Dansk Erhverv: Socialreform svækker kvaliteten

Dansk Erhverv frygter, at ekspertise går tabt i en ny socialreform, og efterlyser større gennemsigtighed.

LÆS OGSÅ: Stor socialreform på vej mod forlis

Dansk Erhverv er som talerør for mange private og selvejende botilbud positive over for flere dele af den nye socialreform. Men erhvervsorganisationen er specielt bange for, at reformen vil føre til øget afspecialisering af socialområdet.

Velfærdspolitisk fagchef i Dansk Erhverv Rasmus Larsen Lindblom forudser, at de enkelte kommuner vil købe færre pladser til deres handicappede og socialt udsatte med specialiserede behov hos andre kommuner og private leverandører fremover, og i stedet placere folk i egne og måske knap så effektive botilbud. Det kan betyde lukning af højt specialiserede botilbud og dermed tab af ekspertise opbygget gennem årtier.

”Vores største bekymring er, at den enkelte kommune hjemtager handicappede, misbrugere og andre målgrupper til sine egne lokale tilbud. Allerede i dag ser vi, at kommunerne handler mindre med omverdenen end tidligere. De lukker sig dermed om sig selv for at optimere egne tilbud. De mangler dels en faglig og saglig begrundelse, men også en økonomisk begrundelse, fordi den økonomiske gennemsigtighed ikke er så stor på området. Og reformen vil bare forstærke denne udvikling, da man giver kommunerne endnu større skøn til at vurdere de enkelte borgere. En reform skal skabe gennemsigtighed. Vi frygter, at resultatet i stedet bliver en øget afspecialisering af socialområdet,” siger Rasmus Larsen Lindblom.

Hvert år handler borgmestrene for milliarder af kroner sociale botilbud mellem hinanden via Tilbudsportalen. Når Preben i kommune X pådrager sig en svær hjerneskade efter en trafikulykke, kan han måske have størst gavn af at få hjælp på et botilbud i kommune Y, der har specialiseret sig i den slags skader. Men det er dyrt. Og i en tid, hvor hver krone skal vendes, kigger sagsbehandlerne altid efter andre løsninger.

En kortlægning foretaget af KORA viser, at kommunernes køb og salg af botilbudspladser er faldet med årene.

Tendensen bliver bekræftet i KL’s egen undersøgelse om kommunernes effektivitet sidste år. Heri oplyser knap hver 4. af landets kommuner, at de har hjemtagning af folk på socialområdet som en del af deres strategi for at opnå effektiviseringsgevinster.

LÆS OGSÅ: Stor socialreform på vej mod forlis

Forrige artikel Velkommen til Silicon Njalsgade Velkommen til Silicon Njalsgade Næste artikel Autister og ADHD’ere koster kassen Autister og ADHD’ere koster kassen