“Vi er nødt til at tage barselsforløb som en ledelsesopgave mere alvorligt”

Over halvdelen af dem, der går på barsel, tager deres job op til overvejelse imens. De nye barselsregler, som nu også giver længere barselsforløb til mænd og medforældre, øger derfor risikoen for tab af medarbejdere. Så hvis ledelsen vil vende barslen fra at være en drænkanal til en fordel, kræver det en kulturændring og et løft af lederkompetencer, siger eksperter. 

Placeholder image
Foto: Midjourney

Flere store danske virksomheder har de seneste måneder lanceret forbedrede barselsvilkår, hvor medarbejdere uanset køn nu får tilbudt længere barselsforløb med løn. Det sker i forbindelse med de nye barselsregler, som trådte i kraft den 2. august, hvor de i alt 48 ugers ret til barselsdagpenge fremover er lige fordelt mellem forældrene, og hvor fædre og medforældre nu har fået tildelt ni ugers øremærket barsel mere end tidligere.

Det er jo vanvittigt, at der ikke er mere fokus på at forhindre, at barsel bliver en drænkanal for arbejdskraft og talent. Især de længere barsler er problematiske, fordi det er her, medarbejderne tager jobbet op til overvejelse.

Vil du have adgang til artiklen?
Så skal du have et abonnement
Med Mandag Morgen bliver du klædt godt på til fremtiden indenfor vores fem fokusområder:
Mandag Morgen giver dig solid viden om de centrale spørgsmål, der forandrer samfundet. Her får du dybde og sammenhæng, så du kan læse mindre og forstå mere.
  • Læs frit alt indhold på mm.dk
  • Søg i arkivet og gem artikler i Mit MM
  • Få det trykte ugebrev leveret til din adresse
  • Bliv inviteret til MM Live og digitale events
  • Få adgang til læsernes digitale samtalerum
  • Få et personligt nyhedsbrev fra Mandag Morgens fagredaktører