Regeringen: EU skal kunne straffe lande, der ikke overholder ny klimalov

Hvis EU’s nye klimalov bliver juridisk bindende, vil det være en oplagt fordel for Danmark, der risikerer at miste arbejdspladser til lande med mere lempelige klimakrav. Men det er svært at se, hvordan overtrædelser skal sanktioneres. Politikere er blevet lige lovlig glade for at hive domstolene på banen, når øst og vest ikke kan blive enige om Unionens ambitioner, mener EU-eksperter.

Hvis EU skal være et globalt foregangskontinent i kampen mod klimaforandringer, må der ikke være nogen, der kører gratis med. Derfor skal medlemsstater i EU kunne havne i retten, hvis de ikke lever op til Unionens reduktionsmål.

Det mener regeringen, der i et høringssvar til Kommissionen har fremhævet EU-domstolene som en vigtig instans, når medlemsstaterne skal holdes ansvarlige for klimamålsætningerne i de kommende år.

Det er ifølge professor med speciale i EU på Københavns Universitets Center for International Courts Marlene Wind meget sigende, at regeringen fremhæver den juridiske vej. Når EU’s politikere synes, det bliver svært at nå til enighed på tværs af Unionen, har de nemlig i de senere år ofte valgt at erstatte dialog og forhandling med en paragraf-pisk.

Login