Verden er klar til innovative danske byløsninger

BLOXHUB, Danmarks nye innovations- og væksthub inden for arkitektur, design, byggeri og byudvikling, skal være en smeltedigel for danske og internationale virksomheder i samspil med et innovativt startup-miljø og et tværfagligt forskningsmiljø. Målet er at bidrage til en bæredygtig global urbanisering.

Fredag i forrige uge var en af mine rigtig gode dage som direktør for Realdania. Sammen med Erhvervs- og Vækstministeriet, Københavns Kommune og nogle hundrede erhvervsfolk markerede vi etableringen af foreningen BLOXHUB, der skal fremme innovation og eksport af bæredygtige løsninger til verdens storbyer.

For mig var det noget helt særligt at opleve, at så mange mennesker nu er klar til at løfte i flok. Med en bestyrelse, der blandt andet tæller COWIs koncernchef, Lars-Peter Søbye, som formand samt den internationalt anerkendte ekspert i global urbanisering Bruce Katz fra den amerikanske tænketank Brookings Institution blandt medlemmerne, har vi sat et meget stærkt hold til at lede arbejdet. Nu tager vi samarbejdshandskerne på og går i gang.

Lad mig fortælle lidt mere om, hvad der kommer til at ske, og hvorfor jeg håber, at rigtig mange af de udviklingsdrivende virksomheder i Danmark har lyst til at være med.

Lad os begynde med at kigge på tallene. For tal taler, og i dette tilfælde taler de højt. Over de næste 35 år vil verdens byer vokse med flere end 3 milliarder mennesker. Det svarer til, at der på verdensplan hver eneste dag skal bygges en ny by på størrelse med Odense med alt fra bygninger og infrastruktur til forsyning og institutioner.

Set i et globalt perspektiv er dette et kæmpe velfærdsprojekt, der handler om at give milliarder af mennesker et bedre liv med mere velstand og livskvalitet. Den opgave skal løses, samtidig med at vi håndterer resultaterne af de menneskeskabte klimaforandringer og sikrer, at disse ikke udvikler sig værre end højst nødvendigt. Det skaber et behov for helt nye typer af byløsninger, der både kan levere bæredygtighed og livskvalitet. Her står vi rigtig stærkt i Danmark, og det er den styrkeposition, vi vil udbygge med BLOXHUB.

En vigtig mulighed for dansk erhvervsliv     

Verden er klar til danske byløsninger, og vi har virksomhederne og byerne, der kan levere dem. For at indfri potentialet har vi særligt brug for to ting, som vi vil arbejde med i foreningen BLOXHUB. For det første skal vi være bedre til at arbejde sammen om at promovere danske kompetencer og etablere internationale partnerskaber. For det andet skal vi være bedre til at innovere på tværs mellem fag og sektorer, mellem små og store virksomheder og mellem forskning og erhvervsliv. Det skal vi, fordi de udfordringer, som verdens storbyer står over for, er så komplekse, at de kræver helhedstænkning, der går på tværs af vante skel mellem fag eller sektorer.

I parentes bemærket kan BLOXHUB måske på den måde også tjene som inspiration på andre områder. Det at etablere et innovationsfællesskab omkring en af samfundets store udfordringer og dermed få mange forskellige fagligheder til at arbejde sammen og udvikle løsninger, som kan skaleres og blive til markedsmodne produkter med international appel, kan også gøres på andre områder.

Et eksempel kunne være velfærdsområdet. Her kunne andre kræfter skabe en hub tilsvarende BLOXHUB og tilbyde organisationer, virksomheder og forskere et fokuseret og handlingsorienteret innovationsfællesskab med det dobbelte fokus at innovere nye, vigtige velfærdsteknologier – og samtidig promovere disse danske kompetencer for et internationalt marked. Jeg tror meget på potentialet og skalerbarheden i en sådan hubmodel. Og vi stiller meget gerne vores erfaringer til rådighed.

Et fysisk og digitalt mødested

Foreningen BLOXHUB får til huse i byggeriet BLOX, som Realdania opfører på havnefronten i København mellem Langebro og Den Sorte Diamant. Huset står færdigt om to år og kommer til at rumme et innovativt miljø af små og store virksomheder samt forskere og innovatører inden for arkitektur, byggeri, byudvikling og design. Som virksomhed kan man bo der fast, eller man kan have en mindre gruppe medarbejdere placeret midlertidigt f.eks. som del af et udviklingsprojekt, hvor man arbejder sammen med andre aktører.

I midten af huset kommer der rigtig gode udstillings- og konferencefaciliteter. Dansk Arkitektur Center vil fremvise det bedste inden for arkitektur, byggeri og byudvikling, og BLOXHUBs medlemmer kan invitere danske og internationale relationer på besøg. Ud over det fysiske mødested bliver der også udviklet en meget ambitiøs digital platform for deling af viden og relationer. Virksomheder, byer og vidensinstitutioner fra hele landet og resten af verden kan dermed få glæde af BLOXHUB uden nødvendigvis at skulle lægge vejen forbi huset i København. BLOXHUB skal være for innovations- og vækstorienterede virksomheder og vidensmiljøer fra hele Danmark. En national hub med international rækkevidde.

Brobygger mellem Danmark og verden

Ambitionen er, at BLOXHUB skal være et internationalt fyrtårn for bæredygtige byløsninger, hvor virksomheder og byer kan invitere internationale delegationer på besøg og holde konferencer og møder for fagfolk og beslutningstagere fra hele verden. En af de ting, vi må se i øjnene, er, at Danmark er et lille land, og at selv store, danske virksomheder ofte er små i international sammenligning. Derfor bliver en af BLOXHUBs helt afgørende funktioner at skabe en fælles platform, hvor små og store virksomheder sammen med staten og kommunerne kan knytte bånd til internationale samarbejdspartnere på en helt anden måde, end man har ressourcer til som enkeltvirksomhed.

En af de seneste succeser for eksporten af danske byløsninger er den kontrakt, som ingeniørfirmaet Rambøll har vundet om at rådgive New York om deres klimatilpasning. At sådan noget sker, er langtfra tilfældigt, men skyldes, at virksomhederne og Københavns Kommune har arbejdet benhårdt på at bygge bro mellem en global udfordring og nogle særlige danske løsninger, der er udviklet og implementeret i København. Det er den slags samarbejder om at opdyrke internationale relationer, som BLOXHUB skal skabe grobund for mange flere af.

Innovation på kanten

Klimatilpasning er bare ét eksempel på de megaudfordringer, som verdens storbyer står over for. Det er også et eksempel på en udfordring, der er så kompleks, at den ikke kan løses af én part, én virksomhed eller af én enkelt faggruppe. Der er brug for det, BLOXHUB kalder ”innovation på kanten”, dvs. nye løsninger, der vokser frem, ved at man arbejder sammen og tænker på tværs af virksomheder, sektorer og faggrupper. For den enkelte virksomhed betyder dette, at evnen til at indoptage ny viden fra kanten af ens kompetenceområde bliver vigtigere og vigtigere. Og her vil designfaget i øvrigt være en vigtig bidragyder med dets faglige vinkel på design- og udviklingsprocesser.

I BLOXHUB kommer vi til at lancere en række forskellige aktiviteter, der samlet set skal fremme innovation på kanten. Med acceleratorforløb vil nystartede virksomheder få et rygstød mod markedet, og de vil komme til at indgå i teams med store virksomheder, sådan at de etablerede virksomheder får adgang til nye og innovative tilgange. BLOXHUB vil også etablere et tværfagligt ph.d.-fællesskab, således at de, der forsker i fremtidens løsninger på forskellige fagområder, bliver inspireret til at mødes og tænke på tværs. Og så kommer foreningen til at facilitere en lang række videnaktiviteter, der bringer fagfolk sammen på kryds og tværs af forskellige professioner.

Næste generations byløsninger      

Den måske mest afgørende ”forkant” at befinde sig på lige nu er digitalisering. Som BLOXHUBs bestyrelsesformand, Lars-Peter Søbye, fremhævede ved sin tiltræden, så bliver vores evne til at favne digitaliseringen og skabe nye, smarte byløsninger altafgørende for Danmarks konkurrenceevne fremover. I forlængelse heraf bliver digitaliseringen af byerne og byggeriet et af de afgørende fokusområder for BLOXHUB.

Smarte byløsninger handler om at bruge digitale teknologier til at begrænse byernes energi- og ressourceforbrug. Men i den danske udgave handler det også om at skabe bedre byer for borgerne med bedre service, flere oplevelser og bedre mulighed for indflydelse.

Hermed er vi tilbage ved, hvad vi med BLOXHUB har udpeget som det afgørende danske konkurrenceparameter, nemlig vores evne til at sammentænke bæredygtighed og livskvalitet. Det er selvsagt ikke noget, vi har patent på i Danmark. Og det er selvsagt heller ikke selvtilfredshed, der kommer til at holde os i front af feltet. Det er derimod international dialog, partnerskaber og en åben samarbejdskultur, hvor vi konstant er nysgerrige og på jagt efter nye løsninger. Det er dét, Realdania sammen med Erhvervs- og Vækstministeriet og Københavns Kommune håber at have skabt en ny og stærk national ramme for med foreningen BLOXHUB.

Vi håber, at rigtig mange virksomheder, organisationer og mennesker vil være med til at skabe indholdet. For én ting er vi sikre på: Verden er klar til danske byløsninger.

Forrige artikel Rip, Rap og Rup på Slotsholmen Næste artikel Det er aldrig kun de andres skyld

Ny udlændingepolitik kan koste virksomheder 8.700 ansatte

Ny udlændingepolitik kan koste virksomheder 8.700 ansatte

Det danske arbejdsmarked risikerer at miste tusindvis af aktive hænder som konsekvens af paradigmeskiftet i udlændingepolitikken. Men Inger Støjberg vil hellere hente ny arbejdskraft i udlandet end at lade flygtningene løse behovet for hænder i danske virksomheder eller kommuner.

Rengøringsgigant: Vi jagter arbejdskraft alle steder

Rengøringsgigant: Vi jagter arbejdskraft alle steder

Facility service-koncernen ISS jagter arbejdskraft alle steder. Dels for at løse manglen på arbejdskraft; dels fordi flere og flere analyser internt hos ISS viser, at mangfoldighed målt på køn, alder og etnisk baggrund i sig selv har en lang række forretningsmæssige fordele.

Den agile organisation – en illusion, du skal jagte

Den agile organisation – en illusion, du skal jagte

KOMMENTAR: Omstillingen til en fleksibel og forandringsparat organisation er en uendelig rejse mod et evigt bevægeligt mål. Derfor kræver det en høj grad af selvindsigt, når du som leder samtidig har som opgave at få andre til at trives under de konstante forandringer.

Set, læst og hørt: Mathias Linnemann

Set, læst og hørt: Mathias Linnemann

Mandag Morgen har bedt iværksætter Mathias Linnemann om tre kulturanbefalinger. Han fortæller blandt andet om en podcast, der fik Teslas aktiekurs til at falde med ti procent, og så er han blevet dybt rørt over en fotobog af krigsfotograf Jan Grarup.

Nyt job: Stina Vrang Elias er ny NFA-formand

Nyt job: Stina Vrang Elias er ny NFA-formand

Stina Vrang Elias er udpeget som ny formand for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Hun tager over fra Kjeld Møller Pedersen, der har siddet på posten siden 2001.

Danmark løfter en mindre del af flygtningebyrden

Danmark løfter en mindre del af flygtningebyrden

Kun fem ud af tusind asylsøgere, der kommer til Europa, søger asyl i Danmark. Det er tredje år i træk, Danmark holder sig på det historisk lave niveau. Danmark er nu sunket til nummer 75 på FN’s rangliste over lande, der modtager flest flygtninge set i forhold til deres økonomisk velstand.

Her er de mest (u)populære danske statsministre

Her er de mest (u)populære danske statsministre

Nyt studie kortlægger danske ministres popularitet fra de allerførste ministermålinger i 1978 og frem til i dag. Som statsminister var Poul Schlüter mere populær end nogen anden i embedet i den 40-årige periode. Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt indtager fælles bundplacering.

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Det er en af de største danske erhvervssucceser i nyere tid. Siden starten i 2000 har firmaet været på én lang og stejl vækstkurve. I dag er de to stiftere begge blandt de 25 rigeste danskere, og firmaet er verdens førende på deres marked. Men de færreste har hørt om 3Shape.

På kommunal bootcamp for borgerfokus

På kommunal bootcamp for borgerfokus

Borgmesteren, byrådet og kommunaldirektøren i Kolding vil ikke styre alting fra toppen. Med projektet ”Borgerens Centrum” skal medarbejderne tænke med på udviklingen af løsninger, der tager udgangspunkt i borgerens behov og ikke i lovgivningens regler.

Valgpanik skaber hovsaløsninger

Valgpanik skaber hovsaløsninger

ANALYSE: Politikere på Christiansborg vil haste store reformer af sundhedsvæsenet, udlændingepolitikken og pensionssystemet igennem inden valget. Det kan komme til at koste Danmark dyrt. Meget dyrt.

Tjek dit sundhedsfællesskab

Tjek dit sundhedsfællesskab

Mandag Morgen har kortlagt det skæve Sundhedsdanmark. Find din kommune på kortet, og se sundhedsprofilen for det sundhedsfællesskab, du vil tilhøre under regeringens bebudede reform. Du kan også sammenligne sundhedsfællesskaberne på 15 udvalgte parametre.

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Ved at bygge boligkvarterer, kontorbygninger og hele bydele på store, flydende pramme kan man afhjælpe noget af pladsmanglen i verdens storbyer, mener en hollandsk arkitekt. I det statslige norske energiselskab Equinor undersøger man, om flydende byer kan være en stor ny forretningsmulighed.

Italiens stærke mand er populær som aldrig før

Italiens stærke mand er populær som aldrig før

"En krigsmaskine". "Algoritmernes mand". Vicepremierminister Matteo Salvini er stjernen i den italienske koalitionsregering. I kontinuerlig valgkamp på platforme som Facebook og Twitter er han en kommunikator, der matcher Donald Trump. Selvom han ligesom Marine Le Pen i Frankrig har opgivet modstanden mod euroen, bliver Salvini en udfordring for hele EU.

Sundhedsreform deler Danmark i et A- og B-hold

Sundhedsreform deler Danmark i et A- og B-hold

De mest belastede sundhedsfællesskaber i Udkantsdanmark får svært ved at tilbyde samme niveau i sundhedsbehandlingen som storbyernes sundhedsfællesskaber, hvor borgerne er raskere, yngre og har en sundere livsstil. Mandag Morgen har kortlagt danskernes skæve sundhedsprofil.

Her er danskernes ønskeseddel til en sundhedsreform

Her er danskernes ønskeseddel til en sundhedsreform

Halvdelen af danskerne mener, der er for stor forskel på kommunale sundhedstilbud. De efterlyser handling fra alle parter i sundhedsvæsenet, fast kontaktperson og overblik over egen behandling, viser stor undersøgelse blandt 3.000 danskere foretaget af Tænketanken Mandag Morgen.

Sundhedsreform flytter magten: Ellen Trane kan blive superminister

Sundhedsreform flytter magten: Ellen Trane kan blive superminister

Sundhedsreformen kan afgøre, hvem der skal være landets nye statsminister efter næste valg. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby spiller en hovedrolle. Reformens centrale mål om 500.000 færre ambulante besøg og 40.000 indlæggelser bygger på usikre tal, viser notat fra Sundhedsstyrelsen. Der er "ikke meget solid evidens at basere sig på", erkender styrelsen i notatet.

København og Lolland: En verden til forskel i sundhed

København og Lolland: En verden til forskel i sundhed

København og Lolland. To kommuner med hver sin sundhedsprofil. Dobbelt så mange lollikkere får kræft, tre gange så mange får en blodprop i hjertet, og fem gange så mange er på førtidspension. Sundhedsreformen skal sikre mere ens behandling. Men det tvivler de to borgmestre på vil lykkes.

Vi er nødt til at tale om den skjulte ulighed i sundheden

Vi er nødt til at tale om den skjulte ulighed i sundheden

KOMMENTAR: Lighed i behandling har været et centralt mål for dansk sundhedspolitik gennem årtier. Men Rigsrevisionens nye beretning indikerer, at der forekommer ulighed i sundhedsvæsenets behandling, som relaterer sig til bl.a. alder, køn, geografi og socioøkonomisk baggrund.

Set, læst og hørt: Anette Christoffersen

Set, læst og hørt: Anette Christoffersen

Mandag Morgen har bedt Anette Christoffersen om tre kulturanbefalinger. Hun fortæller blandt andet om en juletradition i Trinitatis Kirke og om en bog, der aldrig forlader hendes natbord.

Knud Romer: Præstationssamfundet er min fjende nr. 1

Knud Romer: Præstationssamfundet er min fjende nr. 1

Da han skrev sin debutroman, var den så perfekt, at den indbragte ham stående ovationer og litteraturpriser. Men så indtraf derouten, da den svære to’er blev for svær. Og nøjagtigt som kunstnermyten foreskriver, gik Knud Romer destruktivt i hundene – ligesom det sker for så mange andre.

Et lille skridt for Danmark – et kæmpe skridt for verdensmålene

Et lille skridt for Danmark – et kæmpe skridt for verdensmålene

KOMMENTAR: Arbejdet med FN’s verdensmål kræver, at vi finder ud af, hvad vi skal måle os på, hvad angår deres opnåelse. Med rapporten ’Baseline for verdensmålene. Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund’ har Danmark taget det første vigtige skridt.

Da verdenseliten kastede sig over Faaborg-Midtfyn

Da verdenseliten kastede sig over Faaborg-Midtfyn

KOMMENTAR: Når man følger den årlige virak om World Economic Forums årsmøde i den schweiziske bjergby Davos, skal man ikke lade sig blænde af, hvad der kan synes som varm luft i metermål. Danmark kan sagtens bruge WEF i praksis, hvis vi gør det rigtigt. Et godt eksempel findes i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

INVITATION: Kom til læsermøde den 6. februar og deltag i debatten om Danmarks og den teknologiske fremtid med bl.a. Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen, formanden for ATV’s tænketank, professor Maja Horst, og Mandag Morgens redaktør for digital omstilling, Peter Hesseldahl.

Tyskernes farvel til kul sker alt for sent

Tyskernes farvel til kul sker alt for sent

ANALYSE: Tyskland er Europas største klimaproblem. Hvis tyskerne skal klare sig uden kul og atomkraft, kræver det, at de får åbnet for meget mere grøn strøm fra Danmark og resten af Norden.

Politikerne bør få systematisk efterkritik

Politikerne bør få systematisk efterkritik

KOMMENTAR: Det er et hul i vores politiske beslutningsproces, at der ikke foretages flere og mere systematiske analyser af konsekvenserne af ny lovgivning, efter den er indført. Hvis vi ikke lærer af vores fejltagelser, bliver vi jo aldrig klogere.

Industrisamfundet synger på sidste vers

Industrisamfundet synger på sidste vers

Den industrielle økonomi er gået fra 1.0 til 4.0 – fra kulkraft og dampmaskiner til digital koordination af alle aspekter af produktionen. Nu er vi ved at bevæge os så langt fra den oprindelige form for masseproduktion, at det ikke længere giver mening at kalde det industri.

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Vi er knap nået i gang med industri 4.0, men Universal Robots' tekniske direktør og medstifter Esben Østergaard har allerede blikket rettet mod fremtidens produktionsform. Han forventer, at avancerede robotter i fremtiden vil frisætte og støtte mennesker i en form for fremstilling, der er præget af personlighed, håndværk og variation snarere end masseproduktion.

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

3D-print gør det muligt at skabe værdi på tværs af de sædvanlige forretningsområder. Det skal man forstå, hvis man for alvor vil udnytte fordelene ved teknologien, siger Tue Mantoni, tidligere CEO for Triumph Motorcycles og B&O. 

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Livslang læring er afgørende, hvis vi skal drage nytte af nye teknologier. Sådan lyder det fra to topøkonomer, hvis analyse lagde en af grundstenene under Disruptionrådets arbejde. Nu håber de, at politikerne og virksomhederne husker udfordringen: At det kræver massiv omskoling, når 40 procent af arbejdsopgaverne bliver automatiseret.

Set, læst og hørt: Ida Auken

Set, læst og hørt: Ida Auken

Mandag Morgen har spurgt Ida Auken om, hvad hun har set, læst og hørt for nylig. Hun anbefaler blandt andet en westernserie med et kvindetwist og en underholdende podcast om klassisk musik.

Unlock! Tid til at komme videre med Brexit

Unlock! Tid til at komme videre med Brexit

KOMMENTAR: Kun med et meget stærkt folkeligt mandat i ryggen kan en britisk regering udskrive en ny folkeafstemning. Og hvis ingen politikere er parate til eller i stand til at opnå det mandat, må briterne gennemføre Brexit så hurtigt som muligt.

Risiko-chef: Styrer vi bevidstløst mod en ny global krise?

Risiko-chef: Styrer vi bevidstløst mod en ny global krise?

KOMMENTAR: Hvis en ny global krise rammer, vil vi så kunne rejse det nødvendige niveau af globalt samarbejde og støtte? Sandsynligvis, men spændingerne mellem den globaliserede verdensøkonomi og den voksende nationalisme i international politik er en voksende trussel.

Datavisualisering skaber ny velfærd i Gladsaxe

Datavisualisering skaber ny velfærd i Gladsaxe

I Gladsaxe Kommune har data forladt regnearkene og indtaget storskærmene i både direktion og jobcenter, så de bliver synlige og brugbare for alle, også de borgere, det hele handler om. Visualiseringerne udvikles af en særlig enhed for Datadrevet Forretningsudvikling.