Flertal vil gøre op med lovløshed for pakkepost

Et politisk flertal uden om regeringen kræver reguleringer for pakkekurérer med mindre biler for at imødegå branchens nuværende lovløshed. Samtidig mangler PostNord 2,3 mia. kr. til den fremtidige drift i Danmark, og uvisheden om virksomhedens fremtid skaber usikkerhed i hele post- og kurérbranchen.

Døren til post- og kurérmarkedet står pivåben for alle med en bil og et kørekort. Mens køretøjer over 3,5 ton, der kører med post, pakker og andet gods, er underlagt godskørselsloven, som stiller en lang række krav til vognmænd og deres chauffører, kan pakke- og kurérvirksomheder med mindre biler, der udfører samme opgaver, trille stille og roligt uden om lovgivningen.

“Enhver kan sætte sig ind i sin bil og tjene penge på pakketransport. Man skal ikke overholde køre- og hviletidsbestemmelser, stille sikkerhedskapital eller gennemføre nogen form for chaufføruddannelse,” siger Flemming Overgaard, forhandlingssekretær i 3F Transportgruppen, som kalder det nuværende post- og kurérmarked for et ’cowboyland’.

Et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og SF besluttede i maj 2016 at pålægge regeringen at fremsætte et lovforslag, der skal sikre, at varebiler under 3,5 ton omfattes af regulering, ligesom tilfældet er med biler over 3,5 ton i godskørselsloven.

Login