10 veje til en vækstfri verden

Det kan ikke lade sig gøre at bremse væksten uden fundamentale ændringer af hele den måde, vi har indrettet vores samfund på, påpeger degrowth-folket.

Malin Schmidt

Fortalerne for en verden med mindre vækst eller måske ligefrem minusvækst argumenterer ikke kun for en grønnere og mere klimavenlig verden, men også for en helt anden fordeling af arbejde og ressourcer.

Det er nødvendigt, hvis minusvækst ikke skal udløse sultkatastrofer eller social uro, mener de. Her er nogle af de konkrete forslag, der beskrives i vækstkritikernes bibel, ‘Degrowth: A Vocabulary for a New Era’.

1. Arbejdsdeling

 • Arbejdsugen skal som minimum reduceres til 32 timer.
 • Der skal udvikles programmer, som støtter virksomheder i at facilitere arbejdsdeling.
 • Tabet ved at arbejde mindre skal dækkes ind af de 10 procent med højest indtjening.
 • Beskatning og miljøbegrænsninger skal forhindre, at friheden bliver brugt til øget forbrug.

2. Borgerløn

 • Alle skal have en borgerløn.
 • De fattigste 50 procent af befolkningen får mere, mens de 10 procent rigeste finansierer borgerlønnen.
 • Der skal loft over, hvor meget man må tjene og eje.

3. Grøn skattereform

 • Skattesystemet skal transformeres fra skat på arbejde til skat på energi og ressourcer.
 • De laveste indkomster skal beskattes mindre.
 • I stedet skal der indføres en CO2-skat.
 • De højeste indkomster skal beskattes med 90 procent for at reducere incitamenterne til høje indtægter, der resulterer i økonomisk spekulation.
 • Arveskat og skat på ejendom, der ikke bliver brugt til produktion, skal forhøjes.

4. Afskaf støtte til højforurenende aktiviteter

 • Offentlige investeringer og støtte skal gå til en renere produktion.
 • Infrastruktur til gavn for privattransport som nye veje og lufthavne, militærteknologi, fossile brændstoffer og mineprojekter skal ikke have offentlig støtte.
 • I stedet skal der investeres i det offentlige rum, i offentlig transport og i udviklingen af vedvarende energi i små decentraliserede værker.

5. Støtte til nonprofit-kooperativer

 • Det offentlige skal støtte for eksempel delehuse, delt børnepasning, undervisning, kunst og socialt arbejde.

6. Rehabiliter eksisterende boligmasse

 • Brugen af eksisterende bygninger skal optimeres i stedet for at bygge nyt.

7. Restriktive kriterier for reklame

 • Det offentlige rum skal bruges til information i stedet for til kommercielt brug, som for eksempel i franske Grenoble, der er Europas første reklamefri by.

8. Miljøloft

 • Der skal lægges loft på en nations samlede CO2-udslip og ressourceforbrug.
 • Loftet skal medregne importerede produkter.
 • Loftet skal for eksempel gælde CO2, materialer, vandforbrug osv.

9. Afskaf BNP

 • BNP skal ikke længere være indikator på fremskridt, og BNP bør ikke bruges som mål for, hvor rig nationen er.
 • I stedet bør man diskutere andre sociale kriterier som velbefindende, sundhed, livslængde osv.

10. Offentlig gældskontrol

 • Økonomien skal ikke være bundet af at vokse for at kunne afbetale en gæld, der har skabt vækst i fortiden. En offentlig undersøgelse af nationens gæld skal give borgerne indblik i økonomien.
 • Statsgælden skal afskaffes helt og betales ud med de spekulationsformuer, som den lånebaserede vækst skabte blandt mennesker med omfattende formuer og lønninger. Almindelige menneskers opsparinger og pensioner skal ikke holde for.
 • Høj skat på CO2 og ressourcer skal minimere vækst, forbrug og gæld i fremtiden.

 

Kilde: ‘Degrowth: A Vocabulary for a New Era’ af Giorgos Kallis, Giacomo D'Alisa og Federico Demaria.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nuMandag Morgen logo
Læs mindre - forstå mere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 93 93 23[email protected]CVR nr.: 38253395

Mandag Morgen leveres af Mandag Morgen ApS, der ejes af Alrow Media ApS.

Ansv. ChefredaktørAndreas BaumannDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Mandag Morgen, 2024