DF: Folketinget skal fastsætte kommuneskatten – og nedlægge regionerne

Regionerne skal nedlægges. og sygehusene skal styres fra Sundhedsministeriet. Samtidig skal Folketinget fastsætte én kommunal skatteprocent for hele landet. Det er det kontante budskab fra DF’s formand, Kristian Thulesen Dahl, der står til at få en nøglerolle, hvis blå blok vinder regeringsmagten. “Den økonomiske skævvridning i landet bliver større og større,” siger han i et interview med Mandag Morgen. Han henviser til, at borgere i udkantsdanmark betaler op til 5 procentpoint mere i skat end borgere i københavnske velhaverkommuner, uden at serviceniveauet er højere. Han ser det som en statslig opgave at sikre det samme velfærdsniveau i hele landet. 

De kommunale skatteprocenter skal være ens over hele landet. Regionerne skal nedlægges. Og sygehusene skal styres direkte fra Slotsholmen af en magtfuld sundhedsminister.

Formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, lægger nu op til omfattende ændringer af ansvarsfordelingen i det danske velfærdssamfund.

Børnepasning, ældrepleje, sygehusbehandling og andre velfærdsydelser skal være mere ensartede på tværs af landet. Og det skal ske ved at give staten mere magt, siger DF-formanden i et interview med Mandag Morgen.

Login