Sydkorea henter inspiration i den nordiske velfærdsmodel

Sydkoreas store satsninger på teknologiudvikling og innovation har båret landet frem til en plads som teknologisk og innovationsmæssig supermagt. Men Sydkorea er også blevet et meget ulige land. Derfor forsøger præsident Moon Jae-in at skubbe i retning mod en ”velfærdsstat light” med højere lønninger, større social sikkerhed og grøn omstilling.

Sydkorea formåede endnu engang at få førstepladsen i Bloombergs årlige opgørelse over verdens mest innovative nationer i 2019. I 2018 opnåede Sydkorea ydermere et eksporttal på 600 mia. USD, og dermed blev landet den 6. største globale eksportør.

Alt i alt fortsætter Sydkorea med at cementere sin position som en teknologisk frontrunner og en af verdens absolut tungeste økonomiske aktører.

Bagsiden af den eksplosive økonomiske og teknologiske udvikling er imidlertid et samfund med stor socioøkonomisk ulighed og manglende social sikkerhed. Mens andelen af ​​selskabsindkomst i BNP er steget støt, har husstandsindkomsten reelt set været faldende.

Med stagnerende trickle-down-effekt og træg jobskabelse er Sydkorea på utilsigtet vis havnet blandt de mest indkomstpolariserede lande i verden.

Transformationen fra et krigshærget u-land til at være førende på innovation har taget mindre end 50 år. Nu står det Sydkoreanske samfund potentielt over for endnu en transformation.

Inspireret af Skandinavien og Norden ønsker den nuværende centrum-venstre ledede regering og den voksende sydkoreanske middelklasse både samarbejde og konkrete politiske reformer, der skal hæve levestandarden og skabe en højere grad af social sikkerhed.

Moon-regeringen har søsat en ambitiøs politisk dagsorden under overskriften ”Jae-nomics”, som indebærer indkomst- og innovationsdrevet, bæredygtig vækst, der skal komme den almindelige koreaner til gode fremfor at være koncentreret i og hos den sydkoreanske overklasse og privatsektor.

Målsætningen er blandt andet at skabe mere inklusiv vækst og begrænse konglomeraternes historisk cementerede magtposition i det koreanske samfund.

Dette skal blandt andet gøres gennem flere SMV’er og startups samt massive investeringer i industri 4.0 herunder forskning og udvikling i kernefelter som vedvarende energi, sundhedsteknologi og halvlederindustrien.

Disse tiltag er også tænkt som en løsning på Sydkoreas demografiske udvikling, som udgør et stadigt større samfundsøkonomisk problem. Arbejdsudbuddet er faldende, og det forventes, at den arbejdsdygtige del af befolkningen kun vil udgøre 50% i 2060.

Pensionsalderen på 60 år udgør i denne forbindelse en brændende platform, som regeringen endnu ikke for alvor har adresseret.

Hertil kommer udfordringer ift. produktiviteten og kvinders erhvervsfrekvens i lyset af den hastigt aldrende befolkning samt den højeste lønforskel (37%) mellem mænd og kvinder i OECD.

Også på disse punkter kan Moon-regeringen se mod de nordiske lande, som har opretholdt stabil økonomisk vækst gennem høj produktivitet og kontinuerte arbejdsmarkedsreformer.

Norden som forbillede

Selv om der er åbenlyse forskelle mellem Sydkorea og de nordiske lande, deler de to regioner en række fællesnævnere, som muliggør samarbejde og eksport af løsninger på samfundsmæssige udfordringer.

De nordiske lande står som hovedarkitekterne bag den universelle velfærdsmodel, som er den primære årsag til at de nordiske samfund er blandt de absolut mest lige i verden. 

Progressiv beskatning og omfordeling står som hjørnestenene i denne samfundsmodel.

Netop dette kan være en udfordring at implementere i et samfund som det koreanske, hvor politiske tiltag som øgede minimumslønninger og sænkede arbejdstider aktuelt møder stor modstand blandt både oppositionen, virksomhederne og arbejdstagerne. 

Innovationscenteret sætter lys på sydkoreansk og nordisk samarbejde

Med baggrund i 60året for de diplomatiske forbindelse mellem Danmark og Sydkorea har det danske Innovationscenter valgt at tage lead på at sætte lys og lyd på det sydkoreanske og nordiske samarbejde inden for en række felter, som kan skabe gensidig inspiration for de involverede lande.

De beskrevne udfordringer for Sydkorea samt nyorienteringen i sydkoreansk politik efter reformer der kan møde fremtiden mere inkluderende danner bagtæppet for etableringen af videnplatformen ”NORDtalks”, som er et ”TEDtalks” og ”Science & Cocktails” inspireret format.

Konceptet er, at nordiske key notes inviteres til Seoul for at holde oplæg for et indbudt koreansk publikum, inden for områder, hvor de nordiske lande står stærkt og kan give nordisk inspiration om emner med global aktualitet og sydkoreansk relevans.

Louise Fredbo-Nielsen på scenen i Seoul

Således blev første event skudt i gang med den danske futurist, forfatter og foredragsholder, Louise Fredbo-Nielsen og finske Karoline Miller, tidl. CEO for Startup Sauna med forbindelse til SLUSH – et af verdens største startups events.

Målet i projektet er at styrke interessen for samarbejdet mellem Norden og Sydkorea, samt at udveksle idéer omkring muligheder og udfordringer for vores samfund i den 4. industrielle revolution.

Det danske innovationscenter i Seoul gennemfører i første omgang 3 ”NORDtalks” sammen med den norske, svenske og finske ambassade.

Projektet er støttet af Nordisk Ministerråd, og emnerne omhandler ”Education & Employment in the 4th Industrial Revolution”, ”Welfare, Gender Equality & Quality of Life” og ”Climate Change & Green Transition”.  

Følg hashtags #NORDtalks #TheNordics #TracesofNorth #ICDKSeoul på Linkedin og twitter for mere om arrangementerne og debatten. 

Martin Rune Hoxer og hans kolleger fra de syv øvrige danske innovationscentre i hhv. Tel Aviv, São Paolo, München, Silicon Valley, Boston, New Delhi/Bangalore og Shanghai skriver på skift en ugentlig klumme på MM Next.

Forrige artikel Den tyske industri skal lære at lytte til forbrugerne Den tyske industri skal lære at lytte til forbrugerne Næste artikel Fremtidens uddannelse til fremtidens arbejde Fremtidens uddannelse til fremtidens arbejde
22 sundhedsklynger skal hjælpe patienter fra sygehus til kommuner

22 sundhedsklynger skal hjælpe patienter fra sygehus til kommuner

Sygehuse, kommuner og praktiserende læger skal samarbejde mere om patienterne. De har i ti år mødtes i 22 sundhedsklynger, der erbygget op omkring akutsygehuse i hele landet. Ingen har evalueret klyngernes arbejde. Alligevel kan de få en nøglerolle i en kommende reform.

Derfor er min kalender offentlig

Derfor er min kalender offentlig

En åben kalender fremmer gennemsigtighed i hele firmaet, tvinger dig til at tage stilling til hvert punkt i din tidsplan og gør dig lettilgængelig, skriver iværksætter David Kalt.

Kina vil have verdens smarteste byer

Kina vil have verdens smarteste byer

KOMMENTAR: Kina er i fuld gang med at samle alle tænkelige data fra sensorer, kameraer og mobiltelefoner i byrummet sammen og skabe smart cities. Det sker i et tæt samarbejde mellem myndighederne og de store tech-virksomheder.

Klichéen holder. Kultur æder alt andet

Klichéen holder. Kultur æder alt andet

KOMMENTAR: Det er efterhånden bredt anerkendt, at virksomhedskultur er nøglen til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Her er, hvordan vi arbejder med det i Milestone Systems.

Proaktiv forvaltning: Gå ikke til staten – staten kommer til dig

Proaktiv forvaltning: Gå ikke til staten – staten kommer til dig

I en gennemført digital offentlig administration behøver borgerne ikke at gøre opmærksomme på deres situation for at blive betjent – systemet ved allerede, at der er et behov. Det er filosofien bag det offentlige system i Estland, hvor man også er opmærksomme på risikoen for kafkaske bivirkninger.

Estland, den digitale stat

Estland, den digitale stat

Efter murens fald gik Estland all in på digitalisering. I dag er Estlands offentlige administration en inspiration for andre.
Færøerne – og flere andre lande – har overtaget softwaren bag systemet.

Estland er Europas digitale frontløber

Estland er Europas digitale frontløber

Estland har siden sovjettiden satset hårdt på digital teknologi som vejen til udvikling og vækst. Den offentlige sektors tjenester er blandt de mest avancerede i verden og på mange måder foran de tjenester, vi har i Danmark. Og borgerne har kontrol over egne data – og hvem der tilgår dem.

Færøerne har valgt den estiske model

Færøerne har valgt den estiske model

Da Færøerne i 2015 lavede en digitaliseringsstrategi, valgte de at bruge Estlands X-road som den grundlæggende infrastruktur for udveksling af data i det offentlige. Tendensen peger mod større integration og dataudveksling mellem de nordiske landes systemer.

Digitaliseringspagt opdaterer Danmarks offentlige tjenester

Digitaliseringspagt opdaterer Danmarks offentlige tjenester

Den danske offentlige sektor ligger i den internationale top, hvad digitalisering angår. I de nærmeste år skal tjenesterne forbedres yderligere gennem den såkaldte digitaliseringspagt. Mange af de kommende digitale tilbud svarer til tjenester, som allerede findes i Estland.

Haves: Ny regering. Efterlyses: Digital strategi

Haves: Ny regering. Efterlyses: Digital strategi

KOMMENTAR: Det havde været på tide at få en digitaliseringsminister, der kunne lægge en kurs for et retfærdigt Danmark på den digitale front. Men i mangel af sådan en, så må man håbe, at statsminister Mette Frederiksen har en plan.

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Med begrebet ”overvågningskapitalisme” har den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff sat fokus på spillereglerne i den nye digitale økonomi. Her handler det ikke længere kun om at analysere og forudsige din adfærd, men også om at styre den. Vi kan dog ændre på spillereglerne, hvis vi vil, fastslår hun. Det har vi gjort før.

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Facebooks planer om at starte sin egen valuta kan være starten på kryptovalutaernes æra. Endnu ved ingen, hvordan den nye møntfod skal reguleres, eller hvordan Facebook præcist har tænkt sig at linke den til nationalbankernes valutaer og andre faste aktiver. 

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

Kunstig intelligens kan gøre Indiens kompleksitet til en fordel

Kunstig intelligens kan gøre Indiens kompleksitet til en fordel

Det indiske marked kan virke overvældende. Inden for få hundrede kilometer kan sprog, kultur og kvaliteten af infrastrukturen ændre sig markant. Det er komplekst og kaotisk, men for udviklere af kunstig intelligens er Indiens diversitet også en rig kilde til data.

Holder Ray Kurzweils forudsigelser for 2019?

Holder Ray Kurzweils forudsigelser for 2019?

I en bestseller bog fra 1999 gav den amerikanske opfinder Ray Kurzweil en række konkrete bud på udviklingen i 2019.

Men holder hans forudsigelser? Vi ser på, hvordan det faktisk gik.

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Halvdelen af klodens befolkning er nu på Internettet

Halvdelen af klodens befolkning er nu på Internettet

Microsoft er det mest værdifulde it-selskab. 39 procent af unge amerikanere er ”næsten konstant online”.

Det – og meget mere – kan man læse i den amerikanske investor Mary Meekers nyeste trendanalyse.

En falsk video med Mark Zuckerburg sætter Facebook i et dilemma

En falsk video med Mark Zuckerburg sætter Facebook i et dilemma

I sidste måned afviste Facebook at fjerne en falsk video med formanden for Repræsentanternes Hus Nancy Pelosi. Nu spreder endnu en falsk video sig på det sociale medie – denne gang af Facebooks egen stifter Mark Zuckerburg. Men vil de fjerne den?