Danske milliardbyggerier skaber jobfest – for udenlandsk arbejdskraft

De kommende års megabyggerier ventes at skabe op mod 9.000 arbejdspladser om året. Men det bliver først og fremmest en jobfest for tyskere, polakker og andre udlændinge. Byggeriet af de seks nye supersygehuse, Fehmern-forbindelsen, Københavns Metroring, nye letbaner, jernbaner, motorveje m.v. falder oven i hinanden tidsmæssigt, og det skaber lokale flaskehalsproblemer, som vil gøre det nødvendigt at importere arbejdskraft i stor skala. Der er særligt brug for ufaglærte arbejdere – en af de grupper, der er mest klemt på det danske arbejdsmarked.

Danmark risikerer at gå glip af en enestående chance for jobfest og øget vækst, når de kommende års megabyggerier for alvor går i gang.

Byggeriet af bl.a. seks nye supersygehuse, den faste forbindelse over Femern Bælt, Københavns nye metro, letbaner i de største byer, havvindmølleparker, nye jernbanelinjer og motorveje løber op ca. 200 milliarder kr. og vil skabe 17.000 job hvert år frem til 2022.

Men meget tyder på, at det først og fremmest vil komme udenlandske jord- og betonarbejdere, tømrere, elektrikere og andre håndværkere til gode.

Login