Derfor står danske marker under vand, mens tyske går fri

Danske marker er oversvømmede, mens de tyske marker er tørre, viser et luftfoto fra grænselandet. Er årsagen, at vandløb ikke bliver vedligeholdt?

Bemærk: Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Et luftfoto af et lille stykke dansk-tysk grænseland har den seneste uges tid ramt Facebook og medier som en syndflod. På billedet kan man se, at markerne på den tyske side står grønne og med blot få spredte pytter efter mange dages regn, mens markerne på den danske side er stort set helt dækket af vand.  

Ifølge facebookbrugeren, der har delt billedet, skyldes markernes druknedød, at vi i Danmark sløser med vedligeholdelsen af vores vandløb, der kunne lede vand væk fra markerne.  

”Det er KUN manglende vedligeholdelse af VORES VANDLØB i DK 😤☹️☹️,” står der i facebookopslaget, som nåede at blive delt mere end 2.700 gange, inden det blev slettet og erstattet af et identisk opslag.  

TjekDet har fået to forskere til at granske fotoet, og de kan komme på flere andre forklaringer på, at danske marker drukner, mens de tyske er tørre.

Artiklen fortsætter under billedet  

Opslaget, der viser det opsigtsvækkende fænomen, havde efter 20 timer fået mere end 2.700 delinger på Facebook. Samlet set blev det delt dobbelt så meget på det sociale medie. På et tidspunkt blev det oprindelige opslag slettet, men senere delt igen af den samme facebookbruger. Ned gennem midten af billedet er landskabet delt af grænsevandløbet Gammelå. Længere til højre på billedet ses endnu et vandløb, nemlig Sønderå.

Tyske marker kan ligge højere 

Vedligeholdelse af vandløb sker blandt andet ved at beskære plantevæksten i og omkring vandløbene, så vandet kan strømme hurtigere igennem. Ideen med at trimme planterne i vandkanten er primært at undgå, at marker bliver oversvømmet.  

Sara Egemose, der er lektor ved Biologisk Institut på Syddansk Universitet, køber ikke, at manglende vedligehold er skyld i de store vandmængder på danske marker.  

”For mig at se er der ikke noget belæg for, at billedet handler om manglende vandløbsvedligeholdelse i Danmark, eller at vedligeholdelsen er mere hårdhændet i Tyskland,” siger hun.

Der kunne tages lignende billeder mange andre steder i Danmark, hvor områder med voldsomme oversvømmelser ligger lige ved siden af arealer, der ikke er oversvømmede.  

”Det handler om, hvilket niveau jordoverfladen ligger på i landet, og hvordan vandet løber ud,” siger Sara Egemose. 

Artiklen forsætter under billedet 

Sara Egemose er lektor ved Biologisk Institut på Syddansk Universitet

Kan også være en pumpe

Lasse Baaner fra Københavns Universitet udelukker ikke, at forskelle i vedligeholdelsen af vandløbene i Tyskland og Danmark kan være en del af forklaringen. Men det er ikke til at sige alene ud fra billedet.  

Der kan dog også være andre forklaringer: 

”Enten har tyskerne vedligeholdt deres vandløb hårdere, eller de har sat en pumpe på, eller også er oplandet forskelligt for de to områder. Vandløbene kan også have forskellig afledningsevne, så det kan skyldes både vedligeholdelse og opland,” siger han og forklarer videre: 

“Hvis de her to områder har vidt forskellige oplande, så det danske område eksempelvis samler vand fra 450 kvadratkilometer, mens det tyske kun samler for 50, så vil der hurtigere opstå en flaskehals i det danske område. Og så kan der godt gå nogle uger, før det vand er løbet ud i havet.”  

Artiklen fortsætter under billedet 

Lasse Baaner er lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Kommune: Vi overholder regulativerne 

Kommunerne har til opgave at vedligeholde offentlige vandløb. Det gør de ud fra vandregulativer, der typisk aftales mellem kommunerne, lodsejerne og myndighederne. Området, hvor billedet er taget, ligger i Tønder Kommune. 

Og ifølge Kirsten Kerrigan, der er miljøarbejder ved Tønder Kommune, er det ikke manglende vedligehold, der er skyld i fænomenet. Tønder Kommune lægger stor vægt på at overholde regulativerne for Sønderå og Gammelå, understreger hun.  

”På sydsiden af Gammelå er der et lille dige, som tyskerne har anlagt langs grænsevandløbet. Det betyder, at det vand, der flyder ud af Sønderå, bliver afgrænset og kun kan nå hen til Grænsevandløb Gammelå. Hvis ikke diget var der, ville vandet også flyde over mod syd (mod Tyskland, red.),” siger Kirsten Kerrigan.  

Det er imidlertid kun en del af forklaringen. En anden del er, som også Lasse Baaner påpeger, store forskelle i oplandet til de to områder. Arealet på den tyske side afvandes mod vest i Grænsevandløb Sønderå og har dermed et ganske lille og isoleret opland på cirka 26 kvadratkilometer, siger Kirsten Kerrigan. 

Artiklen fortsætter under billedet

Den omtrentlige lokation, hvorfra billedet af fænomenet er taget. Området ligger i Tønder Kommune. Klik på kortet for at zoome ind eller ud. (Foto: Skærmbillede fra Google Maps)

”Det betyder, at det tyske areal ikke får ret meget vand fra opstrømsliggende arealer,” siger hun.  

Omvendt har det danske areal på højre side af billedet et ganske stort opland på omkring 400 kvadratkilometer – altså over 15 gange større, end hvor det tyske areal modtager vand fra – og får vand næsten helt ovre fra Aabenraa og Flensborg Fjord.   

”Hvis arealet syd for grænsen havde haft et opland på 400-500 kvadratkilometer, så ville det selvfølgelig også stå under vand. Men det har det ikke,” siger Kirsten Kerrigan.  

Desuden har det vedvarende blæsevejr de seneste fire uger betydet, at sluserne ud til Vadehavet har været lukkede. Sluserne lukker automatisk, når vandstanden i Vadehavet er højere end i vandløbene inden for slusen. De store mængder regn, der den seneste tid er faldet i grænselandet, har dermed slet ikke mulighed for at løbe ud i havet.  

“Så selvom vi havde barberet grøden helt ned, ville det formentlig stå på samme vis, for der er ingen steder, det kan rende hen,” siger Kirsten Kerrigan.

På både den danske og tyske side i området på billedet løber vandet ud i sluserne ved Vadehavet. 

Artiklen fortsætter under billedet

I en kommentartråd på Tønder Kommunes facebookside har en bruger indsat billedet. I sit svar udlægger Tønder Kommune afvandingsforholdene i området. (Foto: skærmbillede fra Facebook)   

Kritiker afkræver dokumentation 

TjekDet har kontaktet facebookbrugeren bag opslaget med billedet, men har ikke fået svar på henvendelsen. Til gengæld bliver vi efterfølgende kontaktet af formanden for et lokalt vandløbslaug i Sønderjylland, der retter kritik mod Tønder Kommunes påstand om, at de overholder vandløbsregulativerne. 

Den lokale formand ønsker ikke at blive citeret og henviser i stedet til Jørgen Popp Petersen, der er bestyrelsesformand i den tyske landboforening LHN og sidder i Tønder Byråd for Slesvigsk Parti. Han vil ikke “lægge hovedet på blokken” og sige, at Tønder Kommune ikke overholder vandregulativerne, men han savner større samarbejdsvilje fra Tønder Kommune i forhold til også at tilgodese lodsejerne.

Debatten om lodsejernes forhold blev også diskuteret i lørdags, da Landbrug & Fødevarer afholdt stormøde om oversvømmelser.

Udover Jørgen Popp Petersen henviste førnævnte formand for det lokale vandløbslaug også til Mogens Dall, der er bestyrelsesformand i landboforeningen LandboSyd samt folketingskandidat for Venstre. Og Mogens Dall er straks mere sikker i sin sag. Han mener, at Tønder Kommune ikke overholder vandløbsregulativerne.

“Kommunen siger, at de i gennemsnit overholder regulativerne, men det har jeg nu svært ved at tro på,” siger han til TjekDet.

Artiklen fortsætter under billedet 

Mogens Dall er bestyrelsesformand i landboforeningen LandboSyd og folketingskandidat for Venstre. (Foto: Venstre) 

Han kan ikke dokumentere det, men siger, at han med egne øjne har erfaret, hvor ofte åløbene går over deres breder visse steder, og hvor meget grøde der får lov at vokse sammenlignet med den tyske side.  

“Selv hvis kommunen rent faktisk overholder gennemsnittet, så stopper colaflasken stadig til nogle steder, fordi bunden er for høj, og der er for meget modstand fra planter. Og det påvirker afvandingshastigheden, så der bliver oversvømmet,” siger Mogens Dall og påpeger, at han gerne vil se kommunens dokumentation for, at de overholder regulativerne. 

TjekDet har spurgt Tønder Kommune efter den dokumentation, som Mogens Dall efterspørger. Kommunen har ikke noget, der kan dokumentere, at de overholder regulativerne, men understreger i samme åndedrag, at de følger reglerne.

Billede blev taget for landmands skyld  

Fotografen bag billedet, Morten Jacewicz, bekræfter over for TjekDet, som der står i opslaget, at billedet er taget den 24. februar i år.

Til Jyllands-Posten siger han desuden, at billedet er taget for en lokal landmand, som havde mistanke om, at den danske side ville være langt mere oversvømmet end den tyske side.  

"Baggrunden var, at han ønskede en debat med de lokale myndigheder om afvandingsforholdene. For det vandløb, man ser i midten af billedet, er Gammelå, som er passet af tyskerne. Til højre ser man så Sønderå, der slanger sig gennem landskabet på den danske side. Han ønskede en snak om, hvorvidt man kan forbedre noget på den danske side," siger Morten Jacewicz ifølge Jyllands-Posten.

Forrige artikel Coronavirus er fundet hos danske heste, men du skal ikke være bekymret Coronavirus er fundet hos danske heste, men du skal ikke være bekymret Næste artikel Bakken ramt af 5G-vås: Skamferer gamle egetræer for at gøre plads til mobilstråler Bakken ramt af 5G-vås: Skamferer gamle egetræer for at gøre plads til mobilstråler
Biograf-fupkonkurrencer hærger igen på nettet

Biograf-fupkonkurrencer hærger igen på nettet

De danske biografer har nu fået lov til at slå dørene op. Og det fejrer de åbenbart på livet løs med konkurrencer om gratis billetter eller næste uhørte rabatter. Men selv om biografgængerne måske nok synes, der er noget at fejre, så er der en god grund til at se sig for.

Bilka er lige nu et populært mål for fupkonkurrencer

Bilka er lige nu et populært mål for fupkonkurrencer

For at sprede lidt glæde i coronakrisetiden, udlover Bilka i Skalborg spritnye høretelefoner til 10 heldige vindere. Sådan lyder det i et populært opslag på sociale medier. Men Bilka har intet med konkurrencen at gøre - den er et fupnummer. I øjeblikket lægger flere af kædens varehuse ufrivilligt navn til svindelnummeret.

Helle Thorning-Schmidt bliver medlem af Facebooks nye

Helle Thorning-Schmidt bliver medlem af Facebooks nye "højesteret"

Jurister, menneskerettighedssaktivister, digitale eksperter og en tidligere dansk statsminister er blandt de udpegede medlemmer af Facebooks nye tilsynsråd. De skal tage stilling til, hvilke typer indhold der løbende skal fjernes på det sociale medie. 

Forvirring om (falsk) coronaskilt: Mener hun virkelig det helt alvorligt?

Forvirring om (falsk) coronaskilt: Mener hun virkelig det helt alvorligt?

En amerikansk demonstrant hånes på sociale medier for at holde et protestskilt med et konspirerende budskab, der beskylder Barack Obama for at stå bag coronakrisen. Men billedet er manipuleret. I virkeligheden står der noget helt andet på skiltet, som hun brugte til at demonstrere mod nedlukningen af Californien under coronakrisen. 

Hvor mange muslimer er der i Danmark?

Hvor mange muslimer er der i Danmark?

Antallet af muslimer i Danmark er ofte genstand for debat på sociale medier. Ikke mindst fordi der ikke findes officielle danske opgørelser. Nye beregninger viser nu, at tallet sandsynligvis er lavere end tidligere vurderet.