Advarsel: Populisterne kommer!

Donald Trumps sejrskurs og opgøret om landbrugspakken har en del til fælles. De er symptomer på populismens truende magterobring, der kan få uoverskuelige konsekvenser for vores velstand. Men erhvervslivet kan spille en hovedrolle i udviklingen af fremtidens politiske dagsordener.

Et dramatisk magtskifte udspilles i disse år i en række vestlige demokratier – et magtskifte, der kan blive afgørende for den politiske og økonomiske udvikling i store dele af verden. Det er nemlig ikke kun et skifte af magthavere, men også et værdiskifte. De nye magthavere repræsenterer ikke en bestemt politisk ideologi, men en fælles bevægelse: Populismen.

Hvor forskellige de end er, har de samme mål: Et opgør med de etablerede partiapparater. Deres fremgang næres af den voksende politikerlede i brede befolkningsgrupper og af en frustration over ikke at blive hørt og tilgodeset af de gamle politiske eliter. Frustrationen har måske spiret i adskillige år, men de sociale medier har givet den en fælles platform og nogle unikke muligheder for at folde sig ud på egne præmisser.

Populismen er en bivirkning af den usikkerhed, som mange mennesker føler over for en fremtid og vilkår, de ikke kan gennemskue, og som bl.a. handler om usikkerhed om egne jobmuligheder, stigende økonomisk ulighed, massiv indvandring af fremmede folkeslag og et handlingslammet EU – kombineret med politikernes manglende evne til overholde egne løfter for i stedet at udspille persondramaer for åben skærm. Denne cocktail af problemer skaber en frustration og magtesløshed, og det er den optimale grobund for partier og bevægelser, der leverer et frit udvalg af gyldne løfter om en bedre fremtid, ofte med henvisning til en romantisk fortid.

Den amerikanske valgkamp er p.t. det stærkeste eksempel på populismens magt. Den kendsgerning, at Donald Trump i dag må anses for en seriøs kandidat til verdens mægtigste embede og mest magtfulde position, viser, hvor hurtigt og hvor stærkt bevægelsen kan udvikle sig – og hvilke uoverskuelige konsekvenser den i givet fald kan få for ikke alene amerikansk, men også for international politik. Den omstændighed, at store dele af vælgerne i verdens eneste supermagt bakker op om en mand, der opfatter klimaforandringerne som ren fup, vil bygge en mur ved grænsen til Mexico for at holde flygtninge ude, vil nægte indrejse til alle med islamisk baggrund og forbyde amerikanske virksomheder at ansætte udlændinge, er både tankevækkende og stærkt urovækkende. Og det siger ikke mindst noget om styrken i vælgernes protest og opgør med de etablerede partier.

Selv om USA er det ultimative eksempel på populismens fremmarch, blomstrer den overalt i den vestlige verden. Senest har vi set, hvordan Londons populære borgmester, Boris Johnson, forsøger at erobre en national magtbase ved at sætte sig i spidsen for et Brexit – det vil sige at melde Storbritannien ud af EU. Såvel Trump som Johnson personificerer en udvikling, der kan iagttages overalt i Europa, hvor nye bevægelser og partier stormer frem og truer med at udmanøvrere de gamle partier. Det være sig i Frankrig, Østrig, Grækenland, Spanien, Tyskland, Sverige – og Danmark.

Frygten og nationalismen

Herhjemme har de seneste måneders politiske debat og det blå opgør om landbrugspakken bidraget med overbevisende eksempler på, hvad der fremmer såvel politikerlede som populisme – og dermed ønsket om et opgør med det politiske parnas. Dels har behandlingen af flygtningeproblemerne udviklet sig til en rodet og uskøn affære og afdækket politikernes magtesløshed over for en ny tids forudsigelige udfordringer, og dels har befolkningen haft svært ved at gennemskue proportionerne i opgøret om den stærkt omtalte landbrugspakke, hvor uenigheden om komplekse regnemetoder har udløst et persondrama, der er en politisk thriller værdig. Skulle nogen have svært ved at forstå, hvad der føder politikerleden og skaber arnestedet for nye politiske bevægelser, er her en god forklaring:

Umiddelbart kunne man konkludere, at de mange nye bevægelser beviser, at demokratiet fungerer og er levedygtigt og netop skaber basis for folkelige oprør. Så logisk denne antagelse måtte være, lige så problematiske er konsekvenserne. Populismen bygger nemlig på to fundamenter, som hver især og tilsammen kan kortslutte den globalisering og det internationale samarbejde, der er en forudsætning for, at vi det næste tiår håndterer nogle af menneskehedens største udfordringer.

Det første fundament handler om frygt. Populismen er en frygtens ideologi. Den bygger på angsten for fremtiden, for det usikre, for de fremmede – for alt, hvad der kan forstyrre vores hverdag og levevis. Det er enkelt og taknemmeligt at italesætte frygten, og der er rige muligheder for at stimulere den. Herhjemme har Dansk Folkeparti opnået stor succes med frygtens ideologi – først og fremmest ved at udpensle risiciene ved flygtningestrømmene: hvordan de vil ødelægge vores kultur og stjæle vores job etc. Hvis en befolkning i forvejen er usikker over for en uoverskuelig fremtid, er det nemt at sælge frygtens ideologi, og den stigende indvandring har været en oplagt salgsmulighed.

Det nemme og hurtige svar på frygten er at lukke sin dør – at isolere sig fra den omverden, der truer den trygge hverdag. Det kan oversættes til begrebet nationalisme, som er det andet fundament for populismen.

Det har desværre været såvel Danmarks som resten af Europas svar på den aktuelle flygtningekrise. EU befinder sig netop nu i en skæbnestund, der afgør, om hele den europæiske samarbejdskonstruktion overhovedet er levedygtig. Lige så stærkt alle taler om nødvendigheden af en europæisk løsning på migrantproblemerne, lige så hurtigt dyrkes de nationale særinteresser. Det seneste eksempel blev udfoldet i sidste uge, da Østrig og ni østeuropæiske EU-medlemmer indgik en særaftale om at standse strømmen af flygtninge med pigtrådshegn og grænsekontrol. Dermed tog Schengen-aftalen endnu et stort skridt mod sin endelige opløsning med den dertilhørende risiko for et økonomisk tab, der er opgjort til 3.500 milliarder kr. i form af tabt økonomisk vækst. Og det er blot en af regningerne for den voksende frygt og nationalisme.

At tæmme den perfekte storm

Danmark har været eksponent for en ”væren sig selv nok”-strategi og er blevet et foregangsland for at finde de mest provokerende metoder til at skræmme flygtende mennesker fra at passere vores grænser. Må jeg minde om Støjbergs annoncekampagner, truslerne om at tage smykker og værdigenstande fra flygtninge, forhindringerne for at familier kan leve sammen, og senest beslutningen om at ville adskille ægtepar, hvis den ene part er under 18 år – uanset omstændighederne.

Netop nationalisme og ”et Danmark for danskerne” har gjort Dansk Folkeparti til landets største og mest magtfulde populistiske bevægelse – og det parti, der sikrede Venstre regeringsmagten. Men det er også et parti, der har udfordret de danske værdier og ændret vores internationale brand. Det billede af Danmark, som en række internationale medier de seneste måneder har tegnet af Danmark, har bidraget til at punktere opfattelsen af vores land som et åbent og imødekommende samfund. Her har vi mistet vores dyd.

Hvis usikkerhed og frygt er den bedst tænkelige grobund for populismen, tegner der sig en lys fremtid for bevægelsen overalt i den vestlige verden. Men så må vi også forvente lige så dystre udsigter for at løse de kommende års store globale udfordringer – herunder at indfri de 17 mål for en bæredygtig verden, som 193 FN-lande lige har vedtaget. Kombinationen af accelererende klimaforandringer, voksende migrantstrømme og lav økonomisk vækst uden skabelse af nye job, er hovedingredienser i en perfekt storm, som det kræver helt ekstraordinære reformer og et stærkt internationalt politisk lederskab at komme helskindet igennem.

Skal man tage pejling af populismens fremmarch, risikerer vi de kommende år at opleve et stort tilbageslag for globaliseringen til fordel for en hastigt voksende nationalisme. Prisen er umulig at beregne, bortset fra at den bliver ubetalelig. Den største regning er dog det tab af værdier om åbne og frie samfund, som de vestlige demokratier har bygget på og scoret store resultater på siden Anden Verdenskrig. Til gengæld kan verdens mere autoritære styrer, såsom Rusland og Kina og deres allierede, fryde sig over den magtbase, de hermed får forærende uden at løsne ét skud. De eneste skud, der affyres, er dem, vi retter mod vores egne fødder.

Dette er ikke længere et urealistisk scenarie. Spørgsmålet er derfor, hvordan man bekæmper den epidemi, som populismen kan udvikle sig til. Umiddelbart er det svært at få øje på vaccinen. Et scenarie bygger på håbet om, at magtesløsheden og de politiske farcer når et niveau, hvor de afføder et generelt wake-up call, så de politiske systemer revitaliseres og et nyt politisk lederskab udvikles. Det er måske en naiv forhåbning, hvor resultaterne har lang leveringstid med dertilhørende store regninger i tabt vækst og udvikling undervejs.

Et andet handler om at neutralisere effekten af populismen. Det vil sige at erkende de nye politiske realiteter og sikre, at andre af samfundets institutioner end parlamentet og regeringen påtager sig et stærkere lederskab for udviklingen i samfundet. Her tænkes på erhvervslivet, civilsamfundet, filantropiske fonde og ikke mindst byerne, der i forvejen kan forudses at blive vigtige drivere af den økonomiske udvikling. De hverken kan eller skal erstatte eller udfordre demokratierne, men de har både styrke og ressourcer til at forfølge internationale dagsordener og hindre, at globaliseringen afspores af den frembrusende nationalisme. For virksomhedernes vedkommende indebærer det bl.a., at de skal erkende, at et større og bredere samfundsansvar er en afgørende betingelse for, at de på sigt kan konsolidere egne vækstmuligheder. Det vil være det endelige opgør med ”kvartalskapitalismen”.

Andre scenarier kan sikkert udvikles, men fælles for dem er deres afspejling af en ny uoverskuelig politisk virkelighed og et magtskifte, der uden afbalancerende indgreb kan få fatale konsekvenser for udviklingen det næste tiår. I det perspektiv kan det hjemlige magtspil i blå blok synes ubetydeligt og uinteressant. Alligevel udtrykker det essensen i det, der skaber politikerlede og fremmer populismen. Så her kan Danmark også ende som foregangsland.

Forrige artikel Integrationsløsning: Ind med civilsamfundet, ud med bureaukratiet Integrationsløsning: Ind med civilsamfundet, ud med bureaukratiet Næste artikel Verdens mest innovative virksomheder er udpeget Verdens mest innovative virksomheder er udpeget

AI-laboratoriet Tel Aviv

AI-laboratoriet Tel Aviv

Strandpromenaden og plateauskoene er shinet op til det forestående Eurovision melodi grandprix i Tel Aviv, men det virkelig banebrydende i byen sker ikke på musikscenen, men snarere blandt de mange high-tech startups i små gyder og støvede computer-rum andet steds i byen

Ny udlændingepolitik kan koste virksomheder 8.700 ansatte

Ny udlændingepolitik kan koste virksomheder 8.700 ansatte

Det danske arbejdsmarked risikerer at miste tusindvis af aktive hænder som konsekvens af paradigmeskiftet i udlændingepolitikken. Men Inger Støjberg vil hellere hente ny arbejdskraft i udlandet end at lade flygtningene løse behovet for hænder i danske virksomheder eller kommuner.

Rengøringsgigant: Vi jagter arbejdskraft alle steder

Rengøringsgigant: Vi jagter arbejdskraft alle steder

Facility service-koncernen ISS jagter arbejdskraft alle steder. Dels for at løse manglen på arbejdskraft; dels fordi flere og flere analyser internt hos ISS viser, at mangfoldighed målt på køn, alder og etnisk baggrund i sig selv har en lang række forretningsmæssige fordele.

Den agile organisation – en illusion, du skal jagte

Den agile organisation – en illusion, du skal jagte

KOMMENTAR: Omstillingen til en fleksibel og forandringsparat organisation er en uendelig rejse mod et evigt bevægeligt mål. Derfor kræver det en høj grad af selvindsigt, når du som leder samtidig har som opgave at få andre til at trives under de konstante forandringer.

Set, læst og hørt: Mathias Linnemann

Set, læst og hørt: Mathias Linnemann

Mandag Morgen har bedt iværksætter Mathias Linnemann om tre kulturanbefalinger. Han fortæller blandt andet om en podcast, der fik Teslas aktiekurs til at falde med ti procent, og så er han blevet dybt rørt over en fotobog af krigsfotograf Jan Grarup.

Nyt job: Stina Vrang Elias er ny NFA-formand

Nyt job: Stina Vrang Elias er ny NFA-formand

Stina Vrang Elias er udpeget som ny formand for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Hun tager over fra Kjeld Møller Pedersen, der har siddet på posten siden 2001.

Danmark løfter en mindre del af flygtningebyrden

Danmark løfter en mindre del af flygtningebyrden

Kun fem ud af tusind asylsøgere, der kommer til Europa, søger asyl i Danmark. Det er tredje år i træk, Danmark holder sig på det historisk lave niveau. Danmark er nu sunket til nummer 75 på FN’s rangliste over lande, der modtager flest flygtninge set i forhold til deres økonomisk velstand.

Her er de mest (u)populære danske statsministre

Her er de mest (u)populære danske statsministre

Nyt studie kortlægger danske ministres popularitet fra de allerførste ministermålinger i 1978 og frem til i dag. Som statsminister var Poul Schlüter mere populær end nogen anden i embedet i den 40-årige periode. Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt indtager fælles bundplacering.

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Det er en af de største danske erhvervssucceser i nyere tid. Siden starten i 2000 har firmaet været på én lang og stejl vækstkurve. I dag er de to stiftere begge blandt de 25 rigeste danskere, og firmaet er verdens førende på deres marked. Men de færreste har hørt om 3Shape.

På kommunal bootcamp for borgerfokus

På kommunal bootcamp for borgerfokus

Borgmesteren, byrådet og kommunaldirektøren i Kolding vil ikke styre alting fra toppen. Med projektet ”Borgerens Centrum” skal medarbejderne tænke med på udviklingen af løsninger, der tager udgangspunkt i borgerens behov og ikke i lovgivningens regler.

Valgpanik skaber hovsaløsninger

Valgpanik skaber hovsaløsninger

ANALYSE: Politikere på Christiansborg vil haste store reformer af sundhedsvæsenet, udlændingepolitikken og pensionssystemet igennem inden valget. Det kan komme til at koste Danmark dyrt. Meget dyrt.

Tjek dit sundhedsfællesskab

Tjek dit sundhedsfællesskab

Mandag Morgen har kortlagt det skæve Sundhedsdanmark. Find din kommune på kortet, og se sundhedsprofilen for det sundhedsfællesskab, du vil tilhøre under regeringens bebudede reform. Du kan også sammenligne sundhedsfællesskaberne på 15 udvalgte parametre.

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Ved at bygge boligkvarterer, kontorbygninger og hele bydele på store, flydende pramme kan man afhjælpe noget af pladsmanglen i verdens storbyer, mener en hollandsk arkitekt. I det statslige norske energiselskab Equinor undersøger man, om flydende byer kan være en stor ny forretningsmulighed.

Italiens stærke mand er populær som aldrig før

Italiens stærke mand er populær som aldrig før

"En krigsmaskine". "Algoritmernes mand". Vicepremierminister Matteo Salvini er stjernen i den italienske koalitionsregering. I kontinuerlig valgkamp på platforme som Facebook og Twitter er han en kommunikator, der matcher Donald Trump. Selvom han ligesom Marine Le Pen i Frankrig har opgivet modstanden mod euroen, bliver Salvini en udfordring for hele EU.

Sundhedsreform deler Danmark i et A- og B-hold

Sundhedsreform deler Danmark i et A- og B-hold

De mest belastede sundhedsfællesskaber i Udkantsdanmark får svært ved at tilbyde samme niveau i sundhedsbehandlingen som storbyernes sundhedsfællesskaber, hvor borgerne er raskere, yngre og har en sundere livsstil. Mandag Morgen har kortlagt danskernes skæve sundhedsprofil.

Her er danskernes ønskeseddel til en sundhedsreform

Her er danskernes ønskeseddel til en sundhedsreform

Halvdelen af danskerne mener, der er for stor forskel på kommunale sundhedstilbud. De efterlyser handling fra alle parter i sundhedsvæsenet, fast kontaktperson og overblik over egen behandling, viser stor undersøgelse blandt 3.000 danskere foretaget af Tænketanken Mandag Morgen.

Sundhedsreform flytter magten: Ellen Trane kan blive superminister

Sundhedsreform flytter magten: Ellen Trane kan blive superminister

Sundhedsreformen kan afgøre, hvem der skal være landets nye statsminister efter næste valg. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby spiller en hovedrolle. Reformens centrale mål om 500.000 færre ambulante besøg og 40.000 indlæggelser bygger på usikre tal, viser notat fra Sundhedsstyrelsen. Der er "ikke meget solid evidens at basere sig på", erkender styrelsen i notatet.

København og Lolland: En verden til forskel i sundhed

København og Lolland: En verden til forskel i sundhed

København og Lolland. To kommuner med hver sin sundhedsprofil. Dobbelt så mange lollikkere får kræft, tre gange så mange får en blodprop i hjertet, og fem gange så mange er på førtidspension. Sundhedsreformen skal sikre mere ens behandling. Men det tvivler de to borgmestre på vil lykkes.

Vi er nødt til at tale om den skjulte ulighed i sundheden

Vi er nødt til at tale om den skjulte ulighed i sundheden

KOMMENTAR: Lighed i behandling har været et centralt mål for dansk sundhedspolitik gennem årtier. Men Rigsrevisionens nye beretning indikerer, at der forekommer ulighed i sundhedsvæsenets behandling, som relaterer sig til bl.a. alder, køn, geografi og socioøkonomisk baggrund.

Set, læst og hørt: Anette Christoffersen

Set, læst og hørt: Anette Christoffersen

Mandag Morgen har bedt Anette Christoffersen om tre kulturanbefalinger. Hun fortæller blandt andet om en juletradition i Trinitatis Kirke og om en bog, der aldrig forlader hendes natbord.

Knud Romer: Præstationssamfundet er min fjende nr. 1

Knud Romer: Præstationssamfundet er min fjende nr. 1

Da han skrev sin debutroman, var den så perfekt, at den indbragte ham stående ovationer og litteraturpriser. Men så indtraf derouten, da den svære to’er blev for svær. Og nøjagtigt som kunstnermyten foreskriver, gik Knud Romer destruktivt i hundene – ligesom det sker for så mange andre.

Et lille skridt for Danmark – et kæmpe skridt for verdensmålene

Et lille skridt for Danmark – et kæmpe skridt for verdensmålene

KOMMENTAR: Arbejdet med FN’s verdensmål kræver, at vi finder ud af, hvad vi skal måle os på, hvad angår deres opnåelse. Med rapporten ’Baseline for verdensmålene. Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund’ har Danmark taget det første vigtige skridt.

Da verdenseliten kastede sig over Faaborg-Midtfyn

Da verdenseliten kastede sig over Faaborg-Midtfyn

KOMMENTAR: Når man følger den årlige virak om World Economic Forums årsmøde i den schweiziske bjergby Davos, skal man ikke lade sig blænde af, hvad der kan synes som varm luft i metermål. Danmark kan sagtens bruge WEF i praksis, hvis vi gør det rigtigt. Et godt eksempel findes i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

INVITATION: Kom til læsermøde den 6. februar og deltag i debatten om Danmarks og den teknologiske fremtid med bl.a. Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen, formanden for ATV’s tænketank, professor Maja Horst, og Mandag Morgens redaktør for digital omstilling, Peter Hesseldahl.

Tyskernes farvel til kul sker alt for sent

Tyskernes farvel til kul sker alt for sent

ANALYSE: Tyskland er Europas største klimaproblem. Hvis tyskerne skal klare sig uden kul og atomkraft, kræver det, at de får åbnet for meget mere grøn strøm fra Danmark og resten af Norden.

Politikerne bør få systematisk efterkritik

Politikerne bør få systematisk efterkritik

KOMMENTAR: Det er et hul i vores politiske beslutningsproces, at der ikke foretages flere og mere systematiske analyser af konsekvenserne af ny lovgivning, efter den er indført. Hvis vi ikke lærer af vores fejltagelser, bliver vi jo aldrig klogere.

Industrisamfundet synger på sidste vers

Industrisamfundet synger på sidste vers

Den industrielle økonomi er gået fra 1.0 til 4.0 – fra kulkraft og dampmaskiner til digital koordination af alle aspekter af produktionen. Nu er vi ved at bevæge os så langt fra den oprindelige form for masseproduktion, at det ikke længere giver mening at kalde det industri.

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Vi er knap nået i gang med industri 4.0, men Universal Robots' tekniske direktør og medstifter Esben Østergaard har allerede blikket rettet mod fremtidens produktionsform. Han forventer, at avancerede robotter i fremtiden vil frisætte og støtte mennesker i en form for fremstilling, der er præget af personlighed, håndværk og variation snarere end masseproduktion.

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

3D-print gør det muligt at skabe værdi på tværs af de sædvanlige forretningsområder. Det skal man forstå, hvis man for alvor vil udnytte fordelene ved teknologien, siger Tue Mantoni, tidligere CEO for Triumph Motorcycles og B&O. 

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Livslang læring er afgørende, hvis vi skal drage nytte af nye teknologier. Sådan lyder det fra to topøkonomer, hvis analyse lagde en af grundstenene under Disruptionrådets arbejde. Nu håber de, at politikerne og virksomhederne husker udfordringen: At det kræver massiv omskoling, når 40 procent af arbejdsopgaverne bliver automatiseret.

Set, læst og hørt: Ida Auken

Set, læst og hørt: Ida Auken

Mandag Morgen har spurgt Ida Auken om, hvad hun har set, læst og hørt for nylig. Hun anbefaler blandt andet en westernserie med et kvindetwist og en underholdende podcast om klassisk musik.

Unlock! Tid til at komme videre med Brexit

Unlock! Tid til at komme videre med Brexit

KOMMENTAR: Kun med et meget stærkt folkeligt mandat i ryggen kan en britisk regering udskrive en ny folkeafstemning. Og hvis ingen politikere er parate til eller i stand til at opnå det mandat, må briterne gennemføre Brexit så hurtigt som muligt.