FN’s verdensmål – er optimismen fortjent?

Med tanke på, hvor lidt der globalt investeres i bæredygtighed, kan man med rette spørge, om den til tider nirvanaagtige optimisme omkring FN’s verdensmål egentlig står mål med virkeligheden.

Det var med fanfarer, skåltaler og optrædener af popstjerner som Shakira og Angélique Kidjo, at verdens stats- og regeringschefer i efteråret 2015 vedtog FN’s 17 verdensmål, der skal sikre en bæredygtig verden i 2030. Men efter tømmermændene oven på festen har lagt sig, står et centralt spørgsmål tilbage: Er målene en game changer eller blot business as usual?

Som mennesker har vi alle en tendens til at behæfte nye strategier, politikker eller mål med floskler, der skal udtrykke en motivation og vilje til at ændre fremtiden til det bedre. Desværre har vi en endnu større tendens til at eliminere sund fornuft og ignorere vores grundlæggende trang til at bevare status quo, når radikale ændringer skal indfries. Vil verdensmålene blive undtagelsen til reglen, eller overvurderer vi deres reelle betydning?

Efter at have arbejdet med bæredygtige investeringer igennem fire år hos en af Danmarks største investorer er det fascinerende gang på gang at se det internationale politiske tog igangsætte nye arbejdsgrupper og nye rapporter, der skal finde den gyldne middelvej til, hvordan vi denne gang skalerer bæredygtig vækst.

Typisk glemmer disse arbejdsgrupper eller rapporter i vores oftest indgroede silotilgange at inddrage relevante aktører, hvorved der sjældent bliver bragt noget nyt til bordet andet en cava og canapés. Desværre er det blevet en hel industri at tale forbi hinanden, fordi vi alle i bund og grund lever af at sælge noget.

De grundlæggende barrierer for at indfri verdensmålene overvindes ikke ved en række verdensmål i flotte farver. I mine øjne er der behov for at rekonstruere måden, hvorpå vi investerer i bæredygtig udvikling, hvis vi skal forene globale investeringer med verdensmålene – ikke mindst i udviklingslandene, hvor den umiddelbare effekt er størst. Så hvad venter vi på?

Der mangler billioner

Efter at den indledende begejstring over verdensmålene har lagt sig, bør vi alle stille det essentielle spørgsmål: Hvor skal alle pengene til at ende fattigdom og sult samt sikre universel adgang til grøn energi og rent vand komme fra?

Den nøgne sandhed er, at der ifølge UNCTAD, FN’s konference for handel og udvikling, mangler billioner i investeringer for at indfri verdensmålene i 2030. Alene i udviklingslandene er der et årligt investeringsunderskud på 18.000.000.000.000 kr. Ja, du læste rigtigt –18 billioner kr. Dette underskud løses ikke med flotte ambitioner og verdensstjerner som reklamesøjler. Nej, her er selv Mads Mikkelsen ikke stor nok.

I denne kontekst kan den globale udviklingsbistand ikke stå alene, og helt andre instrumenter skal aktiveres, hvis vi skal indfri forventningerne. Trods en stigning på 6,9 pct. udgjorde den globale udviklingsbistand ifølge OECD kun 930 milliarder kr. i 2015. Om end udviklingsbistanden tjener et livsvigtigt formål for millioner af mennesker, vil den i sin nuværende form aldrig udrydde fattigdom eller sikre grøn energi til alle i 2030.

FN har derfor med globale ledere og Verdensbanken i front længe italesat behovet for private investeringer, hvis den nødvendige kapital skal mobiliseres. Dette kan kun bydes velkomment, men jeg er dog imponeret over vores fantastiske evne til at forvente et andet resultat trods brug af samme tunge bureaukratiske rammer. FN’s egen hypede klimafond med hele 7 år på bagen havde i 2016 kun investeret 2,8 milliarder kr. i grønne projekter. Fortsætter samme investeringstempo, vil fonden være fuldt investeret om, og hold nu fast, 180 år. Zombietilstanden længe leve. 

Afgørende partnerskaber

Politisk ustabilitet, makroøkonomisk risiko og korruption; risiciene ved at investere i udviklingslande vil ikke kunne gå en blind forbi, og listen kunne blive ved. Det er selvsagt i udgangspunktet ikke attraktive rammevilkår, men ikke desto mindre rammevilkår, der er til at regne med. Spørgsmålet er derfor, hvordan en attraktiv balance mellem afkast og risiko skabes ved investeringer i udviklingslande?

Partnerskaber, der sammentænker institutionelle investorer, private virksomheder og det offentlige, er afgørende for at lukke det nuværende finansieringshul. Det er sagt før, og jeg gentager det gerne. Sådanne partnerskaber kan via et bredt udvalg af simple finansieringsinstrumenter mobilisere private investeringer ved at reducere en del af investorernes og virksomhedernes risici ved investeringer i udviklingslande.

Potentialet er enormt. En undersøgelse fra FN’s miljøprogram viser, at for hver krone, som det offentlige investerer, kan der tiltrækkes mellem 3 og 15 kr. i privat kapital. Alene i Danmark forvalter pensionsbranchen over 3 billioner kr., hvilket dog blegner sammenlignet med den samlede pensionsformue i OECD-landene, der ifølge OECD’s globale pensionsstatistik udgør 175 billioner kr.

Det kræver dog mere end store formuer og undersøgelser. Lad mig slå fast med syvtommersøm: Det er ikke nemt, og skal samarbejder mellem offentlige og private aktører føres fra teori til praksis, kræver det store ambitioner og ikke mindst handling fra alle sider.

Ohøj, dansken kommer

I 2014 under den daværende SRSF-regering tog Danmark teten og etablerede den 1,3 milliarder kr. store Klimainvesteringsfond, der er et samarbejde mellem den danske investeringsfond for udviklingslande (IFU), den danske stat og danske institutionelle investorer. Fonden investerer i klimarelaterede projekter i udviklingslande, og i denne ligning er IFU med sine konkrete erfaringer fra udviklingslande, netværk og viden om de faktiske risici en afgørende faktor.

Fonden bliver velbegrundet kaldt innovativ, og den danske stat valgte i forbindelse med etableringen at investere 275 mio. kr., som kom fra udviklingsbistanden, hvilket illustrer en nødvendig vilje til at kombinere udviklingsbistand med investeringer i bæredygtig vækst. Eller skrevet med tidligere udenrigsminister Kristian Jensens (V) ord:

”Udvikling er ikke længere en opgave, der skabes gennem statslig udviklingsbistand fra landene i nord til landene i syd. Udvikling kommer ikke af passiv bistand, men af aktive investeringer.”

I 2017 er det den danske stats ambition at etablere en verdensmålsfond med fire-fem milliarder kr. til investeringer i udviklingslande. Fonden etableres ved, at staten i samarbejde med IFU indskyder 100 millioner kr. fra udviklingsbistanden, hvorefter dialog med private investorer igangsættes. Verdensmålsfonden er i sig selv en imponerende ambition, og det er befriende, at vi som danskere tør hæve overliggeren og gå forrest. Hvem sagde jantelov?

Isbjerge forude

Men dansken kan ikke løse verdens globale udfordringer alene. Fra udlandet kigger mange investorkolleger desværre misundeligt på Danmark og resten af Norden, fordi man i deres hjemlande først nu har taget hul på diskussionen om offentlige-private partnerskaber som et instrument til at skalere bæredygtige investeringer, og den diskussion er ikke overstået i morgen. Om end vi i Norden har taget taktstokken, skal der handles globalt, hvis blot en delvis indfrielse af verdensmålene skal ses i horisonten. Jeg spejder, alt hvad jeg kan!

Tager vi luppen frem og undersøger, hvor meget der i dag på globalt plan bliver investeret i projekter, der i deres kerne kombinerer finansielle og bæredygtige hensyn, ja, så skal man desværre være Sherlock Holmes for at finde beviserne sammenlignet med de totale globale investeringer.

Januar plejer at være måneden for selvrefleksion og nytårsforsæt. Med tanke på, hvor lidt der egentlig investeres i bæredygtighed, kan man med rette spørge, om den til tider nirvanaagtige optimisme omkring verdensmålene egentlig er fortjent?

De danske erfaringer viser og vil i 2017 understrege, at partnerskaber mellem offentlige og private aktører kan være en afgørende faktor i indfrielsen af verdensmålene. Men der er én betingelse. Vi skal som nytårsforsæt beslutte at afvise FN-iseringen af bæredygtige investeringer med deraf følgende tunge politiske processer, arbejdsgrupper og styregrupper, der ikke formår at omsætte ide til handling.

Vi står over for en kolos af en udfordring, og medmindre politikere, investorer og virksomheder (og mange flere) tør smide skyklapperne og italesætte denne udfordring befriet for egne kortsigtede politiske interesserer, nærer jeg lidet håb til, at verdensmålene bliver indfriet. Hvorfor agerer vi så kortsigtet, når de fleste af os satser på at vågne op i morgen?

Forrige artikel EU-lande bør boykotte Trump Næste artikel Hvorfor insisterer vi på at belønne silotænkning?

Løkkes sundhedsreform har store huller

Løkkes sundhedsreform har store huller

ANALYSE: Hvis nogen havde sat næsen op efter en enkel og gennemskuelig fordeling af opgaverne i sundhedsvæsenet, risikerer de at blive slemt skuffet. Regeringens udspil til en sundhedsreform har mange gode hensigter, men også mange uklare elementer.

Forskere forbereder computerkraftens kvantespring

Forskere forbereder computerkraftens kvantespring

Vi har vænnet os til, at computere og alt, hvad der har med digital teknologi at gøre, bliver bedre, hurtigere og billigere år for år. Men hvis udviklingen skal fortsætte, er der snart behov for at skifte til helt nye teknologier. Den mest lovende er kvantecomputere.

Danske film- og animationsselskaber mister ordrer for en halv milliard

Danske film- og animationsselskaber mister ordrer for en halv milliard

Danmark er sammen med Bulgarien og Luxembourg snart de eneste EU-lande i Europa uden statsstøtte til film- og animationsbranchen. Det koster på ordrebogen. Venstres erhvervsordfører erkender, at man kan blive nødt til at følge trop og uddele millioner i statsstøtte til internationale filmgiganter.

De kreative erhverv kræver politisk bevågenhed

De kreative erhverv kræver politisk bevågenhed

Den kreative sektor i Danmark boomer og klarer sig målt på eksportvækst bedre end andre sektorer. Alligevel tøver politikerne med at anerkende vækstpotentialet, lyder kritikken. Det sker imidlertid i lande som Holland, Storbritannien og Finland.

Spilfirma: Svært at skaffe talenter

Spilfirma: Svært at skaffe talenter

Sybo Games er en dansk spilvirksomhed med vækstpotentiale. Men bl.a. jagten på talenter er en udfordring, siger CEO Mathias Gredal Nørvig, der er formand for den nye forening Vision Denmark.

Set, læst og hørt: David Dreyer Lassen

Set, læst og hørt: David Dreyer Lassen

Mandag Morgen har bedt David Dreyer Lassen, bestyrelsesformand i DFF, om tre kulturanbefalinger. Han fremhæver blandt andet en historisk roman om videnskab, og så fortæller han om udfordringerne ved at dele Spotify-konto med sin 12-årige søn.

Sundhedsreform kan øge forskelle på tværs af landet

Sundhedsreform kan øge forskelle på tværs af landet

Den nye sundhedsreform kan – stik mod hensigten – betyde en endnu mere uens behandling for patienter i forskellige egne af landet. De regionale sundhedsforskelle er for intet at regne sammenlignet med de forskelle, der er på tværs af kommunerne.

Globalt slagsmål om deletransport

Globalt slagsmål om deletransport

Udlejning af cykler og elektriske løbehjul er på ganske få år blevet en global milliardforretning, og markedet domineres af techgiganter fra Kina og USA. Men også en lille dansk spiller gør sig bemærket med sine orange cykler i flere af Europas hovedstæder.

Derfor har Danmark brug for et Europa-valg

Derfor har Danmark brug for et Europa-valg

ANALYSE: Statsminister Lars Løkke Rasmussen bør tage Dansk Folkeparti på ordet og udskrive valg til Folketinget 26. maj, samme dag som valget til Europa-Parlamentet. Det vil være godt for Danmark – og for ham selv.

Så er det heller ikke sværere med de verdensmål

Så er det heller ikke sværere med de verdensmål

KOMMENTAR: Vi skal være troværdige og realistiske omkring FN’s verdensmål, men vi skal også i gang. Og det behøver faktisk ikke være så svært. Her er et jordnært eksempel på, hvordan en mindre virksomhed er kommet i gang med FN’s verdensmål.

Den multikompetente bestyrelse

Den multikompetente bestyrelse

KOMMENTAR: Bestyrelsernes ansvar skal redefineres, opgaverne præciseres og sammensætningen nytænkes, hvis de skal efterleve morgendagens krav. Kvinderne er et vigtigt element i den transformation.

33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Danmark har over 60.000 virksomhedsbestyrelser. Over halvdelen af dem består kun af mænd. Det viser den hidtil største kortlægning af landets bestyrelser. Andelen af kvinder ser endda ud til at falde. Fokus skal flyttes fra bestyrelsen til fødekæden og talentmassen, opfordrer eksperter.

Danmark har tusindvis af tante- og onkelbestyrelser

Danmark har tusindvis af tante- og onkelbestyrelser

Mange af landets 60.000 bestyrelser er besat af ægtefæller, søskende eller tanter til virksomhedsejerne. Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre diversitet end hidtil antaget, viser stor kortlægning af landets bestyrelser.

Kvinder gider ikke høre flere undskyldninger

Kvinder gider ikke høre flere undskyldninger

Danmark har nu en basis af dygtige kvinder, der er klar til direktørposter, og som kan bestride bestyrelsesposter i langt større omfang, end de får mulighed for i dag. Vi kan ikke være de danske tal bekendt.

Set, læst og hørt: Hanne Leth Andersen

Set, læst og hørt: Hanne Leth Andersen

Mandag Morgen har bedt Hanne Leth Andersen, rektor på RUC, om tre kulturanbefalinger. Hun er blandt andet blevet grebet af Ida Jessens nyeste roman, Telefon, og så har hun fået øjnene op for en ikke helt ny musikgenre.

Hvad vil vi have – en statsmand eller en brugtvognsforhandler?

Hvad vil vi have – en statsmand eller en brugtvognsforhandler?

KOMMENTAR: Mediernes politiske kommentariat virker nærmest skuffede over, at Løkke tillod sig at holde en såkaldt statsmandstale i stedet for at sælge sit politiske valgprodukt. Men det kommende valg kommer netop til at blive afgjort på, hvem vi grundlæggende tror kan føre Danmark sikkert ind i en usikker fremtid. Og her er der behov for statsmænd og -kvinder.

De bedste fra 2018: Er det tid til et opgør med bonusaflønning?

De bedste fra 2018: Er det tid til et opgør med bonusaflønning?

I dagens udvalgte artikel fra året, der gik, spørger jeg, hvor meget videnskab der egentlig ligger bag ledelsesgerningen. I mange tilfælde er det meget lidt – og det er et kæmpe problem, mener den canadiske ledelsesprofessor Roger Martin, fordi der på grund af manglende viden opstår en masse ledelsesmæssige fejlslutninger, der modarbejder god ledelse. Jeg har mødt Roger Martin flere gange som journalist, og han har altid et nyt og anderledes greb på det, som alle andre tager for givet.

God læselyst og godt nytår,

Anders Rostgaard, erhvervsredaktør

De bedste fra 2018: Universitetslov er et kafkask system

De bedste fra 2018: Universitetslov er et kafkask system

Dagens anbefaling er en artikel fra august 2018 om den udskældte universitetslov. Politikere ønsker grundlæggende set at gøre verden til et bedre sted, og derfor kommer nye love som regel af et godt hjerte. Alle de gode intentioner var også til stede, da den nye universitetslov blev vedtaget for halvandet år siden: Der skulle skabes klarhed over universitetsbestyrelsernes rolle og systemet for udpegning af nye bestyrelser skulle videreudvikles. Men loven har virket stik modsat, fortæller bestyrelsesformand for SDU Lars Nørby Johansen i dette ærlige interview: "Det er komplekst og uoverskueligt. Det er blevet labyrintisk. Det er nærmest kafkask. Det er i værste fald kontraproduktivt".

God læselyst og godt nytår,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

De bedste fra 2018: Etik er svaret på digitaliseringens dilemmaer

De bedste fra 2018: Etik er svaret på digitaliseringens dilemmaer

Dagens anbefaling handler om et af vilkårene ved livet i 2019, nemlig vores stormfulde had/kærlighedsforhold til den digitale teknologi. Vi er alle dybt afhængige af vores dimser – men samtidig blev det i løbet af 2018 stadig tydeligere, hvordan vores data opsamles og misbruges i stor stil. Lige bag de smarte løsninger er der en mørk og skræmmende verden af manipulation, diskrimination og overvågning. Vi famler efter at finde nogle etiske retningslinjer, der kan bevare menneskelige værdier – men uden at give køb på teknologiens fordele.

God læselyst og godt nytår,

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

De bedste fra 2018: Integrationen er en overset succes

De bedste fra 2018: Integrationen er en overset succes

I denne udvalgte artikel fra 2018 skriver jeg om, at der aldrig har været så mange nydanskere i job som i dag. Beskæftigelsen stiger. Dansk erhvervsliv er mangfoldigt. Flere får en uddannelse. Kriminaliteten falder. Alt sammen positive historier. Men det bærer den hjemlige integrationsdebat ikke præg af. De positive tendenser drukner i en skarp politisk debat med fokus på problemer. Debatten er så højspændt, at ingen partier vil tage ejerskab til succesen.

God læselyst og godt nytår,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

De bedste fra 2018: Sygehusenes umulige prioritering

De bedste fra 2018: Sygehusenes umulige prioritering

Dagens anbefaling er en artikel fra november, hvor jeg ser nærmere på Medicinrådet, et år efter det blev etableret. Medicinrådet undersøger nye lægemidler for at se, om de leverer klinisk merværdi til en acceptabel pris. Efter det førte års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt", lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger. Til nytår skal Medicinrådet evalueres.

God læselyst og godt nytår,

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

De bedste fra 2018: Velfærdsfesten er forbi

De bedste fra 2018: Velfærdsfesten er forbi

Dagens anbefaling dykker ned i velfærden, som bliver et hovedtema i valgkampen. Politikere fra både røde og blå partier vil love mere og bedre velfærd. Det gør de år efter år. Men de fortæller ikke, at væksten i velfærdsudgifterne målt pr. indbygger har ligget på et stort rundt 0 siden 2010. Udgifterne til sundhed pr. indbygger er ganske vist vokset. Til gengæld er udgifterne på andre store velfærdsområder som ældre og uddannelse faldet. Og intet tyder på, at det bliver meget anderledes de kommende år.

God læselyst og godt nytår,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

De bedste fra 2018: Skæbneår for Margrethe Vestager

De bedste fra 2018: Skæbneår for Margrethe Vestager

Dagens anbefaling er en analyse af Margrethe Vestagers mulige fremtid i Bruxelles, som vi bragte i september. I 2019 er der valg til Europa-Parlamentet, og topposterne i EU-institutionerne skal besættes. Margrethe Vestager har gjort det fremragende som konkurrencekommissær, men hun er langt fra sikker på at kunne fortsætte som kommissær. Hverken Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen forventes at ville indstille hende til den nye EU-Kommission til sommer.

God læselyst og glædelig jul,

Claus Kragh, europaredaktør

De bedste fra 2018: Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd

De bedste fra 2018: Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd

I dagens anbefalede artikel tager jeg dig med på reportage til Herning, hvor der i efteråret blev afholdt svinekongres for det danske landbrug. Et landbrug på rente-coke sætter bæredygtighed på dagsordenen, men føler sig fremmedgjort af befolkningen i en tid, hvor det danske animalske landbrug er udfordret på bæredygtigheden, på økonomien og på forbrugernes præferencer.

God læselyst og glædelig jul,

Mikkel Lind Sorgenfrey, journalist

Julehilsen fra Steen Hildebrandt

Julehilsen fra Steen Hildebrandt

Ledelsesprofessor Steen Hildebrandt har flittigt beskrevet, analyseret og diskuteret FN's 17 verdensmål i sine indlæg i Ugebrevet Mandag Morgen. Nu er en række af de bedste indlæg samlet i hæftet 'Verdensmålene - det vigtigste punkt på dagsordenen!'. Læs hans julehilsen, og hent hæftet her.

De bedste fra 2018: Danske whistleblowere er retsløse

De bedste fra 2018: Danske whistleblowere er retsløse

Dagens anbefaling er en artikel fra vores tema om whistleblowere fra starten af december. Whistleblowere bliver kaldt helte, men ordningerne bag er påfaldende lovløst land. Datatilsynet holdt indtil maj styr på, om de private whistleblowerordninger overholdt reglerne for persondata, men i fremtiden er det op til virksomhederne selv at overholde den nye persondataforordning. Ordningerne kan i værste fald ende som et parallelt retssystem, hvor virksomheder klarer kritisable sager internt, så offentlighed og myndigheder aldrig får kendskab til dem, lyder kritikken.

God læselyst og glædelig jul,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

De bedste fra 2018: Du har nok ikke brug for en blockchain

De bedste fra 2018: Du har nok ikke brug for en blockchain

Har du brug for en blockchain? Svaret er nok nej. I lang tid blev jeg som erhvervsredaktør overdynget med konsulentberetninger om teknologien blockchain som det nye og nærmest oversete guld. Men hvad er realiteterne egentlig? Det satte vi os for at undersøge i et tema i efteråret, og sandheden er mere nuanceret. 

God læselyst og glædelig jul,

Anders Rostgaard, erhvervsredaktør

De bedste fra 2018: Fremtidens industriproduktion rykker tæt på kunden

De bedste fra 2018: Fremtidens industriproduktion rykker tæt på kunden

I dagens anbefalede historie ser jeg nærmere på den industrielle økonomis logik, som vi har levet med i snart 200 år. Masseproduktion af ensartede varer, global outsourcing og et knivskarpt fokus på lave priser. Men modellen er udfordret fra mange sider: Forbrugerne efterspørger personligt tilpassede produkter, og nye funktioner og stilarter veksler hurtigere og hurtigere.

Fleksibilitet og individualisering er nøgleord, og derfor skifter fokus fra produkter til løsninger til lejligheden. Ganske praktisk passer det fint med den teknologiske udvikling: 3D print, fleksible robotter og digitale platforme gør det muligt at organisere værdiskabelsen, så den kan levere varen i den økonomi, der kommer efter industrisamfundet.

God læselyst og glædelig jul,

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

De bedste fra 2018: Europas demokratier er lette ofre for sorte penge

De bedste fra 2018: Europas demokratier er lette ofre for sorte penge

Dagens anbefalede historie er en, der desværre vil være relevant længe endnu. 2018 har vist, hvordan sociale medier gør det let at støtte politisk virksomhed, uden at støtten kan spores.

I Tyskland har partiet AfD’s kandidater tilsammen modtaget mellem 150 og 250 mio. kr. i små, ikke sporbare donationer. Det samme finder sted i Danmark, USA, Storbritannien og andre lande. Det svækker Europas nationale demokratier, og det svækker det europæiske samarbejde. De danske myndigheder er derfor på vagt i forbindelse med forårets valg til hhv. Folketinget og Europa-Parlamentet.

God læselyst og glædelig jul,

Claus Kragh, europaredaktør

’Studio’-undervisning ruster studerende til det uforudsigelige arbejdsliv

’Studio’-undervisning ruster studerende til det uforudsigelige arbejdsliv

Forskningsprojekt skal undersøge, om såkaldt studiobaseret undervisning påvirker studerendes karrierevalg. Den projektorienterede metode er udbredt på designuddannelserne, men ikke på de danske universiteter. Det kan ændre sig i takt med, at erhvervslivet efterspørger nye kompetencer, mener forskningsleder Bo Christensen.

Vi skal ikke ønske os en ny Brexit-afstemning

Vi skal ikke ønske os en ny Brexit-afstemning

KOMMENTAR: Har du Brexit-blues og drømmer om, at briterne besinder sig og afholder en ny folkeafstemning? Og til sidst ender med at blive i EU? Mandag Morgens europaredaktør Claus Kragh kan godt genkende følelsen. Men han mener også, at Danmark og resten af EU reelt er bedst tjent med, at Storbritannien forlader EU.

Hvad i alverden er det, der kører dér?

Hvad i alverden er det, der kører dér?

En mangfoldighed af nye, små elektriske køretøjer, med eksotiske navne som hoverboards, uniwheels og speed pedelecs, vil i den nærmeste fremtid blande sig i storbyernes mylder. Sammen med selvkørende biler og busser, små udbringningsrobotter, robothunde og droner kan de med tiden fortrænge bilerne som byernes konger.

Nyt job: Thor Möger Pedersen bliver chef i COWI

Nyt job: Thor Möger Pedersen bliver chef i COWI

Thor Möger Pedersen forlader Socialdemokratiet og bliver chef for Economics and Management i COWI. Her skal han skabe motivation og teamspirit blandt de ansatte i en branche, hvor konkurrencen om arbejdskraften er benhård.

Nye trafikanter vender op og ned på byplanlægning

Nye trafikanter vender op og ned på byplanlægning

En ny trafikhandlingsplan i Aalborg Kommune gør op med gamle trafikdogmer og gør dermed klar til at favne de mange nye typer af køretøjer, der åbnes for i en forsøgsordning fra nytår. Men især i Århus og København volder den nye lov også kvaler.