Mere økonomi i bits og bytes end i varestrømme

Nyt studie fra konsulenthuset McKinsey viser, at strømmen af data og information nu bidrager mere til den globale økonomi end flowet af fysiske varer.

Hvor flere økonomer med bekymret mine har tolket trægheden i den globale varehandel efter finanskrisen som et tegn på, at globaliseringen er toppet, vurderer McKinsey i et nyt studie, at globaliseringen blot har skiftet gear fra et fysisk til et mere digitalt vareflow.

”Strømmen af fysiske varer og penge var kendemærket for den globale økonomi i det 20. århundrede, men i dag er disse strømme fladet ud eller formindsket. Det 21. århundredes globalisering er i stedet i stigende grad defineret af strømme af data og information,” skriver McKinsey således i sit nye studie: ”Digital Globalization: The new era of global flows”.

Informationsøkonomien boomer

Figur 1 | Forstør   Luk

Transmissioner af data på tværs landegrænser – mellem virksomheder, personer, myndigheder m.m. – forventes at nidobles over de kommende fem år og dermed få en endnu større indflydelse på den globale økonomi.

Kilde: McKinsey Global Institute

Studiet fokuserer på de globale strømme af fysiske varer, finansiering, mennesker og data, der udgør fundamentet for den globale handel med varer og servicer og dermed den globale økonomi. Samlet set vurderer McKinsey, at disse strømme i sig selv bidrager med cirka 7,8 billioner dollar, eller cirka 10 pct. af det globale BNP på 77,3 billioner dollar. Men hvor den største bidragyder til – og dermed fundamentet for – den globale økonomi hidtil har været de globale varestrømme, viser det nye studie, at de stærkt tiltagene digitale strømme af data og informationer over grænser i dag er mere værdifulde. Således vurderer McKinseys økonomer, at flowet af digitale informationer i dag løfter det globale BNP med 2,8 billioner dollar, mens værdien af de globale varestrømme sættes til 2.7 billioner dollar.

Det markerer ifølge McKinsey et vendepunkt i globaliseringen og den måde, mennesker og virksomheder fremover skal forholde sig til den globale økonomi på. Som rapporten konstaterer: ”Globaliseringen er gået ind i en ny æra defineret af datastrømme, som overfører information, ideer og innovation.”

Mens flowet af varer har tabt momentum, er den anvendte båndbredde til transmission af data og informationer over grænser vokset med en faktor 45 siden 2005, og den forventes yderligere at nidobles inden for de kommende 5 år. Se figur 1.

De stigende datastrømme booster en tiltagende digital globalisering, hvor udviklingslande, små virksomheder og milliarder af individer får nye muligheder for at blande sig i økonomien, bl.a. ved at bruge digitale platforme til at udveksle ideer, uddanne sig, finde og formidle arbejde og opbygge netværk. Som McKinsey konstaterer: ”Det er nu, virksomheder skal gentænke deres forretningsmodeller, organisationsstrukturer, produkter og konkurrencesituation.”

Kilde – “Digital Globalization: The new era of global flows”, McKinsey Global Institute, 2016.

Forrige artikel Erhvervslivet efterlyser national vision for digitalisering Erhvervslivet efterlyser national vision for digitalisering Næste artikel Enhjørninger er verdens nye vækstmotor Enhjørninger er verdens nye vækstmotor
22 sundhedsklynger skal hjælpe patienter fra sygehus til kommuner

22 sundhedsklynger skal hjælpe patienter fra sygehus til kommuner

Sygehuse, kommuner og praktiserende læger skal samarbejde mere om patienterne. De har i ti år mødtes i 22 sundhedsklynger, der erbygget op omkring akutsygehuse i hele landet. Ingen har evalueret klyngernes arbejde. Alligevel kan de få en nøglerolle i en kommende reform.

Derfor er min kalender offentlig

Derfor er min kalender offentlig

En åben kalender fremmer gennemsigtighed i hele firmaet, tvinger dig til at tage stilling til hvert punkt i din tidsplan og gør dig lettilgængelig, skriver iværksætter David Kalt.

Kina vil have verdens smarteste byer

Kina vil have verdens smarteste byer

KOMMENTAR: Kina er i fuld gang med at samle alle tænkelige data fra sensorer, kameraer og mobiltelefoner i byrummet sammen og skabe smart cities. Det sker i et tæt samarbejde mellem myndighederne og de store tech-virksomheder.

Klichéen holder. Kultur æder alt andet

Klichéen holder. Kultur æder alt andet

KOMMENTAR: Det er efterhånden bredt anerkendt, at virksomhedskultur er nøglen til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Her er, hvordan vi arbejder med det i Milestone Systems.

Proaktiv forvaltning: Gå ikke til staten – staten kommer til dig

Proaktiv forvaltning: Gå ikke til staten – staten kommer til dig

I en gennemført digital offentlig administration behøver borgerne ikke at gøre opmærksomme på deres situation for at blive betjent – systemet ved allerede, at der er et behov. Det er filosofien bag det offentlige system i Estland, hvor man også er opmærksomme på risikoen for kafkaske bivirkninger.

Estland, den digitale stat

Estland, den digitale stat

Efter murens fald gik Estland all in på digitalisering. I dag er Estlands offentlige administration en inspiration for andre.
Færøerne – og flere andre lande – har overtaget softwaren bag systemet.

Estland er Europas digitale frontløber

Estland er Europas digitale frontløber

Estland har siden sovjettiden satset hårdt på digital teknologi som vejen til udvikling og vækst. Den offentlige sektors tjenester er blandt de mest avancerede i verden og på mange måder foran de tjenester, vi har i Danmark. Og borgerne har kontrol over egne data – og hvem der tilgår dem.

Færøerne har valgt den estiske model

Færøerne har valgt den estiske model

Da Færøerne i 2015 lavede en digitaliseringsstrategi, valgte de at bruge Estlands X-road som den grundlæggende infrastruktur for udveksling af data i det offentlige. Tendensen peger mod større integration og dataudveksling mellem de nordiske landes systemer.

Digitaliseringspagt opdaterer Danmarks offentlige tjenester

Digitaliseringspagt opdaterer Danmarks offentlige tjenester

Den danske offentlige sektor ligger i den internationale top, hvad digitalisering angår. I de nærmeste år skal tjenesterne forbedres yderligere gennem den såkaldte digitaliseringspagt. Mange af de kommende digitale tilbud svarer til tjenester, som allerede findes i Estland.

Haves: Ny regering. Efterlyses: Digital strategi

Haves: Ny regering. Efterlyses: Digital strategi

KOMMENTAR: Det havde været på tide at få en digitaliseringsminister, der kunne lægge en kurs for et retfærdigt Danmark på den digitale front. Men i mangel af sådan en, så må man håbe, at statsminister Mette Frederiksen har en plan.

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Med begrebet ”overvågningskapitalisme” har den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff sat fokus på spillereglerne i den nye digitale økonomi. Her handler det ikke længere kun om at analysere og forudsige din adfærd, men også om at styre den. Vi kan dog ændre på spillereglerne, hvis vi vil, fastslår hun. Det har vi gjort før.

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Facebooks planer om at starte sin egen valuta kan være starten på kryptovalutaernes æra. Endnu ved ingen, hvordan den nye møntfod skal reguleres, eller hvordan Facebook præcist har tænkt sig at linke den til nationalbankernes valutaer og andre faste aktiver. 

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

Kunstig intelligens kan gøre Indiens kompleksitet til en fordel

Kunstig intelligens kan gøre Indiens kompleksitet til en fordel

Det indiske marked kan virke overvældende. Inden for få hundrede kilometer kan sprog, kultur og kvaliteten af infrastrukturen ændre sig markant. Det er komplekst og kaotisk, men for udviklere af kunstig intelligens er Indiens diversitet også en rig kilde til data.

Holder Ray Kurzweils forudsigelser for 2019?

Holder Ray Kurzweils forudsigelser for 2019?

I en bestseller bog fra 1999 gav den amerikanske opfinder Ray Kurzweil en række konkrete bud på udviklingen i 2019.

Men holder hans forudsigelser? Vi ser på, hvordan det faktisk gik.

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Halvdelen af klodens befolkning er nu på Internettet

Halvdelen af klodens befolkning er nu på Internettet

Microsoft er det mest værdifulde it-selskab. 39 procent af unge amerikanere er ”næsten konstant online”.

Det – og meget mere – kan man læse i den amerikanske investor Mary Meekers nyeste trendanalyse.

En falsk video med Mark Zuckerburg sætter Facebook i et dilemma

En falsk video med Mark Zuckerburg sætter Facebook i et dilemma

I sidste måned afviste Facebook at fjerne en falsk video med formanden for Repræsentanternes Hus Nancy Pelosi. Nu spreder endnu en falsk video sig på det sociale medie – denne gang af Facebooks egen stifter Mark Zuckerburg. Men vil de fjerne den?