Udvikler du mennesket bag talentet?

Talenter, der accelererer hurtigt karrieremæssigt, har også brug for at accelerere det at modnes som menneske. Kan du som leder sætte strøm til læren om livet, så kan du få talenter, der modnes hurtigere end andre. Din opgave er ikke bare at uddanne, men at danne talentet.

Af erhvervspsykolog Susanne Clausager Dalgaard

Det står højt på agendaen i de fleste organisationer at kunne tiltrække og udvikle de rigtige talenter. Og det med god grund, for det er talenterne, virksomheden skal leve af.

Talenterne er kendetegnet ved, at de har potentiale til at accelerere hurtigt karrieremæssigt. Det betyder, at de kan komme til at besidde poster, hvor de skal træffe vigtige beslutninger om forretningen, før de har nået at høste den nødvendige erfaring, og at de skal udvikle mennesker og organisationer, uden at de selv er færdige med at udvikle sig (hvis man da nogensinde bliver det).

Som leder er du med til at skabe næste generation på topposterne, og det er dit ansvar at spotte og bistå talenterne i deres udvikling på en måde, så mennesket følger med karrieren og ansvaret. Baseret på mange års arbejde med top-performere på vej op ad karrierestigen ser jeg tre markante træk, der går igen hos de fleste talenter:

  • En stor arbejdsindsats
  • Et højt kompetenceniveau
  • Et enormt drive.

Meget talentudvikling kredser om 10.000 arbejdstimer, MBA-uddannelser, robusthed og politisk tæft til at begå sig i en benhård konkurrence. Om viljen til at ville og en parathed til at ofre.

Sagen er bare, at alt dette rummer de fleste talenter allerede. De er også alle sammen kvikkere end gennemsnittet og kan regne det meste ud.

Men når det kommer til den menneskelige udvikling, adskiller talenterne sig ikke så meget fra gennemsnittet. Her ligner de faktisk de fleste andre mennesker. 10.000 timers hårdt arbejde behøver ikke føre til personlig udvikling, og du kan heller ikke bare sådan lige regne den ud.

Men hvad skaber så personlig udvikling?

Det talenterne virkelig lærer noget af

Hvert år sætter Berlingske Business fokus på 100 talenter under 35 år. Virksomhederne indstiller deres top-performere i forskellige kategorier, og de bedste bliver udnævnt og hædret i avisen. Hvert år vælger cirka 35 af talenterne at være en del af et efterfølgende netværksbaseret udviklingsforløb.

Forløbet giver talenterne mulighed for at udvikle sig sammen med ligesindede, og det har igennem de seneste syv år givet mig mulighed for at komme tæt på og forstå psykologien bag talenterne.

Jeg har fulgt talenternes drøftelser med hinanden. Jeg har coachet og testet dem. Jeg har været med, når de blev forfremmet, og når de havde en oplevelse af at sidde fast. Det har fået mig til at overveje, hvordan talenternes særlige kendetegn – kompetencen, arbejdsindsatsen og det store drive – spiller sammen med talentets menneskelige udvikling.

Min erfaring er, at talentets særlige kendetegn kan spille talentet et puds, når de skal omsættes til personlig udvikling. Du kan som leder med ansvar for at udvikle talenterne med fordel hjælpe talentet med at balancere disse kendetegn, hvis du vil accelerere talentets udvikling mod stadigt stigende ansvar. Helt konkret vil jeg anbefale, at du bevidst arbejder med at:

  • Skabe rum for, at talentet kan bruge livet som læremester og tale med talentet om eksistentielle temaer, værdier, valg og fravalg
  • Hilse udviklingskrisen velkommen og støtte talentet i at udholde den
  • Give talentet en ”tålmodighedspille”.

Skab rum til dannelse

For ikke så længe siden var jeg sammen med et hold ældre talenter, der holdt reunion. Jeg spurgte dem, hvad der havde gjort den største forskel i deres udvikling.

Ingen sagde, at det var den seneste MBA eller kurset i regnskabslære, der gjorde forskellen.

Ingen nævnte, at da de lærte at udarbejde en strategi eller en bestyrelsesberetning, blev livet meget nemmere, og de blev klar til det næste niveau.

Der var heller ikke nogen, der sagde, at det var afgørende lærerigt at arbejde dag og nat på den sidste store sag.

Til gengæld delte de cirka 20 talenter eksistentielle historier om kriser, kærlighed, børn, valg, fravalg og tid til refleksion. Det var i store træk livet, der blev nævnt som den udslagsgivende læremester, hvilket kan synes lidt paradoksalt, set i lyset af hvor mange timer talenterne lægger i at arbejde. Man kunne måske endda frygte, at de mange arbejdstimer kunne stå i vejen for talenternes modningsproces?

Hvad kan du som leder gøre? Det er fristende at opmuntre talentet til at levere 10.000 timer, rose dem for resultaterne og følge op på budgetter, timer og tal. Men det er sjældent nødvendigt. Talentet leverer alligevel. Brug i stedet tiden på at tale med talentet om livets kompleksitet og opfordr til, at talentet reflekterer over det store billede og dem selv som talent og menneske. Vær et spejl ved at turde dele dine tanker, tvivl og historier.

Lad det være dit job at danne snarere end uddanne talentet.

Hils udviklingskrisen velkommen

Talentet er ofte vant til at være dygtig, kunne levere og få anerkendelse for at gøre det godt. Når man flytter sig som menneske og i karrieren, skal man imidlertid acceptere at være inkompetent for en stund. Man skal turde være blottet, sårbar og undersøgende. Man skal måske endda have modet til at stå stille et øjeblik. Det er uvant for talentet. Og for mange måske endda angstfyldt.

Hvad kan du som leder gøre? Det er fristende som leder at sende talentet på kursus eller hælde ud af gode råd og erfaringer. Og det kan have sin berettigelse. Men hvis det er et talent, skal han/hun nok få det lært alligevel. Langt oftere er det svære for talentet at udholde den angst, der er forbundet med at stå stille eller være inkompetent. Som leder kan du med fordel anerkende ”udviklingskrisen” som værende naturlig og rigtig, og at den skal bruges og udnyttes, fordi det netop er krisen, der har potentialet til at modne talentet til stigende ansvar.

Giv talentet en tålmodighedspille

Talentets drive er en kæmpe gave. Sagen er bare, at psykologien bag det store drive ikke altid fungerer efter veldokumenterede pædagogiske principper, og hvis kravene til os selv bliver for hårde, kan de blive en psykisk belastning og en udviklingsmæssig hæmsko.

Alle, der har børn, ved, at hvis man skal lære at binde snørebånd, så er ros, opmuntring, anerkendende kommentarer og en stor portion tålmodighed det eneste, der virker. Det er bare ikke altid sådan, talenter taler til sig selv. Og hvis den indre stemme er selvkritisk, påpeger fejl og mangler og utålmodigt trommer med fingrene, så kan det blive svært for talentet at udvikle sig. Mens hårde drivere (måske) kan hjælpe talentet med at opnå noget – lære jurabogen udenad eller overperforme på KPI’erne – så kræver det ofte en helt anden nænsomhed og tålmodighed, hvis man skal accelerere udviklingen som menneske.

Den form for nænsomhed og tålmodighed bor ikke nødvendigvis i talentet selv og heller ikke i det konkurrenceprægede marked og i den leverancefokuserede organisation. Utålmodigheden er god til at skabe resultater og drive sig selv fremad, men den er ofte elendig til at udvikle den menneskelige side – det er for de fleste et langt, sejt træk.

Hvad kan du gøre som leder? Hvis der fandtes en tålmodighedspille, så vil jeg anbefale, at du som leder giver dit talent en sådan. Men når nu den ikke er på markedet, så er du nødt til at rollemodellere nænsomhed og tålmodighed. Du skal selvfølgelig opmuntre talentet til at bruge sit drive, men samtidig anerkende, at det ikke kan flytte alt.

Når det kommer til menneskelig udvikling, kan du ikke belære, du kan ikke fikse. Du er nødt til som leder at bruge dig selv som et forbillede, et spejl, der nænsomt, anerkendende og tålmodigt flytter de kompetente, højtydende mennesker, der har talent til at flytte organisationer.

Hvis talenterne hurtigere end andre kommer til at bestride vigtige poster, træffe beslutninger på vegne af mennesker og organisationer, er det afgørende, at vi hjælper dem til at modnes som mennesker. Kan du som leder sætte strøm til læren om livet, så kan du få talenter, der modnes hurtigere end andre. Din opgave er ikke bare at uddanne, men at danne talentet. Dette dobbelte fokus har vi for øvrigt en tradition for at være ganske gode til i Danmark.

Forrige artikel Christian Friis Bach: Christian Friis Bach: "Jeg har virkelig fået indblik i, hvor psykisk hårdt det er at blive fyret” Næste artikel Brainstormen stilner af Brainstormen stilner af

Danmarks vigtigste ægteskab

Danmarks vigtigste ægteskab

Den alliance, der blev indgået på DI's topmøde mellem regeringen og erhvervslivet, kan gøre konferencen til en af de hidtil mest skelsættende og konstruktive begivenheder i klimakampen, vurderer Erik Rasmussen. Men den skaber også meget høje forventninger.

Nyt Job: Sass bliver lobbyist for kapitalfonde

Nyt Job: Sass bliver lobbyist for kapitalfonde

Det er lidt af et scoop for kapitalfondenes brancheforening, at de nu kan lade sig repræsentere af en tidligere erhvervsminister med et kæmpe politisk netværk og tætte bånd til den siddende regering.

Kan du holde dit lederskab under 1,5 grader?

Kan du holde dit lederskab under 1,5 grader?

KOMMENTAR: Der er brug for at opfinde en helt ny model for virksomhedsledelse, hvis verdens mål for klimaet skal efterleves. Erik Rasmussen håber, at dansk erhvervsliv vil gå foran i det udviklingsarbejde, og skitserer her seks af de spørgsmål, ledelser kan starte med at stille sig selv, hvis de vil i gang med at omstille deres egen virksomhed eller organisation.

Ø-mærket gør det sværere at være klimavenlig

Ø-mærket gør det sværere at være klimavenlig

Det danske økologimærke er blevet synonymt med varer, som er gode for os og vores klode. Men økologiske produkter er ikke nødvendigvis bæredygtige i bred forstand – eller det mest klimavenlige valg. Ø-mærkets popularitet er ligefrem blevet en hæmsko for nogle af dem, der går nye veje for at skabe fremtidens klimavenlige fødevareproduktion.

Derfor opgav politikerne klimamærket

Derfor opgav politikerne klimamærket

Den forrige regering forsøgte i foråret at indføre et klimamærke til fødevarer, men det viste sig at være for kompliceret. Nu vil fødevareminister Mogens Jensen forsøge at gøre forbrugerne mere klimabevidste gennem folkeoplysning og informationskampagner.

Klimahensyn genåbner debatten om GMO

Klimahensyn genåbner debatten om GMO

Etisk Råd kalder det i en rapport ”etisk problematisk” at afvise GMO som et af værktøjerne til at dyrke tilstrækkeligt med fødevarer uden at ødelægge klimaet. Selv Økologisk Landsforening afviser ikke fuldstændigt mulighederne for at tillade sorter med bedre egenskaber via genteknologi.

Kina savner soft power

Kina savner soft power

Beijing er ivrig for at øve kulturel indflydelse, men kun et frit samfund i åben samtale med sig selv kan skabe global efterspørgsel.

Et Europa i form til den digitale tidsalder

Et Europa i form til den digitale tidsalder

KOMMENTAR: Bag Vestagers nye job ligger en meget stærk ambition i den nye Kommission om at rykke hurtigere og mere effektivt på den digitale dagsorden. Man fristes til at sige: Endelig. Må alle gode ønsker følge Vestager på gigantmissionen.

EU satser på grøn omstilling – med gas

EU satser på grøn omstilling – med gas

Grøn omstilling står centralt i den nye EU-Kommission af klimamæssige, økonomiske og industripolitiske grunde. Samtidig sikrer valget af hollænderen Frans Timmermans som klima- og energichef, at EU-toppen fortsat støtter import af russisk naturgas.

Et godt råd til danske startups: Go east

Et godt råd til danske startups: Go east

I det klassiske iværksættereventyr tager den lille startup til Silicon Valley og finder investorer og et kæmpe marked i USA. Men eventyrlystne iværksættere bør kigge mod Asien, som bugner af muligheder. Danske startups er generelt ikke særlig internationalt orienterede – og Asien er stort set ikke på landkortet.

E-sport er blevet en milliardindustri i Tyskland

E-sport er blevet en milliardindustri i Tyskland

I weekenden fandt en af verdens største computerspilsturneringer sted i Berlin, og endnu en gang blev det klart, at e-sport er meget mere end bare underholdning. Industrien er en sovende kæmpe med et stort uforløst samfundsmæssigt og industrielt potentiale.  

Politikere fastholder fossile brændsler på varmeværker

Politikere fastholder fossile brændsler på varmeværker

Politikerne bag sidste års energiaftale skubber bæredygtig dansk biomasse til side for at bane vejen for klimavenlige varmepumper. Resultatet er bare, at værkerne fastholdes i at fyre fossile brændsler af, når vinterkulden tager fat, og varmepumperne ikke længere slår til.

Biomassen tages op til politisk revision

Biomassen tages op til politisk revision

Biomasse har været under kritik i den seneste tid, og politikerne tager nu træpiller, flis og halm op til revision. Hvordan skal biomassen bruges i fremtidens varmeforsyning? Og er det fornuftigt at basere de små, decentrale værker på naturgas frem for bæredygtig dansk biomasse? Vi har spurgt politikerne bag energiaftalen fra 2018 om deres holdning til biomasse. 

Velfærd afgør Venstres regeringsdrømme

Velfærd afgør Venstres regeringsdrømme

Socialdemokratiets og Venstres vælgere trækker de to partier fra hinanden på nogle af de mest centrale temaer i dansk politik: lighed, skat og velfærd. Forskellene har være forbløffende stabile i 40 år. Det viser Mandag Morgens omfattende undersøgelse af vælgernes holdninger. Det forsøgte Løkke at løse med sit velfærdsløfte og SV-regering. Ny V-formand står nu med et alvorligt dilemma mellem hensynet til velfærdsvælgerne og ønsket om en klar borgerlig profil.

Sådan kan Venstre trække vælgere over midten

Sådan kan Venstre trække vælgere over midten

Statsminister Mette Frederiksen sidder tungt på ejerskabet til valgets to vigtigste temaer – velfærd og klima. Det bliver svært at rykke ved for Venstres nye formand. Men ikke umuligt. Venstre har også sine styrker, viser valgundersøgelse.

Løkke grundlægger sit exit i 2015

Løkke grundlægger sit exit i 2015

En af de mest oversete politiske historier er Venstres fejllæsning af valgresultatet i 2015, mener valgforsker. Selv om vælgerne havde givet reformpartierne en ordentlig lussing, fortsatte Løkke med at gå reform-amok. Det var en af årsagerne til, at han tabte regeringsmagten, lyder dommen.

Set, læst og hørt: Stine Bosse

Set, læst og hørt: Stine Bosse

I denne uges ’Set, læst og hørt’ anbefaler forretningskvinden Stine Bosse filmen om, hvordan Cambridge Analytica var med til at hacke Trump til sejr. Og så skal vi en tur tilbage til 1970’erne med bandet 10CC.   

Politiske regneregler binder fjernvarmeværker til naturgas

Politiske regneregler binder fjernvarmeværker til naturgas

Det fossile brændsel naturgas vinder indpas på de små varmeværker, mens regneregler, der blev vedtaget i forbindelse med energiaftalen sidste år, dømmer bæredygtig, dansk biomasse ude. Reglerne er et forsøg på at fremme varmepumper og dermed en grøn omstilling af værkerne, men varmepumperne rækker ikke til hele vinteren.

Dansk biomasse skal bruges i de små byer

Dansk biomasse skal bruges i de små byer

De decentrale værker kan i højere grad end de store, centrale kraftvarmeværker aftage den danske skovflis. Derfor er det en god idé at lade de små værker benytte sig af den bæredygtige biomasse, der er tilgængelig inden for landets grænser, vurderer flere eksperter.

Klimaministeren skynder sig langsomt

Klimaministeren skynder sig langsomt

Klimaminister Dan Jørgensen (S) giver sig god tid til at bygge en bred alliance bag regeringens mål om 70 procents CO2-reduktion i 2030. Efter ministerens udtalelser i Mandag Morgen om nye regler for biomasse kæmper brancheforeningerne Dansk Energi og Dansk Fjernvarme for fortsat politisk accept af afbrænding af træ på kraftværkerne.

Løkkes fatale selvbedrag

Løkkes fatale selvbedrag

Det uhørt dramatiske opgør i Venstre tjener som skrækeksempel på, hvad der kan ske, hvis en leder ikke har en exitstrategi.

Kina vil have verdens smarteste byer

Kina vil have verdens smarteste byer

KOMMENTAR: Kina er i fuld gang med at samle alle tænkelige data fra sensorer, kameraer og mobiltelefoner i byrummet sammen og skabe smart cities. Det sker i et tæt samarbejde mellem myndighederne og de store tech-virksomheder.

Tech-analysen: Vi skal leve af det usædvanlige og ualmindelige

Tech-analysen: Vi skal leve af det usædvanlige og ualmindelige

TECHTENDENSER: I fremtidens økonomi skifter fokus fra det masseproducerede og standardiserede til det usædvanlige og personligt tilpassede. Når det forudsigelige kan automatiseres, bliver det det udsøgte og specielle, som driver økonomien.

Brainstormen stilner af

Brainstormen stilner af

Forestillingen om, at man kan finde de gode idéer ved at smide så mange på bordet som muligt, holder ikke længere. Idéerne skal ud af mødelokalet. 

Udvikler du mennesket bag talentet?

Udvikler du mennesket bag talentet?

Talenter, der accelererer hurtigt karrieremæssigt, har også brug for at accelerere det at modnes som menneske. Kan du som leder sætte strøm til læren om livet, så kan du få talenter, der modnes hurtigere end andre. Din opgave er ikke bare at uddanne, men at danne talentet.

Også blå vælgere ønsker minimums-normeringer

Også blå vælgere ønsker minimums-normeringer

De blå partier er ude af trit med deres vælgere om et af valgkampens hovedtemaer. Et stort flertal af danskere på tværs af alle partier ønsker et loft over, hvor mange børn der må være per voksen i landets børnehaver og vuggestuer. Kommunerne har længe været modstandere, men har læst skriften på væggen.

Set, læst og hørt: Mikkel Bogh

Set, læst og hørt: Mikkel Bogh

Mikkel Bogh anbefaler en udstilling, der sætter Emil Nolde i helt nyt lys, barokmusik fremført af Les Ombres og dansk poesi.