ATP skaber håb og nye drømme hos nydanske kvinder

Da ATP i 2009 kiggede tilbage på efterhånden 10 års arbejde med sit samfundsengagement, tonede et pænt, men forholdsvis ustruktureret billede frem. Der var mange gode, stærke og berigende initiativer i organisationen. Men helheden manglede retning og skala.

“CSR-initiativerne var meget drevet af ildsjæle. Hvis en leder havde et familiemedlem med psykisk sygdom, kom der fokus på det, mens der andre steder var fokus på noget andet,” siger HR-underdirektør Pernille Juel Sefort.

Pernille Juel Sefort

Sammen med sit HR-team og Samarbejdsudvalget gik Pernille Juel Sefort i tænkeboks med den ambition dels at sikre bedre forankring i lokalmiljøets udfordringer, dels at give det sociale engagement større ledelsesmæssigt fokus.

Det førte til ideen om afdelingen FASE+, som er ATP’s afdeling for særligt udsatte grupper på arbejdsmarkedet, men som er mere end blot et beskæftigelsesprojekt. FASE+ skulle både give beskæftigelse til en særlig gruppe og sikre disse mennesker en ny start og et kompetenceløft i form af oplæring og konkret undervisning.

Rummelig ledelse

På forhånd definerede man ikke de relevante grupper af udsatte. Netop fordi målet var at løse en af lokalsamfundets særlige udfordringer, var kongstanken, at de enkelte ATP-kontorer rundt i Danmark – i Hillerød, Allerød, Frederikshavn, Holstebro, Haderslev og Vordingborg – hver især skulle definere gruppen i samarbejde med det lokale jobcenter i deres kommune. I Hillerød blev det eksempelvis nydanske kvinder uden for arbejdsmarkedet, der kom i fokus. Andre steder handlede det om psykisk syge eller utilpassede unge under 30 år.

Fem forandringsledere i socialt engagerede virksomheder

Når man kunne sætte sig højere mål end blot at sikre medarbejderne beskæftigelse, var det takket være indsatsens ledelsesmæssige forankring hos ATP. Og det er et af de særlige kendetegn ved ATP-projektet, fortæller chef for Jobcentret i Hillerød Kommune, Stine Hollendsted:

“At der er en fast leder hos ATP er en del af succesen. Vi vil nok kalde det en mentor, som formår at håndtere og rumme mange andre problemstillinger og den situation, at en medarbejder en dag ikke kan yde sit optimale,” siger hun.

For ATP var det et bevidst ledelsesvalg, fortæller Pernille Juel Sefort: 

“De personer, vi arbejder med her, kræver et andet ledelsesmæssigt fokus for at sikre vedholdenheden. Her i Hillerød beskæftiger vi os med nydanske kvinder, som ud over at være ledige typisk har nogle andre problemer, der kræver særlig ledelsesmæssig støtte.”

Drømme fødes og drømme slukkes

De nydanske kvinder, der møder op hos ATP i Hillerød, bliver alle coachet og vejledt. Drømme om nye veje ud på arbejdsmarkedet bliver født. Andre bliver slukket. En kvinde ville eksempelvis gerne være webdesigner, men efter at hun var blevet testet i forskellige sammenhænge, besluttede man i FASE+ at dreje hendes drømme i en anden retning.

“Projektet handler også om at være ærlig om de potentialer, man ser, og dem man ikke ser,” siger Pernille Juel Seefort.

Ifølge sekretariatsleder Christina Schultz fra Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA), der bl.a. kårede ATP’s FASE+ til et af de mest innovative CSR-initiativer i 2013, er en af styrkerne ved Pernille Juel Seforts koncept, at der både er tænkt på opbakning oppefra og nedefra.

“Du skal have både ledelsen med og opbakning nedefra – hos dem, der er involveret – for, at det virker. Det ser vi i dette projekt,” siger hun.

En anden grund til at forankre projektet hos særlige ledere er de mere kommercielle interesser. ATP forvalter danskernes pensionsmilliarder og kan derfor på ingen måde forsvare at spendere en masse penge på den rene og skære velgørenhed.

“Der skal være et win-win. I en organisation som vores er der altid nogle opgaver, der bliver nedprioriteret af forskellige grunde. Derfor er gevinsten for ATP med et projekt som dette, at vi får løst nogle opgaver, som vi ellers ikke ville have fået løst,” siger Pernille Juel Sefort.

Det forretningsmæssige kan imidlertid også måles på andre og blødere måder. For ATP, der igennem en årrække har ligget helt i top i Great Place To Works årlige konkurrence om at være en af Danmarks bedste arbejdspladser, giver de sociale initiativer også en organisatorisk stolthed. Sammen med en række andre initiativer er de med til at fastholde de medarbejdere, der ikke selv er omfattet af initiativer som FASE+. Og den sociale profil tiltrækker en ny type af unge medarbejdere, der værdsætter virksomheders sociale engagement.

For Pernille Juel Sefort er drivkraften netop, at det for en kommercielt drevet virksomhed kan lade sig gøre at forene de forskellige interesser. Men derudover giver det hende også en personlig tilfredsstillelse at se, hvor meget effekt FASE+ har. Det handler ikke kun om de involverede nydanske kvinder, men om hele familier.

“For nylig begyndte en ny kvinde hos os om fredagen, og om mandagen lå der en mail fra hendes mand. Der stod: “Hvad har I gjort ved min kone?” – med en lille smiley bagefter. Hun var helt forandret, og sådanne historier gør indtryk,” fortæller Pernille Juel Sefort.

Forrige artikel Gåsehud og gysser følges ad hos Bevola Næste artikel Skandia vil forny samfundets syn på forebyggelse