organisationer.

Hvis talenterne hurtigere end andre kommer til at bestride vigtige poster, træffe beslutninger på vegne af mennesker og organisationer, er det afgørende, at vi hjælper dem til at modnes som mennesker. Kan du som leder sætte strøm til læren om livet, så kan du få talenter, der modnes hurtigere end andre. Din opgave er ikke bare at uddanne, men at danne talentet. Dette dobbelte fokus har vi for øvrigt en tradition for at være ganske gode til i Danmark.

Forrige artikel Christian Friis Bach: Christian Friis Bach: "Jeg har virkelig fået indblik i, hvor psykisk hårdt det er at blive fyret” Næste artikel Brainstormen stilner af Brainstormen stilner af
Dansk topchef i OECD: Danmark og EU skal sikre retfærdig digitalisering

Dansk topchef i OECD: Danmark og EU skal sikre retfærdig digitalisering

POLITIK OG VELFÆRD Digitalisering er ligesom globalisering en nøgle til Danmarks fremtidige velstand. Men både i Danmark og i EU skal man sikre, at digitaliseringens goder i 2020’erne fordeles retfærdigt, mener Ulrik Vestergaard Knudsen, vicegeneralsekretær i OECD. Skæv fordeling af globaliseringens gevinster medvirkede til 2010’ernes folkelige oprør, påpeger han i dette interview om de store globale megatrends og Danmarks rolle.

Cybertruslen bekymrer næsten alle danske topledere

Cybertruslen bekymrer næsten alle danske topledere

DIGITAL OMSTILLING En rekordhøj andel af danske topledere er i 2021 bekymrede for cyberangreb. 97 procent af de adspurgte danske CEO’s peger på cybertruslen som en forretningsmæssig bekymring, og hele 47 procent er ‘meget bekymret’, viser en rapport fra PwC. 

Hvor meget frihed må trygheden koste?

Hvor meget frihed må trygheden koste?

Tryghed er et lille hyggeligt ord, der ikke burde kunne gøre nogen fortræd. Men i tryghedens navn er vi i gang med at kriminalisere hinanden for noget så ukonkret som at vække en følelse af utryghed hos andre.

Michael Ørnø anbefaler

Michael Ørnø anbefaler

KULTURANBEFALING Michael Ørnø hører til blandt de få, der stadig lytter til et album fra ende til anden. Og så anbefaler han bogen, der forklarer, hvordan en computer bygges op sådan helt fra bunden.

Professorer: Store samfundsproblemer kræver totalfodbold

Professorer: Store samfundsproblemer kræver totalfodbold

POLITIK OG VELFÆRD Coronakrisen har vist os, hvad der skal til for, at det politiske og administrative system i fremtiden kan løse store kriser og udfordringer. Det kræver, at alle niveauer og aktører spiller med, skriver Eva Sørensen og Jacob Torfing.

Hospitaler – fremtidens innovationshubs

Hospitaler – fremtidens innovationshubs

Boston er et vindue ind i fremtiden for life science og sundhedsinnovation. Det er et økosystem i verdensklasse, som vi danskere kan se til for at få indblik i nye trends indenfor sundhedsinnovation. Som det danske innovationscenter i Boston skriver, har hospitalerne en helt central rolle.

Nu er det voksen-baby der bestemmer

Nu er det voksen-baby der bestemmer

DIGITAL OMSTILLING Mobiltelefonerne har lært forbrugere, at de kan få opfyldt deres behov omgående – så hvorfor ikke forlange det samme i alle de situationer, hvor man er bruger? Det kan virke som en forkælet indstilling, men hvis man vil klare sig som virksomhed, er man nødt til at føje de nye ”voksen-babyer”, siger forfatteren til en ny bog om fremtidens virksomheder.

Styr din faglige entusiasme

Styr din faglige entusiasme

LEDELSE Et stærkt fagligt engagement kan skabe problemer i mødet med konkurrerende og politiske hensyn i organisationen. Det er nødvendigt at være fleksibel og manøvredygtig uden at forfalde til kynisme, og det kræver træning, skriver Klaus Majgaard.

Hjemme godt, ude godt

Hjemme godt, ude godt

DIGITAL OMSTILLING Kun ni procent af danskerne ønsker at arbejde permanent hjemmefra efter covid-19.

Erhvervsspidser samler tankerne: Sådan slipper vi innovationen løs i Danmark

Erhvervsspidser samler tankerne: Sådan slipper vi innovationen løs i Danmark

POLITIK OG VELFÆRD Danmark har indtil nu været en af globaliseringens vindernationer. Men en ny verden venter efter corona. 20 fremtrædende erhvervsprofiler opfordrer til radikal nytænkning, hvis Danmark ikke skal køres over. Erhvervslivets kræfter skal slippes løs i frikommuneforsøg, særlige områder skal være Danmarks nye innovationszoner, og der skal oprettes både et sundheds- og et læringspartnerskab.

Hvorfor Danmark?

Hvorfor Danmark?

KOMMENTAR Hvorfor skal verden overhovedet vælge Danmark, danske virksomheder, varer og værdier til i den nye konkurrence, der venter efter coronakrisen? Det er det centrale spørgsmål i Dansk Konkurrenceevneråd, der for nylig trådte sammen for første gang. Her giver to af rådets medlemmer deres bud på, hvilken vej vi skal gå for at finde svar.

Falcks direktør: Sammen kan vi hæve levetiden i en hel bydel

Falcks direktør: Sammen kan vi hæve levetiden i en hel bydel

POLITIK OG VELFÆRD Falcks topchef, Jakob Riis, har en drøm. Han ønsker at gøre områder som Nordvest i København og andre lokalområder til en slags sundhedsfyrtårne i nyt, forpligtende partnerskab med det offentlige. “Fremsynet”, siger professor. Jakob Riis vil også gøre op med uforpligtende pilotprojekter og sikre en bedre udnyttelse af de milliarder af kroner, som det offentlige køber ind for årligt.

Naturen er begyndt at sende regninger tilbage til økonomien

Naturen er begyndt at sende regninger tilbage til økonomien

GRØN OMSTILLING Den grønne omstilling skal være lige så hurtig og gennemgribende, som digitaliseringen af samfundet har været, siger den svenske klimaforsker Johan Rockström. Han mener, det er en misforståelse at se det gode, moderne liv som en modsætning til bæredygtighed – men det er nogle andre mål, vi må stræbe efter.

Planetære grænser

Planetære grænser

GRØN OMSTILLING I 2009 gik en gruppe på 26 af klodens førende miljø- og klimaforskere, ledet er Johan Rockström, sammen om at identificere de faktorer, som er afgørende for, at det globale økosystem fortsat kan trives. Gruppen opstillede en liste på ni hovedområder, blandt andet biodiversitet, forsuring af havene, udtynding af ozonlaget og arealet af jorden, der bruges til landbrug.

Nikolas Lyhne-Knudsen anbefaler

Nikolas Lyhne-Knudsen anbefaler

KULTURANBEFALING Nikolas Lyhne-Knudsen lader sig inspirere af skønlitteraturen både privat og som leder. Og så anbefaler han en spændende podcast, der sætter historien i kontekst og perspektiv.

7 skridt der kan gøre Europa til grøn supermagt

7 skridt der kan gøre Europa til grøn supermagt

KOMMENTAR Klimakrisen kan blive en vindersag for Europa, men det kræver, at man adresserer det lange efterskælv af folkelige bekymringer fra de sidste par årtiers kriser, skriver Bjarke Møller.

Er Skat ved at blive plyndret for anden gang?

Er Skat ved at blive plyndret for anden gang?

Ugens ubehagelige spørgsmål: Spilder vi enorme milliardbeløb i det britiske retssystem uden reel chance for at få de 12,7 udbytteskattemilliarder tilbage, som Skat sendte ud af landet? Britiske medier kalder sagen for den dyreste i nyere britisk retshistorie. Og Danmark har lige tabt første runde.

Kina sidder tungt på råmaterialer til elektronik – for nu

Kina sidder tungt på råmaterialer til elektronik – for nu

GRØN OMSTILLING Kina har over de sidste 25 år etableret sig som den dominerende globale leverandør af sjældne jordarter, der er
uundværlige i produktionen af smartphones, elbiler, våbensystemer og utallige andre teknologier.

Siri-kommissionen går ind i klimakampen

Siri-kommissionen går ind i klimakampen

DIGITAL OMSTILLING Den danske Siri-Kommission af it-eksperter har netop udsendt en ny rapport. Denne gang handler det om den miljø- og klimabelastning, som brugen af digital teknologi fører med sig. Det er ganske overraskende, HVOR meget nogle af vores it-vaner forbruger. 

Grønne byer til verdens største befolkning

Grønne byer til verdens største befolkning

Kina vil inden for de næste par år være blevet verdens største økonomi. Den kraftige industrialisering og urbanisering har imidlertid ført til et påtrængende behov for rette op og undgå miljøforringelser – ikke mindst i de hastigt voksende byer. Det skriver det danske innovationscenter i Shanghai.

Konflikter er bedre end deres rygte

Konflikter er bedre end deres rygte

LEDELSE Konflikter kan være lærende og udviklende, og er ikke noget, vi skal undgå for enhver pris. Men det kræver et miljø med høj psykologisk sikkerhed at udnytte potentialet, skriver Nicolaj Suhr Jensen.

Klimakompetencer er en mangelvare i bestyrelseslokaler

Klimakompetencer er en mangelvare i bestyrelseslokaler

GRØN OMSTILLING Trods øget fokus på klima og bæredygtighed i mange danske virksomheder er der begrænset viden og kompetencer på området i bestyrelseslokalerne. Presset for at få opgraderet bestyrelsens klimakompetencer kommer blandt andet fra investorer og fra kommende EU-lovgivning.

Handel med databaserede serviceydelser er eksploderet

Handel med databaserede serviceydelser er eksploderet

DIGITAL OMSTILLING Siden 1990’erne er handlen i databaserede services vokset drastisk og udgør nu halvdelen af den totale globale handel i serviceydelser, viser en ny rapport fra Verdensbanken.

CO2-fangst: Nu bliver det alvor

CO2-fangst: Nu bliver det alvor

GRØN OMSTILLING Religionskrigen om CO2-fangst er slut. Selv de mest ambitiøse klimaforkæmpere mener nu, at Danmark og resten af verden ikke kommer uden om at indsamle og lagre CO2. Opgaven er enorm. Det samme er de fremtidige forretningsmuligheder.

Mange måder at opsuge og lagre CO2

Mange måder at opsuge og lagre CO2

GRØN OMSTILLING Efter regeringens seneste tiltag – energiøerne, støtte til el-biler, omlægning til varmepumper, stop for kulfyring osv. – mangler stadig løsninger, der kan adressere de sidste 13,7 millioner tons CO2.

Novo Nordisk Fonden: CCS er et dansk Apollo-projekt

Novo Nordisk Fonden: CCS er et dansk Apollo-projekt

GRØN OMSTILLING Forskning indenfor samspillet mellem biologi og kemi kan skabe et gennembrud for fangst og udnyttelse af CO2, mener Claus Felby, der er leder af Novo Nordisk Fondens biotek-aktiviteter. Fonden er klar med meget store beløb, der både skal gå til forskning og til at skalere og samarbejde i stor, industriel skala.

Norge vil gøre CO2-fangst til et nyt industrieventyr

Norge vil gøre CO2-fangst til et nyt industrieventyr

GRØN OMSTILLING Norge satser milliarder på at udvikle den industri, der kan fange CO2, transportere det i skibe og lagre det i undergrunden. Aker Carbon Capture er et privat norsk selskab, der sælger industrielt udstyr til teknologien. CEO Valborg Lundegaard ser store muligheder i Danmark, der med 70 procent-målet for 2030 har lagt tidligere skepsis over for teknologien på hylden og satser stort på at fange, lagre og udnytte CO2.

Skab en langsigtet vision for den offentlige styring

Skab en langsigtet vision for den offentlige styring

KOMMENTAR Hvordan ville vi organisere velfærdssamfundet, hvis vi gav os selv 10 år til at udvikle en ny model? Der er behov for langsigtede pejlemærker for udviklingen af den offentlige styring, som kan frigøre os fra vanetænkningen, skriver Per Nikolaj Bukh og Karina Skovvang Christensen.

Helle Øbo anbefaler

Helle Øbo anbefaler

KULTURANBEFALING Helle Øbo glæder sig til Skandinaviens største fotofestival, og så anbefaler hun en romantrilogi, der giver et indblik i Barcelonas mystik, passion og kultur.

USA blæser til klimakamp – for sin egen skyld

USA blæser til klimakamp – for sin egen skyld

GRØN OMSTILLING Når USA nu igen engagerer sig i kampen mod den globale opvarmning, skyldes det først og fremmest hensynet til egne interesser. Risikoen er, at Biden indleder en kold klimakrig med kineserne. 

Han skal fremtidssikre avisen

Han skal fremtidssikre avisen

NYT JOB Den tidligere general og forsvarschef Peter Bertram overtager posten som bestyrelsesformand for JP/Politikens Hus midt i en brydningstid, der byder på ny teknologi og nye brugerpræferencer.

Rejs hjem, hvor dine forældre kommer fra!

Rejs hjem, hvor dine forældre kommer fra!

Den danske asylpolitik bygger på, at flygtninge skal rejse hjem, når forholdene i hjemlandet tillader det. Opholdet er kun midlertidigt. Med hvad gør vi, når det midlertidige fylder en hel barndom, og syriske flygtningebørns hjemland er blevet Thy, Fyn eller Falster?

Mangel på chips bremser produktionen

Mangel på chips bremser produktionen

DIGITAL OMSTILLING Forsyningerne af computerchips kan ikke holde trit med efterspørgslen, og det er begyndt at gå ud over produktionen, især bilfabrikkerne er hårdt ramt. Problemet har synliggjort verdensøkonomiens store afhængighed af en enkelt komponent, som kun nogle få selskaber kan levere. 

Det kræver grundig forberedelse at finde venturekapital i Silicon Valley

Det kræver grundig forberedelse at finde venturekapital i Silicon Valley

DIGITAL OMSTILLING Silicon Valley er indbegrebet af venturekapital, men skal det lykkes for startups at skaffe investeringer og nyde godt af den støtte, som den rette investor kan tilbyde, kræver det grundig forberedelse. Det fortæller det danske innovationscenter i Silicon Valley.

Leder du med sproget, eller leder sproget dig?

Leder du med sproget, eller leder sproget dig?

LEDELSE Kommunikation er det måske vigtigste ledelsesredskab, men mange ledere bliver forført af deres begejstring for nye termer og ønsket om at fremstå på forkant med udviklingen. Man kan hurtigt miste autoritet på den konto, skriver Mads Thimmer.