Verden er klar til innovative danske byløsninger

BLOXHUB, Danmarks nye innovations- og væksthub inden for arkitektur, design, byggeri og byudvikling, skal være en smeltedigel for danske og internationale virksomheder i samspil med et innovativt startup-miljø og et tværfagligt forskningsmiljø. Målet er at bidrage til en bæredygtig global urbanisering.

Fredag i forrige uge var en af mine rigtig gode dage som direktør for Realdania. Sammen med Erhvervs- og Vækstministeriet, Københavns Kommune og nogle hundrede erhvervsfolk markerede vi etableringen af foreningen BLOXHUB, der skal fremme innovation og eksport af bæredygtige løsninger til verdens storbyer.

For mig var det noget helt særligt at opleve, at så mange mennesker nu er klar til at løfte i flok. Med en bestyrelse, der blandt andet tæller COWIs koncernchef, Lars-Peter Søbye, som formand samt den internationalt anerkendte ekspert i global urbanisering Bruce Katz fra den amerikanske tænketank Brookings Institution blandt medlemmerne, har vi sat et meget stærkt hold til at lede arbejdet. Nu tager vi samarbejdshandskerne på og går i gang.

Lad mig fortælle lidt mere om, hvad der kommer til at ske, og hvorfor jeg håber, at rigtig mange af de udviklingsdrivende virksomheder i Danmark har lyst til at være med.

Lad os begynde med at kigge på tallene. For tal taler, og i dette tilfælde taler de højt. Over de næste 35 år vil verdens byer vokse med flere end 3 milliarder mennesker. Det svarer til, at der på verdensplan hver eneste dag skal bygges en ny by på størrelse med Odense med alt fra bygninger og infrastruktur til forsyning og institutioner.

Set i et globalt perspektiv er dette et kæmpe velfærdsprojekt, der handler om at give milliarder af mennesker et bedre liv med mere velstand og livskvalitet. Den opgave skal løses, samtidig med at vi håndterer resultaterne af de menneskeskabte klimaforandringer og sikrer, at disse ikke udvikler sig værre end højst nødvendigt. Det skaber et behov for helt nye typer af byløsninger, der både kan levere bæredygtighed og livskvalitet. Her står vi rigtig stærkt i Danmark, og det er den styrkeposition, vi vil udbygge med BLOXHUB.

En vigtig mulighed for dansk erhvervsliv     

Verden er klar til danske byløsninger, og vi har virksomhederne og byerne, der kan levere dem. For at indfri potentialet har vi særligt brug for to ting, som vi vil arbejde med i foreningen BLOXHUB. For det første skal vi være bedre til at arbejde sammen om at promovere danske kompetencer og etablere internationale partnerskaber. For det andet skal vi være bedre til at innovere på tværs mellem fag og sektorer, mellem små og store virksomheder og mellem forskning og erhvervsliv. Det skal vi, fordi de udfordringer, som verdens storbyer står over for, er så komplekse, at de kræver helhedstænkning, der går på tværs af vante skel mellem fag eller sektorer.

I parentes bemærket kan BLOXHUB måske på den måde også tjene som inspiration på andre områder. Det at etablere et innovationsfællesskab omkring en af samfundets store udfordringer og dermed få mange forskellige fagligheder til at arbejde sammen og udvikle løsninger, som kan skaleres og blive til markedsmodne produkter med international appel, kan også gøres på andre områder.

Et eksempel kunne være velfærdsområdet. Her kunne andre kræfter skabe en hub tilsvarende BLOXHUB og tilbyde organisationer, virksomheder og forskere et fokuseret og handlingsorienteret innovationsfællesskab med det dobbelte fokus at innovere nye, vigtige velfærdsteknologier – og samtidig promovere disse danske kompetencer for et internationalt marked. Jeg tror meget på potentialet og skalerbarheden i en sådan hubmodel. Og vi stiller meget gerne vores erfaringer til rådighed.

Et fysisk og digitalt mødested

Foreningen BLOXHUB får til huse i byggeriet BLOX, som Realdania opfører på havnefronten i København mellem Langebro og Den Sorte Diamant. Huset står færdigt om to år og kommer til at rumme et innovativt miljø af små og store virksomheder samt forskere og innovatører inden for arkitektur, byggeri, byudvikling og design. Som virksomhed kan man bo der fast, eller man kan have en mindre gruppe medarbejdere placeret midlertidigt f.eks. som del af et udviklingsprojekt, hvor man arbejder sammen med andre aktører.

I midten af huset kommer der rigtig gode udstillings- og konferencefaciliteter. Dansk Arkitektur Center vil fremvise det bedste inden for arkitektur, byggeri og byudvikling, og BLOXHUBs medlemmer kan invitere danske og internationale relationer på besøg. Ud over det fysiske mødested bliver der også udviklet en meget ambitiøs digital platform for deling af viden og relationer. Virksomheder, byer og vidensinstitutioner fra hele landet og resten af verden kan dermed få glæde af BLOXHUB uden nødvendigvis at skulle lægge vejen forbi huset i København. BLOXHUB skal være for innovations- og vækstorienterede virksomheder og vidensmiljøer fra hele Danmark. En national hub med international rækkevidde.

Brobygger mellem Danmark og verden

Ambitionen er, at BLOXHUB skal være et internationalt fyrtårn for bæredygtige byløsninger, hvor virksomheder og byer kan invitere internationale delegationer på besøg og holde konferencer og møder for fagfolk og beslutningstagere fra hele verden. En af de ting, vi må se i øjnene, er, at Danmark er et lille land, og at selv store, danske virksomheder ofte er små i international sammenligning. Derfor bliver en af BLOXHUBs helt afgørende funktioner at skabe en fælles platform, hvor små og store virksomheder sammen med staten og kommunerne kan knytte bånd til internationale samarbejdspartnere på en helt anden måde, end man har ressourcer til som enkeltvirksomhed.

En af de seneste succeser for eksporten af danske byløsninger er den kontrakt, som ingeniørfirmaet Rambøll har vundet om at rådgive New York om deres klimatilpasning. At sådan noget sker, er langtfra tilfældigt, men skyldes, at virksomhederne og Københavns Kommune har arbejdet benhårdt på at bygge bro mellem en global udfordring og nogle særlige danske løsninger, der er udviklet og implementeret i København. Det er den slags samarbejder om at opdyrke internationale relationer, som BLOXHUB skal skabe grobund for mange flere af.

Innovation på kanten

Klimatilpasning er bare ét eksempel på de megaudfordringer, som verdens storbyer står over for. Det er også et eksempel på en udfordring, der er så kompleks, at den ikke kan løses af én part, én virksomhed eller af én enkelt faggruppe. Der er brug for det, BLOXHUB kalder ”innovation på kanten”, dvs. nye løsninger, der vokser frem, ved at man arbejder sammen og tænker på tværs af virksomheder, sektorer og faggrupper. For den enkelte virksomhed betyder dette, at evnen til at indoptage ny viden fra kanten af ens kompetenceområde bliver vigtigere og vigtigere. Og her vil designfaget i øvrigt være en vigtig bidragyder med dets faglige vinkel på design- og udviklingsprocesser.

I BLOXHUB kommer vi til at lancere en række forskellige aktiviteter, der samlet set skal fremme innovation på kanten. Med acceleratorforløb vil nystartede virksomheder få et rygstød mod markedet, og de vil komme til at indgå i teams med store virksomheder, sådan at de etablerede virksomheder får adgang til nye og innovative tilgange. BLOXHUB vil også etablere et tværfagligt ph.d.-fællesskab, således at de, der forsker i fremtidens løsninger på forskellige fagområder, bliver inspireret til at mødes og tænke på tværs. Og så kommer foreningen til at facilitere en lang række videnaktiviteter, der bringer fagfolk sammen på kryds og tværs af forskellige professioner.

Næste generations byløsninger      

Den måske mest afgørende ”forkant” at befinde sig på lige nu er digitalisering. Som BLOXHUBs bestyrelsesformand, Lars-Peter Søbye, fremhævede ved sin tiltræden, så bliver vores evne til at favne digitaliseringen og skabe nye, smarte byløsninger altafgørende for Danmarks konkurrenceevne fremover. I forlængelse heraf bliver digitaliseringen af byerne og byggeriet et af de afgørende fokusområder for BLOXHUB.

Smarte byløsninger handler om at bruge digitale teknologier til at begrænse byernes energi- og ressourceforbrug. Men i den danske udgave handler det også om at skabe bedre byer for borgerne med bedre service, flere oplevelser og bedre mulighed for indflydelse.

Hermed er vi tilbage ved, hvad vi med BLOXHUB har udpeget som det afgørende danske konkurrenceparameter, nemlig vores evne til at sammentænke bæredygtighed og livskvalitet. Det er selvsagt ikke noget, vi har patent på i Danmark. Og det er selvsagt heller ikke selvtilfredshed, der kommer til at holde os i front af feltet. Det er derimod international dialog, partnerskaber og en åben samarbejdskultur, hvor vi konstant er nysgerrige og på jagt efter nye løsninger. Det er dét, Realdania sammen med Erhvervs- og Vækstministeriet og Københavns Kommune håber at have skabt en ny og stærk national ramme for med foreningen BLOXHUB.

Vi håber, at rigtig mange virksomheder, organisationer og mennesker vil være med til at skabe indholdet. For én ting er vi sikre på: Verden er klar til danske byløsninger.

Forrige artikel Rip, Rap og Rup på Slotsholmen Næste artikel Det er aldrig kun de andres skyld
Verdens fattige har brug for højteknologi til lavpris

Verdens fattige har brug for højteknologi til lavpris

Danske virksomheder skal tænke på en helt anden måde, hvis de ikke skal tabe konkurrencen om avancerede løsninger på fremtidens globale markeder. Danske løsninger er rettet mod den høje ende af markedet, men en stor del af klodens forbrugere efterspørger teknologi, der kan opfylde deres basale behov til en lav pris.

Teknologi er en gamechanger for verdensmålene

Teknologi er en gamechanger for verdensmålene

Selv klodens fattigste kan få gavn af digital teknologi. I afrikanske flygtningelejre udbetales nødhjælpen som elektroniske penge, og hjælpeorganisationerne deler mobiltelefoner ud. Fremover skal den danske udviklingsbistand have et klarere fokus på at udnytte teknologi. Det kaldes techvelopment.

Mobilen er øjenlægens forkontor

Mobilen er øjenlægens forkontor

Den teknologiske hjælp er helt afhængig af at spille sammen med det lokale sundhedsvæsen. Peek Vision har udviklet en app til øjenundersøgelser i udviklingslande ved hjælp af smartphones. Den skal sortere de raske fra, så øjenlægerne bruger tiden på de rigtige patienter.

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen afviser kategorisk, at Danmark støtter fransk-tyske planer om en EU-hær. Men regeringen roser i sin nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi øget militært samarbejde i EU og vil have forsvarsforbeholdet afskaffet.

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

ANALYSE: Den omdiskuterede såkaldte ’dynamiske fortolkning’ af menneskeretten har fundet sted så længe, at de fleste har glemt, hvordan den opstod. Mandag Morgens Europaredaktør tager dig fire årtier tilbage til en sag om en 15-årig skoledreng, der blev dømt til korporlig afstraffelse i Storbritannien.

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

KOMMENTAR: Hvis investeringer i sociale indsatser skal give allerstørst gevinst, så er det de yngste børn og tidlig indsats i familierne, der skal satses på. Derfor er det også bekymrende, at netop de investeringer nedtones i Socialstyrelsens nye regnemodel, som kan blive afgørende for, hvor det offentlige fremover lægger pengene.

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Danmark er nødt til at reagere offensivt på, at Kina lige nu tager stormskridt på den teknologiske front, siger topforskere, der er tilknyttet Akademiet for Tekniske Videnskaber. Vi kan begynde med et opgør med den kollektive blinde vinkel mod Kina, lyder et bud.

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Stærkt specialiserede virksomheder tilbyder nu så omfattende analyser af det enkelte menneskes genom, at de kan sætter navn på de gener, der forårsager bestemte sygdomme. Prisen for analyser af genomet og diagnose svinger mellem 20.000 og 30.000 kr. per patient.

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

I dag kan ordet cancer være et forvarsel om en tidlig død. Om 20 år vil kun de færreste dø af kræft. Sådan lyder visionen fra en af verdens største farmaceutiske virksomheder, Roche. Gensekventering og big data er nøglen.

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Virksomheder, der er under 20 år gamle, tegner sig for 50 pct. af værdiskabelsen i Danmark, viser ny analyse fra DI, som selv kalder undersøgelsen en mytedræber. Nye virksomheder har mere fleksibilitet og er bedre til at innovere, siger forsker.

Stram så op på etikken

Stram så op på etikken

KOMMENTAR: Danske virksomheder er ikke så hvidskurede, som vi gik og troede. Når nogen præsterer en kynisk forretningsmoral, bryder de tilliden og samfundskontrakten her til lands.

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

KOMMENTAR: Vi flytter os ikke fra status quo, hvis vi fortsætter debatten om velfærd med entydigt at fokusere på de penge, vi bruger på “velfærd”, fremfor hvad vi får ud af det.

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

ANALYSE: Topchef efter topchef forlader virksomheder med gyldne håndtryk, selv om de er ansvarlige for skandaløs ageren. Google er slået ind på en ny kurs, og det kan der være gode økonomiske grunde til. I Danmark er spørgsmålet, hvordan Danske Bank vil vise, at de har forstået alvoren.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

KOMMENTAR: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet.

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Det lyder næsten for letkøbt. Lad medarbejderne stille spørgsmål til hinanden og øg sandsynligheden for din strategi bliver gennemført. Men bag det, der umiddelbart virker banalt, ligger en dyb viden om spørgsmålets natur, som ny virksomhed efter millionindsprøjtning satser på at udbrede.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

REPORTAGE: Ved Singularity University Summit i Stockholm i sidste uge blev deltagerne bombarderet med præsentationer om de nyeste teknologier, og hvordan de radikalt vil forandre tilværelsen på kloden – og i rummet – lige om lidt. Men der var også plads til indlæg og diskussion om de sociale og politiske konsekvenser.

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil nu indføre en indføre en skat, som direkte er møntet på de globale digitale giganter. Danmark var sidste efterår med til at bremse et lignende forslag fra EU-kommissionen, men selvom EU-forslaget har flere mangler, er det dog bedre end ikke at gøre noget, mener både SF’s Lisbeth Bech Poulsen og Mellemfolkeligt Samvirke.

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

KOMMENTAR: Hvis du vil udvikle din organisation, er du nødt til at hjælpe medarbejderne med at styrke deres selvbevidsthed og velvære. Det er på én gang den vanskeligste, mest komplekse og mest givende ledelsesudfordring, du vil møde.

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

LARS THINGGAARD: I løbet af efteråret har jeg oplevet en imponerende dristighed og frygtløshed blandt iværksættere i danske universitetsmiljøer. Men jeg tror også, de kan lære et par ting af en gammel hund. Her er mine råd til tidens fremadstormende kuld af millennial-iværksættere.

Apple er oplagt køber af Tesla

Apple er oplagt køber af Tesla

KOMMENTAR: Efter en tur i rutschebanen kan det ende med, at Tesla bliver en del af noget større. For måske venter Apple i kulissen. Et opkøb vil være en god løsning på mange af Apples udfordringer med udviklingen af en elektrisk bil.