Fra den blå banan til den baltiske bue

Euro-krisen har fyldt aviserne sommeren igennem, og bekymringer for euroens fremtid og Europas vækst har bredt sig. Men dele af Europa er allerede ved at bryde ud af den lange krisespiral. Østersøregionen tegner nu til at afløse Europas traditionelle økonomiske kerneområde i “den blå banan” som det nye vækstcentrum. Mandag Morgen har bedt tre førende internationale eksperter tegne kortet over Europas nye økonomiske geografi. De fremhæver alle, at den fremtidige vækst bliver skabt på regionalt snarere end nationalt niveau.

Den økonomiske og den politiske magtbalance i Europa er midt i et historisk skifte. På et tidspunkt, hvor det gamle kontinent og resten af de ‘vestlige’ økonomier i USA og Japan udviser dybe svaghedstegn, rykker Europas politiske og økonomiske tyngdepunkt mod nordøst. Det er nøjagtig, hvad Storbritannien, Frankrig og Italien frygtede efter Tysklands genforening, og hvad danske regeringer håbede, da man i 1990’erne gav de baltiske staters integration i Europa topprioriteret i dansk udenrigspolitik.

På blot 20 år er Østersø-regionen forvandlet fra Europas fattige baggård til kontinentets mest dynamiske vækstcentrum og en højt respekteret erhvervspolitisk rollemodel. “Et europæisk fyrtårn for bæredygtig vækst, velstand og samarbejde,” som Tysklands kansler, Angela Merkel, udtrykte det ved Østersø-topmødet i maj.

På bare to årtier er Polen, Estland, Letland og Litauen forandret fra udpinte vasalstater i Sovjetunionens kommunistiske imperium til nogle af EU’s mest dynamiske vækstøkonomier. Selv om finanskrisens tilbageslag især ramte de tre baltiske lande hårdt, er de allerede nu på vej tilbage til solid strukturel vækst, og Polen er ved at træde i karakter som et nyt Tyskland med udviklingen af en Mittelstand – det brede lag af små og mellemstore eksportorienterede virksomheder, der er rygraden i den tyske erhvervssucces. Samtidig har skiftende regeringer i Danmark, Sverige, Norge og Finland arbejdet for at reformere deres trætte velfærdsøkonomier og ruste dem bedre til den globale konkurrence. Og ikke mindst har Østersø-regionens nationer knyttet grænseoverskridende bånd, der betyder, at de dynamiske vækstøkonomier i øst og de højt specialiserede økonomier i Norden og det nordlige Tyskland i dag befrugter hinanden i et makroregionalt samarbejde, som har dannet skole i EU.

Login