Historien i tal

Vi engagerer os mest i vores politiske modstandere

Vi deler næsten dobbelt så ofte indhold om politiske modstandere som om politiske allierede, viser et nyt studie fra University of Cambridge og New York University. 

Emilie Fabricius Eriksen

Vi deler næsten dobbelt så ofte indhold om politiske modstandere som om politiske allierede, viser et nyt studie fra University of Cambridge og New York University, der har undersøgt, hvorvidt politisk tilhørsforhold og gruppeidentitet har en indflydelse på, hvad der går viralt på Twitter og Facebook. På baggrund af en analyse af 2,7 millioner opslag på sociale medier finder forskere, at det er 6,7 gange mere sandsynligt, at indhold, der italesætter politisk modstand, ville blive delt eller retweetet, relativt til indhold, der anvender moraliserende eller følelsesladet sprog. Forskerne bag peger på, at sociale medier skaber et incitament for at udtrykke sig fjendtligt overfor politiske modstandere og herved bidrager til en polarisering af den politiske debat. 

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu