7 år til at redde velfærden

Politikerne har blot syv år til at redde velfærden. Uanset partifarve står politikerne med den samme udfordring om under et årti: Overskuddet på de offentlige finanser topper i starten af 2020’erneog allerede fra 2025 vil der igen være underskud.  Ifølge økonomerne i Mandag Morgens Velstandsgruppe er der to reformveje, som politikerne kan vælge imellem og de kan begge føre til milliardgevinster og helt eller delvist lukke hullet på de offentlige budgetter: Den ene vej er den økonomiske vej, der går over finansielle reformer som højere boligskat og øget pensionsalder. Den anden vej er den innovative vej, der går over effektiviseringsreformer, der kan give danskerne mere velfærd for de samme eller færre penge.

Det danske velfærdssamfund er ved at løbe tør for tid. Helt præcist har politikerne syv år til at redde velfærden. Den udfordring er alle partier fælles om – uanset om rød eller blå blok får magten efter næste valg. I begyndelsen af 2020’erne topper overskuddet på de offentlige budgetter, fra 2025 er der atter underskud, og det vil fortsætte i mange årtier helt frem til 2075. Det er de barske kendsgerninger, som enhver regering må forholde sig til, hvis den har velfærdssamfundet kært.

Nok har de senere års mange reformer af bl.a. efterløn, dagpenge, førtidspension og kontanthjælp bidraget til at forbedre Danmarks økonomi. Men det er ikke nok til at løse udfordringerne. Se figur 1.

Alligevel har samtlige partier i Folketinget stillet vælgerne mere velfærd i udsigt. Senest har regeringen med finanslovsaftalen bevilget nye milliarder til børn, ældre og sygehuse de kommende år. Dermed er der lagt op til en ny valgkamp, hvor velfærd bliver det dominerende hovedtema, og indtil videre forholder ingen af de politiske partier sig til det underskud, der venter danskerne.

Login