Udvikler du mennesket bag talentet?

Talenter, der accelererer hurtigt karrieremæssigt, har også brug for at accelerere det at modnes som menneske. Kan du som leder sætte strøm til læren om livet, så kan du få talenter, der modnes hurtigere end andre. Din opgave er ikke bare at uddanne, men at danne talentet.

Af erhvervspsykolog Susanne Clausager Dalgaard

Det står højt på agendaen i de fleste organisationer at kunne tiltrække og udvikle de rigtige talenter. Og det med god grund, for det er talenterne, virksomheden skal leve af.

Talenterne er kendetegnet ved, at de har potentiale til at accelerere hurtigt karrieremæssigt. Det betyder, at de kan komme til at besidde poster, hvor de skal træffe vigtige beslutninger om forretningen, før de har nået at høste den nødvendige erfaring, og at de skal udvikle mennesker og organisationer, uden at de selv er færdige med at udvikle sig (hvis man da nogensinde bliver det).

Som leder er du med til at skabe næste generation på topposterne, og det er dit ansvar at spotte og bistå talenterne i deres udvikling på en måde, så mennesket følger med karrieren og ansvaret. Baseret på mange års arbejde med top-performere på vej op ad karrierestigen ser jeg tre markante træk, der går igen hos de fleste talenter:

  • En stor arbejdsindsats
  • Et højt kompetenceniveau
  • Et enormt drive.

Meget talentudvikling kredser om 10.000 arbejdstimer, MBA-uddannelser, robusthed og politisk tæft til at begå sig i en benhård konkurrence. Om viljen til at ville og en parathed til at ofre.

Sagen er bare, at alt dette rummer de fleste talenter allerede. De er også alle sammen kvikkere end gennemsnittet og kan regne det meste ud.

Men når det kommer til den menneskelige udvikling, adskiller talenterne sig ikke så meget fra gennemsnittet. Her ligner de faktisk de fleste andre mennesker. 10.000 timers hårdt arbejde behøver ikke føre til personlig udvikling, og du kan heller ikke bare sådan lige regne den ud.

Men hvad skaber så personlig udvikling?

Det talenterne virkelig lærer noget af

Hvert år sætter Berlingske Business fokus på 100 talenter under 35 år. Virksomhederne indstiller deres top-performere i forskellige kategorier, og de bedste bliver udnævnt og hædret i avisen. Hvert år vælger cirka 35 af talenterne at være en del af et efterfølgende netværksbaseret udviklingsforløb.

Forløbet giver talenterne mulighed for at udvikle sig sammen med ligesindede, og det har igennem de seneste syv år givet mig mulighed for at komme tæt på og forstå psykologien bag talenterne.

Jeg har fulgt talenternes drøftelser med hinanden. Jeg har coachet og testet dem. Jeg har været med, når de blev forfremmet, og når de havde en oplevelse af at sidde fast. Det har fået mig til at overveje, hvordan talenternes særlige kendetegn – kompetencen, arbejdsindsatsen og det store drive – spiller sammen med talentets menneskelige udvikling.

Min erfaring er, at talentets særlige kendetegn kan spille talentet et puds, når de skal omsættes til personlig udvikling. Du kan som leder med ansvar for at udvikle talenterne med fordel hjælpe talentet med at balancere disse kendetegn, hvis du vil accelerere talentets udvikling mod stadigt stigende ansvar. Helt konkret vil jeg anbefale, at du bevidst arbejder med at:

  • Skabe rum for, at talentet kan bruge livet som læremester og tale med talentet om eksistentielle temaer, værdier, valg og fravalg
  • Hilse udviklingskrisen velkommen og støtte talentet i at udholde den
  • Give talentet en ”tålmodighedspille”.

Skab rum til dannelse

For ikke så længe siden var jeg sammen med et hold ældre talenter, der holdt reunion. Jeg spurgte dem, hvad der havde gjort den største forskel i deres udvikling.

Ingen sagde, at det var den seneste MBA eller kurset i regnskabslære, der gjorde forskellen.

Ingen nævnte, at da de lærte at udarbejde en strategi eller en bestyrelsesberetning, blev livet meget nemmere, og de blev klar til det næste niveau.

Der var heller ikke nogen, der sagde, at det var afgørende lærerigt at arbejde dag og nat på den sidste store sag.

Til gengæld delte de cirka 20 talenter eksistentielle historier om kriser, kærlighed, børn, valg, fravalg og tid til refleksion. Det var i store træk livet, der blev nævnt som den udslagsgivende læremester, hvilket kan synes lidt paradoksalt, set i lyset af hvor mange timer talenterne lægger i at arbejde. Man kunne måske endda frygte, at de mange arbejdstimer kunne stå i vejen for talenternes modningsproces?

Hvad kan du som leder gøre? Det er fristende at opmuntre talentet til at levere 10.000 timer, rose dem for resultaterne og følge op på budgetter, timer og tal. Men det er sjældent nødvendigt. Talentet leverer alligevel. Brug i stedet tiden på at tale med talentet om livets kompleksitet og opfordr til, at talentet reflekterer over det store billede og dem selv som talent og menneske. Vær et spejl ved at turde dele dine tanker, tvivl og historier.

Lad det være dit job at danne snarere end uddanne talentet.

Hils udviklingskrisen velkommen

Talentet er ofte vant til at være dygtig, kunne levere og få anerkendelse for at gøre det godt. Når man flytter sig som menneske og i karrieren, skal man imidlertid acceptere at være inkompetent for en stund. Man skal turde være blottet, sårbar og undersøgende. Man skal måske endda have modet til at stå stille et øjeblik. Det er uvant for talentet. Og for mange måske endda angstfyldt.

Hvad kan du som leder gøre? Det er fristende som leder at sende talentet på kursus eller hælde ud af gode råd og erfaringer. Og det kan have sin berettigelse. Men hvis det er et talent, skal han/hun nok få det lært alligevel. Langt oftere er det svære for talentet at udholde den angst, der er forbundet med at stå stille eller være inkompetent. Som leder kan du med fordel anerkende ”udviklingskrisen” som værende naturlig og rigtig, og at den skal bruges og udnyttes, fordi det netop er krisen, der har potentialet til at modne talentet til stigende ansvar.

Giv talentet en tålmodighedspille

Talentets drive er en kæmpe gave. Sagen er bare, at psykologien bag det store drive ikke altid fungerer efter veldokumenterede pædagogiske principper, og hvis kravene til os selv bliver for hårde, kan de blive en psykisk belastning og en udviklingsmæssig hæmsko.

Alle, der har børn, ved, at hvis man skal lære at binde snørebånd, så er ros, opmuntring, anerkendende kommentarer og en stor portion tålmodighed det eneste, der virker. Det er bare ikke altid sådan, talenter taler til sig selv. Og hvis den indre stemme er selvkritisk, påpeger fejl og mangler og utålmodigt trommer med fingrene, så kan det blive svært for talentet at udvikle sig. Mens hårde drivere (måske) kan hjælpe talentet med at opnå noget – lære jurabogen udenad eller overperforme på KPI’erne – så kræver det ofte en helt anden nænsomhed og tålmodighed, hvis man skal accelerere udviklingen som menneske.

Den form for nænsomhed og tålmodighed bor ikke nødvendigvis i talentet selv og heller ikke i det konkurrenceprægede marked og i den leverancefokuserede organisation. Utålmodigheden er god til at skabe resultater og drive sig selv fremad, men den er ofte elendig til at udvikle den menneskelige side – det er for de fleste et langt, sejt træk.

Hvad kan du gøre som leder? Hvis der fandtes en tålmodighedspille, så vil jeg anbefale, at du som leder giver dit talent en sådan. Men når nu den ikke er på markedet, så er du nødt til at rollemodellere nænsomhed og tålmodighed. Du skal selvfølgelig opmuntre talentet til at bruge sit drive, men samtidig anerkende, at det ikke kan flytte alt.

Når det kommer til menneskelig udvikling, kan du ikke belære, du kan ikke fikse. Du er nødt til som leder at bruge dig selv som et forbillede, et spejl, der nænsomt, anerkendende og tålmodigt flytter de kompetente, højtydende mennesker, der har talent til at flytte organisationer.

Hvis talenterne hurtigere end andre kommer til at bestride vigtige poster, træffe beslutninger på vegne af mennesker og organisationer, er det afgørende, at vi hjælper dem til at modnes som mennesker. Kan du som leder sætte strøm til læren om livet, så kan du få talenter, der modnes hurtigere end andre. Din opgave er ikke bare at uddanne, men at danne talentet. Dette dobbelte fokus har vi for øvrigt en tradition for at være ganske gode til i Danmark.

Forrige artikel Christian Friis Bach: Christian Friis Bach: "Jeg har virkelig fået indblik i, hvor psykisk hårdt det er at blive fyret” Næste artikel Brainstormen stilner af Brainstormen stilner af
Veganerpartiet ønsker et opgør med den menneskelige kødæder

Veganerpartiet ønsker et opgør med den menneskelige kødæder

GRØN OMSTILLING Hvis det nyligt opstillingsberettigede Veganerpartiet kommer til magten i morgen, bliver Danmark over 200 millioner individer fattigere. Partiets mærkesag er at lukke det konventionelle dyrelandbrug, servere bønnepostej for leverpostejsdanskerne og sætte naturen og dyrene i centrum – på lige fod med mennesket. For nogle et skrækscenarie. For Veganerpartiets forperson Lisel Vad Olsson det eneste scenarie for et medfølende og grønt land, som kan tage kampen op med klimakrise og døende økosystemer.

Verdens rige lande hamstrer coronavacciner

Verdens rige lande hamstrer coronavacciner

POLITIK OG VELFÆRD Allerede før den første coronavaccine har ramt markedet, er kampen om doserne i fuld gang. Et studie fra Duke University viser, at USA og EU har sat sig hårdt på den forventede produktion, skarpt efterfulgt af Indien, hvilket kan betyde færre og senere vacciner til milliarder af mennesker i andre og mindre velstående lande.

Grøn omstilling vil styrke EU på verdensscenen

Grøn omstilling vil styrke EU på verdensscenen

GRØN OMSTILLING Vedvarende energi er ikke kun godt for klodens klima. Det er også en nødvendig vej for Europa til regulær selvstændighed i forhold til USA og Rusland. Der kan også være sikkerhedsmæssige risici ved en udvikling, der svækker oliestater som Rusland og Saudi-Arabien og efterlader afrikanske lande med fossil energi. 

USA har stoppet russisk-europæisk energiprojekt til 75 milliarder

USA har stoppet russisk-europæisk energiprojekt til 75 milliarder

GRØN OMSTILLING Amerikanske politikere har truet europæiske virksomheder til at stoppe byggeriet af gasrørledningen Nord Stream 2. Sagen er et voldsomt geopolitisk sammenstød mellem USA på det ene side og Tyskland, Rusland og EU på den anden side om Europas energiforsyning.

Nye energikilder forskyder verdens magtbalancer

Nye energikilder forskyder verdens magtbalancer

GRØN OMSTILLING USA er blevet selvforsynende med olie. Dét faktum kombineret med den accelererede grønne omstilling betyder, at de gamle oliegiganter som Rusland og Saudi-Arabien mister indflydelse, mens Kina og andre lande, der satser på rene energiteknologier, styrkes.

Koks i regeringens maskinrum

Koks i regeringens maskinrum

LEDELSE Minksagen kommer ikke alene til at trække dybe politiske spor. Det må også blive en anledning til et kritisk eftersyn af ministeriernes topledelser. Det er ikke kun et Fødevareministerium og en fødevareminister, der har et problem.

Velkommen til skandaleministeriet

Velkommen til skandaleministeriet

LEDELSE Rasmus Prehn overtager et ministerium, hvor den tidligere departementscchef har beklaget fejl i ministerbetjeningen. Det er ikke første gang, Fødevareministeriets sagsbehandling halter efter almindelige forvaltningsretlige standarder. Rasmus Prehn skal sørge for, at det bliver den sidste gang.

Kent Damsgaard anbefaler

Kent Damsgaard anbefaler

KULTURANBEFALING Corona kan heldigvis ikke aflyse efterårets flotte farver. Ny administrerende direktør i Forsikring & Pension, Kent Damsgaard, mærker årstiden og anbefaler filmklassiker, der i den grad tåler et gensyn – også sammen med teenagebørnene.

Macron-doktrinen: Europa skal samle koalitioner af villige

Macron-doktrinen: Europa skal samle koalitioner af villige

POLITIK OG VELFÆRD Frankrigs præsident og Tysklands kansler vil øge EU’s autonomi over for USA og Kina. EU skal stille sig i spidsen for globale koalitioner om sundhed, terror, menneskerettigheder, sådan som man har gjort det på klimaområdet.

Den næste industrielle revolution er biologisk

Den næste industrielle revolution er biologisk

DIGITAL OMSTILLING Industrialiseringen bygger på ingeniørkunst. De teknologier, vi har brugt til fremstilling, har været præget af mekanik og kemi – og drevet af fossile brændsler. Men fremtidens industriproduktion kan for en stor dels vedkommende blive baseret på et helt andet teknologisk paradigme; på biologi.

Innovation Centre Denmark: Indien vil være førende på vacciner

Innovation Centre Denmark: Indien vil være førende på vacciner

KOMMENTAR Indien har været hårdt ramt af pandemien, men indsatsen for at bekæmpe covid-19 har også udviklet det indiske sundhedssystem, forskningssystem og den medicinske industri med ekspresfart, skriver det danske innovationscenter i Indien.

Hyldest til forstyrrelsen

Hyldest til forstyrrelsen

LEDELSE Prisen for hjemmearbejdets uforstyrrede fokus er mindre innovation og færre løbende småjusteringer af mål, strategier og processer. Coronakrisen har understreget, at en vigtig ledelsesopgave er blot at være til stede og “åben for forstyrrelse”, skriver Mads Thimmer.

Eksperter: Økonomisk genopretning uden grøn slagkraft

Eksperter: Økonomisk genopretning uden grøn slagkraft

GRØN OMSTILLING Regeringens økonomiske genstart af Danmark har indtil videre ikke formået at gribe en række grønne muligheder. Sådan lyder kritikken fra en lang række eksperter og DI, som opfordrer regeringen til at udnytte hjælpepakkernes grønne potentialer.

Nina Smith: Kom med alle jeres gode idéer

Nina Smith: Kom med alle jeres gode idéer

POLITIK OG VELFÆRD Som ny kommissionsformand får økonomiprofessor Nina Smith et stort ansvar for at forme fremtidens Danmark med en ny generation af reformer, så flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer i job. I et interview med Mandag Morgen løfter hun sløret for, hvordan hun vil forberede reformerne. Det danske uddannelseslandskab kan stå over for store forandringer.

Fra dimittend til direktør

Fra dimittend til direktør

POLITIK OG VELFÆRD Den tårnhøje ledighed blandt dimittender får universitet, jobcenter og erhvervskontorer til at samarbejde om at finde job til de unge. Nu skal dimittenderne også selv tænke på jobmuligheder i små og mellemstore virksomheder – eller starte deres egen virksomhed.

Der er brug for en vejviser i junglen af efteruddannelser

Der er brug for en vejviser i junglen af efteruddannelser

POLITIK OG VELFÆRD Man kan få fuld løn under et kursus, men mulighederne bliver ikke brugt. Ekspert efterlyser en personlig uddannelseskonto og et farvel til et uoverskueligt system af efteruddannelser. Jysk kommune bryder fødekæde fra fravær i folkeskolen til et liv med ufaglærte job.

Frivillige hjælper udsatte unge ud på karrieresporet

Frivillige hjælper udsatte unge ud på karrieresporet

POLITIK OG VELFÆRD Over 600 drenge fra udsatte boligområder har etableret knap 70 mikrovirksomheder i samarbejde med erhvervsfolk og andre frivillige i løbet af ti år. Skoledirektør opfordrer til at skrue ned for skoler og i stedet flytte undervisning ud, hvor borgerne er, for at få flere til at tage en uddannelse. Halvdelen af hans 3.000 kursister bliver undervist andre steder end på skolen. Men incitamenterne halter.

Netværk erstatter isolation

Netværk erstatter isolation

POLITIK OG VELFÆRD Mange års en-til-en-møder mellem jobcentre og kvinder med en ikkevestlig baggrund har ikke fået kvinderne i job eller uddannelse. Nu samler jobcentret i Svendborg kvinder i ti-personersgrupper, hvor de kan støtte hinanden. De har fejret den første mønsterbryder, der har fået et arbejde.

Regeringens nye nødvendighedens politik giver bagslag

Regeringens nye nødvendighedens politik giver bagslag

POLITIK OG VELFÆRD Minksagen har givet en gedigen forskrækkelse til en regering, der har været fristet til at lede enerådigt. Når presset øges på borgerens rettigheder, skal den demokratiske legitimitet styrkes. Den balance er tippet for regeringen, mener eksperter. 

Coronakrisen sætter fart på it-investeringer

Coronakrisen sætter fart på it-investeringer

DIGITAL OMSTILLING Under finanskrisen faldt virksomhedernes it-investeringer, men effekten af coronakrisen er en ganske anden. Trods forventet negativt BNP på næsten fire procent i 2020 forventer danske virksomheder at investere mere end 70 milliarder kroner i it i 2020, viser en rundspørge foretaget af DI.

Set, læst og hørt: Rasmus Brandt Lassen

Set, læst og hørt: Rasmus Brandt Lassen

LEDELSE Bygningsstyrelsens direktør har set, hvor vigtigt et tætnet vandrør kan være for det amerikanske valg. Og så mener han, at en svensk professor burde komme på ungdomsuddannelsernes pensum.

Panikminister Frederiksen

Panikminister Frederiksen

LEDELSE Mette Frederiksen gør en dyd ud af sit politiske lederskab. Men handlekraften stiller særlige krav til både statsministeren og hendes øverste embedsfolk. Ellers ender det med panikløsninger.

Han skal sætte strøm til klimaministeren

Han skal sætte strøm til klimaministeren

LEDELSE Klimaminister Dan Jørgensen synes at køre på flade batterier. Lars Frelle-Petersen skal som ny departementschef i Klimaministeriet forsøge at give ministeren og klimadagsordenen ny energi.

John Wagner: Uerfarne ministre kan koste Danmark dyrt

John Wagner: Uerfarne ministre kan koste Danmark dyrt

POLITIK OG VELFÆRD Statsministre forsøger at udvise handlekraft, når de hyrer og fyrer ministre, men det svækker folkestyret og medfører ringere politiske løsninger, at mange ministre kun sidder i halvandet år. Tålmodighed og ’ministeruddannelse’ er vejen frem, skriver John Wagner.

Fra nørderi på Nørrebro til milliardintroduktion på børsen i New York

Fra nørderi på Nørrebro til milliardintroduktion på børsen i New York

DIGITAL OMSTILLING Unity er en softwarevirksomhed, der blev stiftet i en lejlighed på Nørrebro i 2004. I september i år blev virksomheden introduceret på børsen i New York med en markedsværdi på 164 milliarder kroner. Men det er de færreste danskere, der har hørt om Unity – endsige forstår, hvad de laver. 

Gamingteknologi er også på vej til din branche

Gamingteknologi er også på vej til din branche

DIGITAL OMSTILLING Spil har for længst overhalet filmindustrien på omsætning, og i de kommende år kan mange af de elementer, vi kender i spilverdenen, også blive en del af den måde, vi generelt omgås digital information på i hverdagen. Spillebranchen vil brede sig til langt mere end bare spil.

Vi skal tale mere om magt og underkastelse

Vi skal tale mere om magt og underkastelse

LEDELSE Vi skal forstå krænkelser og magtmisbrug i lyset af menneskets sociale natur. Derfor må vi tale åbent og bredt om, hvad magt gør ved både dem, der har magten, og deres omgivelser, skriver psykologerne Vibeke Lunding-Gregersen og Louise Dinesen.

Biden er ingen grøn mirakelmager

Biden er ingen grøn mirakelmager

GRØN OMSTILLING Kampen mod klimaforandringerne får et moralsk rygstød, hvis Biden som lovet melder amerikanerne tilbage i Parisaftalen på sin første arbejdsdag i Det Hvide Hus. USA skal være klimadiplomatisk modvægt til Kina og lægge pres på nogle af verdens nølende nationer. Men kun en tåbe frygter ikke de gule veste. 

Danske startups skal lære at tænke stort

Danske startups skal lære at tænke stort

DIGITAL OMSTILLING Der er opstået et stort og dynamisk miljø for startups i Danmark, godt hjulpet af offentlig støtte til den tidlige finansiering og hjælp med uddannelse i kunsten at være entreprenør. Men tag ikke fejl:  Det er stadig risikabelt at starte virksomhed, og det er de færreste, der får realiseret de store ambitioner.

Man skal løse et virkeligt problem

Man skal løse et virkeligt problem

DIGITAL OMSTILLING Af de fire startups, Mandag Morgen har fulgt gennem et år, var det Streamcrux, der havde de største planer – men det var også dem, der måtte give op. Teamet bag Streamcrux er for længst i gang med en ny startup. 

Det handler om, hvor stor din virksomhed kan tænkes at blive

Det handler om, hvor stor din virksomhed kan tænkes at blive

DIGITAL OMSTILLING Man kommer ikke langt i Silicon Valley, hvis ikke ambitionerne er store. Den lektie har startuppen Vertikal AI taget med hjem til Vejle. Det går stærkt med væksten – men der er langt til at være en unicorn. 

Vil hunde spille computerspil?

Vil hunde spille computerspil?

DIGITAL OMSTILLING Idéen bag Go Dogo er en af den slags, de færreste ville have tænkt at nogen kunne have brug for, men på den anden side: You never know. Man kunne faktisk godt forestille sig, at produktet fik et gennembrud. Foreløbig lader det dog vente på sig.

De sociale medier fungerede igen som hadmaskiner

De sociale medier fungerede igen som hadmaskiner

DIGITAL OMSTILLING Facebook og Twitter brugte mange kræfter på at optræde ansvarligt på valgnatten og i det efterfølgende kaos. Men deres underliggende maskiner er ikke ændret – de fremmer polarisering og udfordrer demokratierne i USA og andre lande.

Stresstest af det amerikanske demokrati

Stresstest af det amerikanske demokrati

POLITIK OG VELFÆRD Amerikanerne er normalt overordentligt stolte af deres demokrati. Den forløbne valgkamp 2020 har på mange måder været en prøvelse. Denne gang ikke på grund af udenlandsk indblanding i valget, men på grund af en dyb national splittelse.

Set, læst og hørt: Tine Kaspersen

Set, læst og hørt: Tine Kaspersen

KULTURANBEFALING Rapperen Tessa gør Hortens nye direktør håbefuld på ungdommens vegne, og så giver McKinsey-podcast indblik i problematikker, som ligger langt fra ens eget skrivebord.

Nationalbanken: Banker bør holde øje med klimarisici

Nationalbanken: Banker bør holde øje med klimarisici

ØKONOMI Danske banker bør udvise rettidig omhu og polstre sig til at håndtere klimapolitiske risici, som ikke hidtil har indgået i bankernes risikovægtninger, lyder opfordringen fra Danmark Nationalbank. Banken har offentliggjort sin første klimastresstest af den danske finanssektor. Den viser, at landbruget er et ømt punkt.

Løgnefabrikkerne spreder mistro og tvivl gennem nettet

Løgnefabrikkerne spreder mistro og tvivl gennem nettet

DIGITAL OMSTILLING 'Troll farms', løgnefabrikker, fake news, falske profiler, konspirationsteorier. Internettet har forsynet den demokratiske debat med en voksende mængde nedbrydende elementer. Og der er mere af den slags på vej. 

Grøn energi vinder frem i USA

Grøn energi vinder frem i USA

KOMMENTAR Trump-regeringens agenda har ikke været grøn, men i en føderal stat som USA er det ikke altid centralregeringen i Washington, der har det sidste ord. Hvorvidt USA’s energi skal produceres af kulfyrede kraftværker eller af vindmøller, besluttes af delstaterne, og her er man særligt i det nordøstlige USA gået i en grøn retning, fortæller det danske innovationscenter i Boston