Direktør for patienternes gode liv

POLITIK OG VELFÆRD Godt 36.000 medarbejdere i Region H har på 11 sygehuse sat lighedstegn mellemsundhed og behandling. Det har reduceret dødeligheden efter kræft og hjertesygdomme. Nu skal de også hjælpe patienterne tilat leve gode liv - nogle endda med kroniske sygdomme. Den kulturændring skal regionens nye direktør stå i spidsen for.

2015 - 2021                 Koncerndirektør, Region Hovedstaden       
2009 - 2014               Afdelingschef, Finansministeriet                 
2002 - 2009              Fuldmægtig, kontorchef, Finansministeriet  
2008, 2012 og 2013   Ledelsesudvikling, Fellow, CBS og Harvard Kennedy School 
2002                           Cand.polit., Københavns Universitet           
1998                            Reserveofficer, Flyvevåbnet

11 sygehuse, mere end 36.000 ansatte. Region H er en af Danmarks største arbejdspladser. 
 
Indtil nu har regionen, lige som de fire andre regioner, stort set sat lighedstegn mellem sundhed og behandling på et sygehus. 
 
Det er der gode grunde til. Stadigt bedre behandlinger har betydet, at flere overlever kræft, og flere overlever hjertesygdomme. 
 
Nu skal Jens Gordon Clausen og hans 36.000 ansatte også arbejde med en anden ligning, hvor sundhed ikke kun er lig med flere behandlinger, men også handler om at skabe det gode liv for patienterne. 
 
Det er det kommende tiårs store opgave, fordi stadig flere borgere har kroniske lidelser. Betegnelsen antyder, er det er sygdomme, som netop ikke kan behandles.  
 
Derfor skal der satses mere på forebyggelse, så færre borgere udvikler kroniske lidelser som for eksempel diabetes. Der skal også fokus på, at lidelsen ikke udvikler sig alvorligt, når først borgerne er blevet syge. 
 
Det er ikke længere kun de traditionelle, specialiserede lægefaglige kompetencer, der vil stå i centrum, men også evnen og kompetencen til at møde patienterne lige netop hvor de er, og hjælpe dem til at skabe et godt liv efter en behandling. 
 
I Danske Patienter er direktør Morten Freil derfor begejstret for, at Jens Gordon Clausen vil sætte skub på udviklingen af et mere ”menneskeligt sundhedsvæsen”.  
 
Den udvikling gør det meget oplagt at alliere sig med de mennesker, det handler om, nemlig patienterne selv og deres pårørende. Det gælder både i mødet med den enkelte patient, og det gælder i de store strategiske beslutninger, der skal skubbe de 11 sygehuse og de 36.000 ansatte ud i nye måder at møde patienterne og de pårørende på. 
 
Der skal skabes sammenhængende forløb, som patienterne forstår, og patienterne skal have de rigtige redskaber til at skabe et godt liv efter en behandling.  
 
Og så skal Jens Gordon Clausens læger og sygeplejersker på sygehusene vænne sig til, at de ikke selv skal trække opgaver ind til sygehusene men omvendt lægge opgaver fra sig. Det går for eksempel an at lade praktiserende læger foretage blodprøver og ikke nødvendigvis bede patienter om at bruge tid på at tage ind på et sygehus for at få taget blodprøven. 
 
Det er en kulturændring, hvor patienterne bliver partnere, og hvor der skal samarbejdes med praktiserende læger og hjemmesygeplejersker i kommunerne. Coronaen har heldigvis banet vej for nogle af de nye typer af samarbejde, der vil præge udviklingen af et nyt, mere menneskeligt sundhedsvæsen. 
 
Som topleder i den organisation skal Jens Gordon Clausen træde frem med det budskab og den fortælling. Det kræver mere end en baggrund som topembedsmand i Finansministeriet. Det kræver en menneskelig leder. 

Login