Venturebranchen i knæ: Danske investeringer halveret på ti år

De danske ventureinvesteringer er aldrig kommet op på niveau efter finanskrisen. DI og iværksætterne udtrykker bekymring. Lyspunktet er, at venturefondene tilsyneladende har lært at tjene penge på deres investeringer. Men præmien lader vente på sig. 

Den globale økonomi er tilbage på sporet efter finanskrisen, og investeringslysten i de højrisikable vækstvirksomheder burde derfor også være taget til.  Men i dag, knap ti år efter krisen, har det danske marked for venturekapital endnu ikke formået at rejse sig.

Investeringerne, både målt på antal og beløb, har stabiliseret sig på et lavt niveau sammenlignet med tidligere, og det er dårligt nyt for både vækstvirksomhederne og samfundet generelt. 

InsideBusiness har bedt Vækstfonden om en oversigt over de seneste års ventureinvesteringer, og den viser, at de danske fondes investeringer i Danmark er mere end halveret i løbet af de sidste 10 år. Fra at investere godt 1,2 milliarder kroner i danske vækstvirksomheder i 2007 investerede de danske venturefonde kun 565 millioner kroner i Danmark i 2016. Et niveau, der har ligget mere eller mindre stabilt i snart 7 år. Se figur 1.

Login