Det grønlandske dilemma

Hvad der umiddelbart skulle ligne en velsignelse for Grønlands og hele Rigsfællesskabets økonomi – en undergrund, der bugner af værdifulde råstoffer – truer med at udvikle sig til et mareridt for regeringen, der med statsminister Helle Thorning-Schmidt i spidsen er havnet i et alvorligt dilemma. 

Med Selvstyreaftalen i 2009 hjemtog Grønland rettighederne til sin egen råstofpolitik og dermed også til at indgå aftaler med kommercielle aktører om efterforskning og udvinding. De seneste år har selvstyret accelereret processen for at tiltrække udenlandske investorer, og i disse uger forhandles den første storskalakontrakt på plads med selskabet London Mining, der har kinesiske investorer i ryggen. 

Den danske regering bakker op om indsatsen og har gennem længere tid arbejdet på udkast til en særlov, der skal gøre det muligt for selvstyret at importere udenlandsk arbejdskraft uden om den danske udlændingelovgivning. “Når man har Selvstyreloven, er hele spørgsmålet om råstoffer, løn og arbejdsvilkår noget grønlænderne tager sig af selv,” lød det fra statsministeren, da hun den 10. januar mødte pressen sammen med landsstyreformand Kuupik Kleist.

Med et BNP pr. indbygger, der ligger mere end 40 pct. under Danmarks, er den grønlandske økonomi under enormt pres. Og det er forståeligt, at regeringen stiller sig positiv over for Selvstyrets forsøg på at opdyrke nye erhvervsområder, der kan bidrage med flere indtægter og arbejdspladser. 

Problemet er bare, at det ikke er tekstiler eller turisme, som selvstyret er ved at sætte på eksportformel, men derimod strategisk betydningsfulde råstoffer som olie, sjældne jordarter og uran, der spiller en stadig større rolle i de globale stormagters kamp om at positionere sig i det økonomiske og militære magtspil. 

Uanset hvordan man vender og drejer det, er Selvstyrets beslutning om at opbygge en råstofindustri mere end en isoleret erhvervspolitisk beslutning, der kun vedrører Grønland. Det er starten på en udvikling, der i betydeligt omfang griber ind i den udenrigs- og sikkerhedspolitik, der favner hele Rigsfællesskabet og styres fra København.

Globalt magtspil

Som Mandag Morgen tidligere har beskrevet, udgør råstofsektoren en stærk geopolitisk magtfaktor, der vil skabe nye spændinger og konflikter de kommende årtier. Ressourcerne koncentreres på stadig færre hænder. Mens Rusland i dag er den største producent af råolie og naturgas, sidder Kina tungt på kulproduktionen og har, trods stor kritik fra OECD, opbygget et reelt monopol på udvindingen af flere sjældne jordarter.

Sidste sommer advarede EU’s industrikommissær, Antonio Tajani, direkte om, at kineserne havde fået et uheldigt forspring i kampen om de grønlandske råstoffer, herunder især de sjældne mineraler, der er af kritisk betydning for bl.a. den europæiske cleantech-sektor.

“De er allerede deroppe – de købte et britisk selskab og sendte bud efter 2.000 kinesiske arbejdere,” udtalte han til AP. 

Det er langtfra et tilfælde, at de investorer, der har været hurtigst til at vise økonomisk interesse for den grønlandske undergrund, kommer fra Kina, Australien, Canada og Sydkorea. Det er nationer, der i forvejen har store investeringer på spil i den globale magtkamp om råstofferne.

Selv har landsstyreformand Kuupik Kleist givet udtryk for, at de storpolitiske analyser er overdrevne. I et interview, som Weekendavisen bragte i sidste uge, skød han bekymringen til hjørne med den ironiske kommentar: “Jeg er rystende nervøs.” 

I samme ånd har han for nylig afvist et ønske fra EU om at begrænse kinesernes adgang til de grønlandske ressourcer.   

Mange ubekendte 

Regeringen kan ikke i længden slippe for at forholde sig til de udenrigspolitiske spørgsmål, der følger med at være råstofeksporterende nation.

I sidste uge kunne Mandag Morgen således berette, at Grønland er langt med et storskalaprojekt, der kan gøre Danmark til uraneksportør, med de store sikkerhedspolitiske udfordringer, det skaber. Men rolle- og ansvarsfordelingen blæser i vinden. Hvem skal forhandle kontrakterne? Og hvem skal kontrollere, at de overholdes?

Danmark har ingen erfaring med at administrere udvinding, kontrol og salg af radioaktivt materiale, der – hvis der opstår svigt – kan ende med at blive anvendt til fremstilling af kernevåben eller falde i hænderne på fjendtlige stater. Fordi Grønland har selvstyrestatus og bl.a. står uden for EU, er det desuden uklart, om de ikke-spredningsaftaler, som Danmark har tilsluttet sig, også gælder for Grønland. 

Et andet åbent spørgsmål handler om, hvem der skal træde til i tilfælde af ulykker, og det gælder ikke kun projekter med radioaktivt materiale. 

Råstofudvinding er i det hele taget forbundet med store miljø- og sundhedsrisici. Med realiseringen af det grønlandske råstofeventyr følger også en betydelig stigning i tung skibstrafik til bl.a. Kina. Imidlertid er det grønlandske hav- og landbaserede sikkerhedsberedskab begrænset og ikke afstemt til at kunne håndtere en situation, hvor et skib forulykker og udleder olie eller andet skadeligt materiale i de grønlandske farvande. 

I den situation bliver det svært for Danmark at fralægge sig ansvaret for evakuering og den teknisk meget besværlige oprydning, der kendetegner miljøkatastrofer i arktiske farvande. Også selv om projekterne som udgangspunkt var selvstyrets eget ansvar. 

En tiltrængt debat

I kølvandet på den ophedede debat i forbindelse med storskalalovens vedtagelse i det grønlandske landsting i december, har Venstre og Enhedslisten indkaldt til intet mindre end seks samråd og en forespørgselsdebat. Den første finder sted 1. februar, hvor beskæftigelsesminister Mette Frederiksen skal forsvare Danmarks støtte til den grønlandske storskalalov trods risikoen for social dumping. Derefter følger samråd i udenrigs-, erhvervs-, forsvars- og sundhedsudvalget. 

De mange samråd har fået Socialdemokraternes politiske ordfører, Magnus Heunicke, til at anklage Venstre for at gå i selvsving og udnytte situationen til at få medvind i meningsmålingerne. 

Men uanset oppositionens motiver, er det tiltrængt med en diskussion om de mange ubekendte, der knytter sig til de grønlandske råstofprojekter. Og regeringen bør anstrenge sig for at sikre, at spørgsmålene bliver besvaret så præcist og detaljeret som muligt. Debatterne vil uden tvivl blive fulgt med stor interesse fra både dansk og grønlandsk side og i sidste ende blive afgørende for, hvorvidt regeringen får flertal for den særlov, der skal gøre det muligt for Selvstyret at importere udenlandsk arbejdskraft. 

Sovet i timen

Når det er sagt, klinger det lidt hult, når Venstres Lars Løkke Rasmussen er “dybt, dybt bekymret”, idet kuglerne til den storskalalov, som han nu kritiserer, blev støbt i hans egen regeringstid.

Beslutningen om, at Grønland skal hjemtage råstofområdet, kom i stand i forbindelse med Selvstyreloven, der blev stemt igennem i 2009 af et stort flertal i Folketinget. Kun Dansk Folkeparti var imod. Venstre var altså selv med til at lave de rammer for grønlandsk råstofaktiviteter, som regeringen nu skal stå på mål for.

Samtidig tyder flere ting på, at Venstre i sine ti år ved regeringsmagten ignorerede den udvikling, der foregik på Grønland, hvad angår råstofudvinding. Op gennem 00’erne er der udstedt adskillige prøveboringslicenser til udenlandske selskaber, herunder en licens til at efterforske en forekomst med store mængder uran. Det skete, uden at den daværende regering på noget tidspunkt tog initiativ til at indlede en dialog med selvstyret om, hvordan dansk erhvervsliv og investeringer kunne blive bragt i spil. 

Da råstofområdet overgik til selvstyret i 2009, undlod regeringen at nedsætte en arbejdsgruppe, der kunne følge udviklingen på tættere hold. Det var først, da den siddende regering trådte til, at Danmark fik sin første arktiske ambassadør. Og ifølge Mandag Morgens oplysninger er det også først inden for det seneste år, at Udenrigsministeriet er begyndt at kortlægge de udenrigs- og sikkerhedsmæssige udfordringer, der opstår, hvis Grønland f.eks. vælger at bryde med sin hidtidige nultolerance over for udvinding af uran. 

Ingen lykkelig slutning

Debatten om, hvorvidt Danmark skal blande sig i de grønlandske råstofprojekter eller ej, er dybt ubehagelig for regeringen, der hurtigt kan blive anklaget for koloniherrementalitet. I det grønlandske landsting hersker en stærk ambition om at få styr på økonomien og skabe et projekt, der kan gøre Grønland attraktiv i omverdenens øjne. 

Skulle regeringen, f.eks. under pres fra EU, få kolde fødder, er det svært at se, hvordan man kan bremse processen, uden at det tager sig ud som et brutalt forsøg på at sabotere selvstyrets vej til økonomisk uafhængighed.  

Hvis et flertal skulle vælge at stemme nej til den omstridte særlov, kan Grønland sagtens vælge at gå videre. Godt nok bliver det besværligt, når omkring 3.000 arbejdstilladelser skal sagsbehandles enkeltvis, men arbejdsbyrden bliver nok værst for den danske Udlændingestyrelse. Også i det tilfælde lander problemerne i sidste ende på Danmarks bord.   

Kuupik Kleists opfordring til at bringe danske virksomheder og investorer i spil er sympatisk. Problemet er bare, at løbet i høj grad allerede er kørt, dels med den licensuddeling, der har fundet sted de seneste årtier, dels med vedtagelsen af Storskalaloven og Råstofloven, der giver grønlandske, men ikke danske, virksomheder og arbejdstagere visse fordele. Danske virksomheder, medarbejdere og investorer, der måtte have relevante kompetencer eller risikovillig kapital, må konkurrere på samme betingelser som kinesiske.   

Selv om mulighederne for at rette op på mere end 10 års dansk søvngængeri synes udtømte, bliver regeringen nødt til at gøre op med den reaktive holdning, der har kendetegnet statsministerens håndtering af Storskalaloven.  Den officielle linje – at Danmark først tager stilling, når Grønland henvender sig – er farlig for samarbejdet i Rigsfællesskabet. 

Hvis Grønland vælger at bryde med sin nultolerance over for uran, vil det uundgåeligt blive Danmarks hovedpine i sidste ende. Det virker helt uforståeligt, at Danmark frivilligt vælger at sidde i baghånd på et område, hvor vi har store udenrigs-, sikkerheds- og miljøpolitiske interesser på spil – interesser, som vi har opbygget et dygtigt og omfattende diplomatisk apparat til at varetage i resten af verden. 

I sidste ende kan det heller ikke være i Grønlands interesse at stå alene med ansvaret for beslutninger, der kan få vidtrækkende konsekvenser for hele Rigsfællesskabets interesser. 

Forrige artikel Gyldent årti venter fødevaresektoren Gyldent årti venter fødevaresektoren Næste artikel Frankrig fører Europas ressourcekrig i Afrika
Et anlæg i den saudiarabiske ørken skal katapultere grøn brint

Et anlæg i den saudiarabiske ørken skal katapultere grøn brint

GRØN OMSTILLING Der er et evindeligt dilemma: Hvis man skal producere grøn brint i stor skala, kræver det, at der er et marked og en bekostelig infrastruktur. I Neom, en fremtidig megaby i Saudi-Arabien, tror investorer, at de kan levere både hønen og ægget med et projekt, der minder meget om de danske power-to-x-planer. 

Direktør for patienternes gode liv

Direktør for patienternes gode liv

POLITIK OG VELFÆRD Godt 36.000 medarbejdere i Region H har på 11 sygehuse sat lighedstegn mellemsundhed og behandling. Det har reduceret dødeligheden efter kræft og hjertesygdomme. Nu skal de også hjælpe patienterne tilat leve gode liv - nogle endda med kroniske sygdomme. Den kulturændring skal regionens nye direktørstå i spidsen for.

Nu skal teknikken designes modulært

Nu skal teknikken designes modulært

DIGITAL OMSTILLING B&O har netop lanceret en ny mobil højttaler, der er designet til at holde mange år – selvom den teknologiske udvikling løber hastigt videre. Apparatet er modulært opbygget, så delene let kan repareres eller udskiftes i takt med, at nye digitale formater og software stiller andre krav til elektronikken.

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

I Kina er det gode børneliv kommet på dagsordenen. Det giver forretningsmuligheder for en bred vifte af danske virksomheder – fra legetøjsproducenter over arkitekter til spiludviklere. Danske forskere kan være med til at åbne dørene, da der trækkes på en solid tradition for at undersøge tingene i børnehøjde, skriver det danske innovationscenter i Shanghai.

Dit klima-mindset afgør din virksomheds fremtid

Dit klima-mindset afgør din virksomheds fremtid

LEDELSE Corona har naturligt nok farvet lederes syn på verden det sidste år. Men hvis man vil fremtidssikre virksomheden, må klimaet nu udgøre en fremtrædende del af lederens mindset, skriver Anna Fenger Schefte og Anders Nolting Magelund.

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

LEDELSE Virksomheder skal vænne sig til at udarbejde samfundsregnskaber, hvor virksomheden nøje vurderer og redegør for, hvordan den bidrager positivt, og hvordan den belaster samfundet. Det bliver et krav fra myndigheder, investorer, långivere, partnere og kunder, skriver Steen Hildebrandt.

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

DIGITAL OMSTILLING Siger man ”grøn og digital omstilling”, så har man dækket de to måske væsentligste dagsordener de kommende ti år. Digitaliseringen og en bæredygtig økonomi kan støtte hinanden – men det er ikke sikkert, at de gør det. Vi ser på, hvad der skal til for at få de to udviklinger til at trække i samme retning.

Grøn + Digital = Danmarks store chance

Grøn + Digital = Danmarks store chance

DIGITAL OMSTILLING Grøn teknologi og digitale offentlige tjenester er begge danske styrkeområder. Men der er brug for koordinering og samarbejde på tværs af det offentlige og det private, hvis Danmark skal udnytte mulighederne for at bruge digital teknologi til at nå klimamålene. KMD’s direktør, Eva Berneke, opfordrer regeringen til at bringe parterne sammen. 

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

POLITIK OG VELFÆRD Fundamentet under den berømmede danske model på arbejdsmarkedet slår dybe revner. Medlemsflugten fra fagbevægelsen er langt større og mere dramatisk end hidtil antaget, viser ny opsigtsvækkende forskning. Fagbevægelsens topfolk ser dybt alvorligt på udviklingen og arbejdsmarkedsforsker opfordrer til politisk handling.

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

POLITIK OG VELFÆRD De klassiske fagforbund forhandler overenskomster på stribe men organiserer en stadig mindre del af de danske lønmodtagere. Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, vil finde nye måder at organisere lønmodtagerne på for at vende udviklingen.

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

POLITIK OG VELFÆRD Den kendte økonom Branko Milanovic har sammenlignet landenes vurderede pandemiparathed i rapporten ‘Global Health Security Index’ fra 2019 med de faktiske corona-dødstal. GHS-indekset var ikke bare ude af stand til at forudsige udfaldet – tendensen har nærmest været det modsatte af det forventede.

10 trends for sociale investeringer i 2021

10 trends for sociale investeringer i 2021

KOMMENTAR Det er svært at spå, især om en fremtid præget af coronakrisens uforudsigelige dønninger. Den Sociale Kapitalfond vover alligevel pelsen og giver her 10 uvidenskabelige men dog kvalificerede bud på trends, der vil kendetegne markedet for sociale impact-investeringer i 2021.

Anders Dybdal anbefaler

Anders Dybdal anbefaler

KULTURANBEFALING CEO i konsulentbureauet Operate, Anders Dybdal, dykker ned i systemisk tænkning og holder sig opdateret med Altingets nyhedspodcast, Altinget Ajour.

Støtten til systemet vakler

Støtten til systemet vakler

VINTERLÆSNING: Støtten til systemet vakler.

Mistroen og frustrationerne bobler frem fra neden.

Vi ser det i form af romerlys og sortklædte demonstranter i danske byer. Eller som et stormløb på Kongressen i Washington. Og som en endeløs strøm af vrede på sociale medier.

Vi har samlet artikler fra Mandag Morgens arkiv, der ser nærmere på den udfordring, vores demokrati står overfor.

Bliver økonomien ramt af senfølger?

Bliver økonomien ramt af senfølger?

VINTERLÆSNING: Økonomien får lige nu en ordentlig rusketur af coronakrisen.

Vil den være alvorligt forslået, når pandemien gradvist slipper sit tag i vores samfund?

Vi har samlet en række af Mandag Morgens artikler fra det seneste halvår, der ser på, hvilken vej de økonomiske tendenser peger.

Vær en ny leder efter krisen

Vær en ny leder efter krisen

VINTERLÆSNING: På mange arbejdspladser har coronakrisen på rekordtid knust vaner og principper, der ellers virkede som støbt i beton.

Meget er nyt, og vi famler os frem. Vi er i færd med at genskrive manualen.

I den forstand er coronakrisen også en invitation til fornyelse af ledelsesgerningen.

Det er ikke en nem proces. Her finder du fire ledelsesindlæg med hjælp og inspiration til opgaven.

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

VINTERLÆSNING: Algoritmer er ved at indtage den offentlige forvaltning.

På Mandag Morgen har vi gennem længere tid undersøgt, hvad der sker, når big data og kunstig intelligens kan blive hverdag i socialarbejdet, ved domstolene og fastsættelsen af vores ejendomsskat.

Det kan betyde bedre service til den enkelte og bedre udnyttelse af offentligt ansattes tid.

Men det kan også resultere i et koldt og kafkask system, hvor algoritmens uperfekte data vinder over det menneskelige skøn.

Så hvordan sikrer man, at den nye teknologi bruges til borgerne – og ikke blot til systemets – fordel?

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

POLITIK OG VELFÆRD Danmark er blevet et mindre omfordelende land, viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Uligheden er voksende, men der er lange udsigter til en ny politisk kurs. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard maner til tålmodighed. 

2021 kan blive vendepunktet

2021 kan blive vendepunktet

POLITIK OG VELFÆRD Vi har alt for længe stået handlingslammede overfor globale kriser, som vi ved, kræver handling. Klimakrise. Mistillid til demokratiet. Global ulighed. Erfaringerne med at tackle pandemien har skabt et unikt momentum. Måske er 2021 det vindue for forandring, vi har ventet på.

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

DIGITAL OMSTILLING Blockchain, virtual reality og DNA-baseret hukommelse er blandt de stadig noget eksotiske teknologier, som vil brede sig i de kommende år, og som udmærker sig ved at være langt bedre redskaber til at gøre økonomien mere effektiv og mindre ressourcekrævende. 

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

DIGITAL OMSTILLING Med en stigende mangel på praktiserende læger kan nye teknologiske løsninger være med til at afhjælpe situationen i Danmark. Der er meget inspiration at hente i Silicon Valley, hvor konsultation via nettet, og selvbetjeningsløsninger til måling af helbredet, er blevet en del af hverdagen for mange. Det skriver Innovation Centre Denmark i Silicon Valley.

Gør klar til de arbejdende seniorer

Gør klar til de arbejdende seniorer

LEDELSE Den aldrende arbejdsstyrke betyder, at ledere vil skulle håndtere en voksende gruppe af aktive seniorer, og det stiller nye krav. Den klassiske aldersbaserede formular for afslutning af arbejdslivet kan ikke længere bruges, skriver Jesper Brask Fischer.

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

ØKONOMI Coronakrisen har forværret vilkårene for økonomisk pressede folk, der havde nok at slås med i forvejen. Højlydt utilfredshed og massedemonstrationer mod systemet er brudt ud og eskaleret i årets første uger. For at stoppe vredens vækstvilkår er politikerne nødt til at bevæge sig mentalt ud af 1980’erne og vende sig mod en ny økonomisk virkelighed, mener den britisk-amerikanske økonomiprofessor Mark Blyth.

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

KULTURANBEFALING Fra historiepodcast om mongolernes hærgen i Østeuropa til fantastiske fortællinger fra det enorme russiske grænseland. Ung frontperson bag nyt ukrainsk-dansk ungdomshus giver et indblik i hendes kulturelle forberedelser til jobbet.

Krisestyring for 31 milliarder:  Historisk mange trepartsaftaler under corona

Krisestyring for 31 milliarder: Historisk mange trepartsaftaler under corona

POLITIK OG VELFÆRD Det seneste år har budt på hele 15 trepartsaftaler, som har kostet milliarder af kroner og har reddet tusindvis af arbejdspladser. Coronakrisen har pustet nyt liv i selve hjertet af den berømmede danske model, treparts-institutionen. Førende forskere forudser, at trepartsfesten vil forsætte med aftaler om blandt andet grøn omstilling og de såkaldte andengenerationsreformer.

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

POLITIK OG VELFÆRD Efter 15 trepartsaftaler på et år har lønmodtagernes og arbejdsgivernes topfolk fået sult på mere. De er klar til at hjælpe regeringen med nye type af reformer. Lizette Risgaard og Jacob Holbraad har også andre ting på ønskesedlen til nye aftaler.

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

DIGITAL OMSTILLING Brug af algoritmer og prædiktive data i det borgernære velfærdsarbejde kræver, at vi overvejer nøje, hvordan det forandrer samarbejdet med de berørte familier. Faren er, at vi sætter systemet over borgerne, hvilket er det, vi netop prøver at komme væk fra, skriver Robin Vickery.

S fører klimakamp med skarp gul profil

S fører klimakamp med skarp gul profil

POLITIK Regeringen har gjort sin håndtering af den grønne omstilling til et centralt element i en værdipolitik, der handler om at være tæt på produktions- og provins-Danmark og at lægge afstand til det radikale storby-Danmark.

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

NYT JOB Både i Udlændinge- og Integrationsministeriet og i Finansministeriet har man ansat folk, der for ganske nyligt har været særlige rådgivere for blå toppolitikere.

Den cirkulære økonomi vil være intenst digital

Den cirkulære økonomi vil være intenst digital

DIGITAL OMSTILLING Den grønne omstilling og den gennemgribende digitalisering hænger uløseligt sammen. Risikoen er, at digitaliseringen fører til et fremmedgjort, overvåget forbrugersamfund. Muligheden er, at detaljerede data, kunstig intelligens og tæt digital sammenkobling skaber en cirkulær og energieffektiv økonomi til gavn for mennesker og natur.

ICDK: Sydkorea viser hvordan madspild kan håndteres

ICDK: Sydkorea viser hvordan madspild kan håndteres

KOMMENTAR Sydkorea har med en blanding af skrap lovgivning og avanceret digital teknologi reduceret madspild til nogle få procent. De koreanske løsninger kunne med fordel inspirere både fødevareindustrien og husholdningerne i Danmark, skriver det danske innovationscenter i Seoul. 

Hvad parforholdet kan lære os om coronaledelse

Hvad parforholdet kan lære os om coronaledelse

LEDELSE Vi skal tage de følelsesmæssige reaktioner efter mange måneders nedlukning alvorligt. Med inspiration fra parforholdet er der en række erkendelser og øvelser, som kan gøre en forskel, skriver erhvervs- og krisepsykolog Louise Dinesen.

Ud af EU, ind i ilden: Det globale Storbritanniens skæbneår

Ud af EU, ind i ilden: Det globale Storbritanniens skæbneår

POLITIK OG VELFÆRD På paradoksal vis er Storbritannien havnet forrest på den globale scene, netop som landet træder endeligt ud af EU. Som vært for klimakonferencen COP26 og årets G7-topmøde kommer premierminister Boris Johnsons ’Global Britain’-vision på omgående prøve. Men hvordan kan det globale Storbritannien gøre sig gældende i 2021? 

Danske virksomheder forsømmer den sociale bæredygtighed

GRØN OMSTIlLLING Danske virksomheder har på tværs af alle sektorer haft et stort fokus på de grønne verdensmål, men billedet er mere broget, når det gælder de sociale mål, viser ny rapport fra Danmarks Statistik.

Coronakrisen har blotlagt det opdelte samfund

Coronakrisen har blotlagt det opdelte samfund

POLITIK OG VELFÆRD For de i forvejen velbjergede danskere var 2020 et lidt begivenhedsløst år fyldt med hjemmearbejde, boomende aktieporteføljer og ekstra værdi på villaen. Andre vil huske året som et trist deja-vu – ufaglærte og udsatte blev endnu en gang ramt hårdest, også selv om politikernes krisehjælp afværgede de største katastrofer.