Dyre patienter med dårlige liv

Regioner og sygehuse bruger store dele af deres budgetter på meget små grupper af patienter. Det får patienterne sjældent et bedre liv af. Nu vil Hospitalsenheden Horsens basere nye tilbud til patienterne på big data, mens Bornholms Hospital vender op og ned på etablerede rutiner for at skabe bedre resultater.

Over hele landet bruger sygehuse en meget stor del af deres budget på en meget lille gruppe borgere. En opgørelse fra Danske Regioner viser således, at 1 pct. af patienterne lægger beslag på 29 pct. af de samlede udgifter til sundhed. Se figur 1.

Der er altså en meget lille gruppe meget dyre patienter. Spørgsmålet er så, om behandlingen giver lige netop de patienter et godt liv. Det er der desværre ikke meget, der tyder på.

Login