Verden er klar til innovative danske byløsninger

BLOXHUB, Danmarks nye innovations- og væksthub inden for arkitektur, design, byggeri og byudvikling, skal være en smeltedigel for danske og internationale virksomheder i samspil med et innovativt startup-miljø og et tværfagligt forskningsmiljø. Målet er at bidrage til en bæredygtig global urbanisering.

Fredag i forrige uge var en af mine rigtig gode dage som direktør for Realdania. Sammen med Erhvervs- og Vækstministeriet, Københavns Kommune og nogle hundrede erhvervsfolk markerede vi etableringen af foreningen BLOXHUB, der skal fremme innovation og eksport af bæredygtige løsninger til verdens storbyer.

For mig var det noget helt særligt at opleve, at så mange mennesker nu er klar til at løfte i flok. Med en bestyrelse, der blandt andet tæller COWIs koncernchef, Lars-Peter Søbye, som formand samt den internationalt anerkendte ekspert i global urbanisering Bruce Katz fra den amerikanske tænketank Brookings Institution blandt medlemmerne, har vi sat et meget stærkt hold til at lede arbejdet. Nu tager vi samarbejdshandskerne på og går i gang.

Lad mig fortælle lidt mere om, hvad der kommer til at ske, og hvorfor jeg håber, at rigtig mange af de udviklingsdrivende virksomheder i Danmark har lyst til at være med.

Lad os begynde med at kigge på tallene. For tal taler, og i dette tilfælde taler de højt. Over de næste 35 år vil verdens byer vokse med flere end 3 milliarder mennesker. Det svarer til, at der på verdensplan hver eneste dag skal bygges en ny by på størrelse med Odense med alt fra bygninger og infrastruktur til forsyning og institutioner.

Set i et globalt perspektiv er dette et kæmpe velfærdsprojekt, der handler om at give milliarder af mennesker et bedre liv med mere velstand og livskvalitet. Den opgave skal løses, samtidig med at vi håndterer resultaterne af de menneskeskabte klimaforandringer og sikrer, at disse ikke udvikler sig værre end højst nødvendigt. Det skaber et behov for helt nye typer af byløsninger, der både kan levere bæredygtighed og livskvalitet. Her står vi rigtig stærkt i Danmark, og det er den styrkeposition, vi vil udbygge med BLOXHUB.

En vigtig mulighed for dansk erhvervsliv     

Verden er klar til danske byløsninger, og vi har virksomhederne og byerne, der kan levere dem. For at indfri potentialet har vi særligt brug for to ting, som vi vil arbejde med i foreningen BLOXHUB. For det første skal vi være bedre til at arbejde sammen om at promovere danske kompetencer og etablere internationale partnerskaber. For det andet skal vi være bedre til at innovere på tværs mellem fag og sektorer, mellem små og store virksomheder og mellem forskning og erhvervsliv. Det skal vi, fordi de udfordringer, som verdens storbyer står over for, er så komplekse, at de kræver helhedstænkning, der går på tværs af vante skel mellem fag eller sektorer.

I parentes bemærket kan BLOXHUB måske på den måde også tjene som inspiration på andre områder. Det at etablere et innovationsfællesskab omkring en af samfundets store udfordringer og dermed få mange forskellige fagligheder til at arbejde sammen og udvikle løsninger, som kan skaleres og blive til markedsmodne produkter med international appel, kan også gøres på andre områder.

Et eksempel kunne være velfærdsområdet. Her kunne andre kræfter skabe en hub tilsvarende BLOXHUB og tilbyde organisationer, virksomheder og forskere et fokuseret og handlingsorienteret innovationsfællesskab med det dobbelte fokus at innovere nye, vigtige velfærdsteknologier – og samtidig promovere disse danske kompetencer for et internationalt marked. Jeg tror meget på potentialet og skalerbarheden i en sådan hubmodel. Og vi stiller meget gerne vores erfaringer til rådighed.

Et fysisk og digitalt mødested

Foreningen BLOXHUB får til huse i byggeriet BLOX, som Realdania opfører på havnefronten i København mellem Langebro og Den Sorte Diamant. Huset står færdigt om to år og kommer til at rumme et innovativt miljø af små og store virksomheder samt forskere og innovatører inden for arkitektur, byggeri, byudvikling og design. Som virksomhed kan man bo der fast, eller man kan have en mindre gruppe medarbejdere placeret midlertidigt f.eks. som del af et udviklingsprojekt, hvor man arbejder sammen med andre aktører.

I midten af huset kommer der rigtig gode udstillings- og konferencefaciliteter. Dansk Arkitektur Center vil fremvise det bedste inden for arkitektur, byggeri og byudvikling, og BLOXHUBs medlemmer kan invitere danske og internationale relationer på besøg. Ud over det fysiske mødested bliver der også udviklet en meget ambitiøs digital platform for deling af viden og relationer. Virksomheder, byer og vidensinstitutioner fra hele landet og resten af verden kan dermed få glæde af BLOXHUB uden nødvendigvis at skulle lægge vejen forbi huset i København. BLOXHUB skal være for innovations- og vækstorienterede virksomheder og vidensmiljøer fra hele Danmark. En national hub med international rækkevidde.

Brobygger mellem Danmark og verden

Ambitionen er, at BLOXHUB skal være et internationalt fyrtårn for bæredygtige byløsninger, hvor virksomheder og byer kan invitere internationale delegationer på besøg og holde konferencer og møder for fagfolk og beslutningstagere fra hele verden. En af de ting, vi må se i øjnene, er, at Danmark er et lille land, og at selv store, danske virksomheder ofte er små i international sammenligning. Derfor bliver en af BLOXHUBs helt afgørende funktioner at skabe en fælles platform, hvor små og store virksomheder sammen med staten og kommunerne kan knytte bånd til internationale samarbejdspartnere på en helt anden måde, end man har ressourcer til som enkeltvirksomhed.

En af de seneste succeser for eksporten af danske byløsninger er den kontrakt, som ingeniørfirmaet Rambøll har vundet om at rådgive New York om deres klimatilpasning. At sådan noget sker, er langtfra tilfældigt, men skyldes, at virksomhederne og Københavns Kommune har arbejdet benhårdt på at bygge bro mellem en global udfordring og nogle særlige danske løsninger, der er udviklet og implementeret i København. Det er den slags samarbejder om at opdyrke internationale relationer, som BLOXHUB skal skabe grobund for mange flere af.

Innovation på kanten

Klimatilpasning er bare ét eksempel på de megaudfordringer, som verdens storbyer står over for. Det er også et eksempel på en udfordring, der er så kompleks, at den ikke kan løses af én part, én virksomhed eller af én enkelt faggruppe. Der er brug for det, BLOXHUB kalder ”innovation på kanten”, dvs. nye løsninger, der vokser frem, ved at man arbejder sammen og tænker på tværs af virksomheder, sektorer og faggrupper. For den enkelte virksomhed betyder dette, at evnen til at indoptage ny viden fra kanten af ens kompetenceområde bliver vigtigere og vigtigere. Og her vil designfaget i øvrigt være en vigtig bidragyder med dets faglige vinkel på design- og udviklingsprocesser.

I BLOXHUB kommer vi til at lancere en række forskellige aktiviteter, der samlet set skal fremme innovation på kanten. Med acceleratorforløb vil nystartede virksomheder få et rygstød mod markedet, og de vil komme til at indgå i teams med store virksomheder, sådan at de etablerede virksomheder får adgang til nye og innovative tilgange. BLOXHUB vil også etablere et tværfagligt ph.d.-fællesskab, således at de, der forsker i fremtidens løsninger på forskellige fagområder, bliver inspireret til at mødes og tænke på tværs. Og så kommer foreningen til at facilitere en lang række videnaktiviteter, der bringer fagfolk sammen på kryds og tværs af forskellige professioner.

Næste generations byløsninger      

Den måske mest afgørende ”forkant” at befinde sig på lige nu er digitalisering. Som BLOXHUBs bestyrelsesformand, Lars-Peter Søbye, fremhævede ved sin tiltræden, så bliver vores evne til at favne digitaliseringen og skabe nye, smarte byløsninger altafgørende for Danmarks konkurrenceevne fremover. I forlængelse heraf bliver digitaliseringen af byerne og byggeriet et af de afgørende fokusområder for BLOXHUB.

Smarte byløsninger handler om at bruge digitale teknologier til at begrænse byernes energi- og ressourceforbrug. Men i den danske udgave handler det også om at skabe bedre byer for borgerne med bedre service, flere oplevelser og bedre mulighed for indflydelse.

Hermed er vi tilbage ved, hvad vi med BLOXHUB har udpeget som det afgørende danske konkurrenceparameter, nemlig vores evne til at sammentænke bæredygtighed og livskvalitet. Det er selvsagt ikke noget, vi har patent på i Danmark. Og det er selvsagt heller ikke selvtilfredshed, der kommer til at holde os i front af feltet. Det er derimod international dialog, partnerskaber og en åben samarbejdskultur, hvor vi konstant er nysgerrige og på jagt efter nye løsninger. Det er dét, Realdania sammen med Erhvervs- og Vækstministeriet og Københavns Kommune håber at have skabt en ny og stærk national ramme for med foreningen BLOXHUB.

Vi håber, at rigtig mange virksomheder, organisationer og mennesker vil være med til at skabe indholdet. For én ting er vi sikre på: Verden er klar til danske byløsninger.

Forrige artikel Rip, Rap og Rup på Slotsholmen Næste artikel Det er aldrig kun de andres skyld