7 pejlemærker for det nye Europa

De kommende dage bliver de sidste sten ryddet af vejen for en europæisk bankunion. Den er et historisk stort integrationsskridt – men det er blot det første af mange. Det næste år vil EU-samarbejdet bevæge sig ind i en omfattende integrationsproces, der vil ændre EU, som vi kender det. Mandag Morgen opstiller 7 vigtige pejlemærker på vejen mod det nye Europa.

De 17 eurolande er i disse uger ved at udrydde de sidste forhindringer for at etablere en bankunion, der løfter kontrollen med Europas største banker ud af hænderne på de nationale myndigheder. Det er et historisk stort integrationsskridt: Tilsyn med finanssektoren har indtil for få år siden været betragtet som en urørlig del af den nationale kompetence.

Bankunionen er første skridt på vejen mod en egentlig politisk union i Europa. Se flere indslag på MM TV.

Og det er blot begyndelsen. I løbet af de kommende 12 måneder vil Europa tage hul på en omfattende  proces, hvis endemål er en egentlig politisk union. Gældskrisen har skabt en bred erkendelse af, hvor stort et ledelsesmæssigt tomrum der findes på toppen af Europa.

Login