Fløjpartier trækker flest vælgere hen over midten

Det er yderfløjene i dansk politik, der i disse år formår at rokke ved det politiske landskab. Ved valget i juni var både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance dygtige til at trække vælgere hen over midten, og til­sammen sikrede netop de vælgere Lars Løkke statsmi­nisterposten. Tendensen er klar, og den viser, at flere danskere end tidligere vælger frit imellem tilbuddene fra både rød og blå blok og ikke som forventeligt mel­lem beslægtede partier. F.eks. ville det være naturligt, at en frafalden rød vælger ville foretage et pitstop hos de radikale eller Venstre, inden vedkommende havner i folden i Anders Samuelsens alliance, men sådan er det ikke nødvendigvis. Det viser Mandag Morgens omfattende analyse af valget.

“Dansk Folkeparti har før hentet stemmer fra So­cialdemokraterne og trukket vælgere hen over midten, men det er bemærkelsesværdigt, at Liberal Alliance kan tiltrække vælgere fra rød blok,” siger Jørgen Goul Andersen, professor i statskundskab ved AAU.

For valgets helt store vinder, DF-formand Kristian Thulesen Dahl, er der i bund grund to og meget forskel­lige vælgergrupper i Danmark. Den ene gruppe har så god økonomi og så gode kompetencer, at de hverken behøver at frygte for globalisering eller indvandring. Og så er der udviklingens tabere, der med rette frygter, at staten ikke kan sikre dem det liv, de ønsker at føre. “Og dem kan man finde blandt vores vælgere,” siger han.

Ved valget i juni var det i særlig høj grad to fløjpartier, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, der opsigtsvækkende nok trak vælgere hen over midterlinjen og dermed afgjorde valget. Det viser, at flere danskere vælger frit mellem de politiske tilbud fra både rød og blå blok og ikke som forventeligt kun mellem beslægtede partier eller eventuelle nabopartier.

Dermed cementerer valget i juni tendensen til større men også mere uforudsigelige bevægelser blandt vælgerne.

De opsigtsvækkende og afgørende bevægelser fremgår af Mandag Morgens omfattende analyse af valget, der er foretaget i samarbejde med professor i statskundskab ved Aalborg Universitet Jørgen Goul Andersen. Se figur 1.

Login