Verden er klar til innovative danske byløsninger

BLOXHUB, Danmarks nye innovations- og væksthub inden for arkitektur, design, byggeri og byudvikling, skal være en smeltedigel for danske og internationale virksomheder i samspil med et innovativt startup-miljø og et tværfagligt forskningsmiljø. Målet er at bidrage til en bæredygtig global urbanisering.

Fredag i forrige uge var en af mine rigtig gode dage som direktør for Realdania. Sammen med Erhvervs- og Vækstministeriet, Københavns Kommune og nogle hundrede erhvervsfolk markerede vi etableringen af foreningen BLOXHUB, der skal fremme innovation og eksport af bæredygtige løsninger til verdens storbyer.

For mig var det noget helt særligt at opleve, at så mange mennesker nu er klar til at løfte i flok. Med en bestyrelse, der blandt andet tæller COWIs koncernchef, Lars-Peter Søbye, som formand samt den internationalt anerkendte ekspert i global urbanisering Bruce Katz fra den amerikanske tænketank Brookings Institution blandt medlemmerne, har vi sat et meget stærkt hold til at lede arbejdet. Nu tager vi samarbejdshandskerne på og går i gang.

Lad mig fortælle lidt mere om, hvad der kommer til at ske, og hvorfor jeg håber, at rigtig mange af de udviklingsdrivende virksomheder i Danmark har lyst til at være med.

Lad os begynde med at kigge på tallene. For tal taler, og i dette tilfælde taler de højt. Over de næste 35 år vil verdens byer vokse med flere end 3 milliarder mennesker. Det svarer til, at der på verdensplan hver eneste dag skal bygges en ny by på størrelse med Odense med alt fra bygninger og infrastruktur til forsyning og institutioner.

Set i et globalt perspektiv er dette et kæmpe velfærdsprojekt, der handler om at give milliarder af mennesker et bedre liv med mere velstand og livskvalitet. Den opgave skal løses, samtidig med at vi håndterer resultaterne af de menneskeskabte klimaforandringer og sikrer, at disse ikke udvikler sig værre end højst nødvendigt. Det skaber et behov for helt nye typer af byløsninger, der både kan levere bæredygtighed og livskvalitet. Her står vi rigtig stærkt i Danmark, og det er den styrkeposition, vi vil udbygge med BLOXHUB.

En vigtig mulighed for dansk erhvervsliv     

Verden er klar til danske byløsninger, og vi har virksomhederne og byerne, der kan levere dem. For at indfri potentialet har vi særligt brug for to ting, som vi vil arbejde med i foreningen BLOXHUB. For det første skal vi være bedre til at arbejde sammen om at promovere danske kompetencer og etablere internationale partnerskaber. For det andet skal vi være bedre til at innovere på tværs mellem fag og sektorer, mellem små og store virksomheder og mellem forskning og erhvervsliv. Det skal vi, fordi de udfordringer, som verdens storbyer står over for, er så komplekse, at de kræver helhedstænkning, der går på tværs af vante skel mellem fag eller sektorer.

I parentes bemærket kan BLOXHUB måske på den måde også tjene som inspiration på andre områder. Det at etablere et innovationsfællesskab omkring en af samfundets store udfordringer og dermed få mange forskellige fagligheder til at arbejde sammen og udvikle løsninger, som kan skaleres og blive til markedsmodne produkter med international appel, kan også gøres på andre områder.

Et eksempel kunne være velfærdsområdet. Her kunne andre kræfter skabe en hub tilsvarende BLOXHUB og tilbyde organisationer, virksomheder og forskere et fokuseret og handlingsorienteret innovationsfællesskab med det dobbelte fokus at innovere nye, vigtige velfærdsteknologier – og samtidig promovere disse danske kompetencer for et internationalt marked. Jeg tror meget på potentialet og skalerbarheden i en sådan hubmodel. Og vi stiller meget gerne vores erfaringer til rådighed.

Et fysisk og digitalt mødested

Foreningen BLOXHUB får til huse i byggeriet BLOX, som Realdania opfører på havnefronten i København mellem Langebro og Den Sorte Diamant. Huset står færdigt om to år og kommer til at rumme et innovativt miljø af små og store virksomheder samt forskere og innovatører inden for arkitektur, byggeri, byudvikling og design. Som virksomhed kan man bo der fast, eller man kan have en mindre gruppe medarbejdere placeret midlertidigt f.eks. som del af et udviklingsprojekt, hvor man arbejder sammen med andre aktører.

I midten af huset kommer der rigtig gode udstillings- og konferencefaciliteter. Dansk Arkitektur Center vil fremvise det bedste inden for arkitektur, byggeri og byudvikling, og BLOXHUBs medlemmer kan invitere danske og internationale relationer på besøg. Ud over det fysiske mødested bliver der også udviklet en meget ambitiøs digital platform for deling af viden og relationer. Virksomheder, byer og vidensinstitutioner fra hele landet og resten af verden kan dermed få glæde af BLOXHUB uden nødvendigvis at skulle lægge vejen forbi huset i København. BLOXHUB skal være for innovations- og vækstorienterede virksomheder og vidensmiljøer fra hele Danmark. En national hub med international rækkevidde.

Brobygger mellem Danmark og verden

Ambitionen er, at BLOXHUB skal være et internationalt fyrtårn for bæredygtige byløsninger, hvor virksomheder og byer kan invitere internationale delegationer på besøg og holde konferencer og møder for fagfolk og beslutningstagere fra hele verden. En af de ting, vi må se i øjnene, er, at Danmark er et lille land, og at selv store, danske virksomheder ofte er små i international sammenligning. Derfor bliver en af BLOXHUBs helt afgørende funktioner at skabe en fælles platform, hvor små og store virksomheder sammen med staten og kommunerne kan knytte bånd til internationale samarbejdspartnere på en helt anden måde, end man har ressourcer til som enkeltvirksomhed.

En af de seneste succeser for eksporten af danske byløsninger er den kontrakt, som ingeniørfirmaet Rambøll har vundet om at rådgive New York om deres klimatilpasning. At sådan noget sker, er langtfra tilfældigt, men skyldes, at virksomhederne og Københavns Kommune har arbejdet benhårdt på at bygge bro mellem en global udfordring og nogle særlige danske løsninger, der er udviklet og implementeret i København. Det er den slags samarbejder om at opdyrke internationale relationer, som BLOXHUB skal skabe grobund for mange flere af.

Innovation på kanten

Klimatilpasning er bare ét eksempel på de megaudfordringer, som verdens storbyer står over for. Det er også et eksempel på en udfordring, der er så kompleks, at den ikke kan løses af én part, én virksomhed eller af én enkelt faggruppe. Der er brug for det, BLOXHUB kalder ”innovation på kanten”, dvs. nye løsninger, der vokser frem, ved at man arbejder sammen og tænker på tværs af virksomheder, sektorer og faggrupper. For den enkelte virksomhed betyder dette, at evnen til at indoptage ny viden fra kanten af ens kompetenceområde bliver vigtigere og vigtigere. Og her vil designfaget i øvrigt være en vigtig bidragyder med dets faglige vinkel på design- og udviklingsprocesser.

I BLOXHUB kommer vi til at lancere en række forskellige aktiviteter, der samlet set skal fremme innovation på kanten. Med acceleratorforløb vil nystartede virksomheder få et rygstød mod markedet, og de vil komme til at indgå i teams med store virksomheder, sådan at de etablerede virksomheder får adgang til nye og innovative tilgange. BLOXHUB vil også etablere et tværfagligt ph.d.-fællesskab, således at de, der forsker i fremtidens løsninger på forskellige fagområder, bliver inspireret til at mødes og tænke på tværs. Og så kommer foreningen til at facilitere en lang række videnaktiviteter, der bringer fagfolk sammen på kryds og tværs af forskellige professioner.

Næste generations byløsninger      

Den måske mest afgørende ”forkant” at befinde sig på lige nu er digitalisering. Som BLOXHUBs bestyrelsesformand, Lars-Peter Søbye, fremhævede ved sin tiltræden, så bliver vores evne til at favne digitaliseringen og skabe nye, smarte byløsninger altafgørende for Danmarks konkurrenceevne fremover. I forlængelse heraf bliver digitaliseringen af byerne og byggeriet et af de afgørende fokusområder for BLOXHUB.

Smarte byløsninger handler om at bruge digitale teknologier til at begrænse byernes energi- og ressourceforbrug. Men i den danske udgave handler det også om at skabe bedre byer for borgerne med bedre service, flere oplevelser og bedre mulighed for indflydelse.

Hermed er vi tilbage ved, hvad vi med BLOXHUB har udpeget som det afgørende danske konkurrenceparameter, nemlig vores evne til at sammentænke bæredygtighed og livskvalitet. Det er selvsagt ikke noget, vi har patent på i Danmark. Og det er selvsagt heller ikke selvtilfredshed, der kommer til at holde os i front af feltet. Det er derimod international dialog, partnerskaber og en åben samarbejdskultur, hvor vi konstant er nysgerrige og på jagt efter nye løsninger. Det er dét, Realdania sammen med Erhvervs- og Vækstministeriet og Københavns Kommune håber at have skabt en ny og stærk national ramme for med foreningen BLOXHUB.

Vi håber, at rigtig mange virksomheder, organisationer og mennesker vil være med til at skabe indholdet. For én ting er vi sikre på: Verden er klar til danske byløsninger.

Forrige artikel Rip, Rap og Rup på Slotsholmen Næste artikel Det er aldrig kun de andres skyld

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en artikel fra vores tema i årets første nummer om kønsdiversiteten i danske bestyrelser. Den viser, at Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre flere kvinder i bestyrelserne end hidtil antaget. Over 33.000 bestyrelser – svarende til 56 pct. af samtlige danske virksomhedsbestyrelser – består kun af mænd. Tusindvis af bestyrelser er besat med ægtefæller, søskende og andre familiemedlemmer. Danmark risikerer at gå glip af vækst og job, hvis der ikke satses meget mere målrettet på fødekæden af kvalificerede kvinder.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en historie fra marts om, at politikere i Danmark, Tyskland og andre europæiske lande bevilger sig selv stadigt flere penge i statsstøtte. Pengene bruges ofte til at skabe mediekanaler, der gør det muligt for politikerne at undgå spørgsmål fra kritiske journalister.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

SOMMERLÆSNING: Glem gaveboden. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er generøse på vegne af velfærdssamfundet. Men de lovede ekstra mia. dækker over en meget lille vækst i det offentlige forbrug målt per indbygger. Velfærdsstaten er gået ind i en ny epoke, hvor det bliver sværere at tilfredsstille borgernes behov, vurderer professor Jørgen Goul Andersen. Det første opgør om velfærden kommer, når Mette Frederiksens nye regering forhandler budgetter for 2020 med kommuner og regioner. De begynder nu.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Da Dong (næsten) blev overhalet af den grønne omstilling

SOMMERLÆSNING: Det er faktisk en fantastisk historie. "Halvdelen af den CO2-reduktion, som Danmark som land har realiseret over de sidste 10 år, er kommet som følge af beslutninger, der er truffet i den her virksomhed,” fortalte Jacob Askou Bøss, der er strategichef i Ørsted, i et interview med Mandag Morgen i maj. Han har været med hele vejen, mens DONG, der hentede olie og gas og fyrede med kul, forvandlede sig til Ørsted, der snart producerer fossilfri energi. 

God læselyst og god sommer

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

SOMMERLÆSNING. Der er et forståeligt fokus på, hvad kineserne vil med sine mange investeringer i europæiske virksomheder. Men de kinesiske penge kan skabe job og sikre virksomheder. Det er svenske Volvo et eksempel på. Efter ti år med kinesiske ejere er produktionen fordoblet. Den historie fortæller det danske medlem af Volvos bestyrelse Lone Fønss Schrøder til min kollega Peter Hesseldahl.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en analyse fra januar, som viser, at EU-landenes klimapolitikker er ikke socialt bæredygtige, fordi de gavner industrier og kapitalejere, mens forbrugere straffes. Her advarede Margrethe Vestager også om, at hvis vi fortsætter klimapolitikken i samme spor, vokser uligheden.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling handler om et overset tema i den danske velfærdsdebat. Danmark oplever i disse år en glidende privatisering af velfærden. Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. På få år er antallet af børn i privatinstitutioner tredoblet. Det kan betyde en banebrydende forandring af velfærdsstaten af den slags, vi kun ser 1-2 gange pr. århundrede. Fortsætter udviklingen, vil opbakningen til velfærdsstaten i sin nuværende form formentlig smuldre.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

SOMMERLÆSNING: Dansk ballets guldfugl, Nikolaj Hübbe, er flasket op med perfektion og lever i naturlig symbiose med det. Men hvor der er højt at flyve, er der dybt at falde. Ja, ja. Det er en kliché, men den slags har det med at have en antydning af sandhed i sig. Det gælder også i tilfældet Nikolaj Hübbe. Læs interviewet med ham, der var det fjerde i min serie af 'Uperfekte Interview', hvor jeg satte fokus på den præstations- og perfekthedskultur, der gennemsyrer vores samfund. 

God læselyst og god sommer,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

Ministerdebutanter får nøgleroller

Ministerdebutanter får nøgleroller

ANALYSE: De er relativt unge, de er visionære, og de er alle forfattere til en stribe opsigtsvækkende debatbøger, der har været med til at definere Socialdemokratiets nye profil. Mandag Morgen sætter spot på fem ministerdebutanter i Mette Frederiksens nye regering, som vil være med til at afgøre, om regeringen bliver en succes eller fiasko hos vælgerne.

Mette Frederiksens store tillidsreform

Mette Frederiksens store tillidsreform

ANALYSE: Der er slået skår i samfundskontrakten, mener den nye S-regering og dens støttepartier. En stor reform skal derfor blandt andet styrke tilliden til politikere og medier, genopbygge tilliden til Skat og mindske de økonomiske forskelle i Danmark. Men tilliden til den nye regering selv kan blive påvirket af anklager om løftebrud i forhold til udlændinge og nedslidte.

Her er rammerne for den nye S-regering

Her er rammerne for den nye S-regering

Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten er blevet enige om et fælles aftalepapir, der baner vejen for en socialdemokratisk mindretalsregering. Læs aftalen her.

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

ANMELDELSE: Vi skal se ledere som mennesker, før vi ser dem som enten mænd eller kvinder. Ny bog afdækker, at vi sidder uhjælpeligt fast i gamle adfærdsmønstre og normer og udfører en daglig kønslinedans for at leve op til dem.

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Danmarks 98 kommuner er klimakampens frontkæmpere. Men koordineringen af indsatsen er så dårlig, at det spænder ben for de klimaresultater, som befolkningen og virksomhederne forventer. Hvis staten stiller krav om fælles mål, skal der også følge penge med, siger kommunerne.  

Klimakampen er glokal

Klimakampen er glokal

KOMMENTAR: Det er afgørende valg, der i disse år bliver truffet på både lokalt, nationalt og globalt niveau i forhold til klimaudfordringerne. Derfor er det afgørende at skabe bedre netværk og samarbejde mellem de forskellige niveauer.

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Med begrebet ”overvågningskapitalisme” har den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff sat fokus på spillereglerne i den nye digitale økonomi. Her handler det ikke længere kun om at analysere og forudsige din adfærd, men også om at styre den. Vi kan dog ændre på spillereglerne, hvis vi vil, fastslår hun. Det har vi gjort før.

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Dansk politiks nye superduo hedder Mette og Martin. Mette Frederiksen og Martin Rossen. De samler en meget stor del af magten i Statsministeriet. Det får især konsekvenser for Finansministeriet. De aktuelle regeringsforhandlinger har givet en forsmag på, hvad der venter.

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Finansministeriet får et helt sæt af nye opgaver, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister. Fokus i reformer flytter fra arbejdsudbud til kompetencer. Budgetloven i sin nuværende form kan stå for fald. Nye grønne regnemetoder skal holde øje med både klima og ulighed. Og så venter en 2030-plan.

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

”Hvem vil vi være? Hvad vil vi kendes for?” spurgte Lars Løkke Rasmussen, da han udskrev valget. Nu har vi en del af svaret: Vi vil være mere lige, vi orker ikke skattesnyd, vi vil have et samfund med frisind – og vi savner tillidsvækkende politikere. Det viser en stor undersøgelse af danskernes værdier.

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Tre ud af fire danskere finder det nu totalt uacceptabelt at snyde i skat, hvilket er en historisk høj andel. Når det gælder personlige forhold som brug af hash eller seksuel adfærd er danskerne til gengæld blevet mere tolerante og frisindede. Regeringen bør se på de forbudte, men bredt accepterede handlinger, mener forsker.

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Mens danskernes tillid til en række institutioner såsom Forsvaret og uddannelsessystemet stiger, står det anderledes til med tilliden til medier og de politiske systemer, der de sidste ti år har lidt et knæk. Sund skepsis er godt, men mistillid kan underminere vores institutioner, og derfor skal udviklingen tages alvorligt, advarer forskere. 

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Bjørn Bredal anbefaler det nyoversatte epos Gilgamesh, hvis man lider af undergangsbevidsthed og så skal du høre Herbert Pundiks livshistorie som podcast.  

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Facebooks planer om at starte sin egen valuta kan være starten på kryptovalutaernes æra. Endnu ved ingen, hvordan den nye møntfod skal reguleres, eller hvordan Facebook præcist har tænkt sig at linke den til nationalbankernes valutaer og andre faste aktiver. 

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation er det nye sort blandt internationale topledere. I den danske virksomhed Able praktiserer stifter og CEO Martin Bjergegaard det hver dag – og hans ansatte kan gå til det hver fredag, mens de er på arbejde. Forskning taler positivt om meditations gavnlige effekter.

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Mette Frederiksen præsenteres som en model for Europas socialdemokrater med stram udlændingepolitik og offensiv velfærdspolitik. I Spanien har partikammeraten Pedro Sanchez succes med en anden vej, der appellerer til unge og kosmopolitiske vælgere. Sanchez er stærkt EU-engageret, mens såvel Frederiksen som store dele af Danmark har store forbehold.

Klimaet kræver lederskab, Mette!

Klimaet kræver lederskab, Mette!

KOMMENTAR: Danmark skal gennemføre en bæredygtig transformation, der kræver historisk lederskab. Hvis Mette Frederiksen vil og tør, kan hun danne verdens første verdensmålsregering og blive et forbillede for resten af kloden. En væsentlig mission for ’børnenes statsminister’.