Vejen til velstand

Fra velfærdsstat til velstandsstat

Hånden på hjertet. I Danmark vil det være svært at finde en politiker, der sætter spørgsmålstegn ved velfærden. Det var særligt tydeligt op til valget i juni 2015, hvor Socialdemokraternes Helle Thorning Schmidt ville ”gøre alt for, at vi holder fast i det Danmark, du kender”. Nu fortsætter statsminister Lars Løkke Rasmussen i samme spor og gentager igen og igen, at ”vi skal passe på Danmark”.

Samtidig sælger kernedanske virksomheder som Carlsberg og Novo Nordisk stadigt mere på globale markeder. Deres vilkår er globale, men det har bare ikke sat sig sine spor i den politiske diskussion.

På den baggrund formulerer Mandag Morgens Velstandsgruppe, der består af 25 fremtrædende personligheder, et wake-up call. Velfærden, som vi kender den, er ikke holdbar, og skal derfor ikke forsvares, men ændres og udvikles.

”Vores tænkning har ikke fulgt med virkeligheden, og vi har behov for at gøre op med velfærd som endemålet for ethvert politisk tiltag,” siger Christian Bason, direktør for Dansk Design Center.

”Det er, som om der er en modsætning mellem velfærden og globaliseringen, og at vores politiske mål ofte bliver at passe på vores velfærdsgoder. Men vi bør ikke tænke i sådan en modsætning. Vi skal tænke velfærd som en investering i vores fremtid, som bliver mere og mere global,” siger Stina Vrang Elias, direktør i tænketanken DEA.

”Den globale økonomi er mere og mere uforudsigelig, og derfor er samfundets evne og kapacitet til at gennemføre reformer afgørende. Vi skal altså ikke forsvare, men reformere. Derfor er det helt afgørende at gøre befolkningen opmærksom på, at de internationale betingelser hele tiden ændrer sig,” siger Ove Kaj Pedersen, professor ved CBS. Se figur 1.

Velstand 2025" caption="Figur 1

Figur 2 " align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/02/835d7-jre_fig2_danmark-og-det-gode-liv.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/9dd32-jre_fig2_danmark-og-det-gode-liv.png | Forstør   Luk

OECD registrerer ikke bare BNP, men også borgernes gode liv i et særligt indeks med i alt 11 faktorer. Jo større blad i blomsten, desto bedre klarer det enkelte land sig på det pågældende område. Danmark topper med den bedste arbejdslivsbalance, men klarer sig til gengæld mindre godt, når man måler på indkomst, hvor vi er nummer 14 af de i alt 36 OECD-lande. På alle andre områder ligger Danmark i top-10.

Kilde: Velstandsgruppen. [/graph]

Ifølge Velstandsgruppens medlemmer er velfærd meget mere end et gode og en omkostning – for dem er velfærd en forudsætning for vækst i en konkurrencepræget verden. Det gælder også daginstitutioner og ældrepleje.

Made in the USA – nej tak

Det gode spørgsmål er derfor, hvor danskerne kan hente inspiration til den nytænkning af velfærden, som Velstandsgruppens 25 medlemmer efterlyser.

”Reelt ser mange til USA for at hente inspiration til udviklingen af den klassiske velfærdsmodel. USA byder på rigtig mange gode og stærke ting, men kratter vi i overfladen, er den amerikanske model ikke attraktiv,” siger Anders Eldrup, tidligere departementschef i Finansministeriet og nuværende bestyrelsesformand for bl.a. offshoreenergy.dk.

I stedet for at se til USA, opfordrer han – og resten af Velstandsgruppen – til at finde danske styrkepositioner. Christian Bason mener lige frem, at en kopieringsstrategi vil være et mareridt og ikke en drøm.

”Som land skal man vide, hvor man kommer fra, og hvor man skal hen. Man kan blive bekymret for, at vi glemmer vores fortid og forsøger at kopiere andre som f.eks. USA. For en værdidrevet designnation som Danmark er det et mareridt. Danmark har altid båret på et velstands-dna, hvor virksomheder, iværksættere og designere er gået nye veje. Begynder vi først at give køb på vores grundlæggende værdier, går det galt,” siger Christian Bason.

Velstand skal skabes i et tæt samarbejde imellem det offentlige og private, og det skal, som professor Ove Kaj Pedersen formulerer det, ske effektivt og med et fast blik på udgifterne.

Men velstand handler om mere end økonomi og bundlinje.

[graph title="Danmark og det gode liv" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Kilde: OECD Better Life Index.

”Velstand er de samlede samfundsmæssige forudsætninger for, at befolkningen trives og lever gode liv,” siger Christian Bason.

Her kan man f.eks. hente inspiration i OECD, der ikke bare registrerer medlemslandenes økonomiske performance, men har udviklet det såkaldte Better Life Index. Se figur 2. Det kan med andre ord lade sig gøre at måle et samfunds samlede performance, så det ikke kun handler om økonomi og indkomst, men også om betydningen af en lang række andre faktorer.

Verdensmål er udgangspunktet

Lige som Velstandsgruppen ikke bare taler om velfærd, men om velstand, opfordrer de 25 medlemmer til at tale om ’holdbar vækst’ og ikke bare om vækst.

Her står udfordringerne i kø. I efteråret 2015 vedtog FN med bl.a. Danmarks stemme 17 mål for en bæredygtig global udvikling, der spænder lige fra udryddelse af fattigdom og sult, over sikring af rent drikkevand til udvikling af sundhed og gode uddannelser.

”Vi kan skabe ny vækst i Danmark ved at udvikle metoder og produkter, der kan løse de grundlæggende problemer, som verdensmålene adresserer. Vi kender problemerne, og vi ved, at Danmark og danske virksomheder er langt fremme og kan tilbyde løsninger. Det skal vi udnytte,” siger Alders Eldrup.

Den type af udfordringer løser markedet og virksomhederne ikke af sig selv. Her skal Folketing og regering træde til, præcis på samme måde som man tidligere har gjort det. Anders Eldrup nævner som eksempel, at de tre danske producenter af høreapparater, William Demant, GN Resound og Widex, tilsammen sidder på mere end 40 pct. af verdensmarkedet for høreapparater. En styrkeposition, der bl.a. skyldes tidlige offentlige krav til de høreapparater, som borgerne kunne få statstilskud til.

Noget tilsvarende er sket inden for udviklingen af isoleringsmaterialer og vindmøller – her er Danmark også i front globalt.

”Alt det her udvikles ikke af den private sektor alene, men i et intelligent samspil mellem offentlig og privat. Det samspil skal vi udvikle, så vi kan udnytte det enorme fokus på de store udfordringer, som Danmark har været med til at vedtage i FN,” siger han.

Anders Eldrup forestiller sig, at erhvervspolitikken aktivt støtter op om løsningen af FN’s 17 mål for en bæredygtig udvikling.

Byggeklodser til velstandsstaten

,

Forrige artikel Udenlandske eksperter: Immigranter kan booste innovationskraften Udenlandske eksperter: Immigranter kan booste innovationskraften Næste artikel Seks myter om det danske samfund Seks myter om det danske samfund

Tech-giganternes tid varer ikke evigt

Tech-giganternes tid varer ikke evigt

Virksomheder som Google, Amazon og Facebook er blevet så store, at flere demokrater nu foreslår en opsplitning af techgiganterne. Men politikerne glemmer, at virksomheders dominans skifter hele tiden, mener Wall Street Journals Dan Gallagher. Derfor foregår debatten på forkerte præmisser.

Europa står foran et historisk skæbnevalg

Europa står foran et historisk skæbnevalg

Valget til Europa-Parlamentet 26. maj er det vigtigste nogensinde, fordi EU er under pres både internt og eksternt. Mens Brexit-processen har ført til voldsom kritik af Underhuset i London, har Europa-Parlamentet forvandlet sig fra et Mickey Mouse-Parlament til en central aktør i europæisk politik og en lovgivende forsamling med global rækkevidde.

Europa-Parlamentets yderfløje vokser

Europa-Parlamentets yderfløje vokser

Fløjpartierne med EU-skepsis på plakaten bliver stærkere i Europa-Parlamentet ved det kommende valg. Det kan i yderste konsekvens ramme centrale EU-politikker. Men også den liberale midte kommer til at stå stærkere.

EU er afgørende for danske klimaambitioner

EU er afgørende for danske klimaambitioner

Europa-Parlamentet spiller i en nøglerolle i EU’s kollektive klimapolitik – som også fastlægger Danmarks nationale klimamål. Derfor er grøn omstilling et kerneområde for alle danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

Fort Europa er ikke længere et skræmmebillede

Fort Europa er ikke længere et skræmmebillede

Udlændingepolitikken har siden 2015 været det mest eksplosive tema i europæisk politik. EU har gennem aftaler med tredjelande og oprustet grænsekontrol reduceret antallet af illegale indvandrere, men der er fortsat ikke enighed om en fælles asyl- og indvandringspolitik.

Skat får central rolle i EP-valg

Skat får central rolle i EP-valg

Skattepolitikken er det sidste politikområde, hvor medlemslandene har fuld vetoret. Men Europa-Parlamentet har fået en vigtig skattepolitisk rolle – ikke mindst i kraft af konkurrencekommissær Margrethe Vestagers fokus på, hvordan national skattepolitik forvrider konkurrencen i EU.

Set, læst og hørt: Knud Aarup

Set, læst og hørt: Knud Aarup

Mandag Morgen har bedt Knud Aarup om tre kulturanbefalinger. Han fremhæver blandt andet 'Parasitterne' på Aarhus Teater og en bog om en kærlighedshistorie fra Auschwitz.

Lars Løkke udsteder garanti mod sygehuslukninger

Lars Løkke udsteder garanti mod sygehuslukninger

Statsminister Lars Løkke Rasmussen lover i et stort interview med Mandag Morgen om sundhedsreformen flere penge til sundhed, øget inddragelse af patienter i beslutningerne og flere hårde prioriteringer med oprettelsen af nyt behandlingsråd. Han freder de 21 akutsygehuse og ændrer sin fortælling af reformens konsekvenser. 

Erhvervslivet og Mette Frederiksen i ny alliance

Erhvervslivet og Mette Frederiksen i ny alliance

KOMMENTAR: Danmarks rolle som grøn frontløber er alvorlig truet. Men løsningen ligger måske i et potentielt parløb mellem erhvervslivet og Socialdemokratiet, vurderer Erik Rasmussen på baggrund af en konference, hvor Mette Frederiksen og virksomhederne fandt sammen om klimaet.

Et Brexit 'game of chicken': May spiller højt spil hele vejen til Bruxelles

Et Brexit 'game of chicken': May spiller højt spil hele vejen til Bruxelles

ANALYSE: Det britiske parlaments beslutning om at bede om en udskydelse af landets exit fra EU giver startskuddet til en ny nervekrig, både i Westminster og på et EU-topmøde 21. marts. Trods det ene nederlag efter det andet har Theresa May stadig ikke opgivet at skræmme modstanderne i sit eget parti til at stemme for sin Brexit-aftale.

Sådan vil et britisk 'no deal'-scenarie se ud for Danmark

Sådan vil et britisk 'no deal'-scenarie se ud for Danmark

Virksomheder og myndigheder i Storbritannien og resten af Europa er i fuld gang med at forberede sig på scenariet uden en Brexit-aftale den 29. marts. Et ’no deal’-scenarie byder især på nye toldafgifter, administrative byrder og tvivl om godkendelser.

Nej tak til konkurrerende e-bokse

Nej tak til konkurrerende e-bokse

KOMMENTAR: Staten risikerer at ramme sig selv i nakken på flere måder ved udbud af en digital postløsning. Det er vigtig og velfungerende fælles infrastruktur, der nu sættes i udbud. Og fordi vi alle er medejere af e-Boks gennem statens ejerskab af Post Nord, så vil tab af indtægter til det fælles system i sidste ende koste staten – og dermed skatteyderne – dyrt.

Værdier er nu engang det bedste styringsredskab

Værdier er nu engang det bedste styringsredskab

KOMMENTAR: Det er aldrig nemt at vende sin organisations tænkning på hovedet. I Aarhus Kommune arbejder vi på at vende det hele fra en indefra-og-ud-tankegang til en udefra-og-ind-tankegang. Det kræver tydelige værdier, nye begreber og – naturligvis – reformer.

Bare gå efter manden

Bare gå efter manden

KOMMENTAR: Det personlige og det forretningsmæssige kan ikke skilles ad. For hvem vil følge en retning, der ikke er sat af et rigtigt menneske, en, der både kan tage ansvar for succes og fejltagelser? Dagens ledelsesskribent giver sit bud på, hvordan personligt lederskab kan leves i praksis.

Karen Hækkerup: Sociale investeringer kan være et columbusæg

Karen Hækkerup: Sociale investeringer kan være et columbusæg

Med bred opbakning fra Folketinget skal Den Sociale Investeringsfond fremme investeringer for at undgå anbringelser af børn, forebygge livsstilssygdomme, undgå langtidssygemeldinger og hjælpe børn i familier med misbrug. "Kan ekstern kapital løfte velfærden, vil det være fantastisk," siger fondens formand, den tidligere S-minister, Karen Hækkerup.

Det offentlige føjer psykologiske tricks til værktøjskassen

Det offentlige føjer psykologiske tricks til værktøjskassen

Forestillingen om den rationelle borger er på vej ud hos offentlige myndigheder, som i stigende grad anvender adfærdsdesign, også kaldet nudging, til at påvirke vores valg i retning af vores eget eller samfundets bedste. Men grænsen mellem et kærligt puf og manipulation kan være hårfin.

Sådan spiller nudging på vores irrationelle sider

Sådan spiller nudging på vores irrationelle sider

Adfærdspsykologerne har samlet en værktøjskasse med psykologiske mekanismer, som kan anvendes til at påvirke folks handlinger. Det er virkemidler, der kan have stor indflydelse på, hvilke beslutninger vi tager, uden at vi er klar over det.

Virksomheder udnytter din dopaminhungrende hjerne

Virksomheder udnytter din dopaminhungrende hjerne

En gren af adfærdsdesign handler om at skabe vaner hos brugeren. Når det virker, kan det skabe en langt stærkere forbindelse mellem virksomhed og kunde. Men effekten kan også være så stærk, at det nærmer sig afhængighed.

Set, læst og hørt: Matias Møl Dalsgaard

Set, læst og hørt: Matias Møl Dalsgaard

Mandag Morgen har spurgt GoMore-stifter Matias Møl Dalsgaard om, hvad han har set, læst og hørt for nylig. Han anbefaler den afdøde musiker Jeff Buckley og en bog, der får ham til at mindes en tid, hvor hans liv drejede sig mere om kunst end om business.

Nyt job: Frands Fischer er Skanderborgs nye borgmester

Nyt job: Frands Fischer er Skanderborgs nye borgmester

Da stemmeslugeren Jørgen Gaarde pludselig har valgt at trække sig fra borgmesterposten i Skanderborg, overtager socialdemokraten Frands Fischer snart kæderne. Frands Fischers største udfordring bliver at sikre fortsat vækst i en af landets mest fremgangsrige kommuner.

Del Mandag Morgen kvit og frit i denne uge

Del Mandag Morgen kvit og frit i denne uge

Mandag Morgen er i forårshumør og deler denne uges nummer med alle, der er nysgerrige efter at se, hvad ugebrevet har at byde på. Du er også velkommen til at dele med dit netværk. Hent ugebrevet som PDF her. 

ATP anklages for omvendt Robin Hood

ATP anklages for omvendt Robin Hood

ATP-formand erkender udfordringer med fair fordeling af pensionspenge. Pensionsgigantens modeller tilgodeser nemlig de længstlevende, og det har de svageste grupper ikke nødvendigvis så megen gavn af, bekræfter Torben M. Andersen. At opdele pensionssparerne i risikogrupper kunne være en løsning, mener eksperter.

Influencere fik unge amerikanere til stemmeurnerne

Influencere fik unge amerikanere til stemmeurnerne

En amerikansk iværksætter mobiliserede tusindvis af youtubers og andre influencere til det amerikanske midtvejsvalg, der fik historisk høj valgdeltagelse blandt 18-24-årige. Influencere kan flytte stemmer, siger dansk forsker, men det er svært at måle deres indflydelse.

DF og Nye Borgerlige har skabt et politisk parallelsamfund

DF og Nye Borgerlige har skabt et politisk parallelsamfund

KOMMENTAR: Konkurrencen med Nye Borgerlige om en endnu strammere udlændingepolitik trækker DF væk fra positionen på midten af dansk politik. Duellen mellem Vermund og Thulesen Dahl torsdag syntes at foregå i sin helt egen politiske parallelverden. En verden langt fra kongemagerpositionen og regeringsmagten.  

Macron træder frem som Europas politiske leder

Macron træder frem som Europas politiske leder

ANALYSE: Statsministeriet var orienteret i forvejen, da Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, mandag aften fremlagde sine ambitiøse visioner for EU-samarbejdet. Udspillet er først og fremmest et oplæg til europaparlamentsvalget 26. maj, hvor Macron vil samarbejde med den liberale gruppe, hvor både Lars Løkke Rasmussen og Margrethe Vestager er forankret.

44 procent stemte elektronisk ved Estlands valg

44 procent stemte elektronisk ved Estlands valg

Ved de sidste ti valg i Estland har det været muligt at afgive sin stemme elektronisk fra sin computer. Ved valget i søndags benyttede næsten halvdelen af vælgerne sig af muligheden.

En tidlig indsats er måske ikke altid det bedste

En tidlig indsats er måske ikke altid det bedste

KOMMENTAR: Med inspiration fra den såkaldte Heckman-kurve er der bred enighed om, at jo tidligere i livet sociale indsatser sker, jo bedre. Det har haft stor indflydelse på dansk velfærdspolitik. Men resultaterne af en empirisk efterprøvning foretaget af to newzealandske forskere stemmer ikke overens med Heckman-kurven. Langtfra.

USA's politiske komet har en radikal grøn plan

USA's politiske komet har en radikal grøn plan

Moderate miljøorganisationer og demokratiske seniorpolitikere lægger luft til den plan for USA's grønne omstilling, The Green New Deal, som den nye unge stjerne i amerikansk politik, demokraten Alexandria Ocasio-Cortez, netop har fremlagt.

Folketingsvalget 2019: En kaotisk omgang alle mod alle

Folketingsvalget 2019: En kaotisk omgang alle mod alle

Med syv partiledere i blå blok og fem i rød har danskerne udsigt til en af de mest kaotiske valgkampe i nyere tid. Det gør det svært for Lars Løkke og Mette Frederiksen at udstede konkrete løfter. Mandag Morgens analyse baseret på samtaler med centrale politikere og embedsfolk viser store forskelle mellem S og V på otte konkrete områder. Et centralt spørgsmål kan afgøre valget.

8 områder der skiller Socialdemokratiet og Venstre

8 områder der skiller Socialdemokratiet og Venstre

Det kan nogle gange virke, som om man skal have luppen frem for at se forskellen på Socialdemokratiets og Venstres politik. Men Mandag Morgens gennemgang viser, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen på otte afgørende politikområder anviser to meget forskellige veje for Danmark. Se forskellene her.

Set, læst og hørt: Lasse Rich Henningsen

Set, læst og hørt: Lasse Rich Henningsen

Mandag Morgen har bedt Årets Leder 2018 Lasse Rich Henningsen om tre kulturanbefalinger. Han nævner blandt andet en fem år gammel Oscartale, der har gjort stort indtryk på ham.

Pas på den neutrale embedsmand

Pas på den neutrale embedsmand

KOMMENTAR: Forundersøgelser før en undersøgelseskommission kan være en god ting. Vel at mærke med en neutral, ekstern udspørger. Vi skal holde fast i, at ansvaret er ministerens og den neutrale embedsmand handler på ministerens ansvar.