Vækstpolitik på skrump

Danmark har mere end nogensinde brug for initiativer, der kan løfte de private virksomheders produktivitet, værdiskabelse og beskæftigelse. Men det er sparetider i det offentlige, og det rammer også Erhvervs- og Vækstministeriet. Her er udsigt til markant færre midler næste år, hvor globaliseringspuljen ophører. Flere kilder peger på, at svækkelsen af Erhvervs- og Vækstministeriet kan have betydning for den plads, som erhvervspolitikken indtager på regeringens dagsorden. Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn erkender, at det er en udfordring at skabe mere vækst for færre penge.

“Står det til mig, skal det være stort. Vi taler om en investering, der skal tælles i milliarder.” Ambitionerne fejlede ikke noget, da erhvervs- og vækstminister Ole Sohn for nylig luftede ideen om at skabe en international oplevelsespark a la Disney World baseret på H.C. Andersens eventyr. Men han skyndte sig i samme åndedrag at opfordre til, at “private investorer og branchen kaster sig over projektet.” 

Dermed er udmeldingen symptomatisk for Ole Sohns og regeringens udfordring. På den ene side er det mere presserende end nogensinde at styrke den private sektors innovation, produktivitet, vækst og beskæftigelse. På den anden side er der stadig færre midler til rådighed for indsatsen.

For nok har Danmark fået sin første vækstminister nogensinde, men hans egne budgetter vokser ikke. Ministeriet er blevet mindre og har fået færre ressourcer. Og en række finansieringskilder til at understøtte innovation og erhvervsudvikling er samtidig ved at tørre ud. Det gælder ikke mindst Globaliseringspuljen, der udløber med udgangen af 2012.  Og når de syv vækstteams, der er udset til at spille en central rolle for regeringens erhvervspolitik, begynder at fremlægge konkrete anbefalinger, er det tvivlsomt, i hvilket omfang der er penge til at føre dem ud i livet.

Login