Ansatte i sjællandske kommuner har flest sygedage

VIVE har opgjort sygefraværet blandt kommunernes medarbejdere i perioden 2009 til 2016. Social- og sundhedspersonalet er den faggruppe, som har størst sygefravær. Og kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland har et relativt højt sygefravær.

Generelt er sygefraværet blandt kommunale medarbejdere faldet siden 2009, viser en opgørelse, som Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA). Analysen viser også, at der er forskel på sygefraværet kommunerne imellem. Blandt andet var fraværet i 2016 større på Sjælland end i resten af landet.

Gennemsnitlige sygefravær i 2016 blandt alle ansatte i de enkelte kommuner. Sygefraværet er opgjort i antal dagsværk pr. fuldtidsansat.

Danmarkskortet giver en status over sygefraværet i 2016 blandt de ansatte i hver enkelt af landets kommuner. Her kan man se, at der er relativt store geografiske forskelle. Kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland har et relativt højt sygefravær, flere af dem i størrelsesordenen 13-15 dagsværk. Modsat er medarbejderne i mange jyske kommuner nogle af dem, som har mindst sygefravær – i flere tilfælde ned til 9,9-10,9 dagsværk i gennemsnit. I kommunerne med det højeste fravær er tallet således 50 procent højere end i kommunerne med det laveste fravær. VIVE har ikke analyseret årsagerne til disse geografiske forskelle i sygefraværet.

Samtidig er der forskelle i fraværet, når man ser på de fire største medarbejdergrupper. Her er fraværet størst blandt medarbejdere på social- og sundhedsområdet og mindst hos det administrative personale, oplyser VIVE.

Social- og sundhedspersonalets sygefravær udgør 15,8 dagsværk, efterfulgt af pædagogisk personale med et sygefravær på 13,7 dagsværk. Modsat har det administrative personale med et sygefravær på 8,3 dagsværk næsten halvt så meget sygefravær som social- og sundhedspersonalet.

Lærerne er den af de store medarbejdergrupper, som på landsplan har næstmindst sygefravær, nemlig 11,3 dagsværk i gennemsnit.

Sygefraværet er opgjort i ”dagsværk pr. medarbejder” – det vil sige fraværet i form af antal arbejdsdage. Det betyder for eksempel, at sygdom i weekenderne for medarbejdere med en almindelig arbejdsuge ikke er talt med.

Læs hele rapporten her.

 

 

Forrige artikel Kunderne værgrer sig ved at fortælle detailhandlen, hvor de befinder sig Kunderne værgrer sig ved at fortælle detailhandlen, hvor de befinder sig Næste artikel Langvarigt hjemløse optager mange pladser på herberger Langvarigt hjemløse optager mange pladser på herberger