Brexit er som en togulykke i slowmotion

Processen omkring Storbritanniens farvel er som ventet kompleks og svært gennemskuelig. Men bundlinjen er, at Brexit er ved at udvikle sig til en katastrofe, der svækker landets økonomi og undergraver det politiske lederskab hos både de konservative og Labour-oppositionen. Taberne er den britiske befolkning.

Sandheden er ofte ilde hørt, ikke mindst når det gælder det europæiske samarbejde. Sådan var det også i månederne forud for den britiske folkeafstemning om fortsat EU-medlemskab i sommeren 2016.

Eksperter fra stort set alle hjørner af britisk samfundsliv advarede om, at det ville skade Storbritannien at forlade EU. Fra finanssektoren, atomkraftindustrien, de store universiteter, bilindustrien, sundhedseksperter og folk fra fødevaresektoren lød advarslerne med udgangspunkt i deres egen virkelighed, at det ville skade deres medlemmers interesser at melde sig ud af Den Europæiske Union.

Men eksperternes udsagn blev afvist af Brexit-tilhængerne med betydelig arrogance. Det mest markante udsagn kom fra den daværende justitsminister, Michael Gove, der på tv skråsikkert konkluderede: ”Folk i dette land har fået nok af eksperter.”

15 måneder efter afstemningen står det nu klart, at eksperterne havde ret, og det i et omfang der langt overgår indholdet af deres advarsler fra 2016.

Eksemplerne er utallige. Et af dem kom i sidste uge fra de store detailhandelskæder i British Retail Consortium, der har konstateret stigende indkøbspriser og nu frygter for tomme hylder i butikkerne.

”Derfor er det afgørende nødvendigt, at regeringen sætter hensynet til de britiske husholdninger øverst på dagsordenen, når man går ind i forhandlinger om vores fremtidige handelsrelationer med EU,” lød advarslen, der understreger, at man frygter højere toldsatser og administrative omkostninger.

Spøgelsesskibet May

Men der er ingen trøst at hente for hverken de store britiske detailhandelskæder eller forbrugerne. Tværtimod har Brexit medført et veritabelt politisk kaos i London, hvor premierminister Theresa May er svækket i et sådant omfang, at Financial Times’ politiske analytiker kalder hende et politisk spøgelsesskib.

Samtidig står det klart, at regeringen og hele statsadministrationen er overbebyrdet i forhold til overhovedet at håndtere de svære Brexit-forhandlinger med de øvrige 27 EU-lande.

I sidste uge konstaterede EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker således, at den britiske regerings udspil til de egentlige skilsmisseforhandlinger, som skal være på plads, før man kan forhandle om fremtidige handelsrelationer, var ”ikke-tilfredsstillende”. Og det er vel at mærke ikke en kritik, Juncker står alene med.

Tværtimod beklager en række erhvervsorganisationer sig over, at man efter i månedsvis ikke har kunnet komme i kontakt med de embedsmænd, der har forberedt de britiske forhandlingspositioner, pludselig er blevet oversvømmet af en række hvidbøger, hvor det ikke er til at skelne fugle på taget fra seriøse vurderinger af de forestående forhandlinger. EU’s chefforhandler, Michel Barnier, der kan glæde sig over en samlet front blandt de 27 øvrige EU-lande, bad i sidste uge den britiske chefforhandler, David Davies, om at begynde at ”forhandle seriøst”.

Spindoktor amok på Twitter

Det er ikke kun i Bruxelles, at man er frustreret over den manglende seriøsitet fra den britiske regering. Sådan forholder det sig også i det politiske mikrokosmos omkring Westminster, Londons svar på Slotsholmen.

Det fik man syn for i midten af august, da en absolut insider valgte at sige sin uforbeholdne mening i 250 rasende tweets på mindre end 24 timer. Den 40-årige James Chapman har som politisk redaktør på den konservative avis Daily Mail og siden som spindoktor for finansminister George Osborne og dernæst Brexit-minister David Davies i 2016 været udpeget til at høre til i den snævre kreds af de ti mest magtfulde personer i Londons politiske miljø.

Men i sommer fik Chapman, der er konservativ EU-tilhænger, nok. Han kvittede jobbet som stabschef hos Brexit-minister David Davies, fik sig et formentlig velbetalt lobbyistjob, og derefter begyndte han at sige sin mening. Og det gik ikke stille af.

For det første beskyldte Chapman David Davies for at være doven, fordrukken, mandschauvinistisk og uforskammet over for andre europæiske politikere. For det andet erklærede han, at ”Brexit er en katastrofe” og for det tredje bekendtgjorde Chapman, at han ville stifte et helt nyt pro-europæisk midterparti i britisk politik. Den tidligere spindoktor, der har arbejdet for konservative medier og politikere gennem hele sin karriere, har nu indgået en aftale om at skrive en fast klumme hos den pro-europæiske centrum-venstre avis The Guardian.

James Chapman er både konservativ og tilhænger af fortsat britisk medlemskab af EU, og han arbejder nu på at samle pro-europæiske konservative og pro-europæiske Labour-medlemmer af Underhuset i en aktion, der skal tvinge premierminister Theresa May og Labour-leder Jeremy Corbyn til at finde en politisk løsning, der minimerer skaderne af landets beslutning om at forlade EU.

Sandheden er den, at stridighederne i Westminster om Storbritanniens europapolitik ved parlamentsvalgene i 2015 og 2017 og ved Brexit-afstemningen i 2016 ikke alene har ført til den skadelige beslutning om at forlade EU. Den hårde infight har samtidig undergravet det politiske lederskab i begge de to store partier.

Ryggesløse politikere

Det konservative parti er ledet af Theresa May, der har mistet al autoritet, efter at hun i juni i år kun med det yderste af neglene kunne fastholde den regeringsmagt, hun overtog, da pro-europæeren David Cameron fratrådte efter sit Brexit-nederlag i 2016. De konservative Brexit-sejrherrer Boris Johnson og Michael Gove, der ikke turde tage magten, da de havde vundet afstemningen og sendt Cameron på tidlig pension, sidder nu på posterne som henholdsvis udenrigsminister og miljø- og fødevareminister. Johnson og Gove er lysende eksempler på ryggesløse politikere, der er mest optagede af at tjene deres egne snævre interesser, alt imens de skyer det politisk ansvar, når udfordringer bliver for uoverskuelige.

Hos oppositionspartiet Labour havde man allerede i 2015 oplevet en intern nedsmeltning, da partiets delegerede valgte den venstreorienterede EU-modstander Jeremy Corbyn som partiets formand, selv om et flertal af partiets parlamentsmedlemmer var og fortsat er modstandere af ham. Parlamentsvalget tidligere i år førte til en markant styrkelse af Corbyn, som imidlertid fortsat er ildeset af en stor kreds af partiets parlamentsmedlemmer.

Hvad europapolitikken angår, tog Labour og Corbyn i forrige weekend et markant skridt i retning af en politik, der forholder sig realistisk til de problemer, det britiske samfund står med efter beslutningen om at forlade EU. Kernen i Labour-udspillet er, at man indser, at det simpelthen er umuligt for Storbritannien at forlade EU så hurtigt, som den konservative regering fortsat lægger op til. Labour mener nu, at Storbritannien reelt skal forblive medlem af EU’s indre marked, den europæiske toldunion og det europæiske retssystem i den periode, det vil tage at lave en egentlig handelsaftale mellem EU og Storbritannien.

Forhandlingerne om denne aftale vil de øvrige 27 EU-lande først indlede, når man er nået til enighed om selve skilsmissen mellem de to parter. Selv om EU-landene næppe mener dette helt så kategorisk, som det bliver udtalt, har Labour nu gjort det klart, at man går ind for en endnu ikke tidsmæssigt defineret overgangsperiode, hvor man i realiteten udsætter effektueringen af Brexit, indtil man er enige om de fremtidige handelsrelationer.

Tragisk for den brede befolkning

Jeremy Corbyn har kun udtalt sig ganske kort om kursændringen, der er blevet fremlagt af partiets skygge-Brexit-minister Keir Starmer. Men han gør det klart, at det sker af hensyn til britiske lønmodtagere, der arbejder på virksomheder, som indgår i europæiske værdikæder. En abrupt forandring i handelsrelationerne med EU – et såkaldt hard Brexit – vil koste job i Storbritannien, og det vil Labour-lederen modarbejde. Han understreger samtidig, at man i Storbritannien ikke kan undvære de titusinder af EU-borgere, der arbejder på sygehuse og andre steder i den offentlige sektor.

Labour-udspillet ses af nogle analytikere i britiske medier som en reaktion på udspillet fra den vrede spindoktor James Chapman, der arbejder tæt sammen med en gruppe af yngre pro-europæiske og businessorienterede Labour-medlemmer af Underhuset.

Uanset hvordan de komplicerede Brexit-forhandlinger kommer til at forløbe i de kommende måneder og år, står det stadigt mere klart, at Storbritannien på en lang række områder fortsat vil være nært forbundet til EU. Det gælder både EU-domstolens jurisdiktion, EU-borgernes og briternes muligheder for at bo og arbejde hos hinanden, og det gælder britiske og europæiske virksomheders muligheder for at arbejde sammen.

Virkeligheden er, at verdens nationalstater anno 2017 er så tæt forbundne – ikke mindst når geografien er, som den er på det europæiske kontinent – at Boris Johnson og ligesindedes slagord i forbindelse med Brexit-afstemningen om at ”tage kontrollen tilbage” og trække vindebroen op ikke giver nogen mening.

Det ændrer dog ikke på, at det er dybt tragisk, at den brede britiske befolkning, der i forvejen ikke forkæles af politikerne i London, nu skal leve med konsekvenserne af, at egenrådige politikere ikke ville lytte til fornuftens mange stemmer.

Forrige artikel Ledelse og læring for ledere Næste artikel DR skal levere public responsibility

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en artikel fra vores tema i årets første nummer om kønsdiversiteten i danske bestyrelser. Den viser, at Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre flere kvinder i bestyrelserne end hidtil antaget. Over 33.000 bestyrelser – svarende til 56 pct. af samtlige danske virksomhedsbestyrelser – består kun af mænd. Tusindvis af bestyrelser er besat med ægtefæller, søskende og andre familiemedlemmer. Danmark risikerer at gå glip af vækst og job, hvis der ikke satses meget mere målrettet på fødekæden af kvalificerede kvinder.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en historie fra marts om, at politikere i Danmark, Tyskland og andre europæiske lande bevilger sig selv stadigt flere penge i statsstøtte. Pengene bruges ofte til at skabe mediekanaler, der gør det muligt for politikerne at undgå spørgsmål fra kritiske journalister.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

SOMMERLÆSNING: Glem gaveboden. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er generøse på vegne af velfærdssamfundet. Men de lovede ekstra mia. dækker over en meget lille vækst i det offentlige forbrug målt per indbygger. Velfærdsstaten er gået ind i en ny epoke, hvor det bliver sværere at tilfredsstille borgernes behov, vurderer professor Jørgen Goul Andersen. Det første opgør om velfærden kommer, når Mette Frederiksens nye regering forhandler budgetter for 2020 med kommuner og regioner. De begynder nu.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Da Dong (næsten) blev overhalet af den grønne omstilling

SOMMERLÆSNING: Det er faktisk en fantastisk historie. "Halvdelen af den CO2-reduktion, som Danmark som land har realiseret over de sidste 10 år, er kommet som følge af beslutninger, der er truffet i den her virksomhed,” fortalte Jacob Askou Bøss, der er strategichef i Ørsted, i et interview med Mandag Morgen i maj. Han har været med hele vejen, mens DONG, der hentede olie og gas og fyrede med kul, forvandlede sig til Ørsted, der snart producerer fossilfri energi. 

God læselyst og god sommer

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

SOMMERLÆSNING. Der er et forståeligt fokus på, hvad kineserne vil med sine mange investeringer i europæiske virksomheder. Men de kinesiske penge kan skabe job og sikre virksomheder. Det er svenske Volvo et eksempel på. Efter ti år med kinesiske ejere er produktionen fordoblet. Den historie fortæller det danske medlem af Volvos bestyrelse Lone Fønss Schrøder til min kollega Peter Hesseldahl.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en analyse fra januar, som viser, at EU-landenes klimapolitikker er ikke socialt bæredygtige, fordi de gavner industrier og kapitalejere, mens forbrugere straffes. Her advarede Margrethe Vestager også om, at hvis vi fortsætter klimapolitikken i samme spor, vokser uligheden.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling handler om et overset tema i den danske velfærdsdebat. Danmark oplever i disse år en glidende privatisering af velfærden. Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. På få år er antallet af børn i privatinstitutioner tredoblet. Det kan betyde en banebrydende forandring af velfærdsstaten af den slags, vi kun ser 1-2 gange pr. århundrede. Fortsætter udviklingen, vil opbakningen til velfærdsstaten i sin nuværende form formentlig smuldre.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

SOMMERLÆSNING: Dansk ballets guldfugl, Nikolaj Hübbe, er flasket op med perfektion og lever i naturlig symbiose med det. Men hvor der er højt at flyve, er der dybt at falde. Ja, ja. Det er en kliché, men den slags har det med at have en antydning af sandhed i sig. Det gælder også i tilfældet Nikolaj Hübbe. Læs interviewet med ham, der var det fjerde i min serie af 'Uperfekte Interview', hvor jeg satte fokus på den præstations- og perfekthedskultur, der gennemsyrer vores samfund. 

God læselyst og god sommer,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

Ministerdebutanter får nøgleroller

Ministerdebutanter får nøgleroller

ANALYSE: De er relativt unge, de er visionære, og de er alle forfattere til en stribe opsigtsvækkende debatbøger, der har været med til at definere Socialdemokratiets nye profil. Mandag Morgen sætter spot på fem ministerdebutanter i Mette Frederiksens nye regering, som vil være med til at afgøre, om regeringen bliver en succes eller fiasko hos vælgerne.

Mette Frederiksens store tillidsreform

Mette Frederiksens store tillidsreform

ANALYSE: Der er slået skår i samfundskontrakten, mener den nye S-regering og dens støttepartier. En stor reform skal derfor blandt andet styrke tilliden til politikere og medier, genopbygge tilliden til Skat og mindske de økonomiske forskelle i Danmark. Men tilliden til den nye regering selv kan blive påvirket af anklager om løftebrud i forhold til udlændinge og nedslidte.

Her er rammerne for den nye S-regering

Her er rammerne for den nye S-regering

Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten er blevet enige om et fælles aftalepapir, der baner vejen for en socialdemokratisk mindretalsregering. Læs aftalen her.

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

ANMELDELSE: Vi skal se ledere som mennesker, før vi ser dem som enten mænd eller kvinder. Ny bog afdækker, at vi sidder uhjælpeligt fast i gamle adfærdsmønstre og normer og udfører en daglig kønslinedans for at leve op til dem.

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Danmarks 98 kommuner er klimakampens frontkæmpere. Men koordineringen af indsatsen er så dårlig, at det spænder ben for de klimaresultater, som befolkningen og virksomhederne forventer. Hvis staten stiller krav om fælles mål, skal der også følge penge med, siger kommunerne.  

Klimakampen er glokal

Klimakampen er glokal

KOMMENTAR: Det er afgørende valg, der i disse år bliver truffet på både lokalt, nationalt og globalt niveau i forhold til klimaudfordringerne. Derfor er det afgørende at skabe bedre netværk og samarbejde mellem de forskellige niveauer.

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Med begrebet ”overvågningskapitalisme” har den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff sat fokus på spillereglerne i den nye digitale økonomi. Her handler det ikke længere kun om at analysere og forudsige din adfærd, men også om at styre den. Vi kan dog ændre på spillereglerne, hvis vi vil, fastslår hun. Det har vi gjort før.

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Dansk politiks nye superduo hedder Mette og Martin. Mette Frederiksen og Martin Rossen. De samler en meget stor del af magten i Statsministeriet. Det får især konsekvenser for Finansministeriet. De aktuelle regeringsforhandlinger har givet en forsmag på, hvad der venter.

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Finansministeriet får et helt sæt af nye opgaver, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister. Fokus i reformer flytter fra arbejdsudbud til kompetencer. Budgetloven i sin nuværende form kan stå for fald. Nye grønne regnemetoder skal holde øje med både klima og ulighed. Og så venter en 2030-plan.

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

”Hvem vil vi være? Hvad vil vi kendes for?” spurgte Lars Løkke Rasmussen, da han udskrev valget. Nu har vi en del af svaret: Vi vil være mere lige, vi orker ikke skattesnyd, vi vil have et samfund med frisind – og vi savner tillidsvækkende politikere. Det viser en stor undersøgelse af danskernes værdier.

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Tre ud af fire danskere finder det nu totalt uacceptabelt at snyde i skat, hvilket er en historisk høj andel. Når det gælder personlige forhold som brug af hash eller seksuel adfærd er danskerne til gengæld blevet mere tolerante og frisindede. Regeringen bør se på de forbudte, men bredt accepterede handlinger, mener forsker.

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Mens danskernes tillid til en række institutioner såsom Forsvaret og uddannelsessystemet stiger, står det anderledes til med tilliden til medier og de politiske systemer, der de sidste ti år har lidt et knæk. Sund skepsis er godt, men mistillid kan underminere vores institutioner, og derfor skal udviklingen tages alvorligt, advarer forskere. 

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Bjørn Bredal anbefaler det nyoversatte epos Gilgamesh, hvis man lider af undergangsbevidsthed og så skal du høre Herbert Pundiks livshistorie som podcast.  

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Facebooks planer om at starte sin egen valuta kan være starten på kryptovalutaernes æra. Endnu ved ingen, hvordan den nye møntfod skal reguleres, eller hvordan Facebook præcist har tænkt sig at linke den til nationalbankernes valutaer og andre faste aktiver. 

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation er det nye sort blandt internationale topledere. I den danske virksomhed Able praktiserer stifter og CEO Martin Bjergegaard det hver dag – og hans ansatte kan gå til det hver fredag, mens de er på arbejde. Forskning taler positivt om meditations gavnlige effekter.

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Mette Frederiksen præsenteres som en model for Europas socialdemokrater med stram udlændingepolitik og offensiv velfærdspolitik. I Spanien har partikammeraten Pedro Sanchez succes med en anden vej, der appellerer til unge og kosmopolitiske vælgere. Sanchez er stærkt EU-engageret, mens såvel Frederiksen som store dele af Danmark har store forbehold.

Klimaet kræver lederskab, Mette!

Klimaet kræver lederskab, Mette!

KOMMENTAR: Danmark skal gennemføre en bæredygtig transformation, der kræver historisk lederskab. Hvis Mette Frederiksen vil og tør, kan hun danne verdens første verdensmålsregering og blive et forbillede for resten af kloden. En væsentlig mission for ’børnenes statsminister’.