Platformsoverenskomsten: På vej mod en digital dansk model

3F har hånd i hånd med rengøringsappen Hilfr indgået en ny, banebrydende overenskomst til platformsøkonomien. Det er første skridt på vej mod skabelsen af en digital dansk model. Men kan modellen holde til den ekstra fleksibilitet?

Placeholder image

MM Special: Den digitale danske model
 • Arbejdsmarkedet bliver løsere og mere fragmenteret, fordi vi står ved overgangen mellem den industrielle økonomi og platformsøkonomien. 
 • Forskellen på vindere og tabere på et mere løst arbejdsmarked er, om man som arbejdstager tilbyder en ’standardvare’ eller noget særligt.
 • Allerede nu fravælger freelancere kontorlivets pseudoarbejde for at få mere frihed, højere løn og mere mening i arbejdslivet.
 • En ny platformsoverenskomst mellem 3F og Hilfr er første trin på vejen mod en digital dansk model. DI og 3F står klar til at udbrede ordningen.

Farvel til den industrielle økonomi

Frihed, fleksibilitet og mindre pseudoarbejde

Digital strateg: Platformsøkonomien kræver at du kan gøre en forskel

Platformsoverenskomsten: På vej mod en digital dansk model

HK-formand: ”Vi er blevet forblændet af hypen om platforme”

Frygten for prekariatet er en stressfaktor i sig selv

Der er sket meget på et år.

Siden den amerikanske virksomhed Uber lukkede sin app i Danmark 18. april sidste år til lyden af et tretonet jubelbrøl fra den danske taxabranche, venstrefløj og fagbevægelse, er det betændte forhold til de såkaldte platformsvirksomheder blevet et helt andet og langt mere konstruktivt.

Det fik vi det hidtil klareste bevis for, da fagforeningen 3F Privat Service og rengøringsappen Hilfr en god uges tid inden årsdagen for Ubers danske exit meddelte, at man som de første i verdenshistorien har indgået en egentlig platformsoverenskomst. Igen lød der et jubelbrøl fra fagbevægelsen.

Men denne gang var glæden uden de skadefro undertoner, og både DI’s adm. direktør, Karsten Dybvad, og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) deltog sammen med 3F’s formand, Per Christensen, i fejringen af den nye overenskomst på den pressekonference, hvor aftalen blev præsenteret den 10. april.

”Vi manglede kun dronningen,” siger en af de fire grundlæggere af Hilfr, Steffen Wegner Mortensen, om presseseancen.

Han betegner aftalen som ”et rigtigt stort skridt i den rigtige retning i forsøget på at håndtere platformsøkonomien på en konstruktiv måde”.

”Det har hele tiden været vores mål at sikre, at der er ordentlige vilkår i platformsøkonomien. Og der synes jeg, at vi nu har fundet en konstruktiv løsning, hvor man både fastholder fleksibiliteten, som er indbygget i platformsøkonomien, men hvor vi også sørger for, at dem, der rent faktisk arbejder meget gennem platformen, også får den sikkerhed, der kendetegner den danske arbejdsmarkedsmodel,” siger Steffen Wegner Mortensen.

Han er tydeligvis godt tilfreds med både den nye overenskomst og de mange positive reaktioner, der er kommet fra alle sider af arbejdsmarkedet og det politiske spektrum.

Men der er også god grund til optimisme, vurderer Anna Ilsøe, arbejdsmarkedsforsker ved FAOS på Københavns Universitet og en af landets førende eksperter i platformsøkonomi.

Her er den nye platformsoverenskomst

Hovedpunkter i den nye overenskomst mellem Hilfr og 3F.

 • Når man starter med at arbejde hos Hilfr, er man som udgangspunkt freelancer.
 • Personer, der har arbejdet mere end 100 timer på platformen, går fra freelancestatus til ansat.
 • Hilfr påtager sig dermed et arbejdsgiveransvar.
 • En lønmodtager kan på et hvilket som helst tidspunkt vælge at overgå til at være freelancer.
 • Fast grundtimeløn på minimum 141,21 kr. i timen.
 • Den ansatte må tage de opgaver, som hun/han har lyst til. Hilfr kan ikke pålægge den enkelte at tage opgaver.
 • Den ansatte har dog pligt til at færdiggøre arbejdsopgaver, som han/hun har accepteret via platformen.
 • Der er ingen garanti for at få arbejde eller et bestemt antal timer.
 • Der er indført pensionsordning, feriepenge, sygedagpenge og en sundhedsordning.
 • Overenskomsten løber et år. 3F, Hilfr og DI genforhandler derefter overenskomsten. Opnås der ikke enighed, bortfalder den helt.

Kilde: 3F og Hilfr.

”Det her kan meget vel vise sig at være det første trappetrin på vej mod udviklingen af en digital dansk model,” siger hun og uddyber:

”Det spændende er, at overenskomsten i første omgang er for en prøveperiode på et år, men at begge parter er enige om at ville følge en trappestige, hvor man over tid udvikler noget mere omfattende, der kan blive til en digital dansk model. Det synes jeg, er meget lovende,” siger Anna Ilsøe.

Ambitionen er, at det skal tage blot tre år at udvikle en mere varig overenskomst, oplyser 3F. Og allerede næste år, inden den nuværende prøveoverenskomst udløber, vil 3F og DI sætte sig sammen for at forsøge at blive enige om en større og bredere platformsoverenskomst, der også kan gælde for andre platformsvirksomheder.

”Vi vil forsøge at se, om man kan brede det ud, så det ikke bare er en virksomhedsoverenskomst, men en egentlig DI-overenskomst, så det også kan dække andre virksomheder. Det kan godt være, at vi slet ikke kan blive enige om en aftale, men vi vil gøre forsøget,” siger underdirektør i DI, Niels Grøn Seirup.

Det vil i så fald være det næste skridt på vej mod etableringen af en egentlig digital dansk model, og det vil samtidig være et afgørende bevis på, at arbejdsmarkedets parter i Danmark vitterligt formår at udvikle løsninger, der kan sikre ordnede forhold, selv når nye digitale forretningsmodeller vinder frem.

”Jeg tror, at platformsvirksomheder fremover kommer til at fylde mere i mange flere brancher. Enten ved at nye platformsvirksomheder opstår, eller ved at etablerede virksomheder også forsøger sig med de her platformsmodeller. Det er jo sådan set kun fantasien, teknologien og forretningsforståelsen, der sætter grænserne. Så jeg tror kun, at vi har set de spæde, første skridt her,” siger Niels Grøn Seirup.

Han understreger, at platformene fortsat er et lille nichemarked i den danske økonomi og det samlede arbejdsmarked.

”Men hvis den her forsøgsoverenskomst viser sig at fungere, er der jo ikke noget til hinder for, at vi sammen med fagbevægelsen forsøger at lave noget, også andre virksomheder og brancher kan gøre brug af,” siger han.

3F elsker teknologi

3F var ellers den fagforening, der mest indædt kæmpede imod Ubers indtog i Danmark med store kampagner om, at den amerikanske kørselstjeneste undergravede den danske velfærd.

Forbundet hyrede f.eks. kommunikationsbureauet MUST, der stod bag videoerne om den fiktive Poul Uberman i en kampagne for at vende folkestemningen imod Uber. Og at det nu er 3F, der har indgået den første platformsoverenskomst, overrasker da også flere.

Kristian Weise, direktør for centrum-venstre-tænketanken CEVEA, siger, at han er positivt overrasket over udviklingen det seneste år.

”Oven på Uber-sagen havde jeg nok troet, at man ville have et mere fjendtligt forhold platforme og fagbevægelse imellem. Men nu kan vi se, at et frugtbart samarbejde er muligt,” siger Kristian Weise og peger ikke alene på Hilfr, men også på to andre platformsvirksomheder, Meploy og Chabber, der også har påtaget sig et arbejdsgiveransvar for de folk, der arbejder via deres platforme.

”Jeg har været meget bekymret for alle de her platformsvirksomheder, fordi de typisk forsøger at gøre alt for at undgå overenskomster og ikke vil anerkende et ansættelsesvilkår. Men de seneste eksempler understreger for mig, at den danske model ser stærk nok ud til også at kunne rumme platformene,” siger han. 

”De vildeste cowboykapitalistiske tendenser, som man ser i USA og England, dem har vi ikke i Danmark på samme måde, fordi mange af de virksomheder, der gerne vil operere på det danske marked, på en eller anden måde finder et kompromis med den danske model for at blive en legitim spiller. Det er jeg meget positivt overrasket over,” siger Kristian Weise.

I 3F understreger man, at fagforbundet tager dialogen med alle virksomheder, der ønsker det, uanset teknologien bag deres forretningsmodeller.

”Vi er ikke maskinstormere. Tværtimod. Vi har i mange år oplevet, at den teknologiske udvikling har haft en god indvirkning på det arbejde, 3F’erne laver. Maskiner og teknologi mindsker f.eks. risikoen for skader, og det gør arbejdet lettere, når man får bedre redskaber. Og derfor er vi ikke imod bestemte virksomheder på grund af den teknologi, de bruger,” siger næstformand i 3F Tina Christensen.

”Situationen med Uber var jo en helt anden, for Uber nægtede at tage et arbejdsgiveransvar. Og det har Hilfr gjort. Så hvad fremtiden angår, kan vi jo se, at platformsvirksomheder opstår her og der, og der kan den her overenskomst måske være med til at være et forbillede for de andre platforme,” siger hun.

”Aftalen viser jo, at vi godt kan finde ud – arbejdsgivere og lønmodtagereorganisationer – at strække den danske model, så den kan rumme en platformsvirksomhed. Og grunden til, at det er en prøveordning, er jo, at det er nødvendigt for os at afprøve ordningen, så vi kan se, om elastikken holder,” siger Tina Christensen.

En fleksibel hybrid

Anna Ilsøe fra FAOS påpeger dog, at 3F ikke har haft så meget at miste ved at indgå platformsoverenskomsten med Hilfr. Når det gælder rengøring i private hjem, ligger der ikke en sektoroverenskomst i forvejen og konkurrerer på vilkårene, og branchen er i øvrigt kendetegnet ved relativt meget sort arbejde.

Så måske er det netop derfor, at 3F overhovedet er gået med til at indgå en overenskomst, der bryder så direkte med nogle af de klassiske principper i en traditionel overenskomst.

F.eks. garanterer platformsoverenskomsten ikke timeantal eller tillægsbetaling. Og endnu mere fundamentalt forskelligt fra en almindelig overenskomst er det muligt for den enkelte medarbejder at hoppe ind og ud af overenskomsten efter forgodtbefindende og dermed veksle mellem at være freelancer og lønmodtager. Se tekstboks.

Derfor kalder DI da også overenskomsten for en hybrid.

”Det er en hybridoverenskomst, der adskiller sig fundamentalt fra almindelige overenskomster på en række områder. Den er designet til at understøtte virksomhedens særlige forretningsmodel, og den forudsætter, at der fortsat er plads til den fleksibilitet, der er hele forudsætningen for, at der er økonomi i det her. Men samtidig forsøger den at skabe nogle ordnede vilkår for de medarbejdere, der er tilknyttet platformen,” siger underdirektør Niels Grøn Seirup.

Og det er netop fleksibilitet for platformsarbejderne, der er det nye og geniale, siger Steffen Wegner Mortensen fra Hilfr og forklarer, at Hilfr er forpligtet til at tilbyde sine platformsrengøringsfolk et ansættelsesforhold, hvis de har arbejdet 100 timer på platformen. Hvis man hellere vil fortsætte som freelancer, kan man dog også det.

”Den fleksibilitet er nybruddet. Vi har fra start gerne villet tilbyde ordentlige vilkår. Men hvis du kommer ind på vores platform og tilbyder rengøring to gange, så giver det ganske enkelt ikke mening for os at have dig ansat, oprette dig i lønsystemet, tilmelde dig til pension osv. Hvis vi skulle dække alle, så ville vi ikke kunne dække nogen. Men med den her model, er det kun dem, der arbejder meget på vores platform, der får ansættelsesforhold,” siger Steffen Wegner Mortensen.

Det betyder bare også, at Hilfr kommer til at have to slags rengøringsfolk på sin platform. Et A og B-hold. De overenskomstdækkede og de selvstændige. Og der er vel at mærke en prisforskel på ca. 50 kr. i timen mellem de to.

Overlader I så ikke bare det sociale ansvar til kunderne?

”Det synes jeg bestemt ikke, vi gør. Og hvis det viser sig, at der ikke er nogen kunder, der vælger vores SuperHilfrs (dem med overenskomst, red.), så kigger vi selvfølgelig på det igen. Vi har jo ingen interesse i, at overenskomsten ikke bliver brugt,” siger Steffen Wegner Mortensen.

”Men det er da rigtigt, at en overenskomstdækket SuperHilfr er dyrere end en freelance-Hilfr. Men jeg tror bare ikke, at kunderne vil tænke med pengepungen og altid vælge en freelancer. For vi kan allerede i dag se, at mange af de hilfrs, der har arbejdet meget og fået gode ratings, har skruet deres timeløn op. De bliver booket, til trods for at de er dyrere, fordi de har erfaring og nogle gode ratings.”

”Og så skal man jo huske, at det er en prøveordning. Det er svært at udtænke den perfekte digitale danske model ved et skrivebord eller gennem diskussioner i et fagforeningslokale. Man bliver nødt til at prøve nogle ting af og se, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Og så evaluerer vi om et års tid,” siger han.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail
Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Ved at tilmelde dig Mandag Morgens nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser