Resultatet af valget: Politikere i massiv tillidskrise

Folketingsvalget, der gav Lars Løkke Ras­mussen nøglerne til Statsministeriet tilbage med mindst mulig margin, var på flere måder skelsæt­tende. Ikke siden det famøse jordskredsvalg i 1973 har så mange danskere, 38 pct., stemt på et andet parti, end de gjorde ved det foregående valg.

Normalt stiger befolkningens tillid til de folke­valgte efter et valg. Vælgere, der har stemt på parti­er, der ender i opposition, vil typisk være skeptiske, men de opvejes af de vælgere, der har stemt på de partier, der vandt magten. Men sådan gik det ikke denne gang. Her er befolkningens tillid til politiker­ne faldet fra før valget og til Lars Løkke Rasmussen dannede sin smalle V-regering. “Og det er opsigts­vækkende,” siger Jørgen Goul Andersen, professor og valgforsker ved Aalborg Universitet.

Sammen med YouGov har han lavet den mest omfattende undersøgelse og analyse af et folke­tingsvalg nogensinde. En af undersøgelsens konklu­sioner er, at valgkampe kan gøre en forskel. Således besluttede 1,3 mio. danskere sig først under selve valgkampen, knap hver 10. skiftede me­ning undervejs og ca. 300.000 vælgere tog først endelig stilling på selve valgdagen.

Det skulle være så godt. Men tilli­den til politikerne har det faktisk skidt.

Selv om beskæftigelsen stiger, væksten i dansk økonomi så småt er vendt tilbage, og forbrugernes optimisme blomstrer, smitter den gode stemning ikke af på vælgernes forhold til politikerne. Nærmest tværti­mod.

Tilliden til politikerne er nu lavere end før valget. Statsminister Lars Løkke Rasmussen er ikke blevet mødt med en stigning i vælgernes tillid, som man ellers kunne forvente efter en lang valgkamp og et regeringsskifte. Statsministeren og hans smalle V-regering er derimod blevet mødt med en tilbagegang i tilliden. Se figur 1.

Login