Velfærdsledere til regeringen: Integration skal have topprioritet

Mere end seks ud af ti velfærdsledere appellerer til regeringen og Folketinget om at give topprioritet til integration af flygtninge og indvandrere. Ingen andre opgaver er bare i nærheden af at opnå samme høje prioritet. Dermed sender velfærdslederne et klart signal til regeringens top forud for de kommende trepartsforhandlinger om integration. Medlemmerne af Danmarks største velfærdspanel giver til gengæld dumpekarakter til en anden af regeringens mærkesager – skattereformen. Kun 4 ud af 100 velfærdsledere mener, at skattelettelser er vigtige. Det kan skyldes frygt for, at skattelettelser skal finansieres af besparelser på velfærden. Velfærdspanelet lægger med sine prioriteringer op til at nytænke den danske velfærdsmodel, have fokus på den lange bane og investere i fremtiden. De efterlyser en styrket miljø- og klimaindsats. De appellerer til regeringen om at få ryddet op i bureaukratiet og regeltyranniet. De vil styrke forebyggelse på det sociale område, så færre ender på samfundets sidelinje. Og de vil forbedre forholdene på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Det er som nat og dag. Yin og Yang. Eller Donald Trump over for Mahatma Gandhi.

To af regeringens største mærkesager i dette folketingsår bliver bedømt vidt forskelligt af lederne ude ved velfærdssamfundets frontlinje.

De er ikke i tvivl om, hvilket tema regeringen og Folketinget bør prioritere højest de kommende år. Bedre integration af flygtninge og indvandrere ligger på en suveræn 1. plads på ledernes rangliste.

Login