Vækstrådgivere skal løfte dansk vandeksport

Miljøministeriets ansættelse af fem danske vækstrådgivere i fem nøje udvalgte lande skal styrke eksportambitionerne i den danske vandbranche og samtidig gøde jorden for en mere bæredygtig lokal vandudvikling i de enkelte lande. Rådgiverne skal med base på de danske ambassader i Sydafrika, Tyr­kiet, Vietnam, Kenya og Kina opbygge nye projekter og partnerskaber for derigennem bl.a. at promovere dansk vandteknologi.

Miljøministeriet er aktuelt i gang med at ansætte fem vækstrådgivere, der med base i Kina, Kenya, Sydafrika, Vietnam og Tyrkiet skal styrke de danske ambassaders kompetencer på miljø- og vandområdet. Det sker som et led i regeringens strategi for økonomisk diplomati og eksportfremme. Vækstrådgiverne får til hovedopgave at sætte skub i en mere bæredygtig lokal brug af klodens svindende vandressourcer og dermed samtidig forhåbentligt fyre op under kedlerne i den danske vandbranche. Se tekstboks.

Ministeriet har allerede udpeget de to vækstrådgivere for Tyrkiet og Kenya, der begynder 1. juni, mens de andre tre skal være på plads inden sommerferien. 

Formålet med ansættelserne er ifølge miljøminister Kirsten Brosbøl (S), at vækstrådgiverne skal hjælpe med at opbygge nye projekter og partnerskaber, som ikke kun vil forbedre miljøet og stå som eksempler på, hvordan man kan løse den globale vandkrise, men også vil føre til øget vækst i den danske vandsektor.

Login