Fremtidens danske hus er bygget i træ

Træ er fremtidens CO2-venlige byggemateriale. Det er let at arbejde med og vil på sigt kunne udkonkurrere gængse klimabelastende byggematerialer som stål og cement. Både industri, arkitekter og foreninger ser et stort potentiale i at bygge i træ.

Et træhus. Det er noget, man måske mest forbinder med norske fjelde eller danske kolonihavehuse, i hvert fald ikke med den gængse helårsbolig i parcelhuskvarteret og endnu mindre med skyskrabere, der strækker sig mod himlen. Men det vil gavne kloden, hvis man fremover bygger mange flere bygninger af træ.

Det skyldes, at træ er et meget mere CO2-venligt materiale end de traditionelle byggematerialer cement og stål. Lige nu er det kun lidt dyrere at bygge i træ, og udviklingen går i retning af, at det fremover bliver konkurrencedygtigt med cement og stål.

Træ har ud over et lavt CO2-aftryk mange egenskaber, samfundet efterspørger, og som gør det meget attraktivt som byggemateriale. Det kan dokumenteres, at det er bæredygtigt produceret, hvilket hverken cement eller stål kan bryste sig af. Samtidig er byggebranchen en stor miljøsviner, og står for hele 47 procent af al CO2-udledning i verden. Dermed er der et stort potentiale i at bygge mere bæredygtigt. Hvis skovene dyrkes på en bæredygtig måde, er træ en evigt fornyelig ressource. Se figur 1.[graph title="Byggebranchen sviner" align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/10/Caroline_fig01_Byggebranchen-sviner.png" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/10/Caroline_fig01_Byggebranchen-sviner.png" caption="Figur 1" text="Den globale byggebranche er storforbruger af energi og vand, samtidig med at den er storproducent af affald." ]Note*: Inklusive 3 milliarder ton råmateriale hvert år (globalt).
Kilde: National Offshore Wind Strategy, US Department of Energy, september 2016.[/graph]

Login