Det vil Obama gøre for klimaet, hvis han vinder

For første gang har vi fået et troværdigt bud på, hvordan Obamas klimapolitik vil forme sig, hvis han vinder over Romney. Glem alle drømme om en mammut-lov, der indfører cap-and-trade i USA – og dermed en COP-agtig, global klimaaftale med USA.

Denne blog har ofte beskæftiget sig med republikanernes kulørte klima- og miljøpolitik og de rædselsscenarier, det vil medføre, hvis Romney vinder. Men hvad hvis Obama kommer først over målstregen? Hvad vil han gøre på klimafronten?

Det har indtil videre været en velbevaret hemmelighed, eftersom klima og miljø har fyldt endog meget lidt i valgkampen. Selv ikke på Demokraternes nylige konvent blev der talt meget om det. Dog mere end på Republikanernes, hvor Romney – til de grønnes forargelse – reducerede klimapolitik til en vits med sætningen:

”Obama lovede, at han ville bremse stigende vandstand i havene. Og hele planeten. Mit løfte er at hjælpe dig og din familie”.

Romney gjorde nar af Obamas forfejlede klimapolitik på Republikanernes konvent – til stor moro for tilskuerne.

 

Obama replicerede i sin tale på Demokraternes konvent, at klimaændringer ikke er en joke, men handler om tørke, skovbrande, storme – og vores børns fremtid.

 

 

 

 

 

 

 

Nu har en af Obamas nærmeste klimarådgivere, den tidligere ”klimazar” Carol Browner, imidlertid løftet sløret i et interview med miljøsitet Grist.

Carol Browners udtalelser faldt på Demokraternes Konvent, hvor hun optrædte som uafhængig talskvinde for valgkampagen. Browner er ikke fru hvemsomhelst. Hun var i otte år en meget højt profileret direktør for Miljøstyrelsen i USA, og havde en fremtrædende post som direktør for klima- og energipolitik i Obamas administration fra 2008 til 2011. Hun forlod sin post i 2011, da det stod klart, at klimapolitikken ikke ville være et større indsatsområde for Obama.

Browner er ligeså populær blandt ”de grønne”, som hun er upopulær blandt republikanerne i kongressen og senatet, hvor hun personificerer Obamas forsøg på at indføre en cap-and-trade-lovgivning. Hun tilhører dog fortsat den absolutte inderkreds omkring præsidenten hans energimister, fysiker og nobelpristager Steven Chu.

Hendes seneste udmelding indeholder interessant nyt.

Obama vil i de første to år sætte klima- og energipolitik højere på dagsordenen, men han dropper ideen om en cap-and-trade-lov. En sådan mammut-lov, som vil påvirke store dele af USA’s erhvervsliv, er ganske simpelt utænkelig efter balladen om den sidste mammut-lov, nemlig Obamacare.

Læs tidligere blogs om valgkampen her

Obama vil i stedet for søge at sætte mål og loft over udledningerne sektor for sektor, hvor hver lov tilpasses f.eks. energisektoren, industrien, bygninger osv. Det, mener Browner, vil få klimamålene til at glide nemmere ned uden at udløse det ramaskrig, som cap-and-trade pr. automatik gør i Repræsentanternes Hus og industrien. Læs f.eks. her The New Yorkers gennemgang af Obamas lidelser, da han forsøgte at presse sin store klimalov igennem i 2009-2010.

Denne trinvise tilgang lover ikke umiddelbart godt for Europas drømme om en global klimaaftale med klare målsætninger og loft over nationale emissioner. I hvert fald ikke i den form, som p.t. diskuteres i regi af COP-forhandlingerne. En sektor-for-sektor-tilgang vil formentlig tage tid. Lang tid. Og den vil gøre det svært for Obama at forpligte sig til en specifik, national målsætning.

Obama vil også i sin anden periode være oppe imod en kongres, hvor Demokraterne er i mindretal. Derfor vil han være tvunget til at gennemføre visse tiltag gennem såkaldte ”executive orders”. Og et vil han gøre, siger Browner, med henvisning til, at han gentagne gange før har gjort det på klimaområdet.

Debatten om naturgas og ”fracking”, dvs. udvinding af naturgas i porøse lag i undergrunden gennem højtryksspuling med vand og kemikalier, kører på høje nagler i USA. Obama har tydeligvis skiftet standpunkt her, efter at det i de seneste par år er blevet klart, at USA råder over enorme naturgasreserver, hvis fracking tillades. Og Obama vil tilade fracking – dog under skarp myndighedskontrol fra Miljøstyrelsen.

[quote align="left" author=""]At naturgas er et fossilt brændstof, der medfører CO2-udledning, er fortsat en bekymring for Obama, men ikke en stor nok bekymring til ikke at udnytte ressourcerne.[/quote]

Fracking er særdeles kontroversielt - ikke kun i et amerikansk perspektiv. De naturgasreserver, der hermed bliver tilgængelige, vil solidt undergrave den nuværende businesscase for vedvarende energi. Hvis både USA og Kina udnytter bare nogle af deres reserver vil investeringer i vindkraft, solenergi og geotermi blive voldsomt konkurrenceudsat.
 
I USA debatteres det, hvor store reseverne er. Olie- og gasindustrien taler om forsyninger, der svarer til 100 års forbrug af naturgas på det nuværende niveau. Kritikere siger, at der nærmere er tale om 20 års forbrug. Men under alle omstændigheder er der tale om gigantiske mængder.

Samtidig er der store miljømæssige spørgsmålstegn ved fracking-teknologien. Bl.a. frygter mange miljøforkæmpere, at de kemikalier, der benyttes vil trænge ind i drikkevandsreserver, ligesom de frygter, at intensiv fracking vil medføre små jordskælv. I England er to jordskælv i Blackpool-området således sat i forbindelse med fracking-projekter i nærheden.

Romney har lagt op til et historisk skifte i amerikansk miljøpolitik ved at foreslå, at flytte myndigheden over ressourceudnyttelse fra den føderale regering til staterne. Det vil, mener demokraterne, resultere i et uhæmmet ”oil and gas rush”, hvor lokale erhvervsinteresser sættes over naturbeskyttelse.

At naturgas er et fossilt brændstof, der medfører CO2-udledning, er fortsat en bekymring for Obama, men ikke en stor nok bekymring til ikke at udnytte ressourcerne. Naturgas vil være ”en bro” frem mod USA’s fremtidige udnyttelse af alternativ energi, siger Browner, der fremhæver Obamas hidtidige succes med mål for bedre brændstofudnyttelse i biler, energibesparelser i offentlige bygninger samt milliardtilskud til grønne teknologier og alternativ energi.

Alle indlæg på MM Blog er alene udtryk for skribentens personlige holdning.

Forrige artikel Tre bud på en intelligent offentlig sektor Næste artikel Kooperativer: en gammel model for fremtiden
Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen afviser kategorisk, at Danmark støtter fransk-tyske planer om en EU-hær. Men regeringen roser i sin nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi øget militært samarbejde i EU og vil have forsvarsforbeholdet afskaffet.

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

ANALYSE: Den omdiskuterede såkaldte ’dynamiske fortolkning’ af menneskeretten har fundet sted så længe, at de fleste har glemt, hvordan den opstod. Mandag Morgens Europaredaktør tager dig fire årtier tilbage til en sag om en 15-årig skoledreng, der blev dømt til korporlig afstraffelse i Storbritannien.

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

KOMMENTAR: Hvis investeringer i sociale indsatser skal give allerstørst gevinst, så er det de yngste børn og tidlig indsats i familierne, der skal satses på. Derfor er det også bekymrende, at netop de investeringer nedtones i Socialstyrelsens nye regnemodel, som kan blive afgørende for, hvor det offentlige fremover lægger pengene.

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Danmark er nødt til at reagere offensivt på, at Kina lige nu tager stormskridt på den teknologiske front, siger topforskere, der er tilknyttet Akademiet for Tekniske Videnskaber. Vi kan begynde med et opgør med den kollektive blinde vinkel mod Kina, lyder et bud.

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Stærkt specialiserede virksomheder tilbyder nu så omfattende analyser af det enkelte menneskes genom, at de kan sætter navn på de gener, der forårsager bestemte sygdomme. Prisen for analyser af genomet og diagnose svinger mellem 20.000 og 30.000 kr. per patient.

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

I dag kan ordet cancer være et forvarsel om en tidlig død. Om 20 år vil kun de færreste dø af kræft. Sådan lyder visionen fra en af verdens største farmaceutiske virksomheder, Roche. Gensekventering og big data er nøglen.

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Virksomheder, der er under 20 år gamle, tegner sig for 50 pct. af værdiskabelsen i Danmark, viser ny analyse fra DI, som selv kalder undersøgelsen en mytedræber. Nye virksomheder har mere fleksibilitet og er bedre til at innovere, siger forsker.

Stram så op på etikken

Stram så op på etikken

KOMMENTAR: Danske virksomheder er ikke så hvidskurede, som vi gik og troede. Når nogen præsterer en kynisk forretningsmoral, bryder de tilliden og samfundskontrakten her til lands.

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

KOMMENTAR: Vi flytter os ikke fra status quo, hvis vi fortsætter debatten om velfærd med entydigt at fokusere på de penge, vi bruger på “velfærd”, fremfor hvad vi får ud af det.

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

ANALYSE: Topchef efter topchef forlader virksomheder med gyldne håndtryk, selv om de er ansvarlige for skandaløs ageren. Google er slået ind på en ny kurs, og det kan der være gode økonomiske grunde til. I Danmark er spørgsmålet, hvordan Danske Bank vil vise, at de har forstået alvoren.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

KOMMENTAR: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet.

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Det lyder næsten for letkøbt. Lad medarbejderne stille spørgsmål til hinanden og øg sandsynligheden for din strategi bliver gennemført. Men bag det, der umiddelbart virker banalt, ligger en dyb viden om spørgsmålets natur, som ny virksomhed efter millionindsprøjtning satser på at udbrede.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

REPORTAGE: Ved Singularity University Summit i Stockholm i sidste uge blev deltagerne bombarderet med præsentationer om de nyeste teknologier, og hvordan de radikalt vil forandre tilværelsen på kloden – og i rummet – lige om lidt. Men der var også plads til indlæg og diskussion om de sociale og politiske konsekvenser.

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil nu indføre en indføre en skat, som direkte er møntet på de globale digitale giganter. Danmark var sidste efterår med til at bremse et lignende forslag fra EU-kommissionen, men selvom EU-forslaget har flere mangler, er det dog bedre end ikke at gøre noget, mener både SF’s Lisbeth Bech Poulsen og Mellemfolkeligt Samvirke.

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

KOMMENTAR: Hvis du vil udvikle din organisation, er du nødt til at hjælpe medarbejderne med at styrke deres selvbevidsthed og velvære. Det er på én gang den vanskeligste, mest komplekse og mest givende ledelsesudfordring, du vil møde.

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

LARS THINGGAARD: I løbet af efteråret har jeg oplevet en imponerende dristighed og frygtløshed blandt iværksættere i danske universitetsmiljøer. Men jeg tror også, de kan lære et par ting af en gammel hund. Her er mine råd til tidens fremadstormende kuld af millennial-iværksættere.

Apple er oplagt køber af Tesla

Apple er oplagt køber af Tesla

KOMMENTAR: Efter en tur i rutschebanen kan det ende med, at Tesla bliver en del af noget større. For måske venter Apple i kulissen. Et opkøb vil være en god løsning på mange af Apples udfordringer med udviklingen af en elektrisk bil.

Klog brug af data gør Amazon stærk

Klog brug af data gør Amazon stærk

KOMMENTAR: Amazon har gennem en nærmest manisk fokus på at gøre livet nemmere for kunden, udviklet sig fra at være verdens største boghandler til verdens største detailhandelsplatform.

Velfærdsfesten er forbi

Velfærdsfesten er forbi

Politikere fra både røde og blå partier kæmper om at love mere og bedre velfærd. Men væksten i velfærdsudgifterne målt pr. indbygger har ligget på et stort rundt 0 siden 2010. Intet tyder på, at det bliver meget anderledes de kommende år.

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Et stigende antal børn og ældre de kommende år parret med borgernes forventninger til velfærd vil udløse en kæmpe milliardregning og sluge hele Løkkes økonomiske råderum. KL’s formand efterlyser debat om, hvordan Danmark skal indrette sit velfærdssamfund fremover.