Dansk Erhverv: Her er kravene til fremtidens rådgivere

I en tid, hvor 'den fjerde industrielle revolution' river forretningsmodeller op med rode og lader nye vokse frem, skal også virksomhedsrådgivere være opmærksomme på, at grundvilkårene for deres eget arbejde er under hastig forandring. Sådan lyder det i et diskussionsoplæg, som Dansk Erhverv præsenterer onsdag.

Rådgivningsbranchen er typisk blandt dem, der tjener penge på, at forandringens vinde blæser.

Men rådgiverne skal være opmærksomme på, at den aktuelle teknologiske udvikling, der af World Economic Forum er døbt 'den fjerde industrielle revolution', også påvirker deres eget arbejdsområde i form af nye og konkurrerende aktører og forretningsmodeller.

Det påpeger Dansk Erhverv's 'Tænketanken for fremtidens rådgivning' i diskussionsoplægget 'Fremtidens rådgivere', der onsdag præsenteres og diskuteres på Rådgiverdagen på Børsen i København.

Rådgivning over en bred kam

I oplægget fremhæves seks tendenser og udfordringer i branchen:

Nye teknologier: Digitalisering, avanceret dataanalyse, machine learning og automatisering er nye metoder og værktøjer, som kan skabe indsigt i kundernes forretning, men som samtidig kan udkonkurrere rådgiverens klassiske kerneydelser, som f.eks. dyb viden og stærke netværk.

Innovator's dilemma: Teknologiens indtog betyder, at man som rådgiver bør være åben over for at inddrage nye tilbud og redskaber i værktøjskassen, som måske ikke i første omgang er særligt lukrative. For på længere sigt kan det blive netop den del af forretningen, som sikrer indtjeningen. Alternativt risikerer man selv at blive disruptet.

Viden og kompetencer: Rådgivere skal beherske en række kompetencer, men den højt specialiserede viden er i stigende grad en nødvendighed, efterhånden som mindre og mere specialiserede dele af lange værdikæder skal serviceres. Det stiller krav til uddannelse, og de, der formår at holde deres viden og værktøjskasse opdateret, vil være fremtidens A-hold.

Fremtidens kunder: Den betroede rådgiver og dennes track record bliver vigtigere for kunderne i fremtiden, end hvilket konsulenthus man kommer fra. Rådgiveren bliver i stigende grad sparringspartner og i mindre grad leverandør af færdige løsninger. Krav om evidens for løsningers effekter vil vokse.

Internationalt udsyn: Digitaliseringens nedbrydning af geografiske barrierer betyder på den ene side, at konkurrencen fra udenlandske og ofte billigere aktører vil vokse. Men samtidigt er det muligt at gøre selv den smalleste niche til stor forretning på et globalt marked, ligesom samarbejder med udenlandske aktører også kan gøres til en del af forretningen.

Organisation og vækst: Holdsammensætningen skal være fleksibel, og prissætningsmodellen skal tilpasses, så der fokuseres mere på output, end på timeforbrug. Korttidsansættelser og andre mere fleksible partnerskaber vil vinde frem.

Læs hele oplægget her.

Forrige artikel Gyldne drømme om afkast på vindmølleparker falmer Gyldne drømme om afkast på vindmølleparker falmer Næste artikel Digitalisering à la SAP: ”Vi skaber et barn sammen med kunden” Digitalisering à la SAP: ”Vi skaber et barn sammen med kunden”