Den flygtige konkurrenceevne

Den danske debat om konkurrenceevnen bør fokusere langt mere på at udvikle innovations- og omstillingsevnen frem for bare at sænke løn- og skatteniveauet. Det kan man udlede af en ny banebrydende bog om konkurrenceevnen, som professor ved Columbia Business School Rita Gunther McGrath offentliggør om få måneder. Mandag Morgen har talt med hende og bedt hende give en fremsynet opskrift på, hvordan man styrker virksomheders og nationers konkurrencekraft. I den kommende bog udpeger hun evnen til konstant at omstille sig som afgørende for virksomheders succes. Og hun opfordrer Danmark til at følge forbilledet fra Schweiz og konkurrere på trods af høje lønninger.

Slaget om Danmarks fremtidige konkurrenceevne er på vej ind i en afgørende fase. En række af landets fremmeste erhvervsledere har i den sidste måneds tid slået til lyd for at få sænket lønninger, skatter og afgifter for at genvinde noget af det tabte terræn i forhold til nabolande som Sverige og Tyskland. Regeringen har præsenteret en stribe reformforslag, der skal lette skatter og afgifter for erhvervslivet, og på Christiansborg gør partierne nu klar til en bølge af reformer, der skal styrke den danske konkurrenceevne – og gerne føre til flere arbejdspladser. Ledigheden er stadig voksende, og Danmark er et af de lande i den vestlige verden, der har haft lavest vækst i de sidste par årtier.

Til Mandag Morgen har LEGOs CEO, Jørgen Vig Knudstorp, sagt, at størsteparten af selskabets fremtidige investeringer ligger i udlandet, og Danfoss chefen, Niels B. Christiansen, har advaret om, at produktionsmedarbejdere i løbet af ti år vil være en uddøende race i Danmark, hvis vi ikke tager en række industripolitiske initiativer, der vender udviklingen.

Danmark står med andre ord på en brændende platform, hvor alt kastes op i luften. Men hvordan genvinder en nation som Danmark sin konkurrenceevne, og hvordan sikrer politikerne sig, at de kommende reformer får virksomhederne til at kvittere med flere hjemlige job og investeringer?

Login