Mere økonomi i bits og bytes end i varestrømme

Nyt studie fra konsulenthuset McKinsey viser, at strømmen af data og information nu bidrager mere til den globale økonomi end flowet af fysiske varer.

Hvor flere økonomer med bekymret mine har tolket trægheden i den globale varehandel efter finanskrisen som et tegn på, at globaliseringen er toppet, vurderer McKinsey i et nyt studie, at globaliseringen blot har skiftet gear fra et fysisk til et mere digitalt vareflow.

”Strømmen af fysiske varer og penge var kendemærket for den globale økonomi i det 20. århundrede, men i dag er disse strømme fladet ud eller formindsket. Det 21. århundredes globalisering er i stedet i stigende grad defineret af strømme af data og information,” skriver McKinsey således i sit nye studie: ”Digital Globalization: The new era of global flows”.

Informationsøkonomien boomer

Figur 1 | Forstør   Luk

Transmissioner af data på tværs landegrænser – mellem virksomheder, personer, myndigheder m.m. – forventes at nidobles over de kommende fem år og dermed få en endnu større indflydelse på den globale økonomi.

Kilde: McKinsey Global Institute

Studiet fokuserer på de globale strømme af fysiske varer, finansiering, mennesker og data, der udgør fundamentet for den globale handel med varer og servicer og dermed den globale økonomi. Samlet set vurderer McKinsey, at disse strømme i sig selv bidrager med cirka 7,8 billioner dollar, eller cirka 10 pct. af det globale BNP på 77,3 billioner dollar. Men hvor den største bidragyder til – og dermed fundamentet for – den globale økonomi hidtil har været de globale varestrømme, viser det nye studie, at de stærkt tiltagene digitale strømme af data og informationer over grænser i dag er mere værdifulde. Således vurderer McKinseys økonomer, at flowet af digitale informationer i dag løfter det globale BNP med 2,8 billioner dollar, mens værdien af de globale varestrømme sættes til 2.7 billioner dollar.

Det markerer ifølge McKinsey et vendepunkt i globaliseringen og den måde, mennesker og virksomheder fremover skal forholde sig til den globale økonomi på. Som rapporten konstaterer: ”Globaliseringen er gået ind i en ny æra defineret af datastrømme, som overfører information, ideer og innovation.”

Mens flowet af varer har tabt momentum, er den anvendte båndbredde til transmission af data og informationer over grænser vokset med en faktor 45 siden 2005, og den forventes yderligere at nidobles inden for de kommende 5 år. Se figur 1.

De stigende datastrømme booster en tiltagende digital globalisering, hvor udviklingslande, små virksomheder og milliarder af individer får nye muligheder for at blande sig i økonomien, bl.a. ved at bruge digitale platforme til at udveksle ideer, uddanne sig, finde og formidle arbejde og opbygge netværk. Som McKinsey konstaterer: ”Det er nu, virksomheder skal gentænke deres forretningsmodeller, organisationsstrukturer, produkter og konkurrencesituation.”

Kilde – “Digital Globalization: The new era of global flows”, McKinsey Global Institute, 2016.

Forrige artikel Erhvervslivet efterlyser national vision for digitalisering Erhvervslivet efterlyser national vision for digitalisering Næste artikel Enhjørninger er verdens nye vækstmotor Enhjørninger er verdens nye vækstmotor
Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Med begrebet ”overvågningskapitalisme” har den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff sat fokus på spillereglerne i den nye digitale økonomi. Her handler det ikke længere kun om at analysere og forudsige din adfærd, men også om at styre den. Vi kan dog ændre på spillereglerne, hvis vi vil, fastslår hun. Det har vi gjort før.

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Facebooks planer om at starte sin egen valuta kan være starten på kryptovalutaernes æra. Endnu ved ingen, hvordan den nye møntfod skal reguleres, eller hvordan Facebook præcist har tænkt sig at linke den til nationalbankernes valutaer og andre faste aktiver. 

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

Kunstig intelligens kan gøre Indiens kompleksitet til en fordel

Kunstig intelligens kan gøre Indiens kompleksitet til en fordel

Det indiske marked kan virke overvældende. Inden for få hundrede kilometer kan sprog, kultur og kvaliteten af infrastrukturen ændre sig markant. Det er komplekst og kaotisk, men for udviklere af kunstig intelligens er Indiens diversitet også en rig kilde til data.

Holder Ray Kurzweils forudsigelser for 2019?

Holder Ray Kurzweils forudsigelser for 2019?

I en bestseller bog fra 1999 gav den amerikanske opfinder Ray Kurzweil en række konkrete bud på udviklingen i 2019.

Men holder hans forudsigelser? Vi ser på, hvordan det faktisk gik.

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Vi klarer kun klimakrisen med fuld fart på grøn vækst

Vi klarer kun klimakrisen med fuld fart på grøn vækst

Økonomisk vækst og CO2-reduktioner er ikke modsætninger – tværtimod. Verden har brug for, at det går ekstremt stærkt med omstillingen af energien, transporten, byggeriet, landbruget osv. Derfor skal speederen i bund nu, lyder det fra både ngo'er, McKinsey og World Economic Forum.

Degrowth: En verden uden vækst

Degrowth: En verden uden vækst

Vi har travlt, hvis kloden skal være beboelig i år 2100. Derfor må vi stoppe udvindingen af naturressourcer, stoppe forbruget og stoppe stigningen i BNP. Væksten må aflyses, bremsen skal i bund. Det er ekstremt, men ekstremt nødvendigt, lyder det fra degrowth-bevægelsen og de økologiske økonomer, der står bag dem.

12 teknologier  der kan redde klimaet

12 teknologier der kan redde klimaet

Skal vi redde klimaet gennem grøn vækst, bliver en række nuværende og fremtidige teknologier helt afgørende for, om det lykkes. Her er 12 af dem.

10 veje til en vækstfri verden

10 veje til en vækstfri verden

Det kan ikke lade sig gøre at bremse væksten uden fundamentale ændringer af hele den måde, vi har indrettet vores samfund på, påpeger degrowth-folket.

Ny FN-rapport kræver barsk omstilling af virksomheder

Ny FN-rapport kræver barsk omstilling af virksomheder

Internationale forskere dokumenterer i en ny FN-rapport, at vi er ved at tabe verdensmålene, og foreslår en hurtig, barsk og effektiv genopretningsplan. Det konfronterer virksomheder i hele verden med skelsættende og eksistentielle valg.

Isen sprækker under BNP som mål for fremgang

Isen sprækker under BNP som mål for fremgang

Bruttonationalproduktet er i dag det vigtigste mål for, hvordan det går med økonomien i et land. Men der er voksende bevidsthed om problemerne med at styre efter et mål, som hverken afspejler miljøets tilstand, sociale forhold eller værdien af den hastigt voksende digitale økonomi. Flere steder, herunder i Danmark, arbejdes der på alternative eller supplerende mål.

Stil bedre spørgsmål og bliv en bedre leder

Stil bedre spørgsmål og bliv en bedre leder

De fleste chefer tror, at de har alle svarene. Men de bedste chefer formår at stille spørgsmål, der inspirerer til nytænkning. Her er seks råd til, hvordan du kan stille bedre spørgsmål.  

Gør Danmark til talenternes stormagt

Gør Danmark til talenternes stormagt

KOMMENTAR: Visionen om Danmark som talenternes stormagt er et oplagt og nødvendigt “velfærdsløfte” til næste generation. Det er også en mulighed for at undgå en kompetencenedslidning af fremtidens arbejdskraft og bør være et hovedpunkt i næste regeringsgrundlag.

Modens klimatopmøde anklages for greenwashing

Modens klimatopmøde anklages for greenwashing

I et helt årti har Copenhagen Fashion Summit været modeindustriens eget internationale klimatopmøde. Men det har ikke for alvor gjort tøjbranchen mere bæredygtig, lyder kritikken fra en lang række forskere, som beskylder organisationen for greenwashing. Forskerne ser kun én vej frem: Færre varer af bedre kvalitet.

Venstrefløjen er klar til klimaafgift på tøj

Venstrefløjen er klar til klimaafgift på tøj

En af klodens største klimasyndere er stort set gået under radaren, når politikerne taler grønne afgifter og regulering. Men nu er alle Mette Frederiksens støttepartier klar til at bruge afgifter til at sætte en bremse på tøjforbruget.