Giv borgerne magten over deres data

En af vejene til at skabe en mere effektiv velfærd går gennem bedre udnyttelse af personlige data. Og som det gennemgående element i en lang række af velfærdsydelser er den enkelte borger det mest oplagte samlingspunkt for informationerne.

Forestil dig, at du kan nøjes med at oplyse adresse, helbredstilstand og historik hos lægen én gang. At du kan håndtere al din information ét sted og derfra styre, hvem der skal opdateres om hvad og hvornår. En form for et digitalt samlingspunkt for personlige informationer, som dækker alle områder, hvor du har behov for at oplyse personlige data.

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men det er faktisk allerede på vej. Og det kan komme til at revolutionere den måde, velfærdsleverandørerne tilpasser deres ydelser til borgerne på.

Fremtidens velfærdsydelser skal nemlig skabes sammen med borgerne. For det giver rigtig god mening, at de, som skal have gavn af en velfærdsydelse, også er med til at bestemme, hvordan det skal ske. Det øger sandsynligheden for, at løsningen matcher behovet.

De tider, hvor myndighederne uden videre dikterede standardløsninger, ser ud til at være forbi. Som min kollega Morten tidligere har været inde på her på bloggen: One size fits no one.

Jeg tror, at vi kan få mere og bedre velfærd for de samme penge, hvis vi bliver bedre til at udforme ydelser til den enkelte borgers behov. Ydelser, som borgeren har lyst til at bidrage til. Men det betyder også nye forventninger til os alle sammen som borgere, f.eks. om at vi involverer os i alt fra at definere vores behandling, når vi bliver syge, til udviklingen af lokalsamfundet, børnenes skole eller forældrenes plejehjem.

Det betyder, at forholdet mellem borgeren og systemet ændrer sig.

En af de udfordringer, som skal overkommes, hvis vi skal indrette velfærden smartere og mere effektivt, handler om, hvordan vi deler og benytter data. Som borger kan man opleve, at man snarere bliver opfattet som undersåt end som medspiller, når det handler om udveksling af data. Borgerne skal stå til rådighed, ikke stille spørgsmål, bare sørge for at være registrerede. Fagfolk tager sig af at fortolke og bruge data.

Der er – mindst – tre gode grunde til, at der må findes en bedre løsning:

  1. Vedligeholdelsen er dyr. Institutioner, der har store datasæt med oplysninger om borgere, bruger enorme summer på at holde dem ved lige, så informationerne er nøjagtige og korrekte. Jo flere data, jo sværere er opgaven.
  2. Udnyttelsen er dårlig. Vi har allerede masser af oplysninger om den enkelte borger, men vi udnytter dem ikke optimalt. Den elektroniske patientjournal – eller manglen på den – illustrerer pointen. Skal patienterne gennem flere konsultationer, må de bære deres journaler fra den ene specialist til den anden og fortælle deres sygehistorie forfra igen og igen. Og her befinder vi os endda inden for ét system – sundhedssystemet.
  3. Samarbejdet mellem sektorer halter. Når vi taler deling på tværs af sektorer – eller mellem myndigheder og pårørende og netværk omkring for eksempel ældre borgere – taler systemerne, som vi kender dem i dag, stort set ikke sammen.

Når det gælder nøjagtighed, må man i de fleste tilfælde forvente, at den, som har de bedste forudsætninger for at holde data opdaterede, er vedkommende selv. Jeg kan for eksempel opdatere min adresse for derved at sende automatisk besked til de organisationer, jeg har givet tilladelse til at modtage oplysningerne.

I årevis har man talt om sammenhængende patientforløb og om støttetilbud med udgangspunkt i borgernes liv. Når det gælder om at sikre, at støtte og behandling til den enkelte borger foregår i forløb, der hænger godt sammen, virker det også oplagt, at tage udgangspunkt i det, som er konstant, nemlig det enkelte individ. Og derfor kunne man med fordel samle alle data om den enkelte borger ét sted. Det ville være en slags online-profil, som myndigheder kunne få helt eller delvis adgang til efter borgerens samtykke.

Det ville også gøre det muligt at kombinere data på tværs af forskellige kilder, hvilket kunne give mange fordele. Det kunne f.eks. være ved at sammenkøre informationer fra kommunen og regionen, som i kombination kunne styrke indsatsen, når det gælder omsorg og sundhed.

Det skulle selvfølgelig ske med borgerens samtykke. Men i dag sker det alligevel gennem tilladelser i myriader af forskellige formater og systemer, der kan være næsten umulige at gennemskue for lægmand.

Kunne netværket omkring en ældre borger eksempelvis dele informationer om vedkommende uden problemer (men med samtykke), kunne der være bedre velfærd at hente. Så ville sundheds- og plejeprofessionelle kunne dele viden om den ældre med familien, vennerne og naboer – og naturligvis borgeren selv. Med tilladelse fra den, som modtager pleje, kan fagfolk give medicinoplysninger, vejledning om motion og andre behov. Familien kan støtte den ældre i hverdagen og hjælpe med at huske, hvad der er aftalt med hjemmesygeplejersken eller ergoterapeuten.

Behovet for at knytte data til den enkelte borger vil ofte være i situationer, hvor det ikke blot handler om interaktion med et offentligt system, men om de snitflader, hvor det offentlige møder private eller frivillige.

I England har regeringen angrebet problemet under overskriften “The Identity Assurance Programme”. Der er tale om en ny type tjeneste, der skal råde bod på udfordringerne og give borgerne magten over deres egne data. Systemet er under udvikling, og den første del forventes at gå i gang i oktober 2013.

På Velfærdens Innovationsdag 2013 diskuterer vi spørgsmålet om, hvordan vi drager større nytte af det data, som opsamles i de offentlige systemer i Danmark.

Det kommer til at foregå under sessionen Der er guld gemt i data.

Forrige artikel Vækstens mange dimensioner Næste artikel Forandringsparathed og grøn vækst er vejen frem
Internettet er en slagmark mellem Kina og USA

Internettet er en slagmark mellem Kina og USA

Verdens to digitale supermagter står for vidt forskellige tilgange til ny teknologi og 5G. Det kan blive afgørende for vores digitale liv, om det bliver den amerikanske eller den kinesiske tilgang, der vinder.

Overblik: Internettets to parallelle universer

Overblik: Internettets to parallelle universer

Der findes et andet internet, der er lige så stort og avanceret som det, der er domineret af Google, Facebook og Amazon. Det er kinesisk. I Silicon Valley vokser det frem med online-uddannelsesplatforme, der kan afhjælpe behovet for livslang læring.

Fremtidens uddannelse til fremtidens arbejde

Fremtidens uddannelse til fremtidens arbejde

Det moderne arbejdsliv har generelt været opdelt i tre faser: først uddannelse, derefter arbejde og endelig pensionsalderen. Men den opdeling af livet passer efterhånden dårligt til en stadigt stigende forventet levealder og et hastigt skiftende arbejdsmarked.

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Det er en af de største danske erhvervssucceser i nyere tid. Siden starten i 2000 har firmaet været på én lang og stejl vækstkurve. I dag er de to stiftere begge blandt de 25 rigeste danskere, og firmaet er verdens førende på deres marked. Men de færreste har hørt om 3Shape.

AI-laboratoriet Tel Aviv

AI-laboratoriet Tel Aviv

Strandpromenaden og plateauskoene er shinet op til det forestående Eurovision melodigrandprix i Tel Aviv, men det virkelig banebrydende i byen sker ikke på musikscenen, men snarere blandt de mange hightech-startups i små gyder og støvede computerrum andetsteds i byen

Urrem af edderkoppesilke

Urrem af edderkoppesilke

Det schweiziske luksus ur-mærke Omega har netop lanceret en urrem, der er vævet af edderkoppe silke

Google vil levere varer med droner i Finland

Google vil levere varer med droner i Finland

Til foråret begynder Googles søsterselskab Wing at levere varer i Finland med droner. Wing har drevet servicen som et forsøg i Australien og USA og har leveret tusinder af pakker.
Nu skal tjenesten prøves af i et koldere klima.

Sydkorea henter inspiration i den nordiske velfærdsmodel

Sydkorea henter inspiration i den nordiske velfærdsmodel

Sydkoreas store satsninger på teknologiudvikling og innovation har båret landet frem til en plads som teknologisk og innovationsmæssig supermagt. Men Sydkorea er også blevet et meget ulige land. Derfor forsøger præsident Moon Jae-in at skubbe i retning mod en ”velfærdsstat light” med højere lønninger, større social sikkerhed og grøn omstilling.

Manhattans trafikmønstre ligner et bankende hjerte

Manhattans trafikmønstre ligner et bankende hjerte

Gode visualiseringer formår at gøre det usynlige synligt. Enorme samlinger af data kan gøres overskuelige, så man pludselig ser mønstre i informationerne og kan forstå en situation på et mere overordnet plan.

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Ved at bygge boligkvarterer, kontorbygninger og hele bydele på store, flydende pramme kan man afhjælpe noget af pladsmanglen i verdens storbyer, mener en hollandsk arkitekt. I det statslige norske energiselskab Equinor undersøger man, om flydende byer kan være en stor ny forretningsmulighed.

Nybyggerne på havet

Nybyggerne på havet

Seasteading Institute arbejder på at skabe kolonier til søs, fri for statsmagtens indblanding. Silicon Valley milliardæren Peter Thiel støtter projektet, der nu vil opstille de første flydende bygninger i Fransk Polynesien.

Microsoft CEO håber på et globalt GDPR

Microsoft CEO håber på et globalt GDPR

GDPR er et af de få eksempler på at EU har formået at præge udviklingen af den digitale økonomi. Ved Davos-mødet for nylig meldte Microsofts CEO ud, at han gerne så en lignende regulering på globalt niveau.

Nye spilleregler, nye udfordringer, nye kompetencer

Nye spilleregler, nye udfordringer, nye kompetencer

I denne uge forsøger vi at forstå hvad der ligger efter industrisamfundet.
Det er tydeligt at masseproduktion af fysiske genstande ikke bliver det, der driver den næste bølge af vækst – hverken hvad angår arbejdspladser, økonomien eller værdien for forbrugerne.

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

3D-print gør det muligt at skabe værdi på tværs af de sædvanlige forretningsområder. Det skal man forstå, hvis man for alvor vil udnytte fordelene ved teknologien, siger Tue Mantoni, tidligere CEO for Triumph Motorcycles og B&O. 

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Livslang læring er afgørende, hvis vi skal drage nytte af nye teknologier. Sådan lyder det fra to topøkonomer, hvis analyse lagde en af grundstenene under Disruptionrådets arbejde. Nu håber de, at politikerne og virksomhederne husker udfordringen: At det kræver massiv omskoling, når 40 procent af arbejdsopgaverne bliver automatiseret.

Den tyske industri skal lære at lytte til forbrugerne

Den tyske industri skal lære at lytte til forbrugerne

Industri 4.0 begrebet opstod i Tyskland, hvor man er langt fremme med at koble både maskiner og virksomheder tæt sammen i ekstremt tæt koordinerede værdikæder. Den næste udfordring bliver at få forbrugerne med i kommunikationen.

De forlader nu industrisamfundet…

De forlader nu industrisamfundet…

Den type værdi, vi producerer, og måden, vi organiserer værdiskabelsen på er så forskellige fra traditionel masseproduktion at det snart ikke giver mening at tale om ”industri” længere.

Industrisamfundet synger på sidste vers

Industrisamfundet synger på sidste vers

Den industrielle økonomi er gået fra 1.0 til 4.0 – fra kulkraft og dampmaskiner til digital koordination af alle aspekter af produktionen. Nu er vi ved at bevæge os så langt fra den oprindelige form for masseproduktion, at det ikke længere giver mening at kalde det industri.

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Vi er knap nået i gang med industri 4.0, men Universal Robots' tekniske direktør og medstifter Esben Østergaard har allerede blikket rettet mod fremtidens produktionsform. Han forventer, at avancerede robotter i fremtiden vil frisætte og støtte mennesker i en form for fremstilling, der er præget af personlighed, håndværk og variation snarere end masseproduktion.

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

INVITATION: Kom til læsermøde den 6. februar og deltag i debatten om Danmarks og den teknologiske fremtid med bl.a. Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen, formanden for ATV’s tænketank, professor Maja Horst, og Mandag Morgens redaktør for digital omstilling, Peter Hesseldahl.

Googles etiske vagthund

Googles etiske vagthund

Sidste år lancerede Google en række etiske principper for brug af kunstig intelligens – og startede en afdeling til at håndhæve dem.
Måske kan open source hardware være en mulighed for danske producenter.

Er fremtidens danske fremstillingsvirksomhed open source?

Er fremtidens danske fremstillingsvirksomhed open source?

Der er en open source revolution på vej. Elon Musk og hans virksomhed Tesla har smidt patenterne til side og givet andre adgang til deres teknologi. Også giganter som Google, Facebook, Microsoft og IBM vælger ofte at frigive kildekoden til deres software. 
I den næste bølge af open source produkter handler det om fysiske produkter, som enhver kan kopiere og forbedre.

Datavisualisering skaber ny velfærd i Gladsaxe

Datavisualisering skaber ny velfærd i Gladsaxe

I Gladsaxe Kommune har data forladt regnearkene og indtaget storskærmene i både direktion og jobcenter, så de bliver synlige og brugbare for alle, også de borgere, det hele handler om. Visualiseringerne udvikles af en særlig enhed for Datadrevet Forretningsudvikling.

Topchefers fokus på data hjælper unge i arbejde

Topchefers fokus på data hjælper unge i arbejde

En gang om måneden gennemgår direktion i Gladsaxe Kommune en tsunami af data for at følge udviklingen på 29 vigtige udvalgte områder. De diskuterer og justerer kursen, hvis udviklingen går i den forkerte retning. Mandag Morgen sad med ved bordet på direktionens første møde i år.

De kreative erhverv kræver politisk bevågenhed

De kreative erhverv kræver politisk bevågenhed

Den kreative sektor i Danmark boomer og klarer sig målt på eksportvækst bedre end andre sektorer. Alligevel tøver politikerne med at anerkende vækstpotentialet, lyder kritikken. Det sker imidlertid i lande som Holland, Storbritannien og Finland.

LEO Pharma-app diagnosticerer hudsygdomme bedre end lægen

LEO Pharma-app diagnosticerer hudsygdomme bedre end lægen

Inden længe vil mange hudsygdomme kunne blive diagnosticeret af en app på din smartphone med stor præcision. Ifølge LEO Innovation Lab, der udvikler en app til formålet, er kunstig intelligens og øget patientinddragelse en vigtig del af fremtidens sundhedssystem.