Byliv der betaler sig - Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter

Et evidensbaseret grundlag for beslutninger om byers og byområders udvikling.

Hvad skaber en god by?

Dette har forskere fra Københavns Universitet undersøgt på baggrund af omkring 60.000 bolighandler og flere hundrede variable.

Resultatet er et unikt og stærkt værktøj for byplanlæggere, ejendomsinvestorer og politikere. Nu kan de se på deres by eller bygning med samme øjne som kommende huskøbere, og de får et evidensbaseret grundlag for beslutninger om byers og byområders udvikling.

Projektets betydning er åbenlys. De danske byer og bymiljøer undergår i disse år store forandringer. Gamle industriområder forvandles til nye kontor- og boligområder, og samtidig skal byerne udvikle sig til at håndtere fremtidens udfordringer på en række områder, lige fra en ældre befolkning til klima. Det betyder, at der i dag skal træffes beslutninger om, hvordan morgendagens byer skal se ud. Med resultaterne fra dette projekt, kan disse beslutninger nu træffes på et fundament af viden om, hvilke kvaliteter og tilbud borgerne efterspørger.

Denne publikation er en introduktion til forskningsprojektets hovedkonklusioner. Undersøgelsen viser, at der trods lokale forskelle er en betydelig mængde forhold, der går igen fra sted til sted. Disse generelle resultater danner grundlag for 10 tommelfingerregler for, hvad der skaber – eller reducerer – værdi i bylivet.

Hent PDF

Forrige artikel The Nordic Model The Nordic Model Næste artikel På vej mod fremtidens Odense På vej mod fremtidens Odense