Derfor står danske marker under vand, mens tyske går fri

Danske marker er oversvømmede, mens de tyske marker er tørre, viser et luftfoto fra grænselandet. Er årsagen, at vandløb ikke bliver vedligeholdt?

Et luftfoto af et lille stykke dansk-tysk grænseland har den seneste uges tid ramt Facebook og medier som en syndflod. På billedet kan man se, at markerne på den tyske side står grønne og med blot få spredte pytter efter mange dages regn, mens markerne på den danske side er stort set helt dækket af vand.  

Ifølge facebookbrugeren, der har delt billedet, skyldes markernes druknedød, at vi i Danmark sløser med vedligeholdelsen af vores vandløb, der kunne lede vand væk fra markerne.  

”Det er KUN manglende vedligeholdelse af VORES VANDLØB i DK 😤☹️☹️,” står der i facebookopslaget, som nåede at blive delt mere end 2.700 gange, inden det blev slettet og erstattet af et identisk opslag.  

TjekDet har fået to forskere til at granske fotoet, og de kan komme på flere andre forklaringer på, at danske marker drukner, mens de tyske er tørre.

Artiklen fortsætter under billedet  

Opslaget, der viser det opsigtsvækkende fænomen, havde efter 20 timer fået mere end 2.700 delinger på Facebook. Samlet set blev det delt dobbelt så meget på det sociale medie. På et tidspunkt blev det oprindelige opslag slettet, men senere delt igen af den samme facebookbruger. Ned gennem midten af billedet er landskabet delt af grænsevandløbet Gammelå. Længere til højre på billedet ses endnu et vandløb, nemlig Sønderå.

Tyske marker kan ligge højere 

Vedligeholdelse af vandløb sker blandt andet ved at beskære plantevæksten i og omkring vandløbene, så vandet kan strømme hurtigere igennem. Ideen med at trimme planterne i vandkanten er primært at undgå, at marker bliver oversvømmet.  

Sara Egemose, der er lektor ved Biologisk Institut på Syddansk Universitet, køber ikke, at manglende vedligehold er skyld i de store vandmængder på danske marker.  

”For mig at se er der ikke noget belæg for, at billedet handler om manglende vandløbsvedligeholdelse i Danmark, eller at vedligeholdelsen er mere hårdhændet i Tyskland,” siger hun.

Der kunne tages lignende billeder mange andre steder i Danmark, hvor områder med voldsomme oversvømmelser ligger lige ved siden af arealer, der ikke er oversvømmede.  

”Det handler om, hvilket niveau jordoverfladen ligger på i landet, og hvordan vandet løber ud,” siger Sara Egemose. 

Artiklen forsætter under billedet 

Sara Egemose er lektor ved Biologisk Institut på Syddansk Universitet

Kan også være en pumpe

Lasse Baaner fra Københavns Universitet udelukker ikke, at forskelle i vedligeholdelsen af vandløbene i Tyskland og Danmark kan være en del af forklaringen. Men det er ikke til at sige alene ud fra billedet.  

Der kan dog også være andre forklaringer: 

”Enten har tyskerne vedligeholdt deres vandløb hårdere, eller de har sat en pumpe på, eller også er oplandet forskelligt for de to områder. Vandløbene kan også have forskellig afledningsevne, så det kan skyldes både vedligeholdelse og opland,” siger han og forklarer videre: 

“Hvis de her to områder har vidt forskellige oplande, så det danske område eksempelvis samler vand fra 450 kvadratkilometer, mens det tyske kun samler for 50, så vil der hurtigere opstå en flaskehals i det danske område. Og så kan der godt gå nogle uger, før det vand er løbet ud i havet.”  

Artiklen fortsætter under billedet 

Lasse Baaner er lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Kommune: Vi overholder regulativerne 

Kommunerne har til opgave at vedligeholde offentlige vandløb. Det gør de ud fra vandregulativer, der typisk aftales mellem kommunerne, lodsejerne og myndighederne. Området, hvor billedet er taget, ligger i Tønder Kommune. 

Og ifølge Kirsten Kerrigan, der er miljøarbejder ved Tønder Kommune, er det ikke manglende vedligehold, der er skyld i fænomenet. Tønder Kommune lægger stor vægt på at overholde regulativerne for Sønderå og Gammelå, understreger hun.  

”På sydsiden af Gammelå er der et lille dige, som tyskerne har anlagt langs grænsevandløbet. Det betyder, at det vand, der flyder ud af Sønderå, bliver afgrænset og kun kan nå hen til Grænsevandløb Gammelå. Hvis ikke diget var der, ville vandet også flyde over mod syd (mod Tyskland, red.),” siger Kirsten Kerrigan.  

Det er imidlertid kun en del af forklaringen. En anden del er, som også Lasse Baaner påpeger, store forskelle i oplandet til de to områder. Arealet på den tyske side afvandes mod vest i Grænsevandløb Sønderå og har dermed et ganske lille og isoleret opland på cirka 26 kvadratkilometer, siger Kirsten Kerrigan. 

Artiklen fortsætter under billedet

Den omtrentlige lokation, hvorfra billedet af fænomenet er taget. Området ligger i Tønder Kommune. Klik på kortet for at zoome ind eller ud. (Foto: Skærmbillede fra Google Maps)

”Det betyder, at det tyske areal ikke får ret meget vand fra opstrømsliggende arealer,” siger hun.  

Omvendt har det danske areal på højre side af billedet et ganske stort opland på omkring 400 kvadratkilometer – altså over 15 gange større, end hvor det tyske areal modtager vand fra – og får vand næsten helt ovre fra Aabenraa og Flensborg Fjord.   

”Hvis arealet syd for grænsen havde haft et opland på 400-500 kvadratkilometer, så ville det selvfølgelig også stå under vand. Men det har det ikke,” siger Kirsten Kerrigan.  

Desuden har det vedvarende blæsevejr de seneste fire uger betydet, at sluserne ud til Vadehavet har været lukkede. Sluserne lukker automatisk, når vandstanden i Vadehavet er højere end i vandløbene inden for slusen. De store mængder regn, der den seneste tid er faldet i grænselandet, har dermed slet ikke mulighed for at løbe ud i havet.  

“Så selvom vi havde barberet grøden helt ned, ville det formentlig stå på samme vis, for der er ingen steder, det kan rende hen,” siger Kirsten Kerrigan.

På både den danske og tyske side i området på billedet løber vandet ud i sluserne ved Vadehavet. 

Artiklen fortsætter under billedet

I en kommentartråd på Tønder Kommunes facebookside har en bruger indsat billedet. I sit svar udlægger Tønder Kommune afvandingsforholdene i området. (Foto: skærmbillede fra Facebook)   

Kritiker afkræver dokumentation 

TjekDet har kontaktet facebookbrugeren bag opslaget med billedet, men har ikke fået svar på henvendelsen. Til gengæld bliver vi efterfølgende kontaktet af formanden for et lokalt vandløbslaug i Sønderjylland, der retter kritik mod Tønder Kommunes påstand om, at de overholder vandløbsregulativerne. 

Den lokale formand ønsker ikke at blive citeret og henviser i stedet til Jørgen Popp Petersen, der er bestyrelsesformand i den tyske landboforening LHN og sidder i Tønder Byråd for Slesvigsk Parti. Han vil ikke “lægge hovedet på blokken” og sige, at Tønder Kommune ikke overholder vandregulativerne, men han savner større samarbejdsvilje fra Tønder Kommune i forhold til også at tilgodese lodsejerne.

Debatten om lodsejernes forhold blev også diskuteret i lørdags, da Landbrug & Fødevarer afholdt stormøde om oversvømmelser.

Udover Jørgen Popp Petersen henviste førnævnte formand for det lokale vandløbslaug også til Mogens Dall, der er bestyrelsesformand i landboforeningen LandboSyd samt folketingskandidat for Venstre. Og Mogens Dall er straks mere sikker i sin sag. Han mener, at Tønder Kommune ikke overholder vandløbsregulativerne.

“Kommunen siger, at de i gennemsnit overholder regulativerne, men det har jeg nu svært ved at tro på,” siger han til TjekDet.

Artiklen fortsætter under billedet 

Mogens Dall er bestyrelsesformand i landboforeningen LandboSyd og folketingskandidat for Venstre. (Foto: Venstre) 

Han kan ikke dokumentere det, men siger, at han med egne øjne har erfaret, hvor ofte åløbene går over deres breder visse steder, og hvor meget grøde der får lov at vokse sammenlignet med den tyske side.  

“Selv hvis kommunen rent faktisk overholder gennemsnittet, så stopper colaflasken stadig til nogle steder, fordi bunden er for høj, og der er for meget modstand fra planter. Og det påvirker afvandingshastigheden, så der bliver oversvømmet,” siger Mogens Dall og påpeger, at han gerne vil se kommunens dokumentation for, at de overholder regulativerne. 

TjekDet har spurgt Tønder Kommune efter den dokumentation, som Mogens Dall efterspørger. Kommunen har ikke noget, der kan dokumentere, at de overholder regulativerne, men understreger i samme åndedrag, at de følger reglerne.

Billede blev taget for landmands skyld  

Fotografen bag billedet, Morten Jacewicz, bekræfter over for TjekDet, som der står i opslaget, at billedet er taget den 24. februar i år.

Til Jyllands-Posten siger han desuden, at billedet er taget for en lokal landmand, som havde mistanke om, at den danske side ville være langt mere oversvømmet end den tyske side.  

"Baggrunden var, at han ønskede en debat med de lokale myndigheder om afvandingsforholdene. For det vandløb, man ser i midten af billedet, er Gammelå, som er passet af tyskerne. Til højre ser man så Sønderå, der slanger sig gennem landskabet på den danske side. Han ønskede en snak om, hvorvidt man kan forbedre noget på den danske side," siger Morten Jacewicz ifølge Jyllands-Posten.

Forrige artikel Coronavirus er fundet hos danske heste, men du skal ikke være bekymret Coronavirus er fundet hos danske heste, men du skal ikke være bekymret Næste artikel Bakken ramt af 5G-vås: Skamferer gamle egetræer for at gøre plads til mobilstråler Bakken ramt af 5G-vås: Skamferer gamle egetræer for at gøre plads til mobilstråler
DF-medie tager fejl: Tyskland har ikke indført asylstop

DF-medie tager fejl: Tyskland har ikke indført asylstop

Flygtninge, der søger asyl i Tyskland, bliver ikke længere registreret, og derfor kan de frit drage nordpå mod Danmark, skriver netmediet Dit Overblik, der forudser et øget pres på vores grænser. Men Tyskland registrerer fortsat asylansøgere, og Udlændinge- og Integrationsministeriet beretter om ganske få ansøgere. 

Kinesisk embedsmand deler falsk video med taknemmelige italienere

Kinesisk embedsmand deler falsk video med taknemmelige italienere

"Mens den kinesiske nationalmelodi spiller i Rom, råber italienerne 'Tak, Kina!'," skriver talskvinde fra det kinesiske udenrigsministerium på Twitter, hvor hun deler en video med angiveligt jublende italienere. Men videoen er en manipulation.

Kan neglelak og kunstige negle gemme på coronavirus?

Kan neglelak og kunstige negle gemme på coronavirus?

Kunstige negle og neglelak udgør en massiv smitterisiko. Derfor skal lakken og de falske negle af med det samme, lyder det i et viralt kædebrev på sociale medier. Det kan være en god idé, lyder det fra eksperter, men der er ingen grund til alarm.

Når krisen rammer, skal du være ekstra kritisk

Når krisen rammer, skal du være ekstra kritisk

BLOGINDLÆG: Under kriser har vores kommunikationskanaler en tendens til at blive overfyldt af rygter, gisninger og misinformation. Det så vi under Første Verdenskrig, og vi ser det nu under coronakrisen.

Kim Bodnia tjener (heller) ikke millioner på bitcoins

Kim Bodnia tjener (heller) ikke millioner på bitcoins

Endnu en dansk skuespiller er blevet offer for en svindelartikel. Ifølge artiklen skulle Kim Bodnia have tjent millioner på bitcoins, men indholdet er det pure opspind, bekræfter skuespillerens agent.

Matas advarer mod falsk reklamemail om mundmaske

Matas advarer mod falsk reklamemail om mundmaske

Materialistkæden Matas advarer mod en svindelmail, der i de seneste dage er havnet i mange danskeres indbakke. Her tages kæden til indtægt for at sælge masken OxyBreath Pro. En maske, der hævdes at være effektiv mod coronavirus. Men kæden forhandler slet ikke masken.

Nej, coronamedicin til kvæg kan ikke helbrede mennesker

Nej, coronamedicin til kvæg kan ikke helbrede mennesker

"Coronavirussen er slet ikke ny, og man har vaccineret kvæg mod virussen i årevis", lyder en påstand, der bliver delt heftigt på sociale medier. Men der er tale om to forskellige grene af samme virus, og derfor virker vaccinationen til kvæg ikke mod sygdommen covid-19, der lige nu hærger i hele verden. 

Her er konspirationsteoriernes ABC under coronaen

Her er konspirationsteoriernes ABC under coronaen

BLOGINDLÆG: Et studie blandt 2,3 millioner facebookbrugeres informationsforbrug har påvist, at personer med konspiratoriske overbevisninger har større tendens til at acceptere fingerede nyheder og udokumenterede påstande end gennemsnittet. Når kritisk sans slår over i konspiratorisk tænkning, stopper blikket med at være kritisk, og ”alternative kendsgerninger” sluges råt.

Må covid-19-patienter tage ibuprofen mod smerter og feber?

Må covid-19-patienter tage ibuprofen mod smerter og feber?

Medier flyder over med advarsler mod at tage ibuprofen mod feber og smerter i forbindelse med covid-19. Myndighederne anbefaler, at man tager paracetamol, men kender ikke til dokumentation for skadevirkninger ved ibuprofen i forbindelse med covid-19. Danske forskere hasteanalyserer sagen.