Seks vilde ideer: Fremtidens energikilder

Politikere er under pres for at levere grønne resultater – og presset er blevet større, nu hvor russisk gas og olie er blevet ugleset. Det giver momentum for virksomheder, der arbejder på mere vidtløftige teknologiske løsninger til fremstilling af bæredygtig energi.

Foto: Kevin Hand

Kæmpestore drager, der trækker fragtskibe tværs hen over verdenshavene ved hjælp af vindkraft og flydende enheder bundet sammen med anløbsbroer, der udvinder elektricitet fra bølgernes slag mod kysten. Det er nogle af de nye former for teknologi, en række selskaber udforsker for at kunne bruge de kendte alternative energikilder på nye, innovative måder. Mange af de nye opfindelser sigter efter at nedbringe de omkostninger og vedligeholdelsesudfordringer, der er knyttet til den eksisterende teknologi.  

Mens statsledere over hele verden blåstempler klimamålsætninger såsom en netto-nuludledning af drivhusgasser inden for de næste 30 år, forsøger en lang række virksomheder at flytte deres projekter fra researchfasen og udviklingsfasen til kommercielt brug. Målsætningen om netto-nuludledning — altså en udligning mellem den udledning, der skabes, og den udledning, som fjernes fra atmosfæren – har medført vækst i udviklingen af vedvarende energi, der har lavere CO2-udledning end fossile brændstoffer.

Nogle af de nye muligheder, for eksempel satellitter, som trådløst kan hente solenergi ned fra rummet, er stadigvæk eksperimentelle, mens andre, som for eksempel undervandsturbinerne, der udnytter tidevandets bevægelser, har bevæget fra sig at være prototyper til kommercielt orienterede demonstrationsmodeller.
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu