De etiske dilemmaer myldrer frem på teknologiens forkant

DIGITAL OMSTILLING Teknologiens udvikling stiller os overfor den ene vanskelige etiske beslutning efter den anden. Alt for ofte klikker vi bare JA til betingelserne uden at overveje konsekvenserne. I en ny bog advarer en amerikansk professor i jura mod at overlade det til store selskaber og iværksættere at definere, hvad der er acceptable måder at bruge ny teknologi på.  

En ung amerikansk biologistuderende købte en DNA-test af et af de private firmaer, der i dag foretager den slags test. En af de tjenester, som selskabet tilbyder, er, at man kan søge, om der skulle være slægtninge, man måske ikke kender,der også har fået foretaget testen.  

Søgningen viste, at den studerende havde en halvbror, som hans far ikke havde fortalt noget om. Sagen endte med, at forældrene blev skilt.   

Historien viser, at ny teknologi ofte sætter os i situationer, hvor vi skal træffe etiske valg, som vi reelt ikke harforudsætninger for at vurdere. Teknologien udvikler sig så hastigt, og den åbner op for anvendelser, vi ikke tidligere har set, med konsekvenser, vi dårligt kan forudse 

Login