242 offentlige mio. kr. har skabt 2400 job på landet

Job-effekten af landdistriktsprogrammets såkaldte LAG-midler vurderes at have skabt omkring 2400 nye arbejdspladser i løbet af seks år, fremgår det af analyse fra Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet.

Hvordan har de såkaldte lokale aktionsgrupper (LAG’er) under det danske landdistriktsprogram siden 2007 bidraget til at skabe nye arbejdspladser og forbedre levevilkårene i landdistrikterne? Det har Center for  Syddansk Universitets Center for Landdistriktsforskning undersøgt.

Rapporten konkluderer blandt andet, at LAG-midler for 242 mio. kr. har i perioden 2008 til 2013 etableret omkring 2400 nye job.

Rapporten bygger dels på interviews med LAG-formænd og koordinatorer, dels på statistiske analyser.

Jobskabelsen er siden finanskrisen blevet tillagt større vægt end tidligere. Rapporten behandler på den baggrund LAG’ernes stadig mere betydende rolle inden for erhvervsfremme, herunder samspillet med andre aktører på feltet.

Undersøgelsen har taget udgangspunkt i tre overordnede forskningsspørgsmål, nemlig (1) hvordan og i hvilket omfang erhvervsfremmeinitiativer fra
LAG’er og andre aktører stimulerer innovation og iværksætteri i LAG-delen af landdistriktsprogrammet. (2) Hvilke projekttyper med hvilket innovationsindhold har størst succes med at skabe arbejdspladser? (3) Og i hvor høj grad bygger innovationen på lokale ressourcer og forudsætninger?

Hent PDF
Forrige artikel Målrettede kampagner aktiverer faktisk sofavælgerne Målrettede kampagner aktiverer faktisk sofavælgerne Næste artikel Ledige i yderkommuner kommer lige så hurtigt i job som i større byer Ledige i yderkommuner kommer lige så hurtigt i job som i større byer